Klimat – Miljö

Jag har alltid uppmanat folk att skilja på klimat och miljö i politisk debatt. Klimatet kan vi inte påverka, varken med politik eller med vår vardagsverksamhet på jorden. Klimatpolitiken skadar miljön, men gör inget för klimatet. Hur då, undrar säkert den klimathotstroende, den är ju till för att göra gott!

Vi tar det än en gång. Nummer ett är att alla försök att kvantifiera koldioxidens inverkan på klimatet (egentligen begränsat till jordens medeltemperatur) visat sig inte kunna verifieras i naturen. Vi kan därmed i praktiska termer betrakta koldioxidhypotesen eller AGW som falsifierad. Alla ansträngningar med politiska eller tekniska åtgärder för att ”rädda” klimatet är därmed verkningslösa. Ekonomiskt är de definitivt kontraproduktiva för såväl stater som företag och medborgare.

Men miljön då? De påtvingade åtgärderna är dyrare eller svårare att åstadkomma än den vad den fria marknaden skulle välja. För att erhålla åtminstone tillstymmelse till lönsamhet i omställningen tillgrips material och processer som ger större återverkningar, skador, på miljön än vad bruket av kol och petroleumbaserade energikällor skulle göra. Vi talar här om mineraler som endast finns i låga, mycket låga och extremt låga koncentrationer, exempelvis kobolt och de som går under samlingsbeteckningen REE. Detta ger svåra skador lokalt där brytning sker. Det förbrukar också mycket energi, ofta diesel, samt kräver subventioner med skattemedel.

En annan metod är att omvandla biologiskt material till bränslen. Men det har inte alls samma energitäthet som olja och kol, det går därför åt enorma mängder. Detta har naturligtvis återverkningar dels där det biologiska materialet hämtas i skogen och på åkern. Dels som minskad biologisk mångfald, dels som utarmning av jorden där det växte. Fullskalig ersättning av petroleum med biobränslen skulle göra mat så dyrt att många människor skulle svälta. Det ironiska är att det inte ger mindre utsläpp av CO2. Dels för att förbränning alltid, molekyl för molekyl ger samma utsläpp i förhållande till effekt. Dels för att det kräver mycket mer energi att samla ihop och processa biobränslet än vad petroleum gör.

Energiproducenterna som vindkraftverk och solpaneler har sina egna miljöutmaningar. Solpaneler kanske främst på mineralsidan och energiåtgång vid tillverkning, vilket jag redan behandlat. För vindkraftens del är också mineralerna av betydelse, men dessutom plaster i stora mängder, samt stål och betong. Det är bara för tillverkningen!

I bruk ockuperar VKV stora markområden, påverkar deras mikroklimat och access för annan markanvändning negativt. Skadorna på biologiskt liv är enorma. Det gäller allt från de växter, mossor, lavar och det markliv som röjs undan både vid etablering och för att hålla effektiviteten i verken uppe. Dessutom tillkommer djurliv i form av miljarder och åter miljarder insekter och tusentals fåglar i alla storlekar som slås ihjäl av rotorbladen. När miljöerna förändras så påtagligt flyr även däggdjuren. Den biologiska mångfalden som miljörörelsen värnar så högljutt om, påverkas kraftigt, så kraftigt att det vida överstiger vad fortsatt bruk av petroleum skulle göra.

Om klimat och miljö hade varsin minister och de gick till ett regeringsmöte och la fram sina uppgifter för statsministern och finansministern med följande ord:

Klimatministern; vi måste rädda klimatet med följande åtgärder, stopp för fossila bränslen, subventioner, skattehöjningar och helt nya skatter, förbud, påbud, övervakning, biobränslen, VKV, etc.

Miljöministern; klimatministerns förslag kommer att ruinera oss alla, förstöra miljön på alla upptänkliga sätt och lite till, inte bara här utan även där råvaror hämtas, kräva avsteg från demokrati, äganderätt och frihet och allt detta kommer inte göra ett dugg för klimatet!

Vad tror ni överordnade vid sunda sinnen skulle säga då?

Det här inlägget postades i Klimatbluffen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

16 svar på Klimat – Miljö

 1. Jan Andersson skriver:

  Organisk kemi = allt levande. Innehåller alltid kol, betecknas C.
  Ooganisk kemi = allt annat. Innehåller aldrig kol.

  CO2, alltså en kolatom och två syretaomer. Växterna behöver kol för att kunna växa.
  Syret lämnar de kvar, till glädje för alla som lever tack vare sin inre förbränning som alltid kräver syre, och lämnar kolet kvar till vegokäket.

  När du går till sängs på kvällen i ett utvädrat sovrum finns det ca 30 liter CO2 i rummet. Om rummet saknar ventilation finns det när du stiger upp ca 3000 liter CO2 i sovrummet. Var kommer det ifrån, månntro? Ska du betala, skjutas eller andas i en påse eller ett rör till underjorden?

 2. Jan Andersson skriver:

  Det bästa kommer 2:48 minuter in i videon nedan.

  https://youtu.be/z2HneqfZGsM

  • Göran skriver:

   Då ska man veta att utsläppen av koldioxid från alla världens bilar är totalt försumbart. Vad alla världens bilar släpper ut under 20-års tid motsvarar att tända en tändsticka i en 40 fots container om containern motsvarade hela atmosfären.

   • Benny skriver:

    Man undrar ju i sitt stilla sinne varför folk inte vill ta reda på fakta innan de låter sig luras av klimatskojarna och globalisternas agenda? Visst, medias makt är stor men den beror enbart på att folk är lättlurade och för lata för att sätta sig in i ämnet. Om västvärlden ska kunna frigöra sig från den globala maffians våld måste MSM bort för allas bästa, tyvärr läser fortfarande ca 60% av folk skiten och låter sig påverkas.

   • Jan Andersson skriver:

    I filmen ovan sägs att 300 miljoner elbilar i världen sänker oljeförbrukningen med 10 %. För, fartyg, flyg, lastbilar, entreprenadmaskiner och jordbruksmaskiner finns inget annat än olja som vanligt. Just nu finns under 20 miljoner elbilar, omräknat har vi alltså sparat 0,7 procent av oljan hittills.

    Intressant i sammanhanget är att man kan spara mycket mer eget bilbränsle om man kör som folk.

    • Benny skriver:

     Jan, det stora problemet är att folk inte har sinne för proportioner och det beror på att många har svårt för siffror och logiska resonemang. På jobbet där jag är inhyrd konsult så ser folk ut som fågelholkar när man förklarar att det Sverige släpper ut på ett år motsvarar det som Kina släpper ut på mindre än två dygn. Det är som man säger ”folk är inte så dumma som man tror de är kolossalt mycket dummare” som låter sig luras av MSM och klimatbluffarna. Ett annat problem i Sverige är att folk inte är nyfikna på att lära sig själva utan auktoritetstänket är mycket utbredd vilket i stort sett saknas hos invandrade kollegor.

     • Mats Jangdal skriver:

      Det låter förmodligen tjatigt och gubbigt, men det där med att förstå proportioner var man tvungen att lära sig på den tiden man använde räknesticka. Miniräknaren och i än högre grad dataprogram där man bara fyller i rutor har ”befriat” folk från tankeverksamhet.

      • Benny skriver:

       Ja, i den gamla skolan fick man lära sig att förstå både rimlighet och källkritik något som helt saknas i dagens skolvärld…Men så ser den ut som den gör också!

      • Jan Andersson skriver:

       Alldeles korrekt, det var jobbigt att börja tänka själv men det har jag också haft ovärdelig nytta av i jobbet som teknisk konsult.

 3. ivarandersson skriver:

  Vindkraftverk förstör miljön med ljud och ljus för att rädda klimatet.

  • Jan Andersson skriver:

   Fel dag 11 november att klaga på vindkraften som just nu står för 49 % av elproduktionen i Sverige och en kWh kostar 2 öre. Utemöblerna har blåst omkull.

 4. Claes-Erik Simonsbacka skriver:

  IPCC Rapporter – processen bakom

  https://klimatupplysningen.se/ipcc-rapporter-processen-bakom/

  Mvh,

  • Mats Jangdal skriver:

   Jaha, du har skrivit en text om IPCC som klimatupplysningen tagit in. Men texten säger egentligen ingenting alls. Det är bara en beskrivning av IPCC så som IPCC ser på sig själv, men du gör ingen analys av om de jobbar med rätt fråga eller på rätt sätt.

   • Claes-Erik Simonsbacka skriver:

    Syftet med min insändare var att endast försöka ge en grundläggande bild av vilka processer som ligger bakom IPCC´s och FN´s klimatrapporter..

    Noterade under senaste valrörelse att de politiska partiernas företrädare i princip helt saknade grundläggande kunskap i ämnet.

    Mvh,

    • Mats Jangdal skriver:

     Det är en acceptabel förklaring, även om jag trodde att det inte skulle behövas varken här eller i Klimatupplysningen. Men det kan vara bra sådana som kommer hit och läser men av olika anledningar inte kommenterar något.

 5. Pingback: Klimat – Miljö | ulsansblogg

Lämna ett svar