Mycket kol, olja och gas

Dagens gästskribent är Tege Tornvall

Utifrån den kolcykel som FN:s klimatpanel IPCC använder kan man ungefärligt beräkna hur mycket kol som finns i Jordens hav, atmosfär, mark, växtlighet, sediment efter döda djur och växter samt kol-, olje- och gasfyndigheter.

Dessa mängder anges inom vissa ramar. Om man adderar dem får man ungefär 46-50.000 Gigaton (miljarder ton) kol.

Men kolcykeln säger inget om hur mycket ursprungligt kol som därutöver finns kvar i Jordens inre sedan dess skapelse.

Det gör däremot det globala forskarnätverket Deep Carbon Observatory (DCO), som 2019 räknade runt 1.200 forskare från 55 länder, speciellt inriktade just på kol. De hävdar på sin hemsida att 90 procent av Jordens kol finns under jordytan.

Omräknat skulle det betyda 9 gånger 46-50.000 Gton eller totalt 414-450.000 Gton (knappt en halv miljard miljard ton). Detta är bara en grov uppskattning, men det är den första som i alla fall jag sett på hur mycket kol som Jorden rymmer.

Enligt DCO skulle bara 1 (en) procent av Jordens kol finnas i atmosfären och så mycket som 99 procent i haven och jordskorpan och framför allt i Jordens inre.  DCO beräknar allt Jordens kol till totalt 1,85 miljarder miljarder ton.

Svårbevisat

Det är fyra gånger mer än de 414-450.000 Gton jag räknade fram här ovan. Men det är svårbevisat. Ingen har varit där och tittat.

Det mesta är förstås bundet i olika föreningar och kan inte nås eller utvinnas. Kolhaltiga järnkarbider kan finnas i Jordens heta kärna, som anses vara mest järn. Men lättare föreningar kan pressas uppåt genom magman och även tränga ut genom skorpan.

Det har de gjort och gör fortfarande som koldioxid i vulkanutbrott och genom andra öppningar över och framför allt under vatten.

År 2019 använde världen enligt Offshore Technologyfocus 8,12 Gton kol. Om vi försiktigt antar att 1 (en) procent av kolet i eller under jordskorpan kan utvinnas, blir det ändå 18,5 miljoner Gton.

Med rådande årliga utvinning på ca 10 Gton skulle det räcka nästan två miljoner år. Jag kan ha förirrat mig bland nollorna, men tanken svindlar.

Detta kol finns i olika former i förening med andra ämnen. En del blir under hög värme och högt tryck diamant, Jordens hårdaste kända naturliga ämne.

Kolväten

I förening med väte kan också en del bli kolväten (bränslen) under hög värme och högt tryck, troligen i gränsområdet mellan flytande magma och fast skorpa.

Detta är omtvistat och bygger på studier av geologen Nikolai Kudryavtsev m. fl.. De hävdade att mycket av det ursprungliga kol som Jorden fick i sin ungdom från exploderande stjärnor i kosmos finns kvar i Jordens inre.

Den ryske forskaren Vladimir Kutcherov vid KTH hör till dem som menar att nya kolväten bildas under hög värme och högt tryck i Jordens inre

Efter oljeutsläppen i Mexikanska golfen 2010 åt stora mängder mikroorganismer förvånande fort upp nästan all utläckt olja. Sedan fylldes tomma oljehål på underifrån, enligt rapporter från oljebolaget BP.

Liknande händelser rapporteras från andra sinande oljekällor.

Ryska och amerikanska bolag prospekterar och utvinner nu olja och gas på större djup än där sediment lagrats från sedan länge döda växer och djur. De söker sig även sidledes till angränsande områden, som ofta också visar sig innehålla gas och olja.

Tektoniskt tryck

Olja finns i poröst material. Tomrum efter utvunnen olja fylls på med både vatten och mer olja, som rör sig under högt tektoniskt tryck från rörliga kontinentplattor.

För fortsatt prospektering råder därför bl. a. den ryska Dmitrievsky-akademin aktörer att först undersöka angränsande områden innan de börjar det mycket dyrare arbetet med att söka nya källor.

Sådana finns dessutom på många fler platser och mer utbrett än hittills känt, inte minst i Arktis och Antarktis. Även detta är kontroversiellt men en logisk följd av rön från både ryska forskare och det globala DOC-nätverket.

Om all gas och olja som utvinns bara skulle komma från sediment av döda växter och djur, blir den logiska följdfrågan var dessa i sin tur kommer ifrån.

Eftersom allt Jordens tidigare och nuvarande liv bygger på det ursprungliga kol som en gång kom från exploderande stjärnor ute i kosmos, måste den koldioxid som livnärt detta liv komma just från detta ursprungliga kol .

Varav det mesta finns kvar i Jordens inre enligt DCO-forskarnas rön.

Det här inlägget postades i Gästlistan, Klimatbluffen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

7 svar på Mycket kol, olja och gas

 1. Niklas skriver:

  Innan fotosyntesen ”uppfanns” för si så där 2-3 miljarder år sedan, så fanns det ingen syrgas i atmosfären. Så istället var det kanske 21% CO2 i atmosfären, då fotosyntesen avger en syrgasmolekyl för varje förbrukad koldioxidmolekyl.

  Kanske var det ännu mer CO2 i atmosfären, ty under dinosaurierna tidsålder fanns även jätteinsekter. Då insekterna inte har något blodomlopp, utan istället trakeider som transporterar luft (läs syrgas) till insektskroppems olika delar, så har forskare beräknat att syrgashalten i atmosfären då måste ha varit runt 40%, för att dessa jätteinsekter ska kunna ha utvecklats.

 2. Thomas skriver:

  Givetsvis måste man förklara en evig energikälla som ”fossil” och ändlig…
  Smart av Rockefeller att påstå det ”fossila” för drygt hundra år sedan…
  Resultatet innebär att ”någon” måste få den totala kontrollen över denna nästan fria energi, för hur skulle det annars fungera…??
  Informationen här har detaljer som jag inte stött på tidigare, men som är synnerligen intressanta…
  Allt är alltså en form av potemkinkulisser..

 3. Mats Jangdal skriver:

  Det är märkligt hur svårt vetenskap och forskning har att nå ut med sina rön. Lika märkligt är hur svårt det tycks vara att applicera logik på det vi redan vet och dra initierade slutsatser.
  Istället är det alla former av alarmism som basuneras ut. Skräck för klimat, natur, pandemi, krig, fred, med mera.
  Jag påstår att det är mer sannolikt att människans uppgift på jorden är att se till kolet cirkulerar så livet kan uppehållas, än att det tillskott av kol vi skapar genom att röra om är skadligt för livet och naturen på planeten!

  • Göran skriver:

   Är man religiös och troende, så är människans upptäckt och användning av petroleum helt klart en skänk från ovan, en broms mot människan och alla andra arters utrotning.

   • Thomas skriver:

    Alla är ”religiösa och troende”…
    Det som skiljer är endast hur man ser på tillvaron och hur man hanterar sin religiösa aktivitet..
    Den som inbillar sig något annat tror sig ha en överlägsen ”tro”…
    Om man inser sina begränsningar så blir den egna ”tron” mer vidsynt och den egna tanken blir mer spännande i vår snabbt föränderliga värld.

  • Benny skriver:

   Det är ju så att globalisterna och deras lakejer politikerna lyckts lura i den okunniga delen av befolkningen att CO2 är farligt. I verkligheten är ju allt liv beroende av CO2-cykeln något man redan fick lära sig i småskolan. Antar att den delen av undervisningen numera tagits bort precis som kunskaperna om det varmare klimat jorden hade på medeltiden när vikingarna koloniserade Grönland och bedrev jordbruk där…Numera obekväma fakta, eleverna kan ju börja ställa svåra frågor till desinformatörerna man kallar lärare nuförtiden.

 4. ivarandersson skriver:

  I Tyskland har elproduktionen från kärn-, kol-, olje- och gaskraftverken minskat från 270 TWh 2021 till 210 TWh 2022 (prognos). Inte konstigt att elpriset är högt när tyskarna måste öka importen med 60 TWh. Inte Putinpriser utan priser orsakade av klimatpolitiken som trodde att sol och vind kunde ersätta kärn-, kol-, olje- och gaskraft.

Kommentarer är stängda.