Översvämningar utan lärdom

Ur Nya Testamentet
Lukas 6:46-49
46Men varför ropen I till mig: ’Herre, Herre’, och gören dock icke vad jag säger? 47Var och en som kommer till mig och hör mina ord och gör efter dem, vem han är lik, det skall jag visa eder. 48Han är lik en man som ville bygga ett hus och som då grävde djupt och lade dess grund på hälleberget. När sedan översvämning kom, störtade sig vattenströmmen mot det huset, men den förmådde dock icke skaka det, eftersom det var så byggt. 49Men den som hör och icke gör, han är lik en man som byggde ett hus på blotta jorden, utan att lägga någon grund. Och vattenströmmen störtade sig emot det, och strax föll det samman, och det husets fall blev stort.

Idag finns det minst två lärdomar att dra från denna bibeltext. Den ena är det som brukar sammanfattas med att man ska bygga sitt hus på hälleberget och inte på lösan sand. Det är praktisk erfarenhet och insikt.

Den andra är att när denna kunskap finns, vilket den gör i princip överallt i världen, är det oförlåtligt korkat att bygga där man inte ska. Det är det Jesus åthutar sina lärjungar för. När de vet Guds vilja, vad som är rätt, rätt bruk av religionen, rätt livsföring, varför gör de inte så då? Varför återkommer de till honom för att fråga vad som är rätt? Rätt svar finns och gäller fortsatt, sluta leta efter ett ni gillar bättre.

Sådan kunskap finns om klimatet. Åtminstone tillräckligt tydligt för att veta att AGW är falskt och människans utsläpp av CO2 orsakar ingen katastrof. All klimatpolitik är skadlig för samhälle och individer eftersom den tar resurser från vad som nödvändigt och uppbyggligt och lägger det på sådant som är skadligt och fördärvligt. Men media och politiker vågar inte tro på detta, de fortsätter sprida villoläror till allmänheten.

En tredje är att alarmisterna försöker luras än en gång. De vägrar inse att dessa bränder och översvämningar vi upplever nu inte är något unik. Det finns faktiskt mänskligt nedtecknad data som visar att det varit än värre, även innan vi började bränna kol och olja. Men de fortsätter med sina domedagspredikningar.

I Tyskland har man nedtecknat årtal och bevarat minnena av allvarliga och katastrofala översvämningar. Serien ser ut så här: 1658, 1784, 1799, 1824, 1845, 1882, 1896, 1920, 1948, 1962, 1970, 1983, 1993, 1995, 2002. På en husfasad finns dessa minnesmärken över tidigare översvämningar.

Men människan är kortsynt. Man har i dessa områden rätat ut floder, bland annat för att underlätta för den omfattande nyttotrafiken på floderna. Detta har torrlagd gamla delar av älvfåran. Där har man byggt hus, hela byar faktiskt. Men floder har minne. När de svämmar över söker de sig till sina gamla fåror. Med givet resultat.

Det här inlägget postades i Aktuella övriga ämnen, Klimatbluffen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

18 svar på Översvämningar utan lärdom

  1. Samuel af Ugglas skriver:

    Varför glömmer vi hur socialisterna sätter hus på god ÅKERJORD?

    • Thomas skriver:

      Hmm..
      Man måste komma ihåg att Bryssel för flera år sedan ritade en karta över områden där man ansåg att jordbruk inte var meningsfullt. Eller, man ritade ringar över delar av unionen där man ansåg att jordbruk var meningslöst.
      Den största ringen var över Skandinavien! (utom Skåne).
      Slutsatsen av skogspolitiken, the Green Deal, som nu lanseras, innebär möjligen ett igenplanteringskrav av ”meningslös” odlingsmark inom Unionen… (Dvs Skandinavien).
      Behovet är framkallat av ”klimatfrågan” i The Green Deal, men eftersom hela världen nu lämnar globalistmodellen WTO (AoA) för en lokal livsmedelsfunktion (ej officiellt) för att klara den globala krissituation som nu snabbt seglar upp, där livsmedel och lokalt jordbruk blir nyckelfunktioner i krisen.. För att kontrollera det enda område där någon form av gerillaverksamhet skulle kunna finnas så måste lokal livsmedelsproduktion begränsas här i norr…
      Det kaos som nuvarande situation i Sverige skapat och som bara kräver en liten ekonomisk omskakning för att totalt haverera kan enbart kontrolleras med brist på livsmedel – ett viktigt ord precis som det läses ordagrant.

  2. Benny skriver:

    Lögnpropagandan går på högvarv i fulmedia efter översvämningarna i Tyskland som ju beror på högtryck i öster och där lågtrycken tar en sydligare bana än normalt vilket skapar problem i centraleuropa…Alltså väder, inget annat. Sanningen har dock inget värde i propagandans värld utan det är hjärntvätten av okunniga som prioriteras! Vädret är egentligen precis som vanligt men media gör en stor sak av detta trots att de vet att det är felaktigt placerade bostäder, asfalt och mänskliga ingrepp i flodernas banor som skapar problemen.

    • Thomas skriver:

      Ett ”gammalt djungelordspråk” här i Viskadalen säger ”Att regnar det i Borås så blir det översvämning i Horred”.. Asfaltering, skogsdikningar och annat sätter sina spår i regnandes hemort Borås, men effekterna hamnar närmare kusten..

  3. Thomas skriver:

    En möjlig tolkning är att lärljungarna, som vanligt, inte riktigt ville ”tänka själva” utan ville ha en tydlig ledning…

    Att den som bygger ett hus (har en åsikt) också måste ta ansvar för hela bygget genom att tänka över hela processen – och gör man inte det så faller allt… (Som klimatköret eller virusfrågan där brister i argumenten visar sig))

    Man kan överföra detta till den demokratiska processen..
    Att, som medborgare, lita till demokratin som en konsumentartikel är att ”bygga sitt hus på lösan sand”, man har inte tagit ansvar för hela processen och då faller allt vid en kris…
    Den svenska demokratin är just en sådan modell som är ”byggd på lösan sand” och det insåg en del redan tidigt och som Torsten Nothin skrev det i sin bok ”Från Branting till Erlander”, att: ”Svenska folket skulle inse att de förlorat sitt välstånd på den falska solidaritetens altare”…

  4. Jan Andersson skriver:

    Bra förklarat här:

    https://youtu.be/wdcXmerZWDc

    Dagvattensystemen dimensioneras tydligen inte för de mext extrema skyfallen. På södra Gran Canaria (med flera) där berggrunden inte suger upp vatten, har man för de sällsynta men rikliga regn som ändå förekommer byggt konstgjorda flodbäddar för att inte turisthotellen ska spolas ut i havet när det verkligen regnar.

    Vårfloden i Klarälven har sedan urminnes tider varit en gissel för alla som slagit sig ner i Klarälvdalen, och jag minns översvämningarna ända nere Karlstad när jag var barn. Sedan byggdes Höljesdammen, och man har hittills lyckats bemästra snösmältningen i norska Trysilfjällen bra.

    Vänerns nivå kan variera utan problem, men Göta Älv har usel fallhöjd, och de påtänkta nya avrinningstunnlarna från Vänersborg till västerhavet är nog önskvärda, men dyra.

    • ivarandersson skriver:

      Spanjorerna har sunt förnuft när det gäller att ta hand om störtregn

  5. Niklas skriver:

    Dimensionering av täckdiken, öppna diken, kanaler etc. handlar till stor del om hur ofta det får ”skita sig”. Vi kan dimensionera efter ett 10-års flöde, ett 50-års flöde, ett 100-års flöde, eller ett 1000-års flöde, där det givetvis blir mycket dyrare att bygga för ett 1000-års flöde än ett 10-års flöde. Men oavsett hur vi dimensionerar ett system, så lär det ”skita sig” förr eller senare!

    Dessutom gäller ju dimensioneringen bara för de förhållanden som råder vid själva projekteringstillfället. Antag att ett öppet dike dimensioneras för att avvattna en viss areal, som vid projekteringstillfället bara bestod av åker och skog. Sedan förvärvar kommunen marken och bygger köpcentra, kontor, bostäder, vägar etc.på avrinningsområdet, så är ju inte det öppna diket klara de nya förhållandena, varför det garanterat lär bli översvämning efter varje skyfall, snösmältning och störtskur.

    Dimensioneringen baseras ju på kapaciteten hos nya och väl underhållna avbörningssystem. Men öppna diken och kanaler växer igen, rörledningar slits och slammar igen med tiden. Resultatet blir ju en betydligt lägre flödeskapacitet efter ett tag, än när systemet var nytt. Å tyvärr är det lätt gjord att slarva med detta underhåll, varför kapaciteten i många gamla system kanske har sjunkit med säg 25-75%.

    SÅammanfattningsvis

    • Niklas skriver:

      Så sammanfattningsvis lär vi få leva med översvämningar även i framtiden. Ty även om det går att dimensionera för rejäla flöden, så kommer det ändå att ”skita sig” förr eller senare.

      Å som sagt, kraftiga regn har vi haft förr och det lär vi även få i framtiden. Å klimatet lär ju också förändras med tiden – inte minst av naturliga orsaker.

  6. Hasse Larsson skriver:

    De Tyska vädertjänsterna varnade för detta oväder 4 dagar innan katastrofen inträffade , men ansvariga politiker brydde sig inte . Ville man månne ha en katastrof ? Nu pratar man om hårdare klimatåtgärder i Tyskland och det kommer säkert bli en het valfråga i höst .

    • ivarandersson skriver:

      Ansvariga politiker saknar sunt förnuft. Numera kommer larmen så ofta att ingen bryr sig. Men akuta larm negligeras när sunt förnuft saknas.

    • Benny skriver:

      Och inte släppte kraftbolagen ut vatten ur dammarna heller för att kunna ta emot de väntade vattenmassorna utan chansade på att prognoserna skulle slå fel..Sedan fick man i panik släppa genom enorma mängder vatten för att inte dammarna skulle bli överfulla och brista…Mänsklig dumhet och snålhet! Eller cynisk ”klimatpolitik”? Vem vet…

  7. Göran skriver:

    I New York beslutar de att alla hus ska klimatanpassas till en kostnad av runt 80.000 dollar per hus. Detta när hyresvärdar har varit utan fulla hyresintäkter sedan pandemin startade. Åtgärdar man inte sitt hus blir det böter för varje påpekande på 50.000 dollar. Hyresvärdarna får inte vräka folk. Samtidigt demonstrerar folk för lägre hyror och kräver att alla privata hyreshus ska konfiskeras. Förslaget är att husen ska köpas in av det offentliga för 25 % av deras värde.

    Folk är verkligen korkade. Tror de att drift- och underhållskostnader blir lägre för att någon annan äger huset?

    Folk, vänsterblivna, har inte heller någon aning om att de stora hyresbolagen har fått så mycket coronabidrag att de kunnat öka sina vinster med 30 %, med små privata hyresvärdar inte fått en cent i bidrag.

    När ska de vänsterblivna förstå att de arbetar för storkapitalet och göder dem och skapar ohälsoamma monopol?

    • Thomas skriver:

      Hmm.. är det Blackrock som är spekulant även i storstäderna..?
      Det sägs ju att Blackrock köper varenda villa som är till salu för 50% över det begärda priset…
      Min spekulation är att de har fått låna så billigt att de köper allt de hittar innan inflationen driver upp priserna än mer – och då räntan inte går att höja så är det meningsfullt att äga (med gratispengar) och istället ta ut hyra av de boende…
      ”Du äger inget, men är lycklig ändå…”

    • Jan Andersson skriver:

      Företag som bedriver verksamhet i egna lokaler har inte fått något coronabidrag, medan de som hyrt sina lokaler har fått bidrag och klarat sig bättre. Bakvända världen, den som hyr kan förhandla om hyresnivån eller flytta, medan den som äger lokalerna har kostnaderna kvar men kan inte sälja lokalerna under pandemin och därmed inte flytta. Återstår bara att minska personalen, exakt det som bidragen skulle bromsa. Den heliga rättviseprincipen gäller som bekant inte utsugarna, företagarna själva, men de anställda då?

      Hela Sveriges styre präglas just nu av att vilja men inte kunna. Våra makthavare hoppas därför att de duktiga globalisterna ska fixa det hela, utan att ägna en tanke åt att dessa cyniska affärsmän endast tänker på att berika sig själva och suga ut så mycket som möjligt där det ännu finns guld att hämta, som i den svenska skogen. Samt att åka en tur i rymden då och då, vilket bevisar för alla som vill förstå att de är ganska små människor innerst inne och inte mycket att hålla i handen.

      Och nu skall vi dessutom ”laga” globalismen med en global bolagsskatt på 15%. Det är direkt plågsamt att idag se en svensk partiledardebatt som bara handlar om vem som gillar vem, som tonårstjejer som käftar om vilken kille som är snyggast.

  8. Göran skriver:

    Nu visar det sig i Tyskland att det finns ett varningssystem för översvämningar, men det har inte underhållits på många år och inte utvecklats, så det fungerade inte. Pengarna har i stället gått ill invandring.

  9. Jan Andersson skriver:

    Mer om samhällets riskhantering:

    https://youtu.be/EACkiMRT0pc

  10. Niklas skriver:

    Läste idag på SVT Text-TV att en belgisk åklagare skulle utreda översvämningsdråp, alltså möjligheten att genom försummat underhåll och bristande planering ha orsakat flera dödsfall på grund av översvämningarna.

    Frågan är ju bara om åklagaren då tänker gå på privata markägare och husägare, eller om åklagaren vågar gå på myndigheter och/eller politiker. Ty det är ju där de stora skurkarna finns.

Kommentarer är stängda.