Sörmjöles äreport

Vid en resa längs E4 passerades en äreport i utkanten av Sörmjöle, en ort söder om Umeå inom dess nuvarande kommungränser. Denna äreport är en kopia, rest 2013, på den äreport som restes till kung Adolf Fredriks eriksgata år 1752. Det som fick mig att reagera är texten på den södra sidan: Statens välfärd – Min välfärd. Det är konungens valspråk, men sa han verkligen så? Valspråket var på latin och löd: Salus publica – Salus mea. Den texten kan man läsa på norra sidan.

Jag är ingen latinare, men jag har flera frågetecken kring detta. Salus betyder vanligen främst hälsa, men kan även tolkas som väl, välgång, vigör, sundhet, styrka. Publica skulle jag nog hellre översätta till folket snarare än staten. Alltså Folkets väl – Min styrka. För även om det står salus i båda stroferna kan det vara mest för formens skull. Inte minst är att det enklare att memorera så. Det är inte ovanligt i valspråk och ordspråk att samma ord återkommer, men ska tolkas olika.

Vidare är jag undrande till om välfärd var ett uttryck som användes 1752. Det användes i så fall garanterat inte så som det idag används, där välfärd betyder skatteförsörjd förmån som tex skola, vård eller bidrag. Den skyltning som har uppnåtts med äreporten uppfattar jag som socialdemokratisk uppmaning att lydigt betala skatt, hålla käft och vara nöjd med de skärvor staten betalar tillbaks i ”välfärd”. Konungen av guds nåde har ersatts av socialdemokratin.

Jag har försökt få reda på hur valspråket verkligen tolkades till svenska i sin samtid 1752, men inte lyckats. Däremot gör jag tolkningen att detta är en socialdemokratisk tolkning i det röda Västerbotten och att texten med socialistisk stolthet vänds så att den kan läsas på långt håll från Sveriges pulsåder.
På övriga sidor kan man läsa sörmjölebornas hälsning till konungen på svenska och latin:

Till ett prof af djupaste underdånighet, lydnad, trohet och rättskaffens undersåtelighet hiertelags härflytande vedermäles å dagaläggande, hafwa westerbottens innewånare å landet, och gemensamma allmogen, upprest denna äreport, då deras kongelige majt. den stormäktigaste konung Adolph Fredric, och den stormäktigaste allernådigaste drottning Lovisa Ulrica wid deras skeende ericsgatu, förväntades benåda det längst up i Norden belägna landskap, deras kongel. majt. högst efterlängtade högst hugnelige, och högst uplifvande hitkomst.

Dum tibi pardiwum sacra Tur corda svecorum qvid qvid et hoc regnum qvid qvid et illud habet Atle Speramus qve non Speramus ab ullo sed tantum tacite fingere vota que-unt et patria et cultus et opes et commoda nobis qva qve fluunt auro secula Prima dabis

Även här är jag osäker på om den lokale prästen 1752, eller vem det nu var som översatte hälsningen, fick allting rätt. Men det bråkar jag inte mer om. Har jag någon läsare som är riktigt slängd i latin får denne gärna rätta mig.

Det här inlägget postades i Aktuella övriga ämnen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

4 svar på Sörmjöles äreport

 1. Thomas skriver:

  Den diskussion om tillvaron som sker i USA nu tycks innebära att folk anser att politiken gått från kapitalism till fascism… alltså inte socialism utan fascism..
  Att det är så även här sedan gammalt, tyder väl på att man inte riktigt litar på norrlänningarnas tolkning av kungens valspråk som det troligen gällde på hans tid..
  Utan använder sig av en mer ”modern” tolkning, mer fascistisk så att säga…
  Därför att om det är något Norrland drabbats av så det just kopplingen mellan kapitalet och staten över huvudet på allmogen.. som just är ren fascism.
  Det gäller bara att göra soppan smaklig åt allmogen, t.ex. propaganda av den typ som det berättas om i inlägget.

 2. Göran skriver:

  Hjälp på vägen att tolka order ”välfärd” i Svenska Akademins Ordbok:

  https://www.saob.se/artikel/?unik=V_2025-0025.r50e

  Som synes har ordet välfärd funnits med i svenska språket under minst 500 år.

  Vad kungen menade. Var inte kungen staten på den tiden? Blir det inte lite ologiskt om kungen sade att ” Min välfärd – Min välfärd”?

  Nä, det ska nog vara ”Folkets välfärd – Min välfärd”.

  Jag skulle nog även tolka det som att kungen helt enkelt menar att om folket har välfärd då har kungen (staten) välfärd. Ett välmående folk är ett produktivt folk; klirr i kassan.

  Socialdemokraterna å sin sidan menar nog att staten ger folket välfärd.

  • Mats Jangdal skriver:

   Som din länk visade så användes inte ordet välfärd så som det görs idag. Då var det i stort sett liktydligt med ekonomisk lycka, välstånd, välgång, väl. Inte på något sätt knutet till bidrag, allmosor eller fördelar från skattekollektivet.

   Jag fortfarande frågande till tolkningen av Salus som välfärd. Tycker den är mer långsökt än en del andra.

   Publica kan förutom folkets även tolkas som allmän (välgång). Även här är tolkningen ”staten” långsökt.

 3. Samuel af Ugglas skriver:

  Förmodligen snaskig socialistisk fantasi och förmodligen våldtäkt på ”latinet”. Får jag tillfälle skall jag fråga prof. Anders Piltz.

Kommentarer är stängda.