Ansvar utsläckt

Svensk lagstiftning håller sig med en del konstigheter. Att Allemansrätten infördes som en delvis konfiskering av äganderätten enligt funktionssocialistisk princip, för att bereda semestrande industriarbetare fritidsrekreation på annans egendom är en sådan som vi avhandlat tidigare vid ett flertal tillfällen.

Idag tar jag upp två andra, sinsemellan likartade egenheter. I Vägtrafikkungörelsen, VTK, portalparagraf föreskrivs följande:

Grundregler
5 §   Vägtrafikant skall iakttaga den omsorg och varsamhet som till förekommande av trafikolycka betingas av omständigheterna. Han skall uppträda så, att han ej onödigtvis hindrar eller stör trafiken.
Vägtrafikant skall även i övrigt visa hänsyn mot andra vägtrafikanter och dem som bor eller uppehåller sig vid vägen.

Noterar i förbigående han inte ännu är utbytt mot hen. Tidigare nämndes hastighetsanpassning till förekommande av olycka. Idag anses hastighetsanpassningen vara inbakad i omsorg och varsamhet. Men det gör för resonemanget ingen skillnad. Allt ansvar för förekommande av olycka åvilar vägtrafikanterna gemensamt. Sker ingen olycka eller tillbud till olycka måste ansvaret anses till fullo ha upprätthållits av parterna.

Men så ser inte staten på saken. Istället avhänder man parterna deras frihet att ta lämpligt ansvar genom att stipulera följsamhet mot hastighetsgränser satta på godtyckliga grunder med intervall om 10 km/h. Det vill säga att de omständigheter som åberopas sist i första meningen endast omfattar anpassningen av hastigheten till de godtyckligt satt hastighetsgränserna.

Detta ger polisen otaliga anledningar och tillfällen att jaga och beivra ”brott” där ingen och inget kommit till skada. Där inget annat brottsoffer finns än lagen.
Å andra sidan har vi statens våldsmonopol, som ger staten, i huvudsak polisen, i uppdrag att i det närmast oinskränkt utöva allt det våld som kan krävas för att skydda medborgarna från brottsligt våld. Detta lyckas staten inte med idag.

Men det finns en säkerhetsventil för medborgare som ser sig nödsakade att ordna försvaret av sitt eget liv, hälsa och egendom, Brottsbalken, BB, 24 Kap om allmänna grunder för ansvarsfrihet, se pdf nedan. Det är dock nästan omöjligt att bli bedömd enligt denna säkerhetsventil, trots dess relativt milda och till medborgaren inställsamma skrivning. Det döms helt enkelt ytterst sällan enligt detta undantag.

För att ytterligare försvåra för medborgaren till självförsvar har staten, precis som med trafiklagstiftningen lagt till lagar och paragrafer som i praktiken upphäver rätten till självförsvar. Man får nämligen inte jämna ut spelplanen gentemot brottslingar genom att beväpna sig själv. Att i handen ha ett skjutvapen som man har licens för, räknas redan från start som olagligt. Man får inte heller ha i sin närhet en kniv, enligt den så kallade knivlagen. Som kniv räknas varje föremål vilket stärker din position mot en angripare, knogjärn, slagträ, skruvmejsel, husnyckel etc.

I rättspositivismens Sverige är medborgaren tillskriven den positiva rätten till självförsvar, men fråntagen den genom finter och krumbukter på andra ställen i lagen. Däremot går den som lyder polismans order fri från straff enligt BB 24 Kap 6§. Polislagen säger vidare:

23 a §   Polismyndigheten meddelar förordnande att vara arrestantvakt eller passkontrollant för den som inte är anställd som sådan vid Polismyndigheten och inte heller är polisman. Ett förordnande för en arrestantvakt får avse även bevakningsuppdrag utanför förvaringslokalen. I förordnandet ska verksamhetens art och omfattning anges. Förordnandet får återkallas.

Det är alltså möjligt att i Sverige närma sig systemet att tillfälligt utse ”vicesheriffer” ur allmänheten. Inte för att utföra polisuppgifter, men att kvarhålla gripna personer och tillse att de inte kan fritas. Vilket riksdagsparti blir först med att föreslå en tydligare skrivning i lagen så att vicesheriffer kan sväras in? Naturligtvis kan man bara sväras in frivilligt. Det skulle kunna vara en hjälp vid större oroligheter i vissa bostadsområden.

Men troligen inte. Nej, det verkar som att i Sverige är staten obekymrad om en del kriminella lever rövare. Så länge majoriteten av svenskarna är lydiga undersåtar utan krav på personlig frihet eller försvar av sina rättigheter.

Brottsbalken 24 Kap.
Det här inlägget postades i Frihet och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

3 svar på Ansvar utsläckt

 1. Samuel af Ugglas skriver:

  Ett jättebål med den korrupta svenska lagtexten är påkallad.
  Den är ju enbart hopdiktad för att skydda den socialistiska staten och deras tjänstemän.

 2. ivarandersson skriver:

  Självkörande bilar löser alla problem för vägtrafikanter enligt entusiasterna. Men när de självkörande bilarna kommer kan ingen svara på.
  2015 förutspåddes 2021 bli året då försäljningen av självkörande bilar tog fart. Har tekniken kört fast? https://teknikensvarld.expressen.se/nyheter/miljo-och-teknik/sjalvkorande-bilar-var-ar-ni/
  Säkerhetshöjande körassistenter finns men är bara ett litet steg mot självkörande bilar och kräver en förare som övervakar och ingriper vid behov.

 3. Göran skriver:

  Enligt klimatkonspirationerna är avsikten även att hastigheten på vägarna ska sänkas undan för undan tills folk inte finner det lönt att använda en bil längre och i stället tar kollektiva färdmedel.

  Idag kan jag finna totalt obegripliga hastighetssänkningar där det inte verkar finnas några som helst skäl till dem. Så, jag måste verkligen undra om konspirationerna stämmer.

Kommentarer är stängda.