Bernd Stymer härsknar till!

Dagens gästskribent är Bernd Stymer som skrivit till Granskningsnämnden för radio och TV med synpunkter på ett Aktuellt-program som ägnades helt åt att smutskasta klimathotsskeptiker. Jag har fått ta del av brevväxlingen, som redovisas nedan.

Hej
Granskningsnämnden skriver – Frågor av principiell betydelse eller som berör en enskilds personliga intressen eller liknande intressen för företag ska dock alltid prövas.

Men skriver senare – En ordförande i granskningsnämnden har läst din anmälan och beslutat att den inte ska leda till en granskning.

Hur är dessa båda meddelanden förenliga?
Att alltid pröva kan inte betyda att inte pröva.
Jag begär en förklaring hur att pröva betyder att inte pröva.

Villkoret i SVT:s sändningstillstånd att alltid pröva en enskilds personliga intressen kan inte undanröjas med krav om effektivt utnyttja myndighetens och gransknings­nämndens resurser.

Vad betyder att – En ordförande i granskningsnämnden har läst?
Jag har inte anmält SVT:s oförskämda angrepp mot en namngiven privatperson till någon ordförande utan till en lagstadgad nämnd där tydligen en av flera ordföranden har läst min anmälan men inte hela nämnden. Jag godtar inte att det är en prövning enligt nämndens regelverk att enbart en person i nämnden läser anmälan. Utan att alla ledamöterna i nämnden har läst och prövat anmälan som enligt reglerna alltid skall prövas har jag inte fått ett svar från nämnden utan enbart från en person i nämnden.

Härmed begär jag svar från Granskningsnämnden på min anmälan av ett SVTprogram med ett innehåll som alltid skall prövas av nämnden.
Bernd Stymer

Från: registrator [mailto:registrator@mprt.se]
Skickat: den 7 oktober 2021 11:03
Ämne: Brevsvar i ärende 21/03762

Tack för din anmälan mot SVT Aktuellt den 29 september.
En ordförande i granskningsnämnden har läst din anmälan och beslutat att den inte ska leda till en granskning.

Skälen för ordförandens beslut
Anmälningar och synpunkter från allmänheten är viktiga som underlag för nämndens tillsynsarbete. Enligt Myndigheten för press, radio och tv:s instruktion ska nämndens granskning främst avse de anmälningar vars prövning bidrar till effektiv kontroll och en god efterlevnad av gällande regler. Frågor av principiell betydelse eller som berör en enskilds personliga intressen eller liknande intressen för företag ska dock alltid prövas. För att effektivt utnyttja myndighetens och gransknings­nämndens resurser behöver nämnden prioritera vissa anmälningar. Detta innebär att alla anmälningar inte kan prövas.

Beslutet är inte överklagbart
Granskningsnämndens beslut får inte överklagas. Det framgår av 20 kap. 6 § radio- och tv-lagen.

Vid frågor vänligen kontakta oss på: registrator@mprt.se.

Med vänlig hälsning
Registraturen

Myndigheten för press, radio och tv
Telefon växel: 08 580 070 00
Postadress: Kabyssgatan 4D, 120 30 Stockholm
www.mprt.se

The Swedish Press and Broadcasting Authority
Switchboard: +46 8 580 070 00

Information om hur Myndigheten för press, radio och tv behandlar personuppgifter

De oförskämda jäklarna skall inte tro att vi ger oss så lätt.
B

10.10.2021
Till
Granskningsnämnden
registrator@mprt.se

OBS detta är ingen överklaga.
Den 29.9.2021 anmälde jag programmet SVT Aktuellt därför att ett inslag på nästan en halv timme förolämpade grovt två namngivna personer vilket strider mot de bestämmelser som reglerar SVT:s sändningstillstånd. De båda förolämpade personerna fick inte närvara i programmet. Förolämpningarna utgjordes av påståenden om att reportrarna och programledarna påstod att de namngivna och i bild visade personerna medvetet ljög om klimatet.

I ett s.k. brevsvar 7.10.2021 erhöll jag en skrift från någon som kallar sig ”registraturen” och är inte undertecknad av en person från nämnden.
Skriften inleds med  – En ordförande i granskningsnämnden har läst din anmälan och beslutat att den inte ska leda till en granskning.

Vilket på svenska betyder att någon t.ex. registrator påstår att en av flera ordföranden i granskningsnämnden, men inte hela nämnden, har läst anmälan.

Den person som skriver svar till mig framhåller här det självklara att en myndighet lämnar svar i ett ärende som angår myndighetens verksamhet.

Varför påpeka en självklarhet?
Är det mening att jag som medborgare som tvingas betala för myndighetens verksamhet skall tiga i vördnad för att ha erhållit ett svar från en myndighet som jag betalar?

Sedan anges skälen för ”en ordförandes” beslut.
Jag har inte begärt ett beslut av en ordförande utan av en nämnd som styrs av regeringsbeslut.

Att någon vem som helst svarar kan förklara det totalt förvirrade och vettlösa svaret att anmälan ”inte ska leda till en granskning” därför;
– att synpunkter från allmänheten är viktiga,
– att nämndens granskning främst ska avse de anmälningar vars prövning bidrar till effektiv kontroll och en god efterlevnad av gällande regler,
– att anmälningar som berör en enskilds personliga intressen eller liknande intressen för företag ska dock alltid prövas.

Slutligen meddelas att anmälningar som alltid skall prövas inte skall prövas för att
”effektivt utnyttja myndighetens och gransknings­nämndens resurser”.

Eftersom jag bekostar både myndigheten och granskningsnämndens resurser kräver jag härmed information om vilka resurser som har utnyttjats av att någon anställd och betald av mig har använt två minuter till att läsa min anmälan och sedan ytterligare två minuter till att kopiera in ett förtryckt svar på sju rader?

Vilka Granskningsnämndens resurser har används för att fullgöra nämndens skyldighet att alltid granska när SVT förolämpar namngivna personer som inte tillåts försvara sig?
Eftersom nämnden inte fullföljt sin skyldighet att granska har naturligtvis inga av nämndens resurser utnyttjats.

Härmed begär jag att granskningsnämnden fullgör sin skyldighet och granskar min anmälan.

Svar emotses inom en vecka.
Bernd Stymer

Det här inlägget postades i Gästlistan, Klimatbluffen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

4 svar på Bernd Stymer härsknar till!

 1. ivarandersson skriver:

  Klimatdissident är ett nytt bra ord för oss som inte tror på riksdagens beslut om klimatnödläge. Är det någon som observerat klimatnödläget? SVT är regeringens propagandakanal. SR och tidningarna bidrar också till propagandan. Vi observerar att el och drivmedel kostar skjortan idag när vi satsar på den hållbara vindkraften och de hållbara elbilarna. Trots satsningen på vindkraft är gas- och oljepriset högt idag. Klarar inte vindkraften att ersätta kol- och kärnkraft?

 2. Samuel af Ugglas skriver:

  Om det bara vore GRN som är korrupt, men det är ju hela rikets administration som är i gungning!
  Har hitintills räddats av Ulf Kristersson m fl.

 3. Göran skriver:

  Eftersom Elsa Widding har gjort en anmälan så är Bernd Stymer anmälan meningslös. Det finns ingen anledning att pröva anmälningar som berör tredje part om tredje part har gjort en anmälan.

  Jag kan bara se en sak att göra i princip onödiga anmälningar. Belasta dem med jobb. Gör deras jobb tråkigt och meningslöst.

  Sedan kan man fråga speciellt moderata riksdagsledamöter hur det kom sig att de röstade igenom att ett vänsterorienterat SVT ska skattefinansieras och som efter det beslutet blev ännu mer vänsterorienterat. Skattefinansiering innebär alltid sämre kvalité och ingen lyhördhet för kunderna.

 4. Benny skriver:

  Byråkratsverige i ett nötskal! Problemet är att dessa byråkrater haft ansvarsfrihet sedan 1975 och de har hänsynslöst utnyttjat detta mot oss folket som betalar deras feta löner! Som Gorbatjov en gång sade, ”byråkrater är farligare än kärnvapen” och visst hade han en poäng! När senast blev en statsbyråkrat senast dömd för försumlighet och inkompetens i Sverige? Dan Eliasson, den sparkade byråkraten som ledde MSB-”Myndigheten för Sol och Bad” är arbetsbefriad med en fet lön…Rent skandalöst men ack så typiskt och bara ett exempel av många politruker både i höga och lite lägre positioner som sluppit straff!

Kommentarer är stängda.