Afghanistan lider av gudsfruktan

Dagens gästskribent är Sture Larsson

Insatserna i Afghanistan hade endast målet att stoppa terrorism, inte att undanröja grunden, d.v.s. religiöst betingad fruktan för en gud, alla religioners livsnerv, samhällens kontrollapparat.

President Biden har helt rätt. Ingreppet i Afghanistan handlade om att undanröja västligt orienterade terrorceller efter angreppet på World trade center. Det lockade andra stater att i humanitetens namn sända militär personal utan att man gav mandat till dessa att göra det enda rätta; eliminera folkets fruktan för en imaginär gud och hans hantlangare genom att lagföra dem som i guds namn dödar och lemlästar. När insatsen väl avslutats skulle Afghanistan tillåtas återgå till religiöst styre utan mänskliga rättigheter precis som skett.

Nu är förhoppningsvis perioden med erövringskrig och kolonialkrig över. Kvar är religionsrelaterade krig som i t.ex. Afghanistan och i islamberoende stater som Mali. Religioner bygger på ett enda begrepp: ”Gudsfruktan = folklig fruktan för en imaginär gud som ger självutnämnda hantlangare rätt att för egen vinning kontrollera folket.” Alla religioner bygger administrativa system byggda på fruktan som ger den imaginära gudens reala hantlangare makt över andra människors liv. Senaste exempel i Sverige, Knutby. Där handlade det också bevisligen om liv och död i Guds namn. De riktigt avskyvärda religionerna är de som ger enskild människa rätt att skada eller döda andra människor på inbillat uppdrag av en imaginär gud som t.ex. talibankrigare, Al Qaida och IS gör. I sekulär stat är detta brott mot mänskligheten.

Det sekulära världssamfundet har inte modet att definiera religiös påverkan, religiöst inspirerad terror, mord, stening, handhuggning etc. som rå kriminalitet och brott mot mänskligheten. Inga av de trupper som gick in i Afghanistan gavs mandat att söka upp de som utövat religiös terror och att lagföra dessa som de simpla brottslingar de är inom begreppet brott mot mänskligheten. Ingen sökte specifikt dessa brottslingar! Ingen klarlade deras brott i människorättslig mening. Inga av de trupper som gick in i Afghanistan verkade för att eliminera folkets gudsfruktan och därmed grunden för talibanrörelsen. Att talibanerna nu återtar makten är alltså helt enligt plan. Inga talibaner är på väg till den internationella domstolen i Haag, trots att deras namn och dåd är kända.

Hur kan det ha blivit så galet?

I grunden därför att en religiöst betonad fruktan för en imaginär gud ännu råder t.o.m. med stöd av lag i flertalet länder, även i högutbildade länder på papperet sekulärt definierade som USA, Turkiet och Sverige. Trosfrihet råder utan begränsning. Den som vill pådyvla andra sin tro och fruktan för en imaginär gud är fri att göra så och det betraktas som en mänsklig rättighet. Hur kan det ha blivit så galet?

I Sverige råder fortfarande budskapet: Frukta och älska gud! Ett rationellt obegripligt budskap! Man kan inte älska den man fruktar. Prästerskapet talar fortfarande om: En Gud som inte skall låta den bli ostraffad som…!
I lilla katekesen står: Jag, herren din Gud är en nitälskande Gud som hemsöker fädernas missgärning på barn och efterkommande i tredje och fjärde led! Kan det bli värre? Företrädare för en tro på en gud som straffar ännu ofödda barn går fortfarande 2021 fria på våra gator! Vi har hela köret av religiösa tjänstemän i tjänstegrad, uniform, lönegrad och skatteuppbörd inom den kyrkoadministrationen! Den sekulära staten tillåter fortfarande enskild företrädare för en imaginär gud att sprida fruktans budskap t.o.m. efter utbildning inom sekulär fakultet. Svenska politiker ur flertalet partier står nu på rad för att bli inröstade garanter för fortsatt fruktan för gud.
Då kan man inte polisiärt eller militärt hantera en religiös konflikt.

Den kristna kyrkan är ursprungligen ett helt militärt projekt såsom också islam blev.

Den romerske kejsaren Konstantin den store behövde ett kitt, en symbol för sin jättestora och brokiga legoknektarmé. Han genomtrumfade före 350 e. k. lämpliga delar av den judiska en- guda-tron som arméns styrinstrument och sammanhållande kraft. Den byggde på fruktan för en imaginär, personliknande gud som säkrade den militära apparatens sammanhållning. Det religiösa, nu militära, systemet fungerade så väl för folklig kontroll, att kejsaren Theodosius I år 380 e.k. genomdrev det som statsreligion, den blivande katolska kyrkan, i hela romarriket. Romarriket rasade ändå samman ca 450 e.k. men den nya religionen bestod som kontrollapparat även i efterföljande statsbyggen. Statsmännen kunde skylla sina hårda nypor på en imaginär gud med hårdare nypor. Legoknektarna for hem och verkade som kateketer för den nya tron.

Europa blev kristnat av legoknektar. Gudsfruktan passade den sekulära staten som hand i handske. Prästerna höll folket på mattan och gavs legala uppdrag som folkbokföring, namngivning, giftermål etc. Den kristna kyrkan utvecklades snabbt till en maktfaktor, vars regelverk innefattade såväl materiellt ägande som dömande makt accepterad av staten. Kyrkan bli oerhört rik! De märkligaste företeelser som syndernas förlåtelse och avlatsbrev byggde kyrkan. Dess ledare formade snabbt ämbeten med ämbetsdräkter som liknade uniformer, vilket råder än idag, och med rangordning som i vilken armé som helst. Den sekulära makten gynnade prästerskap som tolererade att kungar framställde sig själva som guds utsända. Jag minns med fasa som barn kyrkoherde P;s inspektion av min skola. I skrämmande svart uniform med ett ansikte utan nåd, inte ett leende, satt han högt tronande framför oss. Hotets ansikte personifierat!

Systemet anammades världen över.

Det lever i högönsklig välmåga idag även om systemet splittrats på många intressegrupper, vanligen offentligt konkurrerande som kristendom, islam, hinduism mm. Den sekulära staten har inte i något land neutraliserat på gudsfruktan byggd kontroll av den sekulära samhällsordningen. I flertalet stater svär man fortfarande demokratisk ed med hand på bibel, uppenbarligen i full insikt om att den religiöst betingade fruktan för en imaginär gud förhindrar sekulärt svek.

Det sekulära USA, världspolisen i Afghanistan, är lustigt nog det land i världen där religiös formalia är obetingat stark trots en religiöst fristående konstitution. Kan man möjligen ta detta som förklaring till att när USA och ett antal andra västligt orienterade länder lade många miljarder pengar varje dag i Afghanistan, försökte man ändå inte undanröja folkets fruktan för en imaginär gud och dess hantlangare, vilket idag till allas förskräckelse möjliggjort att den religiösa fruktans hantlangare åter tagit över i sin guds namn i Afghanistan och ersatt på mänskliga rättigheter grundad lag med religiös lag.

Svensk militär har inte i religiös konflikt att göra!

Sverige är ett på papperet sekulärt land men religion och religiösa motsättningar ser ut att vara ett växande problem som tillåts forma skuggsamhällen bortom lag. De militära enheter vi skickat ut har sannolikt haft en religiös underton. Jag har själv under soldatplikt tvingats delta i militärt korum = religiös samling.

Att svensk militär skulle ha något som helst att göra i religiösa konflikter är icke sannolikt. Svensk militär är inte skolad, inte utrustad att bryta folks fruktan för en eller flera imaginära gudar och dess hantlangare. Svensk militär har inte och kommer sannolikt inte att ges nationellt eller internationellt mandat att agera mot trosfrihet innebärande rätt att pådyvla andra sin egen tro om så är med svärd. Svensk politiker som skickar ut svensk militär att eventuellt dö p.g.a. religiös fanatism är inte intellektuellt rationell. Den som återvänder i liksäck eller lemlästad har offrat allt utan ideell mening.

Det här inlägget postades i Aktuella övriga ämnen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

22 svar på Afghanistan lider av gudsfruktan

 1. Samuel af Ugglas skriver:

  Kommer medborgaren i framtiden att få välja mellan ”kristendom” och SOCIALISM?
  Besökte min ”vårdcentral” häromdagen. I ett litet rum stod en äldre skäggig herre i vit rock, i visir och ”trynskydd”. Det fanns en brits att ligga på.
  Tänkte på fullt allvar, är det så här man går livet efter detta till mötes i en sjaskig liten skrubb i en av socialisterna ordnad kampanj i ett upplagt, organiserat hat mot sin nästa?
  Jag såg i mannen en modern BÖDEL.

  • Thomas skriver:

   Som en lantbrukare jag var dräng hos för femtio år sedan sade: Nu har vi blivit av med svartrockarna, när skall vi bli av med ”vitrockarna”?
   Han hade upplevt 1940-talet som ung och noterat skiftet, där svartrockarna (han söp gärna ihop med byns statskyrkopräst, har jag fått höra) förlorade makten över folket medan dagens prästerskap, sjukvården, tog över särskilt inom den tidens maktfullkomliga där de myrdalska evangelierna gällde – och gäller.
   Så din reflektion är helt korrekt – med en skillnad – dagens vitrockar har ingen skrift att luta sig mot och alltså kan inte allmogen klaga genom eget tankeverk, som skedde när Bibeln översattes till lokalspråket, därför att predikstolen idag heter SVT, Netflix, Hollywood med mera…med berättelser som Starwars, 2012, och annat..
   Att tro att en sekulär stat är något annat än helvetets förgård är bara naivt. Det har dagens pandemi visat så klart. Människan är degraderad till ”Produktionsfaktor”, eventuellt uppgraderad till ”Konsument”, så de ”useless eaters” som Hillary sägs uttryckt, har inget existensberättigande då människan är degraderad till just tekniska produkter..
   (Det finns flera tydliga faktorer som avslöjar funktionen. Dels givetvis ”aborten” som funktion, där hela den moraliska tanken blivit totalt bortkollrad så enbart de som har den egna ekonomiska och sociala styrkan har ett värde, dels ”dödshjälpen” som i vissa stater blivit en farsot där minsta svaj i psyket ger ängalmakarna/vitrockarna rätten att ”hjälpa” folk över kanten. Dels har vi då dagens ”pandemi” där man även i Sverige nu drivs med i den internationella – sekulära – av UN, WHO och andra globalist-socialistiska krafter där ”vitrockarna” härjar för fullt med dagens makthavares hjälp, bankmaffian och bolagsägarna, medan folket skräms med Helvetet och Djävulen därför att Gud är död.
   De som framhäver den sekulära statens styrka springer bara Djävulens ärende, det som många idag kallar just Globalisterna.. )

   • Jan Andersson skriver:

    Makthavarna: —Gud ser dig!
    Folket: —Var finns han då, jag har aldrig sett någon Gud?
    Makthavarna: —Han finns där uppe, i himlen, och har full koll!
    Folket: —Han kan knappast se genom ett hustak och vad jag gör hemma hos mig själv!
    Makthavarna: —Hmm… men Gud har en son som gör precis som pappa säger och han vandrar på jorden och kan se vad du gör!
    Folket: —Men om jag låser dörren och drar för gardinerna så kan inte han heller se vad jag gör hemma hos hos mig själv!
    Makthavarna: —Hmmmm… men den Helige Ande ser dig!
    Folket: —Vem är det då, och var finns han?
    Makthavarna: —Han är osynlig, haha, och finns överallt, inne och ute!
    Folket:—Fan också, vi slipper inte undan, bäst att göra som de säger annars har vi problem!

    • Thomas skriver:

     Jo, den successiva anpassning som kristendomen innebar för oss här i norr, som var vana vid mer naturnära tankesätt, har nog aldrig riktigt försvunnit.
     Den småländske biskopen som skrev en betraktelse över vad han insett rörde sig i huvudet på sina småländska medmänniskor har sina poänger. (Han avled vid en bilolycka annars hade han nog fortsatt sina analyser) Att de tankegångar som fanns före asatron, med skogsandar och sådant, tyckte han sig uppfatta ännu idag och asatrons blotande har tydligen överlevt långt in på 1700-talet, med blotande kvinnor med torkade hästpenisar (en något udda tanke). Småfolket som ju alltid funnits i folktron har man ju själv träffat medborgare som anser sig ha stött på dem…
     Så, den gamla egyptiska treenigheten, som möjligen grundas på Akhenatons försök till monoteism (Amun-Aten -Ra) eller ännu äldre funderingar angående en helt korrekt uppfattning om Solen som vår absoluta Urkraft, vår egentliga Gud, blev en intensiv debatt när Konstantin insåg att politik och religion är en nödvändig mix om makten vill behålla sin makt. Och detsamma gäller idag, så en viss ödmjukhet inför verkligheten kan vara värdefull för att drabbas av dagens tillfälliga hybris kan vara en självdestruktiv åtgärd…Det svåra är nog att inse vad som är religion och vad som är politik – för makten blandar detta vilt…

     • Benny skriver:

      Ja, det är nog så att de semitiska stammar som ockuperade Nildeltat tidvis fick inspiration till sin monoteistiska gud från just Akhenaton och hans religiösa experiment. Många religionsforskare är i alla fall inne på den linjen och det låter som en trolig förklaring till hur t ex judendomen uppkom.

      • Thomas skriver:

       Själv så tycker jag att ”Moses” låter som en liten ändring av ”Ramoses” enligt samma mönster som Akhenatons ändring av sitt nam..
       Alltså – bort med Ra och kvar blir Moses.. (Var ändå Moses en ättling till Akhneaton, en Ramses… eller en teologisk följare till Akhenaton sådär hundra år senare…??)

 2. Thomas skriver:

  En av mina samhällsdebattörsfavoriter heter (vanligen) Mohammed Omar. Hans bakgrund och tidigare liv gör honom unik som samhällsanalytiker.
  En artikel han skrivit tycker jag passar in här i detta inlägg och även ihop med de vanliga debattinläggen.. Varsågoda.
  https://detgodasamhallet.com/2021/08/13/mohamed-omar-vissa-ar-radda-for-klimatundergangen-andra-ar-radda-for-helvetet/#more-47943

 3. Göran skriver:

  Den religion som har flest konvertiter är islam, dvs. från islam till kristendomen. Klart det skulle gå att få afghanerna att bli kristna, men det skulle vara ett projekt på 500-1.000 år.

  Det finns inga västerländska politiker som förstår sig på islam, så det finns ingen som helst chans att försöka sekularisera ett islamsk samhälle.

  • Benny skriver:

   Khadaffi försökte med hårda nypor att sekularisera Libyen och han var väl efter deras mått mätt ganska framgångsrik tills USA och Nato bombade sönder landet och släppte fram islamisterna. En som dock lyckades bättre var Kemal Attaturk som faktiskt fick någorlunda fason på turkarna men dessvärre är turkarna på väg ner i islamträsket igen. Så visst är det svårt att bekämpa islam! Sen är ju frågan varför man byter religion? Är det inte bättre att strunta i alla påhittade gudar?

   • Thomas skriver:

    En dansk psykolog påstod för många år sedan, vilket jag tog fasta på, att vi människor har svårt att flytta våra tankegångar alltför långt från det vi är vana vid… Så att byta åsikt, särskilt inom det religiösa, så att man tappar kontakten med det man haft som uppfattning tidigare var riskabelt för det egna psyket.. Det är nog troligt att så är fallet om man betänker de utflippade som sökte sig till droger och newage där resultatet ibland blev en personlig katastrof.
    Så för en muslim som vill ändra på sitt tänkande är nog kristendomen eller ateism de enda utvägarna för att orka greppa tillvaron… Båda tankegångarna går nog att hitta dörrar till inom Koranen…

 4. Göran skriver:

  Socialdemokratin är en sorts religion med ett helvete. Helvetet i detta fall är välfärd med en stor fixering på sjukvård. Sjukvården ska hela från helvetet. Det finns ingen som helst tanke på att förebygga helvetet med en god hälsa. Alla socialdemokrater förutsätter att hamna i helvetet, men med en offentlig sjukvård kan de få ett respass från helvetet.

 5. Sture B skriver:

  @ Sture Larsson,
  makalöst ytlig analys. Jag skall berätta en annan historia för dig som pulvriserar det du just nu berättat:

  Rudolph Joseph Rummel, som var professor i statsvetenskap vid Hawaiis Universitet, var i sin ungdom socialist. Någon gång på 1950-60-talet blev han så yrvaket och hårdhänt varse att det sovjetiska samhällsmaskineriet med Stalin i spetsen (fast Lenin och Trotsky var lika skyldiga) förtryckt och faktiskt också mördat en mycket stor del av det egna folket. Han blev så besviken att han gjorde det till sin livsuppgift att dokumentera, sammanställa och sammanväga historikers alla uppskattningar av olika regeringars brott mot sina egna befolkningar. Materialet är mycket omfattande och kan hittas på hans blogg: http://www.hawaii.edu/powerkills/

  I dessa olika historikers uppskattningar framgick att i genomsnitt c:a 61 miljoner oskyldiga sovjetiska människor mördades av den egna sovjetiska regeringen – och då inte i någon förment gudoms namn utan i ”ateismens” namn. Alla krigsoffer är här borträknade.

  Man ville helt enkelt göra sig av med Gud och som Dostoijevski en gång uttryckt det: ”När Gud är död är allting tillåtet”. Precis.
  Historikerna uppskattade vidare att det kinesiska kommunistpartiet mördat c:a 84 miljoner oskyldiga medborgare (häri ingår 38 miljoner vid svältdöden under det stora Språnget 1958-61 eftersom detta var avsiktligt kalkylerat). ”Lite svinn får man allt räkna med”, som det heter.

  Sammanfattningsvis uppskattar man att c:a 240 miljoner människor mördats av de egna kommunistiska regeringarna under en 50-årsperiod. Och detta i ”ateismens namn”.
  För den som vill veta mera hänvisas till denna sajt:
  https://stureblomberg.blogspot.com/2012/12/tron-pa-en-ideologi.html

  • Mats Jangdal skriver:

   Jag är ateist och håller inte alls med! Religiösa människor tror att de har rätt i att allt är tillåtet och ingen moral finns om gud inte finns. Men där har de fullkomligt fel!
   Så mycket ondska och omoral har utförts i guds och gudars namn att de religiösa inte har några höga hästar kvar att sätta sig på.
   För oss ateister kommer dommen varje dag vi lever, inte efter döden. Den där döden och domedagen som låter religiösa människor bära sig illa åt i detta liv.
   Alla som begår brott måste straffas i detta liv, oavsett de är religiösa eller ateister. Så enkelt är det egentligen, om man tänker efter.

   • Thomas skriver:

    Hmm… det låter religiöst… (byt ut ordet ”ateist” till, tja, Allahist och ”religiösa” till ”otrogna”, så får du samma svar… )
    Personligen så har jag numera egenintresset som högsta moral. Av rent logiska funderingar.. Vad det innebär kan ju bli en överraskning.
    Det innebär dock att man inte tar allt så allvarligt, tillvaron blir inte så dogmatisk…

    • Mats Jangdal skriver:

     Var drar du då gränsen mellan egenintresse och moral, etik eller plikt?
     Det är iofs en fråga vi alla kan och bör ställa oss själva.

   • ivarandersson skriver:

    Du borde bli troende. Då kan du bikta dig och alla dina synder stryks ur ditt cv 🙂

    • Mats Jangdal skriver:

     Tycker dock inte att jag bär på några synder som jag behöver bikta.
     Det är säkert en synd i sig, högmod tex. Äh skitsamma, jag blir inte religiös ändå.

   • Jan Andersson skriver:

    Vart jag än har rest i världen har jag blivit väl bemött; i något mindre grad på det europeiska fastlandet där folk är stelare och håller sig mer till sina regler och förhållningsorder utan att vilja sätta sig in i min situation. Det kan vara av rent praktiska skäl som främmande människor möter en med inövad respekt i sitt yrke i turistbranschen, men det finns även andra som inte hade behövt bry sig alls men ändå på ett omtänksamt och ytterst vänligt sätt hjälp en till rätta. Jag har aldrig blivit direkt illa bemött, men heller aldrig ställt några krav.

    Inte alla resor har varit som turist, men i de jobbresor jag deltagit i har bemötandet varit minst lika bra och omtänksamt.

    Skillnaden mellan Asien och Europa (utom de brittiska öarna) är att här blir man först bedömd efter klädseln, sedan anpassar servicepersonalen sitt bemötande efter sin egen ytliga snabbanalys. Det blir nästan löjligt när man besöker samma ställe flera gånger olika klädd och möter samma person men får ett helt annat bemötande, med all tydlighet utgående från klädseln och inte vad jag säger. Tumregel: gå inte till banken i dammiga snickarkläder eller till brädgården i kostym om du behöver service.

    Det verkar ändå finnas en medfödd inneboende godhet i alla männinskor som inte har med religion att göra utan mest med uppfostran och social vana.

 6. Glenn skriver:

  Okey. Nu blir jag lite mörkrädd. Gästinlägget lägger betoning på religiösa aspekter , terror på religiös bas och angreppet på world trade center som rättfärdigande ” för angrepp på Afghanistan som kostat si sådär 2-3trillioner dollar under årens lopp och oräkneliga liv till förmån för amerikansk krigsindustri . Jag tycker Sture borde börja fr början å se all bevisning som lagts fram i frågan om hur, vem , varför och vilka , som hade intresse av att world trade center demolerades till molekyler. Finns gediget material publicerat på tuben och seriösa sajter. Vakna säger jag bara. Väldigt verklighetsfrånvarande analys.

Kommentarer är stängda.