En samordnad propagandakampanj

Med rubriken ”Forskning visar vilka klimatskeptikerna är” gör Sydsvenskan på ett helt uppslag vad de kan för att ta heder och ära av klimathotsskeptiker. Samma artikel finns i andra tidningar och det tycks vara samma i DN, bakom betalvägg. Jag tar det bit för bit.

De inleder med att citera IPCCs Summary for Policymakers. ”Det är otvetydigt att mänsklig påverkan har värmt upp atmosfär, hav och land. Omfattande och snabba förändringar har skett i atmosfären, kryosfären och havet.”

Underförstått är detta sanningen och de som inte erkänner det är idioter, cyniker eller förrädare. Redan detta första stycke är en tautologi, tårta på tårta. Men det är också ett overifierat påstående som tas som sanning i ett cirkleresonemang. Hela artikeln blir därigenom ett cirkelresonemang, en halmdocka att sticka nålar i. Alla ”bevis” som faller inom cirkeln blir lika trosvisst fascistiska som Mussolinis devis; Allt inom Staten, Inget utanför Staten, Inget mot Staten.

Orden ”det är otvetydigt att mänsklig påverkan har värmt upp …” är inget mer än en åsikt, en gissning, en killgissning som uttrycket numera lyder när man vill avfärda något utan att presentera egna och bättre fakta. Var finns bevisen för denna ”otvetydiga” mänskliga påverkan? Nej, det beviset finns inte, har aldrig funnits. Det har hela tiden varit en hypotes och ett politiskt skamgrepp för att sprida rädsla och ångest.

IPCC är inte en vetenskapsorganisation, det har från första stund varit en politisk organisation med uppdrag att finna, eller uppfinna, ”bevis” för människans synd mot naturen. Det är det fortfarande. Att åberopa deras ord som sanning inför en granskning av dess opponenter är inte bara att sätta cirkelresonemanget på piedestal, det är att vara genomfalsk och oärlig.

Tidningen häcklar Horace Engdahl för att han liknat klimatalarmisterna för ”en ny religion” och ”en form av hysteri” Han har i detta helt rätt, men är man som Sydsvenskan ute för att svartmåla en viss grupp svartmålar man naturligtvis även detta.

Sture Åström och Klimatsans citeras ”Det (Anders) Nord kallar forskare kallar vi för charlataner, alarmister och vetenskapsförnekare och det han kallar förnekare kallar vi vetenskapsmän.” Men tidningen gör ingen ansträngning att förstå dessa motstridiga ståndpunkter.

Därefter redovisas en Laura Young, statsvetare från Georgia Gwinnett College i USA. – ”Jag har alltid undrat vilka dessa personer är, som så ofta citeras som en anledning att förkasta den överväldigande vetenskapliga konsensus som råder om klimatförändringarna.”

Hon har granskat ett litet antal personer, 427, och funnit att de har i hennes åsikt alldeles för dåliga akademiska klimatvetenskapliga meriter och kunskaper för att kunna uttala sig om klimatet. Men hon är själv statsvetare. Hon kan således, med hennes eget resonemang, inte ha tillräckliga kunskaper för att veta vilka naturvetenskapliga forskare hon ska tro på. Dessutom måste man än en gång, hur uttjatat det än mår vara, påtala att om det är konsensus, så är det inte vetenskap. Är det vetenskap så råder inte konsensus.

Argumentation utifrån auktoritet är falska, ogiltiga, argument. Det vet man i hela den bildade, civiliserade världen, men således inte i Sverige. Hänvisningen till 97% konsensus bland klimatforskarna är debunkad flera gånger om. Men vi tar den en gång till.

Att hävda att de klimathotsskeptiker de inte gillar är äldre män, de flesta över 65 år, med akademiska examina från pre 1985, är bara ett slag under bältet och ohederlig argumentation. Med den kännedom som på senare tid redovisats om många utbildningars försämring borde de som har både äldre examina och lång yrkeserfarenhet värderas högre än yngre personer utan detta bildningskapital.

Påståendena att dessa skeptiker har bindningar till företag och organisationer i skeptikerrörelsen, är naturligtvis ägnat att skapa misstro mot dem. Men den sortens argumentation fungerar endast på övertygade alarmister. Kopplingar till företag kan vi lämna därhän, dels om de är pensionärer, dels för att sådana kopplingar bara påstås, inte redovisas. Att de finns med i organsiationer som är skeptiska till AGW är väl bara naturligt. Alarmisterna har ju egna organisationer där de finner åsiktsgemenskap, men det lyfts inte fram som något negativt.

Att påskina att dessa skeptiker är ekonomiskt bundna till branscher som motarbetar klimatarbetet är helt enkelt osant. Sant däremot är, att de ledande alarmisterna är beroende av att hålla alarmismen vid liv, annars får de inte del av skattemedel, andra anslag och donationer från politiker, organisationer och företag som har intressen av att alarmismen lever vidare.

Därefter hänvisas till Göteborgs Universitet, som blivit något av ett skattefinansierat svenskt centrum för att skapa propaganda för alarmismen och inte minst emot skepsisen och sanningssökandet. Här har tidningen lyssnat på Henrik Ekengren Ocarsson, professor i statsvetenskap också han. Tänk att dessa statsvetenskapare är så duktiga på att avgöra rätt eller fel i naturvetenskapliga frågor!

De har gjort en undersökning bland 3400 personer som på en skala från 0-10 fått ange i vilken grad de anser påståendet ”klimatförändringarna är i huvudsak orsakade av mänskliga aktiviteter” är korrekt. Jag kan direkt invända att frågan är felaktigt formulerad. IPCC och alarmisterna hävdar att om inte en total energiomställning görs orsakar människan en katastrofal global uppvärmning. Det är inte samma sak som eventuellt lite fisljummen mänsklig påverkan. En vilseledande frågeställning från Oscarsson & Co helt enkelt.

Vidare är det som beskrivs som klimatförändringar verkligen det? Kan det vara naturliga variationer i klimatet, årsmån eller annat som upplevs eller av alarmister beskrivs som klimatförändringar? Klimatet påstås förresten vara globalt, kan det då finnas mer än en klimatförändring samtidigt?

Nåväl, de som svarade i gruppen 0-3 har Oscarsson klassat som klimatförnekare. Kan man förneka ett klimat, att det finns alltså? Begreppet är enbart skapat för att vara nedsättande om en meningsmotståndare. De 75% som svarade 7-10 anses ha svarat rätt. Men egentligen borde alla som svarat i intervallet 0-9 anses vara i någon mån skeptiska till påståendet. Riktigt usel forskning alltså.

Oscarsson säger även, – ”Vi måste förmedla att forskning är ett kollektivt sanningssökande som pågår. Forskare är nyfikna på riktigt.” Detta är alltså skeptikernas inställning, som de nu söker göra till sin. Men IPCC och alarmisterna hävdar sedan årtionden att ”Science is Settled”. Det finns inget mer att forska om, nu är det bara handling som gäller. I sin senaste Assessment Report kom IPCC inte heller med något vetenskapligt nytt, man återanvände Michael Manns sedan länge avfärdade hockeyklubba och inskärpte att nu är det bråttom. Oärligt så det förslår av både IPCC, Oscarsson och artikelförfattaren.

Sedan säger Oscarsson att – ”Egentligen är vi kunskapsresistenta allihop, i olika grad och i olika sammanhang.” I något slags tycka syn om oss förnekare.

Maria Gunther, som skrivit artikeln återkommer till skeptikernas ekonomiska kopplingar till företag som inte vill rädda klimatet. Därefter kommer storsläggan som verkligen ska få folk att förstå hur vansinniga och opålitliga folk som är klimathotsskeptiker verkligen är. Det finns nämligen, – ”Politiska partier som lever på att öka misstron mellan vanligt folk och olika samhällseliter.” Värst av dessa är inte helt oväntat Sverigedmokraterna. Så hör upp nu, för ni vill väl känna er som vanligt folk, med ett gemensamt intresse med samhällseliten? Akta er då för SD och klimatförnekare!

När man hävdar att hela världen tvärt måste ställa om och helt sluta använda de i särklass vanligaste energislagen kol, gas och olja, till något som ännu inte finns i tillräcklig omfattning. Då har man en mycket stor bevisbörda på sina axlar, både för att det går att ställa om och även för att det behövs. Ännu har dessa bevis helt uteblivit.
Jag kan bara tillägga ett ord från kyrkofadern Augustinus. – Sanningen är ett lejon, ni behöver inte försvara det. Släpp bara loss det lejonet och det försvarar sig själv.

Det här inlägget postades i Klimatbluffen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

7 svar på En samordnad propagandakampanj

 1. Thomas skriver:

  Det är ju klart att Klimatfrågan är en ny religion och IPCC, eller vad de är, är då en sorts inkvisition. Kopplingen till Augustinus innebär att en sådan profet som Rockefeller som lyckades förklara olja och gas som ”fossila” i sin materialistiska religion var ett smart grepp för att hålla uppe priset på dessa produkter. (Det tycks vara så att Saturnus ekologiska landskap består av kolväten i olika former, så möjligen att därmed är kolväten en fullt naturlig produkt som bildas inne i vår planets inre. Att stenkol är fossilt kan däremot vara mer korrekt). Att ekonomiska intressen – alltid – tar över när troende slutar att tänka och överlåter det till ”utbildade” har väl också historien visat.. Det litet lustiga i detta är naturligtvis att vi inget lärt – trots att all informationen om historiens gång finns att inhämta på nätet (för de generationer som slutat läsa böcker..). Så, även de som inser vad som sker kan också spåna om hur framtiden blir genom att inhämta information om vad som kommer att ske, genom att inhämta historisk information på nätet…

  • Benny skriver:

   Universums fjärde vanligaste ämne är kol, jag tror det är ca 8%. Olja bildas inte bara av döda växter och djur utan kokas också ihop på stor djup i jordens inre av tryck och värme!

 2. Dandersan skriver:

  Oscarsson neutralitet kan ifrågasättas.
  I valvakan når USA valde president 2020 var han snabbt ute och talade om valfusk.
  -Det förekom inte!
  När det gäller klimat så saknar de flesta kunskap som räcker för att helt kunna vara säkra.
  Vi har hört experter tala om smältande Arktis isar och ökad uppvärmning när isen försvinner-en tipping point.
  Där är min kunskap sån att detta ger mig rysningar.
  Så mycket fel att de borde skämmas!
  Hultman som jagar ”förnekare” har i en avhandling visat att det vätgassamhälle som nu föreslås ge oss stål utan kol är en utopi!
  Han måste förstå hur det känns vara förnekare!

 3. ivarandersson skriver:

  Den klimathotsreligiösa sekten känner marken rämna under fötterna och går till sanslöst motangrepp men gräver sin egen grav. Verkligheten avslöjar klimathotssagorna.

 4. Pingback: En samordnad propagandakampanj | ulsansblogg

 5. Göran skriver:

  Kan inte de där mupparna på t.ex. Chalmers forska på hur det kommer sig att den politiska delen av IPCC inte stämmer överens med den vetenskapliga delen?

  Sedan undrar jag hur Lennart Bengtsson och Lars Bern benhårt håller fast vid att människans bidrag med 4-5 ppm under de senaste 100 åren har bidragit till klimatförändringar.

  Det är just dessa 4-5 ppm har bidragit till 0,8 graders högre temperatur. Eller hur?

  • Göran skriver:

   Om proportioner. Om medeltemperaturen stiger med 0,8 grader och människan har bidragit med 0,036 grader, borde man då inte inse rent proportionellt att människan inte har bidragit till någon förändring i klimatet?

   Bara för att trösta all flygplansbesättning så är deras bidrag till den globala uppvärmningen 0,00072 grader.

   Observera, att ovan endast gäller om koldioxiden påverkade jordens temperatur, vilket vi inte har sett några bevis på.

Kommentarer är stängda.