Vet du inte min son, med hur litet förstånd världen styrs?

Dagens gästskribent är Sture Larsson

Axel Oxenstierna, 1583 – 1654, varnade enligt rubriken för den låga standarden inom offentliga, även globala styrande organ. Paul Valery, fransk filosof 1871 – 1945, utryckte långt senare samma sak men med andra ord: ”Det alla trott, alltid och överallt, har alla utsikter att vara felaktigt!”

Jag lyssnade nyss till två radioprogram. Exempel på dessa citat. Vetenskapsradion berättade hur utfallet av ett icke validerat ”vetenskapligt” försök med abborrar i ett litet svenskt labb plötsligt blev en global sanning spridd i media och vetenskaplig litteratur, som om det vore validerad, vetenskaplig sanning. När man omprövade studien i real miljö fanns ingen återkoppling till de preliminära resultaten. Det riktigt skrämmande i sammanhanget var att inga media, inte ens s.k. vetenskaplig media, hade intresse av att korrigera sina gamla påståenden med de nya, sannolikt korrekta och diametralt motsatta resultaten. Vetenskapsradions reporter och deltagande ansvarig professor verkade inte upprörda över att felaktiga fynd spridits som sanningar och att man inte ederar korrigerande fakta. Mellan raderna hörde jag: ”Du vet, systemet är sånt!”

Ovanstående aktualiserar ett par fenomen:

 1. Svensk akademi är idag en obegripligt överdimensionerad apparat med obegripligt små enheter styrda av politiskt kapital men arbetande utan erforderliga laboratorieresurser och därmed oförmögen att prestera validerad forskning (medicin möjligen undantagen). Icke validerat resultat skall inte kunna marknadsföras från respektabel akademi. Svensk akademi är ett instrument för arbetsmarbetsmarknadsreglering.
 2. Laboratorieresurserna i Sverige finns i statliga, bolagiserade forskningsinstitut som därmed berövar akademierna resurser i form av uppdrag, laboratorier, laborativt erfaren personal och ny kunskap som kan bygga kompetens och validering. Utan validering ingen kunskap! Det riktigt tokiga är att staten via dåligt underbyggd lag och bolagiserade institut säljer råd som sätter staten i otillåtet strikt konsultansvar. Statligt strikt rådgivningsansvar kan anses ligga bakom >750 000 sjuka hus. 42 % av alla vårdlokaler oanvändbara i en situation med antibiotikaresistens. Roterande värmeväxlare, d.v.s. värsta återluftsteknik i sannolikt 90 % av alla publika hus. Icke vattensäkert kablage i kabelrör i byggnaders klimatskal för självantändning p.g.a. kondens, när kablarnas isolering spricker p.g.a. ålder. 450 000 bergvärmeborror som kommer att förorena vårt grundvatten. Blockerad svavelcirkulation mark/atmosfär och därmed B-vitaminbrist i naturen. Bara några exempel! Statens skuldkonto p.g.a. strikt konsultansvar är enormt.
 3. Finansieringssystemet för akademierna är kortsiktigt och kräver att ny finansiering underbyggs med tidiga mediasvängar på icke validerade resultat, vilket leder till felaktiga slutsatser som grund för politiska, därmed sannolikt felaktiga beslut av av ja-sägare vilseförda politiker.
 4. Svensk akademi skapas som politiskt jippo åtföljt av hedersdoktorat. Den akademiska standarden vilar på låga kvalitetskrav, vilket tydligast uttrycktes av programmets professor: ”Det är en mardröm för varje vetenskapsman att upptäcka att ens teorier inte håller!” Med denna kvalitetsskräck kan man inte ta något vetenskapligt resultat i Sverige på allvar. Redovisar man enögt för att bevara sitt ego?
 5. Kvaliteten i svensk akademi står i direkt relation till det massmediala utfallet och överensstämmelsen med politiska önskemål. Media klarar av en rad skäl, ekonomi och upplaga, uppenbarligen inte av att avstå från att publicera ännu icke validerat material. Man efterfrågar inte ens om det man marknadsför är validerat, d.v.s. något annat än papperskorgsvara. Media håller vilseförandeprocessen igång.
 6. Svensk akademi saknar respekt dels för kravet att en akademiker aldrig uttalar sig utanför sitt område och utan validerat underlag, dels att en akademisk examen inte ger någon rätt att i offentlig tjänst boosta sitt ego genom att sprida personligt färgade råd som sätter staten, vår rättsgarant, i strikt konsultansvar. Ingen klarar normalt att processa mot sin rättsgarant, staten. De flesta mediala klimatexperter är inte naturvetare och de har inte själva arbetat med klimatets fysik. De sysslar med politiskt färgad hörsägen! En härskara lever nu på att fabla om klimat.
 7. Medias frånvaro av respekt för kvalitet framgår tydligast av det faktum att svensk reporter aldrig börjar en intervju med att fastställa den professionella bakgrunden relativt frågans kunskapsgrund hos den intervjuade.

Jag lämnade min akademiska bana som försöksledare inom lantbrukets byggnadsteknik på 70-talet av två skäl. Jag kunde inte leva med att vi för att underbygga nästa finansiering för tidigt informerade om vad vi studerade och därmed sannolikt vilseförde. Jag kunde inte leva med att min produktion inte kunde nyttiggöras i praktiken, därför att vetenskaplig redovisningstradition undanröjde de på marknaden nödvändiga patent-, mönster- och andra ideella rättigheter som krävdes i marknadsledet för nyttiggörande av forskningen. Min arbetsgivare hade målet personlig meritering för att om möjligt bli framtida litterär fotnot istället för att berika marknaden med ny teknik. Jag har inte förstått att den verkligheten förändrats nämnvärt sedan 70-talet. Jag uppfattar att den dominerande akademiska litteraturlistan består av icke validerat material. 

Uppenbart vilseförande!

Svensk akademi vilseför de politiker vi ändå måste tro försöker agera inom kunskapsram. Det bästa exemplet är dagens klimatpolitik. Den bygger helt på en föreställning om något man kallar växthusgaser och utsläpp. Helt galet! Ingen naturvetare från någon nivå har ännu sagt eller kommer att säga att man kan kyla planeten genom att förtunna atmosfären.

Svenska SMHI mäter varje år instrålning av energi. Den ökar med 0,4 – 0,7 % per år. Det är inte solen som ökar sin kapacitet. En allt tunnare atmosfär släpper igenom alltmer energi. Att stå för den sanningen är inte politiskt korrekt! Alltså försöker alla publikt aktiva inkl. politiker förtunna atmosfären trots de nu alarmerande höga lokaltemperaturerna.

All politisk energi används för att skapa en tunnare atmosfär genom minskade utsläpp och därmed ett varmare klimat med stora kostnader för samhället och den enskilde. Nu senast E10 bensin. Att detta inte är kunskapsmässigt korrekt vet svensk akademi, men av sannolikt politiska skäl (finansiering) förtiger man detta. Jag frågade 2019 alla svenska akademier med examineringsrätt på forskarnivå, 26 st., och Kungl. Svenska Vetenskapsakademin om växthusgaser finns och hur de i så fall fungerar. Ingen av det fåtal som inom ramen för sitt myndighetsuppdrag ändå svarade påstod att växthusgaser finns eller informerade om hur de skulle fungera. Så klart! De är inte dumma nog att i offentlig handling visa att de inte kan elementär fysik. Därmed vilseleder i mina ögon svensk akademi fullt medvetet våra politiker och inte minst media som framstår som icke validerad kunskaps första spridningskälla. Luleå tekniska universitet, LTU, var åtminstone sanningsenligt. Med vändande post svarade LTU: ”Vi har ingen kunskap!” Nu måste man fråga sig varför LTU står bakom experimentet med vätgasstål. 

Så till det andra programmet, batterifabrikens tillkomst som sommartal.

Med igenkännande lyssnade jag till ett sommartal, en ”frikyrkopredikan” om starten av Europas stora bilbatterifabrik i Sverige. Efter en nära-döden-upplevelse hos eldsjälen skall hans liv vigas åt en storsatsning på bilbatteriproduktion för att rädda världen från växthusgaser. Påminde starkt om den nyfrälste efter ”filadelfiaseansen” hemma i Gunnarn! Hela den med slagord späckade idén påstods emanera från den kunskap skaparen hämtat från Luleå tekniska universitet. För mig föll allt platt till marken. Universitet har ju till mig tidigare deklarerat att universitetet i fråga saknar kunskap inom området. Skaparen av batterifabriken avslöjade att endera har Luleå tekniska universitet gett honom fabelinfo eller har han vilselett sig själv i ett försök att skapa det mest instabila samhälle vi känner, det helelektrifierade samhället med elfordon. Han vet ändå sannolikt att ännu ingen visat eller kommer att visa att man kan kyla planeten genom att förtunna atmosfären.

Satsningen på batterifabrik i Norrland sades kräva enorma mängder grön och säker el, finnandes endast i Norrland. Den analysen är inte hållbar! Redan vätgasstål i Norrland lär ta hand om Norrlands hela överskott av el till övriga Sverige. Så vad skall vi bygga batterierna med och vad skall vi fylla batterierna med? Sverige demonterar nu kontrollerbar elkraft och via den nya Sydvästlänken är resten av svensk kontrollerbar elkraft nu reglerkraft för Centraleuropas vindkraftssatsning och importlänk till Sydsverige av dyr kolkraft.

Svensk vattenkraft är varken grön eller säker! Den hotar Bottenviken och Östersjön som biotoper, eftersom nödvändiga sediment inte längre når kusterna. Svensk vattenkraft är baserad nästan enbart på enkla jorddammar som nu är minst 50 år gamla. Deras tillsyn och underhåll är hotade. Satsningen på vindkraft innebär att priserna för el, när det väl blåser blir reapriser, som ekonomiskt slår mot vattenkraften. Om en enda damm högt i t.ex. Ume eller Lule älv raseras av naturliga, fientliga skäl eller dåligt underhåll havererar hela det svenska elnätet av obalanser och på några timmar är landet helt lamslaget. En elektrifierad fordonspark kommer inom några timmar att blockera alla vägar med urladdade fordon. Digitaliserade system för finans, livsmedelsdistribution, kommunikation etc. slås ut samtidigt som vi skall försöka rädda allt och alla som spolats ut i havet. På några timmar är landets livsmedelsförråd enbart torrskaffning, som inte ens kan distribueras p.g.a. elfordon. Inte ett skit fungerar, med eller utan batteri eller tack vare batteri. Till detta kommer att militärt medvetna länder aldrig kommer att satsa på elfordon medan elfordonsländer blir drontars likar, sittande fågel. Svensk politiker framstår som värsta tönt.

Putin t.ex. är sannolikt inte så dum att han investerar i en elfordonspark för att därmed gå miste om Rysslands militära kompetens, medan  Västeuropa utan skäl är på väg att avveckla sina försvar mot de mest elementära av risker. Västtysklands position som industrination är hotad av det enkla skälet att Ryssland när som helst kan strypa gaskranen och industrins blodomlopp. Sydsverige är nu elimportområde med dyr el. Norrland har snart inget att leverera och Norge är snart uppkopplat till sin kompis utanför EU, England.

Halleluja!

 

 

Det här inlägget postades i Aktuella övriga ämnen, Gästlistan. Bokmärk permalänken.

22 svar på Vet du inte min son, med hur litet förstånd världen styrs?

 1. Jan Andersson skriver:

  Batterierna från Skellefteå är tunga och måste transporteras till en bilfabrik, som sannolikt ligger i Kina, i vilket fall inte i Västeuropa. I vilket fall är det enda vettiga transportsättet lastfartyg. Då hoppas man innerligt att batterierna fraktas oladdade eftersom ett enda felaktigt batteri som börjar brinna ombord kommer att sänka fartyget. Nära en kust måste de obrunna batterierna tas upp ur havet innan de börjar läcka annars uppstår även en miljökatastrof. Samma problem har alla bilfärjor till och från Sverige med hundratals fordon tätt uppställda på bildäck på flera nivåer. Rekommenderade säkerhetsavståndet elbil – fossilbil är sex meter när konsekvensen av en batteribrand är en katastrof. En batteribrand kan som bekant inte släckas effektivt. Vid batterispänningar på upp till 800 volt uppstår vid kortslutning ljusbågar (som vid elsvestning) och även metaller som aluminium och magnesium brinner, plus allt annat.

 2. Thomas skriver:

  En av de bästa sammanställningar av samhällets aktuella situation jag läst.

  Några reflektioner…
  Författaren tycks komma från ett norrländskt hem, där man hade en rak och tydlig moral.
  Kan t.o.m. tänka mig ett bondehem…
  Därför är man uppfödd i ett akademiskt hem så är en ”anpassning” till de akademiska villkoren en del av kulturen där man undertrycker vissa sanningar för att de alltså inte är salongsfähiga..
  Och eftersom det idag är flera generationer som agerar inom den akademiska världen, att yrkeslivet numera går i arv, så blir det en kultur som bara kulturbrytare kan – och vill – avslöja…

  En anpassning till ”man biter inte den hand som föder en” är en tydlig sanning bland yngre akademiker. Det har jag själv noterat vid samtal, där dessa påpekat hur situationen är…
  Den (enligt min förklaring, fascistiska) utveckling som samhället gått sedan kanske drygt hundra år tillbaka, där staten och kapitalet ”sitter i samma båt” gör att sanningen är en relativ funktion. För den enskilde..
  Vilket vi i dessa sista dagars verklighet blir varse.

  Litet tekniska kommentarer: Bergvärmehålen och deras funktion i landet är unikt svenska, djupa hål och helt öppna.. I Tyskland är hålen bara hälften så djupa och fyllda med lera runt slangarna…
  Men den lösningen fungerar bara på just grunda hål. (Det är nog tur att det inte är bara jordbruket som använder borrat vatten…för då hade allt varit jordbrukets fel. Av vad man kan konstatera att man försöker angående atrazinpåverkat grundvatten… ) Grundvattnet är nog hotat.

  Vattenkraftens miljöskador, med kraftigt minskat utsläpp av vittringsprodukter som kisel och storskaliga flödesförändringar under året till havet, har ju sedan vattenkraftsutbyggnaden redan före 1950 gjort att Östersjön bytte ekologiskt system, från ”näringsfattigt innanhav till näringsrikt innanhav” i början av 1950-talet. Så vattenkraftens ”gröna” sida är nog bara en effekt vi ser i Östersjöns algblomningar..

  Vattendragen i Småland med flera områden har under de senaste trettio åren fått upp till fyra gånger ökade Fe-halter, vilket egentligen är rena förgiftningar. Detta tycks ha ett samband med en pH-höjning som sker efter att det massiva svavelnedfallet som varit har upphört och att processen går i andra riktningen..
  Att tiamin/B-vitaminbrist uppstått i naturen är väl klart – och inte bara bland ejdrar och så utan även på land. Att älg och andra skogslevande idisslare drabbas av tiaminbrist kan vara möjligt men när skogsbäckar som är dricksvattentäkt för dem så drabbas våmfloran och djuren svälter fastän de har normal foderstat..
  Så, om jag fattar resonemanget rätt, så finns det kanske en koppling mellan svavelsituationen som uppstått efter de senaste hundra årens kol- och oljehantering och tiaminbristen?
  Detta kan man inte läsa sig till, ännu, vad jag har uppfattat, då allt fungerar precis som det beskrivs… det gäller att suga på karamellen så länge som möjligt…

 3. Fredrik Östman skriver:

  ”Edera” betyder ”giva ut i tryck”, ”skapa en edition”.

 4. Göran skriver:

  Förr, på Axel Oxenstiernas tid, trodde man att kunskap kom av börd. Så korkat tycker vi idag.

  Men, handen på hjärtat. Är det egentligen någon skillnad mot förr och idag? Idag kommer många positioner av partibok.

  I dagarna har IPCC:s nya rapport kommit och de med rätt ideologisk bok har blivit mer eller mindre helt tokiga. Per Bolund deklarerar att läget verkligen är kritiskt och Greta berättar om vad som måste göras. SVT berättar inte om problemet med kylan på södra halvklotet utan visar bilder på översvämningar och skogsbränder och påstår att glaciärerna på Grönland smälter fyra gånger fortare än normalt.

  Jag har mer eller mindre hävdat att kylan kommer långsamt, men det kan gå väldigt fort. Sök på ”The Great Frost” som inträffade år 1709 helt utan förvarning. Det blev bara kallt. Omsätt det på dagens samhälle. Det blir mycket som inte kommer att fungera.

  • Thomas skriver:

   Det är väl bra att vi har underlag för diskussioner här på denna blogg…

   • Göran skriver:

    Ja, så kan man se på saken. Även en form av en ventil.

  • Jan Andersson skriver:

   De obildade har tagit över makten men vet inte vad de ska göra med den, mer än att demonstrera sin okunnighet inför hela menigheten. Och eftersom en idiot alltid hittar en annan idiot som beundrar honom så finns det idag en klar övervikt i samhället med just – obildade.

 5. Åke Sundström skriver:

  Lätt att dela Stures åsikter. Men han gör ett vanligt misstag: att lägga ansvaret på underhuggare i stället för på de två personer som i realiteten är ansvariga, herrar Löfven och Kristersson.

  ”Regeringen styr landet” står det tydligt i grundlagen. Misstag i den styrningen skall alltså skrivas på politikens konto, inte skyllas på fuskande klimatprofessorer eller på okunniga teknologer i Luleå – men med större fog kan läggas till grund för kritik mot ohederliga ekonomi- och statsvetenskapsprofessorer, eftersom det är på det området som de värsta och mest övergripande misstagen görs.

  För att förtydliga: Kristerssons skurkroll handlar om att han vägrat bilda regering med stöd av SD, den enda demokratiskt legitima lösningen, givet valresultatet 2018. Ebba Busch har tyvärr
  godkänt den inställningen. De två har alltså trotsat väljarkårens tydligt utsagda vilja och i stället lagt regeringsmakten i händerna på valets förlorare. SAP.

  Sture misstar sig också när han citerar proggarnas bekanta tes, att ”staten och kapitalet sitter i samma båt”. Det är S + M + KD som sitter i samma antidemokratiska båt. Att även V, MP, L och C hör till besättningen är sant, men mindre relevant. Det bekräftar bara alla partier varit eniga om att göra Sverige till en parlamentarisk diktatur. Där riksdagen regerar egenmäktigt, i strid mot folkviljan.

  Låt oss alltid tala klarspråk om detta basala och genanta faktum. Den uppmaningen riktar jag också till Mats, som inte varit helt tydlig på denna punkt och smått skämtsamt valt att kalla Sverige en ”demokratur”. Men jag tar för givet att han instämmer, som sann libertarian.

  • Samuel af Ugglas skriver:

   Och varför får inte folket avsätta politiker som missbrukar väljarnas förtroende?
   Det enda språk en s.k. POLITIKER förstår.

 6. Benny skriver:

  Putin stänga gaskranen? Ryssland är en mycket pålitlig leverantör av gas till skillnad från alternativet USA med sin LNG-gas, där har man en opålitlig leverantör! Om allt detta vet tyskarna sen gammalt och varför betala mer för gasen än den ryska som är billigare? USA är väl känt för att ta till sanktioner i tid och otid för att få igenom sin agenda även om de skjuter sig själva i foten som nu med sanktioner mot Kina som är totalt kontraproduktiva. Sen kan man ju undra varför tyskarna frivilligt satt sig i den situationen de är i med energin men deras ”miljöparti” har en stor skuld till galenskaperna precis som i Sverige.

  • Jan Andersson skriver:

   Det är en gåta hur de pragmatiska tyskarna frivilligt har satt sig i sin situation när det gäller energiförsörjningen. Fransmännen har gått rakt motsatt väg och försörjer nu sin granne med elström. Gruvmaskiner var en tysk specialitet, nu förbjuden när den behövs mer än någonsin, bilindustrin är på väg till Kina. Europas framtida elförsörjning ska bestå i nittiotusen vindsnurror runt Östersjön. Ska hela Europa bli ett nytt Skansen? Finns det inte en enda förnuftig tanke i skallen på de Gröna Nollorna i EU och FN?

   • Thomas skriver:

    Tyskarnas problem kanske ligger i banksektorn..? Påtryckningar via den svaga länken..?

 7. Rikard skriver:

  Hej.

  Om villkoren för tillstånd och anslag är att ha minst 50% enbenta grobianer från Siam på litteraturlistan så kommer forskaren att ha det – annars får någon annan anslagen. Svårare är det inte – marknadens logik gäller även inom det akademiska. Vinst nu är bättre än allt annat, helt enkelt.

  Knepet för finansiären är således att nyttja denna insikt i egna syften, vilket är lika lätt oavsett om universitet drivs med privata penningar eller statens skattemedel. Den privata sponsorn vill ha sånt man kan göra mer pengar av pengar med, den statliga vill ha sådant som bekräftar hennes godhet och rättfärdighet (eller kan användas som ursäkt för något man ska tvinga folket acceptera). För forskaren kvittar det, hon har kunskaper och rikedom nog att inte påverkas direkt av d negativa konsekvenserna forskningen får.

  Leder den till massinvandring kan hon flytta. Leder den till att gifter får användas som tillsatser i föda har hon råd att köpa sådant som är fritt från det. Leder den till vaccin som är osäkra att tillverkarna i avtal med inköpande stater ges fullständig amnesti i förväg, och fri rätt att höja priset hur de vill, vet hon mer än gemene man vad vaccinets för- och nackdelar är.

  Där har Larsson sitt svar på varför hans akademiska kollegor gör som de gör: det är helt simpelt frågan om rationella val utifrån egenintresse. Neoklassiska ekonomer torde vara mycket nöjda, i alla fall med att deras hypotes om rationell egoism visat sig sann till hälften: människor som inte riskerar direkta negativa konsekvenser gör egoistiska val utan hänsyn till annat än egen måluppfyllelse. Den andra halvan är mindre lovande för hypotesen: summan av individuella rationella val blir alltid sämre än altruistiska och kollektivistiska. Det är nästan som om det blir en tragedi med allmänna resurser…

  Fick själv lära mig hur man äskar anslag – fick t o m gå en kurs i det på Eden (Statskunskapen i Lund). Så är spelets regler – spela med, eller hoppa av. Folk som bryter mot den regeln kan råka ut för allt möjligt beroende på vilken nivå man är. En akademiker som professorn i etnologi K-O Arnstad blir utfryst, karaktärsmördad i pressen och svartlistad, en Palme går på bio och en Epstein hänger sig från sin säng i cellen just precis när kameran stängs av.

  Spela spelet, eller hoppa av. Putin är som alla högdjur inom gamla KGB av världsmästarklass på schack, så är även Kinas ledning. Löfven et al klarar kanske, med lite hjälp, patiens eller skitgubbe. Svenska akademiker klarar knappt tre-i-rad. Inte ens om de läst spelteori…

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  • Jan Andersson skriver:

   ”Svälta räv” är nog det kortspel man föredrar i hela EU.

  • Åke Sundström skriver:

   Tanklöst strunt, kamrat – att förklara forskarnas ljugande som ”rationella val utifrån egenintresse”. Sanningen är,. givetvis, att de ljuger bara om de är säkra på att deras överordnade välkomnar deras lögner. I väldigt många stridsfrågor, inte minst om klimatet eller migrationen, kan de tryggt tala mot bättre vetande. Och därmed vara nästan lika säkra på att inte heller SVT eller pressen kommer att ställa några kritiska frågor.

   Lika felaktigt är påståendet att ”neoklassiska ekonomer torde känna sig nöjda med sin tro på rationell egoism”. Sagda grupp består som regel av sanna demokrater, som förstår att forskarfusk gynnar antidemokratiska krafter. Det framgår inte om du själv inser den saken.

   .

 8. Åke Sundström skriver:

  Saknar svar på min gissning att du, Mats, skulle instämma i min slutsats om att Sveriges förvandlats till en parlamentarisk diktatur. En rejäl skillnad jämfört med ditt eget smått skämsamma ”demokratur”. Att tala klarspråk om demokratins sönderfall är nog förutsättning för att den skall gå att återupprätta.

  • Mats Jangdal skriver:

   Hur många gånger måste jag förklara för dig att det är samma sak? Vi avser samma sak! Demokratur är en förkortning av demokratisk diktatur!

   Detta har jag påtalat många gånger, så det borde inte vara någon överraskning för dig eller någon annan.

   • Åke Sundström skriver:

    Nej jag har inte sett eller hört den definitionen, utan uppfattat den som en mer skämtsam fras, inte avsedd att tas riktigt på allvar. Det är nog också så, skulle jag gissa, de flesta uppfattar saken.

    Det kan väl vara klokt att i allvarliga sammanhang (folkstyret är ett sådant!) avstå från konstiga ordval som väldigt få hört motiveras på det sätt du nu beskriver saken.

    Säkerligen reagerar inte folk i gemen med samma ilska inför ordet demokratur som inför den korrekta termen parlamentarisk diktatur. Och ”demokratisk diktatur” är ju dessutom en rent språklig groda, en omöjlig kombination av två varandra motstridande begrepp, som redan av det skälet inte lämpar sig att förkorta.

    • Mats Jangdal skriver:

     Det var i vart fall på fullt allvar och som demokratisk diktatur Vilhelm Moberg, som myntade frasen avsåg att den skulle förstås.

     • Åke Sundström skriver:

      Men kan du verkligen förneka att termen ”demokratur” innebär att demokratins sönderfall triviliseras, förminskas?

      Det i sak korrekta är att Sverige inte längre är en reell, sann demokrati och därför tydligt bör beskrivas just på det sättet, som en parlamentarisk diktatur. Vi har parlamentarism men inte demokrati. Det verkar vara själva det obehagliga ordet diktatur som du värjer dig för.

      F ö så är ju situationen i dag väldigt mycket mörkare än på Mobergs 50-tal, när kungens homofila läggning var det mest förargelseväckande – men demokratin helt klart var mer intakt än i dag.

     • Åke Sundström skriver:

      Trivialiseras stavas förstås just så, beklagar skrivfelet.

Kommentarer är stängda.