Klimatalarmismen schack matt i tre drag

Jag ska försöka förklara i tre steg hur vem som helst med grundskolekunskaper, logiskt tänkande och ärlighet kan avfärda klimathotet som falskt. Därutöver avser jag visa varför alarmisternas krav måste avvisas oavsett klimathotet är sant eller ej. Det kan vara bra att ha i bakfickan om julmiddagarna blir för tråkiga.

Nummer ett måste vara vetenskapsteori och hur den vetenskapliga metoden fungerar. Det var Karl Popper som slutligt formulerade vad som krävs. För att nå visshet i en vetenskaplig fråga måste en teori som kan falsifieras uppställas.
Att den kan falsifieras innebär att den måste vara formulerad så att om teorin inte stämmer måste det gå att peka på denna brist. Är teorin formulerad så illa att den inte kan falsifieras är den falsk. Vidare gäller att det krävs endast en falsifikation för att hela teorin ska anses falsifierad. Den alarmist som inte godkänner Poppers krav har redan diskvalificerat vetenskapligheten i tesen om klimathotet.

För klimathotsfrågan gäller alltså att IPCC har instruerats att leta efter bevis för att de utsläpp av CO2 som människan släpper ut riskerar skapa ett förändrat klimat, där huvudpunkten är en temperaturhöjning. Denna tes har man sedan utvidgat med påståendet att en sådan klimatförändring är oåterkallelig och förödande för allt liv på jorden.

IPCC har gått från att inledningsvis kalla sin tes för AGW, därefter CAGW och slutligen nöjt sig med CC, där AGW står för Anthropogenic Global Warming, CAGW står för Catastrophic AGW och CC helt enkelt Climate Change.
Detta kallas att flytta målstolparna och är ett oärligt försök att hålla en falsk teori vid liv. Alarmisterna hävdar att det bara är en utveckling av teorin så att den har förbättrats.

Men det är falskt, eftersom Climate Change är så allmänt uttryckt att den teorin inte kan falsifieras, helt enkelt för att klimatförändringar inträffar ständigt av sig själva i naturen utan människans inverkan!

Nummer två i detta schackspel, om någon vill försöka spela vidare, är frågan om det finns någon bevisad korrelation mellan CO2-halt i atmosfären och global temperatur. Finns ingen sådan korrelation kan människans ynkligt lilla bidrag inte göra någon skillnad. Där har IPCC åberopat Fouriers beskrivning av jordens temperatur för 200 år sedan och att han beskrev växthuseffekten redan då. Till det har de fogat att Tyndall för 170 år sedan visade experimentellt att CO2-molekylen absorberar solljus och därför blir varmare. Som tredje argument anförs Arrhenius beräkning 1896 att man skulle kunna värma upp jorden genom att förbränna kol så att CO2-halten ökar.

Alla dessa tre påståenden är falska som argument. Fourier hävdade faktiskt det motsatta, nämligen att ingen växthuseffekt finns såvida inte atmosfären på någon höjd övergår i fast fas och därigenom hindrar konvektion. Vi vet att det aldrig händer i atmosfären. Tyndall gjorde ett laboratoriexperiment som till synes visar det man påstår att det visar. Men experimentet var otillräckligt och räknade inte uppvärmning av försöksutrustningens väggar. Senare experiment har visat på att Tyndalls redovisning inte stämmer om man räknar in allt. Knut Ångström visade år 1900 att Arrhenius hade räknat fel. År 1906 rättade en besviken Arrhenius sig själv, det gick inte att värma upp jorden med tillskott av CO2.

Dessa tre äldre forskare och deras teorier brukar som sagt åberopas som bevis för AGW, eller åtminstone som stöd för teorin om AGW. Men om det finns forskning som jämför historiska CO2-halter med temperaturer vid samma tid, gärna innan människan började tillföra mängder av CO2 och korrelation saknas då är teorin falsifierad och måste avskrivas.

Sådan forskning finns det gott om och den visar obönhörligt att temperatur och CO2-halter inte har varierat beroende av varandra på ett konsekvent sätt. Det finns viss korrelation som stämmer överens med Henrys lag. Den säger att en kall vätska kan absorbera en gas, medan en varm vätska släpper ut gas. Vilket det blir beror på respektive gas partialtryck. En vanlig observation i geologiskt material är därför att en global temperaturökning alltid föregår en CO2-ökning, ibland med upp till 800 år. Tvärtom, att en CO2-ökning leder till ökad temperatur, inträffar dock aldrig. Att temperaturen varierar beror på helt andra saker, främst av dessa är solen, dess egna variationer och variationer i jordens bana runt densamma. Saker som folk intuitivt förstått i tusentals år och som moderna observationer allt oftare bekräftar med vetenskaplig stringens.

CO2-koncentrationen driver inte temperatur.

CO2 och temperatur korrelerar inte i geologisk data.

Alltså finns ingen positiv korrelation och AGW-teorin är falsk!

Som två och en halv kan vi tillägga att om positiv korrelation saknas kan det inte heller finnas någon kausalitet, alltså ingen orsaksriktning,  mellan dessa två parametrar. Att CO2 inte driver temperatur visas av flera geologiska undersökningar.

Som nummer tre kan vi visa också med både geologiska, arkeologiska och historiska data att en högre temperatur än idag inte på något sätt är skadligt för livet på jorden, vare sig för människan eller för annat liv. Det är faktiskt tvärtom och åt båda håll! Ett varmare klimat är enbart av godo och ett kallare enbart av ondo.

Dessutom visar dessa data att vi, om naturliga trender står sig, snart går in i ytterligare en istid som kommer att fresta på mänskligheten mycket svårt. Som en spekulation kan man tänka att det egentligen är rädslan för ett sådant kallt klimat som får vissa människor att vilja ta kontroll över världen. Helt enkelt för att säkra sin egen över- och vällevnad när det inträffar.

I detta läge måste ärliga logiskt tänkande människor erkänna att AGW, CAGW och CC är falska teorier och att deras agenda är schack matt!

Syreisotop som indikation på temperatur. Alla värmeperioder sammanfaller med högkulturer kring Medelhavet. Låg temperatur sammanfaller med nedgång, svält och pest.

Den uppvärmning som kallas den medeltida värmeperioden, långt innan vi brände kol och olja, var global och inträffade inte bara i Europa.

Temperaturutvecklingen i Sverige efter istidens slut, enligt SLU. Jordbrukets introduktion, bronsåldern och vikingatidens högkonjunkturer inträffade när det var varmare än idag. Vi synes dessutom obönhörligt vara på väg mot nästa istid.

Självförklarande graf som visar att temperatur och CO2 saknar historisk korrelation.

Men vi kan fylla på med nummer fyra som ytterligare ett hinder de skulle ha att passera i den händelse att AGW, CAGW eller CC skulle vara sant. De vill nämligen genomföra radikala samhällsförändringar, sådana som allvarligt kommer att skada stora grupper människor, som åsidosätter det mesta av vad vi tillskriver demokrati, frihet och äganderätt.

För att få genomföra sådana planer måste de visa att det de föreslår kommer att rädda oss från AGW, CAGW och CC och att dessa åtgärder är väl avvägda för den påstådda situationen, samt att inga andra åtgärder kan vidtas med lika gott resultat. Det kan de inte alls. Det enda de har är sin ångest. Vi har ingen som helst skyldighet att dela den med dem. Tvärtom är det rimligt att vi anstränger oss för att rädda dem ur deras ångest. Det är ett mycket effektivare sätt att hantera klimatfrågan. Det är också mycket mer humant mot ångestridna personer att rädda dem ur deras vanföreställning än att bejaka densamma.

Det finns mycket mer att anföra för den som vill gräva ner sig i detaljer, men detta räcker för att med vetenskaplig logik avfärda klimathotet som gallimatias.

Det här inlägget postades i Klimatbluffen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

13 svar på Klimatalarmismen schack matt i tre drag

 1. ivarandersson skriver:

  Försiktighetsprincipen säger att du inte skall göra något om du inte vet vad åtgärden kan medföra.
  FN/IPCC, EU och Sverige vidtar åtgärder som skadar eller riskerar skada befolkningen. Nu har vi dyr energi, hög inflation och risken är inte försumbar att det blir matbrist och svält pga av att koldioxiden ska bekämpas.

  • Göran skriver:

   Koldioxiden är bara ett instrument att göra folk fattiga.

   • Samuel af Ugglas skriver:

    Livsmedelsransonering kort och gott.
    Långsamt, smygande HOLOMODOR enl Magdalena Andersson i fullt dagsljus.

 2. Pingback: Klimatalarmismen schack matt i tre drag | ulsansblogg

 3. Göran Åkesson skriver:

  I experiment med CO2 förväxlas ofta koldioxidens specifika värmekapacitet med dess värmestrålningsegenskaper, absorption/emission. Den förra uttrycks som kilojoule/kg×K, den senare är en funktion av koldioxidens spektrum vid specifika våglängder. Den förra är 0,84, vilket innebär att gasen uppvärms fortare än en generaliserad atmosfärisk luftblandning, men tappar likadeles värmen fortare vid minskande temperatur. Den senare har en maximal absorption/emission vid 14,9 mikrometer. Våglängdsområdet 14-16 mikrometer bestämmer ca 99% av koldioxidens kapabilitet som absorbent/emissent av IR-strålning.
  Det är den senare egenskapen IPCC hänför till. Fysikaliskt ligger 14 mikrometer och högre med tillhörande frekvenser bortom möjligheterna att genom inducerad konduktion i jordskorpan öka dess temperatur inom jordytans normala temperaturintervall +/-60° C.
  Vid ökning av koldioxidhalten i atmosfären bidrar ökningen till en ökad Lapse Rate, om än minimal, genom att dess specifika värmekapacitet är lägre än såväl vattenångans 1,865 som den generaliserade luftblandningens 1,01 värden
  Således kan koldioxid varken värma upp jordytan vid temperaturer enl ovan eller atmosfären, vid ökad halt.
  Mina ’vetenskapsvänner’ i Tyskland översätter AGW med utgångspunkt från CO2 till ’AberGlaubischeWarmung’, ungefär ’vidskeplig uppvärmning’, en korrekt benämning.

 4. Sture Åström skriver:

  Det är lätt att övertyga de tveksamma om att klimatpolitiken är meningslös. Kina och Indien ÖKAR utsläppen mycket, mycket mer än vad Sverige kan minska dem.

  Om vi fortsätter i den takt vi visat att vi klarar av, 2,6 % per år, så ÖKAR de två länderna med volymer som är mer än 400 ggr så stora:

  https://klimatsans.com/2022/08/18/meningslos-klimatpolitik-2/

  Vi skulle alltså lyckas minska ÖKNINGEN med c:a 2 PROMILLE !

  Jag tror inte ens de mest frälsta vill betala flera tusen miljarder för något så futtigt.

 5. Dagfinn Koppelow-Karlsen skriver:

  Fra klodens tilblivelse for noen milliarder ås siden har solen strålt inn en enorm energimengde hvert åt. Utstrålingen, og bare den, har hele tiden fjernet denne energien, ca. 1,5 E21 Wh/år, og det vil den fortsette med. Utstrålingen er ikke helt i takt med innstrålingen, den viktigste kilden til forsinkelsen er de store havene, og deres energi-lagringskapasitet. Det er mange flere årsaker til variasjon i klimaet, bl. a.:
  – Solens varierende utstråling
  Variasjon i avstand sol – klode (Milanković-syklusene), jordaksens helning,
  – Atmosfæren med skyer

  Utstrålingen reguleres av temperaturdifferansen klode – univers i 4. potens. Temperaturen måles i K (Kelvin). Klodens temp. er ca. 288 K, universet 2,7 K
  Ingen energi slipper ut ved konveksjon eller ledning, bare stråling.
  Hvorfor disse forhold ikke er mer oppe i debatten er merkelig, det er tydeligvis bare CO2 som gjelder

  • Jan Andersson skriver:

   Allt liv på jorden har uppkommit anpassat till jordens klimat under mycket lång tid. Skulle av någon orsak förhållandena ändras drastiskt kommer vissa livsformer att gå under och andra gynnas. Till exempel när en asteroid träffade jorden och skapade mexikanska golfen, varvid solen förmörkades så mycket att växligheten försvann och med den dinosaurierna som blev utan mat. Men hade människorasen kunnat bildas i en värld full av dinosaurier? Växtligheten är förutsättningen för allt liv på jorden, och är beroende av både solljus och kolet i CO2. Den har varit kraftigt påverkad av en förmörkad sol många gånger på grund av stora askmoln från vulkanutbrott, och de svältkatastrofer som då uppkommer har vi inget skydd emot.

   Richard Moore (före detta Greenpeace) säger att vår mycket lilla CO2-halt i luft minskar stadigt och kommer att vara helt borta om tre miljoner år, oavsett vad vi gör nu. Människan måste börja producera CO2 i framtiden för att jordens liv som vi känner det inte ska upphöra. Men vssa arter i haven kommer nog att överleva, och frodas?

   Att jaga CO2 nu är alltså vansinnigt korkat, vilket allt fler insett. Så i stället för att förklara kemin och gasens betydelse måste vi nu vända fokus och fundera på varför ansvariga myndighetspersoner fortsätter år efter år med denna målsättning och dessa ”klimatmål” som verkar tagna från en utopisk skräckfilm. Vilken är den bakomliggade dolda agendan? Makt?

   Om inget annat hjälper mot galenskapen, fram med svärdet. Det var enda sättet för våra förfäder att möta ostoppbar makthunger i sjuka sinnen.

   • Benny skriver:

    Alla som läst på om paleo-klimat vet ju att sedan isen började växa på Antarktis när det blev en avskild kontinent vid södra polen och blev en is-kontinent påverkar klimatet på hela jorden så började vi få istider. Denna geologiska process där långa istider härjar på jorden har medfört att CO2-halten succesivt minskar och blir den under ca 250 ppm är en stor del av växtlivet i fara. Det är alltså för låga CO2-halter som är faran för livet på jorden och inte höga CO2-halter som klimathysterikerna försöker slå i folk. Livet på jorden trivs bättre i varmt klimat vilket också bevisas av de fossila avlagringarna där varmt klimat varit gynnsam för djur och växter.

 6. villvaraanonym skriver:

  Jag läser sällan svenska nyheter i ämnet och har bara en lekmans kunskap (det var litet svårt att hänga med i texten, vilken jag uppskattar, särskilt Åkessons kommentar kl. 13:53). Men, är det så att svenska nyheter inte har förmedlat just de historiska mängder koldioxid i atmosfären, som aldrig har varit så låga som de senaste 100 miljoner åren (diagrammet som Jangdal visar har jag sett förut).

  Och, att jorden inte tidigare har ”brunnit upp” beror tydligen på att koldioxidens värmeisolerande effekt avtar med koncentrationen/mängden.

  Och, att Sveriges små ”bidrag” inte kan mätas, varför det synes ologiskt att att landet ska göra någonting alls. Möjligen av moraliska skäl, och att öka kunskapen med forskning och utveckling av tekniker.

  Jag har väl normal intelligens, men dessa tre informations-bitar borde väl räcka för att vanligt folk (särskilt barn och tonåringar) ska kunna förstå och sedan bilda sig en uppfattning om framtidens risker (som ska bedömas av folket eller politiker?)?

  Dessutom kommer dagens beslutsfattare vara döda sedan länge (klimatförändringar mäts i decennier) innan framtidens folk kan över huvud taget se någon förändring/påverkan, och bedöma huruvida denna beror på åtgärderna.

  (Och, om naturen framledes ska kunna föda 9–11 miljarder människor, borde hon ju försöka pumpa ut så mycket koldioxid som möjligt för att se till att växterna växer ordentligt.)

  (Och, varför tänker man inte på afrikanerna, som ännu inte har fått ordning på sina länder/samhällen, trots deras kontinents enorma naturresurser? Ska de alltså vänta på att européer och asiater kommer på ett bra sätt underhålla rimliga livsvillkor/levnadsstandard utan fossila bränslen? Det låter orättvist/grymt.)

  Det är svårt att veta om en inte har tillräcklig kunskap för att bilda sig en uppfattning/göra en bedömning, eller om ”skulden” ligger hos journalister (t.ex. SVT, som jag har förstått ligger i ”fejd” med Elsa Widding, SD) som inte granskar som de ska.

Kommentarer är stängda.