Funktionssocialism i skogen

När en skogsägare ska avverka i sin skog ska det anmälas till skogsstyrelsen. Avverkningen får påbörjas tidigast 6 veckor efter att anmälan har skickats in, så vida inte skogsstyrelsen finner anledning att stoppa avverkningen.
Enligt rättspraxis är skogsbruk ”pågående markanvändning” och därför handlar det inte om att skogsägaren söker tillstånd för avverkning, utan det är som sagt bara en anmälan, en registrering av att avverkning kommer att ske.

I går meddelade skogsstyrelsen att de ämnar ikullkasta denna etablerade rättsordning och helt och hållet vända processen. Istället för att staten ska motivera varför de stoppar den pågående markanvändningen, ska nu skogsägaren bevisa att den skogliga åtgärden inte hotar någon ENSKILD INDIVID av en skyddad art. (Vilket bland annat omfattar ALLA fåglar).

Det handlar alltså inte om att arten i sig blir hotad av åtgärden, utan att en enskild fågel inte får hotas.

Myndigheten har redan börjat tillämpa detta sätt att hantera avverkningsanmälningar. En skogsägare i Jämtland fick detta svar från skogsstyrelsen som svar på en avverkningsanmälan:

”Skogsstyrelsen kan med nuvarande underlag inte avgöra ärendet och behöver därför få mer underlag. Du behöver komma in med följande uppgifter som kan klargöra om området används som fortplantningsområde eller viloplats för arterna:

1. Hur många ringbarkade träd efter tretåig hackspett finns i avverkningsområdet?

2. Hur många bohålsträd finns? Är de placerade nära marken eller högre upp i träden?

3. Hur många döda träd med avskalad bark finns i området?

4. Hur många spår av spillkråka finns? Vilka typer av spår finns efter spillkråka? Djuphack efter hästmyror är typiska spår av spillkråka.

5. Används området av arterna under häckningsperioden? Hur många noteringar av arterna har gjorts under häckningstid? Var befann sig arterna vid noteringarna?

6. Noteras förekomst av arterna endast utanför häckningstid eller även vid häckningstid? Bästa inventeringsperioden är veckan före eller efter midsommar.

7. Finns det fler eller mer av ovanstående spår eller element i någon del av området?

8. När har inventering av ovanstående faktorer utförts?

9. Hur mycket tid har lagts ned på inventeringen?

10. Vem har utfört inventeringen? Vilken kompetens har personen eller de personer som utfört inventeringen?

Skogsstyrelsen behöver också få in uppgifter om det vid inventeringen påträffats andra fåglar eller arter som berörs av artskyddsförordningen. Du har möjlighet att senast den XX 2022 komplettera ärendet”

Diesel
Samtidigt föreslår regeringen en skattelättnad på ett par kronor per liter på diesel för att rädda de areella näringarna. Tror de verkligen att folk är så dumma att de inte ser svindeln? Sila mygg och svälja kameler, är en beskrivning av vad som sker som inte täcker en bråkdel av dumheterna!

Det här inlägget postades i Äganderätt och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

12 svar på Funktionssocialism i skogen

 1. Thomas skriver:

  Torgny Östling ägnade större delen av sitt liv som bonde och skogsägare i Jämtland åt detta problem… Efter att jag träffade honom och några fler 1997 och konkret startade föreningen NordBruk så har dessa ägandefrågor stått på aktualitetslistan.
  De festa svenskar är numera så politiskt förvirrade att de tror att ”vänster” är globalismen, med gröna förtecken, the Green Deal och en nationell, lokal demokratisk demokrati (parlamentariskt styre) och personligt kraft och ansvar är extrem ”höger”… Överallt på planeten, nästan, så inser befolkningen att det de själva uppfattar som vänster och radikalt är det som i Sverige anses vara ”högerextremt”… Hur kan det vara så?
  Därför blir då frågan om fåglarna inte en fråga om hur många som överlever vindkraften (som det borde) utan hur många som existerar i bondeskogen…
  Därför att bondeskogen är en normal vänsterfråga om individens (skogsägarens) existens medan storkapitalets intressen i skogen numera är en fråga om vindkraft då skogen numera (efter de skogliga besluten från år 1948, tydligen kort innebär att ”Skogen skall leverera virke till industrin”) efter att skogen verkligen blivit enbart en virkesleverantör och inte längre en ”skog” efter att alla numera etablerat granplantager enligt de fascistiska principer från första halvan av 1900-talet. Att ”industrin” nu bytt fokus innebär alltså, att vindkraft är vad ”skogen skall leverera till industrin” och de träd som står mellan vindsnurrorna är då skulden till att fåglarna försvinner – om de plockas ner..

  Logiken i resonemanget är för de flesta förvirrade svenskar (och även etablerade vänstergrupper som de ”latin-amerikanska vänstergrupperna i Stockholm”) helt bakvänd. Ingen fattar hur smart globalisterna agerar då de pekar ut allmogen, oavsett var de bor i landet, som varandras motståndare, då det egentligen idag är bristen på demokratiskt styre i parlamentet (Riskdagen) genom den unika svenska maktfördelningen som kallas ”Vi har inte ministerstyre”, vilket gör hela ”Demokratin” till ett gyckelspel vart fjärde år.. .
  Kort kan man konstatera att hela Sverige numera är ett Norrland, en koloni, som styrs från Bryssel där globalisterna nu helt har tagit över och i Sverige med hjälp av den lokala, svenska byråkratin.. Allmogen är nu åter i samma situation som under Sveriges Idi Amin, Gustav Vasa efter år 1523..

 2. Thomas skriver:

  Den där miljarden som skall delas ut tycks hamna hos vissa företag, de som klagar mest, det vill säga de mest industrialiserade företagen, som fågel- och svinanläggningar, möjligen även större kreatursanläggningar.. (kopplingen till LRF är därmed intressant..!)
  De använder mycket energi för sin existens, enligt vissa uppgifter så sätter man in 7 delar energi i modernt livsmedelsproduktion och får ut En enhet… (På den tiden då man hade oxe och möjligen häst i jordbruket, så var insatsen En energienhet och man fick ut En enhet, medan sådant som det indiska småjordbruket, på 1- 2 ha, med enbart handkraft alltså sätter in 0 energienhter och får ut En enhet.. )
  Så därmed, då ”jordbrukssubventioner” är idag enbart subventioner till en genomindustrialiserad sektor, allt från maskintillverkare (Deere t.ex.) kemiföretag (Yara, Bayer,t.ex.) till slakterier, charkuterier, bagerier, handel och byråkrati – måste subventioneras under fasaden ”Jordbrukssubventioner”…

  Att detta med stöd till ”Jordbruket” måste öka dramatiskt under de närmaste åren med troligen en dramatisk inflation – för att vi skall kunna få dessa bolag runt jordbruket att existera och följa bolagslagen (att ha vinst), medan bondejordbruket fungerar enligt småföretagsprincipen och där ”behövs” inga subventioner enligt ovan resonemang.. (Det är också bevisat då arealstöden, som är den sista resten av den bondevänliga kontintala landsbygdspolitik som blev resultatet av de första försöken till EG på 1960-talet, men som fick vika sig för Reagans bolagsvänliga WTO-politik på 1980-talet och som nu är fullbordad med arealstödens upphörande om något år… Kvar blir alltså enbart punktinsatser till krisande livsmedelsbolag då politiken trots allt alltid är ansvarig för befolkningens mathållning… Att sitta som toppolitiker utan att ha ett trevligt byråkratjobb att se fram emot efter politikertiden torde inte vara någon tänkande människas ambitioner, som till exempel förre statsministern…)

 3. Niklas skriver:

  Är det en slump att detta påfund kommer strax efter att Herman Sundquist fick förlängt förordnande som generaldirektör på Skogsstyrelsen? Det förlängda förordnandet var ju inte helt populärt hos miljörörelsen.

  Dessutom har ju miljöpartiet äntligen lämnat regeringen. Kan skogsstyrelssen senaste giv provocera att regeringen sätter ner foten i frågan mellan naturvård kontra produktion?

  • afugglas skriver:

   Inse snarast möjligt att det inte finns någon som helst opposition som kan kasta ut landsförrädarna. 90% av befolkningen parasiterar på varandra och dem med lite förstånd är helt maktlösa och snart utplundrade, antingen skattevägen eller kvävda av ett s k munskydd, ”trynblöja”.
   När hyllorna i mattemplen gapar tomma och muhammedanerna tagit över får vi en förändring som vi kanske inte längtar efter och det är socialisten som sålt ut Sverige.
   Talade med en kunnig skogsman som hävdar att Södermanland är värst drabbat av ”barkborrar”. Förödelsen är tack vare länsstyrelsen och kommuners tjänstemän helt självförvållad. Det kallar jag för funktionssocialism.

 4. Göran skriver:

  Är det någon skogskunnig här som kan räkna ut hur stor areal som måste avverkas för att det ska bli lönsamt?

  Jag kan inte se att mindre skogsarealer ens kan avverkas med denna nya bestämmelse. Exempelvis har jag en granne som gjorde 1.000 kr i förlust på en mindre avverkning. Med en inventeringen hade förlusten blivit bra mycket större. Då hade nog ingen avverkning skett

  När elpriset var högt i slutet på förra året, då var det knappt en vinst att köra Stora Ensos anläggning i Skoghall. De får nog köra sina maskiner även om det blir förslut för att fullfölja sina kontrakt. Samtidigt vill de ha mer skog levererat.

  Det ser ut som om svenska byråkrater och politiker vill avskaffa skogsbruk i Sverige. Ska man sätta allt i konkurs och sedan ska staten köpa in eller beslagta skog och mark för att driva allt i monopol efter den ”stora återstarten”.

  Sedan blir det som i en Ronald Reagan historia: Du får en leveranstid på en bil på 10 år och frågar försäljaren om bilen kan hämtas på förmiddagen eller eftermiddagen, och försäljaren undrar vad det har för betydelse om 10 år, och du svarar att rörmokaren kommer på förmiddagen.

  • Thomas skriver:

   Ett skogsbolag konstaterade redan för flera år sedan att en avverkning för användning i det egna bruket – inte var bokföringsmässigt vettig. Skogen var mer lönsam som stående i årsredovisningen.. Så nog måste det vara bättre att låta hackspetten få tillgång till träden och istället montera upp vindsnurror mellan träden och hoppas på att det sker ett genetiskt urval för ”smartare” hackspettar än de som inte riktigt förstår hur en vindsnurra är livsfarlig för okunniga hackspettar..

   • Göran skriver:

    Man kanske kan sätta upp en vindsnurra för att förhoppningsvis utrota den utrota alla fåglar i närheten. Dock måste man stoppa innan skogen börjar dö på grund av vindsnurran.

 5. Lars Mellblom skriver:

  Kanske ska man se denna nya praxis i ljuset av grön ideologi, vars politik bl.a går ut på att alla ska bo städer och att mark inte ska få ägas annat än av staten? Jag vet inte hur debatten går i Sverige, men här i Frankrike hörs allt oftare uttalande typ: “Det är ingen mänsklig rättighet att kunna bo på landet”. Vi ser också animerade bilder av ett grönt stadslandskap med speciella höga byggnader där livsmedel (vegetabilier) produceras. Journalisterna och inbjudna gäster blir tårögda av paradiset som kommer med dessa gröna städer.

 6. ivarandersson skriver:

  Gäller samma regler vid byggande av vindkraftverk? För att bygga vägar behöver skog avverkas. Utan vägar inga vindkraftverk. Kanske en positiv effekt för att förbjuda nya vindkraftverk.

  • Göran skriver:

   Nej! Djurliv, miljö och annat påverkas inte av vindkraftverk enligt miljömupparna.

Kommentarer är stängda.