Om vilda och tama arter

Zoologer kan vittna om att vilda djur alltid är starkare, tuffare, aggressivare och med starkare överlevnadsinstinkt än domesticerade linjer av samma art. Vi talar här primärt om däggdjur, men i viss mån även om fåglar. Som exempel kan vi ta svin. De vilda tål hård vinter bättre. De försvarar sig bättre mot rovdjur, inte minst för att de har kvar de betar som tamgrisen numera saknar. De tål även mer varierande dålig diet.

Om nöt kan vi säga samma sak. De vilda tål i allmänhet hård vinter bättre, de är bättre på födosök och klara sig på det de finner. Att korna ger mindre mjölk är ingen nackdel i det fria.
För hunddjur gäller samma sak. De tama har mindre tänder, svagare käkar och är mindre aggressiva än släktingen vargen.

Den formande kraften
Allt detta beror på ett flertal saker, men främst att husbonden styr de tama djurens liv. Det är husbonden som tillhandahåller de första fyra stegen av de fem i Maslows trappa. Luft, vatten, mat, fortplantning, trygghet, gemenskap, självkänsla. Allt detta ser den goda husbonden till att ha kontroll på och se till att tamdjuren erhåller i sådan omfattning att de nöjer sig med det.

Det är därför det är så vanligt vid exempelvis lagdugårdsbränder att tamdjuren, även om de befinner sig utanför stallet springer in det detsamma fast det brinner för fullt. För det är där inne de känner trygghet. Det är där de erhållit allt detta som husbonden gett dem.

Hur människor formas
Det är ungefär samma med stadsbor. De förses med mat, bostad, meningsfull sysselsättning, möjlighet till fortplantning och självförverkligande av en husbonde. Den husbonden är här en kombination av staten, kommunen och marknaden samt frivilliga organisationer. Behovet av att tänka själv och slåss för sin överlevnad är i en civiliserad stad minimal.

Så har det i stor utsträckning varit för alla svenskar i flera generationer, även de på landsbygden. Här har rått fred, utvecklingen har varit gynnsam, husbonden har tagit allt större del av ansvaret för medborgarens liv. Denne kan sägas ha domesticerats till att lägga sitt liv statens händer.

När domesticerade arter utsätts för konkurrens från vilda så förlorar de tama, varje gång. Utsätts de dessutom för invasion av en stor grupp vilda artfränder går de i princip snabbt under. När tänder, betar, klor och horn används till direkt angrepp på artfränder, då spelar storlek och styrka roll. Avgörande roll. Det gäller i synnerhet hanarna inom arten.

DNA-kartläggningen av världens människor har idag kommit långt. Men redan för ett par decennier sedan visade dna-spår att i genomsnitt är x-kromosomerna hos nordiska kvinnor betydligt äldre än y-kromosomerna hos nordiska män. Tolkningen är att Norden under historien utsatts för minst en invasion av främmande folk, främst män och att dessa konkurrerat ut merparten av de nordiska männen. Det kan ha skett med bättre kunskaper och teknologi inom exempelvis jordbruk. Men en stor del antas ha skett genom krig och mord.

Vilda människor
Att släppa in en liten andel vilda artfränder i en population går ofta bra och kan verka stärkande ur genetisk synpunkt. När det gäller intellektuellt kapital, som teknologi och samhällets organisation kan det vara mycket utvecklande. Men det omvända kan också inträffa.

Om de främmande fränderna kommer i stora grupper på kort tid, i synnerhet om det mest är hanar och dessa kommer från kulturer som mer kan liknas vid de vilda rovdjurens levnadsmönster, med hård konkurrens och tydlig stratifiering kan man förutspå det domesticerade samhällets snara omdaning. Inget kommer att bli sig likt. Är de inkommande tillräckligt många är det de som kräver anpassning från de tidigare etablerade. Styrs dessa nykomlingar dessutom av en religion som bejakar helt andra saker än vad det invaderade samhället tidigare haft, kommer kravet på anpassning komma ännu raskare och bli kraftfullt.

Tre religioner
Enligt Bibeln, 1 Mosebok 16:11 ”Herrens ängel sade till henne: Du är havande och skall föda en son, och du skall ge honom namnet Ismael, ty Herren har hört din klagan. Mer vildåsna än människa skall han vara, han skall slåss mot alla och alla mot honom. Öster om alla sina bröder skall han bo.”

Det är ju profetiskt så det förslår. Har det blivit så? Ja, det ligger i vart fall nära verkligheten. För i nästa stycke, 1 Mosebok 17, meddelar gud till Abraham att hans folk är utvalt av gud och som tecken på detta förbund ska låta omskära alla gossebarn, men även slavar som köps in, så att alla män i ett (judiskt) hushåll är omskurna till tecken på förbundet med gud. De ska inte heller beblanda sig med andra. De är med andra ord separatister.

Ismaels ättlingar är väl med ett svepande begrepp araber och bodde länge öster om judarna i Mellanöstern. Numera är de mer spridda över världen och med dem både vildåsnans karaktär och islam. Det kan vara något för oss att hålla i minnet.

Religionerna idag
De kristna är ofta så dumma att de tror att judar och muslimer är de kristnas religiösa bröder. Men Jesus bröt med den judiska tron och kyrkan. Det var därför han blev korsfäst. För de extremistiska judarna, sionisterna, var han en avfälling. För de extremistiska kristna mördade judarna guds son. För muslimerna är både judar och kristna de största syndare som finns på jorden, för de har inte rätt förstått guds bud.

Detta är inget problem i fredliga tider. Men när tiderna inte är fredliga, då kommer extremisterna fram och kräver att världen ska ordnas efter deras vilja. Vi går mot oroliga tider, med religiösa förtecken. Då kan vi inte blunda för den religionshistoria som präglat Europa och Mellanöstern i 3000 år.

Att det blir svårt för en etablerad befolkning att hålla stånd om det kommer stora skaror migranter med annan kultur och andra preferenser har vi sett i nästan varje vrå av de Amerikanska kontinenterna när européer från olika länder snabbt röjde undan tidigare befolkningar, religioner och kulturer. En tydlig varning till oss!

Det här inlägget postades i Aktuella övriga ämnen, Frihet och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

12 svar på Om vilda och tama arter

 1. Göran skriver:

  ”När det gäller intellektuellt kapital, som teknologi och samhällets organisation kan det vara mycket utvecklande.”

  Kanske det, men det existerar i stort inte någon sådan invandring utan tvärtom. Rent generellt innebär avlade mellan två individer med olika IQ att avkommans IQ blir medelvärdet av föräldrarnas IQ.

  När medelvärdet av IQ i ett samhälle hamnar under 95-97 går det inte längre att upprätthålla en fungerade civilisation. Det är den väg Sverige har valt att följa. Detta är ganska tydligt att se på alla svenska myndigheter. De fungerar mindre bra och mindre bra.

  All så kallad kompetens som vi har uppnått i Sverige kommer att sänkas eftersom färre personer kommer att kunna leva upp till den kompetens som behövs. Det kan inte lösas genom utbildning utan kommer att lösas genom att sänka kravet för kompetensen.

  • Mats Jangdal skriver:

   IQ säger inte allt. Att barnen i genomsnitt får ett medelvärde av föräldrarnas säger inget om den spridning i iq som den sexuella fortplantningen ger upphov till.

 2. Lars Mellblom skriver:

  Man kan kanske tillägga att ett folk som leds av ett matriarkat ligger särskilt illa till, i varje fall männen. Kvinnorna, som grupp betraktad, tyr sig till och underkastar sig villigt de som äger störst våldskapital. Det är genetiskt betingat.

  Det finns en ögonöppnande länksamling till beteendevetenskapliga studier rörande kvinnor och mäns val av sexualpartner. Länksamlingen är föredömligt redigerad och en kort sammanfattning av varje studie redovisas. Den förklarar också de märkliga och för ingruppen katastrofal följder kvinnors politiska beslut leder till.

  Tag tid till att i varje fall läsa studiernas korta sammanfattning.

  Här ett citat: ”Research has shown that men with antisocial and criminal tendencies have considerably higher reproductive and sexual success than men who lack this predisposition. In one study, antisocial men only represented 10% of the male cohort, but yet fathered 27% of the babies in that group. (Jaffee et al. 2003)

  Another study investigating the links between criminal behavior and reproductive success found criminal men were more likely to have more children with lower commitment, as they were more likely to have multiple children with multiple women. It was concluded that in a contemporary industrialized country, criminal and antisocial behaviors can be considered successful reproductive strategies for men, leading to more female sexual partners and childbirths (Yao et al. 2014).

  A study by Barbaro and Shackelford (2016) found evidence that male-perpetrated female-directed violence may be associated with greater sexual access to a female, and that it may in part be due to women responding favorably to male aggression.”

  https://incels.wiki/w/Scientific_Blackpill

  https://incels.wiki/w/Scientific_Blackpill_(Supplemental)

  • Göran skriver:

   Kriminella män har lägre IQ. I Sverige ligger medelvärdet på kriminella män på 85. Kvinnor som väljer de männen kommer att få barn med lägre IQ, dvs. svårare att hävda sig i samhället med kunskap. Å andra sidan är nog de flesta kvinnor som väljer kriminella män, kvinnor med lågt IQ.

   Det är en katastrof för samhällen där det hela tiden har indoktrinerats att män ska vara mjukisdjur som i Sverige. Kvinnor vill ha starka män men uppfostrar sina söner att de ska vara känsliga och gråta.

   • Lars Mellblom skriver:

    Jovisst, men en arts framgång i form av att bestå och framgångsrikt fortplanta sig bestäms inte av dess IQ. Förmågan att anpassa sig till omgivningen och till förändringar i denna är långt viktigare.

    Svenska män är inte längre villiga att använda sin IQ för att äga det högsta våldskapitalet. Och då är det kört… för männen.

  • Mats Jangdal skriver:

   Sådana undersökningar är viktiga för att förstå vad som kan ligga framför oss. Men även andra, som att historisk har i storleksordning 90% av alla kvinnor som nått vuxen ålder fött barn, men om jag minns rätt inte ens hälften av alla män.
   Ett annat fenomen är de mördare som sitter i fängelse och får beudrarbrev från kvinnor och även de som gifter sig med mördare.

 3. Lars Mellblom skriver:

  Angående kvinnor som attraheras av grova våldsbrottslingar kallas ett sådant personlighetsdrag hybristofilia. Det återfinns endast hos kvinnor. Egenskapen beskrivs på The Scientific Blackpill 1.9:

  https://incels.wiki/w/Scientific_Blackpill#Male_serial_killers.2C_terrorists.2C_and_rapists_receive_thousands_of_love_letters_from_women_in_prison

 4. afugglas skriver:

  IQ och kromosomer i all ära, vad händer i en kyrka i Sverige.
  Enl. Kristnas uppfattning korsfäste judarna Jesus. Men jag undrar faktiskt vad Antje Jackelén sysslar med. Är hon möjligen på väg att ”korsfästa” SVENSKEN?
  Det här finns att läsa för den som törs:https://www.svenskakyrkan.se/nyheter/nu-borjar-nedrakningen-till-a-week-of-neighbours-
  Man förstår saker och ting bättre när socialisterna kan använda DDR proselyter för att förinta ”SVENSKEN”.
  Ur Fria Tider:Svenska kyrkan och ärkebiskop Antje Jackelén bjuder i slutet av februari in till möte med det islamistiska Muslimska brödraskapets nätverksorganisationer. Temat för diskussionerna är hur man kan öka invandringen från tredje världen.
  https://www.friatider.se/arkebiskopen-haller-mote-med-muslimska-brodraskapet

  • ivarandersson skriver:

   Johan Westerholm skriver ofta om hur islamistiska Muslimska brödraskapets nätverksorganisationer nästlat in sig i det svenska samhället. Se https://ledarsidorna.se/

   • Göran skriver:

    Jag önskar bara att Johan Westerholm kunde lära sig att inte dela upp muslimer i moderata och islamister. Den islamiska läran går ut på att alla ska bli muslimer och det är alla troende muslimers mål.

    Det som skiljer moderata muslimer från islamister är bara tiden för att uppnå målet. För de moderata får det ta den tid det tar, medan islamisterna vill att det ska gå fort.

 5. Pingback: Om vilda och tama arter | ulsansblogg

 6. Niklas skriver:

  Intressant faktum att befintliga kvinnolinjerna ofta överlever migrantinvationer, medan de redan existerande manslinjerna ofta dör ut och ersätts med de nyligen invandrande manslinjerna. Kan det vara anledningen till att männen generellt är mer invandringskritiska än kvinnorna?

  Hittills har vi alltså haft 3 stora invandringsvågor u Sverige efter den senaste istiden; stenåldersjägare, stenåldersjordbrukare (från dagens Syrien-Turkiet) och den indoeuropeiska folkvandringen (från dagens Ukraina-södra Ryssland för ca 4000 år sedan). Men idag finns det knappast någon kvarvarande manslinje från vare sig jägarstenålder eller från bondestenålder, utan nästan alla manslinjer i Sverige är indoeuropeer.

Kommentarer är stängda.