Klimatlagen olaglig?

Eller bara omöjlig att använda? Om vi kollar i 5 § i förvaltningslagen står där:

En myndighet får endast vidta åtgärder som har stöd i rättsordningen.

Det är alltså grundlag, lag, förordning, föreskrift och bemyndigande.

I sin verksamhet ska myndigheten vara saklig och opartisk. Myndigheten får ingripa i ett enskilt intresse endast om åtgärden kan antas leda till det avsedda resultatet. [min fetning)

Jag tolkar enskilt intresse som ett sakärende som rör mig, min verksamhet etc. och inte någon annans. Med avsett resultat i klimathänseende kan jag inte göra annan tolkning än att den åtgärd som just jag (inte alla tillsammans) åläggs vidta eller avstå ifrån måste bevisas vara gynnsam för klimatet. Något sådant går inte att bevisa.

Åtgärden får aldrig vara mer långtgående än vad som behövs och får vidtas endast om det avsedda resultatet står i rimligt förhållande till de olägenheter som kan antas uppstå för den som åtgärden riktas mot.

Som var och en enkelt kan inse skulle varje åtgärd som jag tvingas vidta eller avstå ifrån OCH som har en påvisbar effekt på klimatet var helt orimlig i förhållande till de olägenheter jag skulle drabbas av.

Rättsordningen som ett eventuellt krav mot mig grundas på måste vara den av MP framtvingade klimatlagen. Men över denna står Grundlagen. Ser man till äganderättsdelen i grundlagen skulle till exempel ett myndighetsbeslut som tvingar bilägare att mot sin vilja tanka bränsle utspädd enligt reduktionsplikten vara olagligt.

Klimatlagen reglerar visserligen endast regeringens arbete med klimatet, men utan ändring i Förvaltningslagen stycke två i 5§ spelar det ingen roll vad regeringen säger. Vidare måste inses/anses att ALLA beslut med hänvisning till påverkan på klimatet är mer långtgående för den enskilde än de är av nytta för klimatet!

Skulle riksdagen få för sig att ändra förvaltningslagen så att myndigheterna inte behöver bry sig om att deras ingripanden i enskildas liv och angelägenheter är rimliga vare sig sett till de olägenheter den enskilde drabbas av eller den nytta samhället erhåller, då får vi i princip ett rättslöst samhälle. Ett sådant som skulle gjort Josef Stalin och Pol Pot avundsjuka på svenska staten.

Det här inlägget postades i Klimatbluffen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

11 svar på Klimatlagen olaglig?

 1. sixtenshusse skriver:

  Mycket bra och jag hoppas att någon anmäler dom odugliga och aningslösa fjollorna som kallas politiker.
  God Fortsättning på detta nya nådens år 2023.

  • tompas11 skriver:

   Ja det är ju alltid någon annan som ska anmäla. Varför gör du det inte själv? Vad hindrar dig?

 2. Samuel af Ugglas skriver:

  Socialisternas maktövertagande av institutionerna har sörjt för vårt nuvarande elände.
  Framför allt de rättsvårdande. Nämn de få svenskar som vågar sätta upp sig mot de 13/16 socialistiska justitieråden i HD förutom Hilda och Ruben nätverken som fungerande portvakter.
  Kanske ”energitillståndet” kan ordna en förändring nu när byråkraterna vägrar att kompensera för skatteutplundringen, ingen ersättning där inte till bidragsparasiterna.

 3. En annan Göran skriver:

  Själv har jag med framgång använt mig av Proportionalitetsprincipen i tvist med kommunen angående begränsningar i användning av naturgödsel i mitt lantbruksföretag.

  ”Proportionalitetsprincipen är inom juridiken en princip som säger att åtgärder inte ska gå utöver det som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet. Enligt denna princip vägs olika intressen mot varandra, till exempel samhällets krav på säkerhet mot individens rätt till personlig integritet. Proportionalitetsprincipen är en rättssäkerhetsprincip som innebär att det ska råda balans mellan mål och medel.”

 4. Peter Sjöström skriver:

  Bra texter , tack för dem . Förvaltningslagen hade jag nytta av som bonde med de konflikter som många gånger uppstod mellan myndigheter och brukare . Speciellt med de ersättningar EU/Staten som betalas ut dvs våra skattekronor .
  ”Befrämja rättigheter och beivra missbruk samt göra detta snabbt och effektivt”
  Hälsningar Sjöström

 5. Thomas skriver:

  Den hägerströmska rättsordningen innebär ju att det inte finns någon moral i rättssystemet…
  Alltså kan alla lagar och föreskrifter se ut hur som helst bara det gynnar lagstiftaren och föresktiftsskrivaren..
  Vi har alltså inget rättssamhälle enligt normal ordning, vilket HD fått sig påtalat många gånger från Europadomstolen om mänskliga rättigheter..
  Vem bryr sig? Inte svenska folket (Jo, möjligen partiet Nyans..)

 6. Jan Andersson skriver:

  Men nu fattas de tunga besluten i EU. Hur står sig en enskild svensk persons intressen mot dem? Och en lag är bara ett förslag eller en önskan om att de rättsvårdande instanserna ska döma enligt böckerna., men ingenting har hänt förrän någon eventuellt upptäcks som lagbrytare och kan åtalas. Det är sedan juristernas tolkning av det skrivna som ger resultatet; frikänd eller straffad. Vägen är sedan öppen, manegen krattad inför liknande tolkningar (prejudikat); farligt om varje enskilt fall utreds slentrianmässigt och inte omsorgsfullt.

  Det värsta är kanske ”lagkunniga” amatörer som anmäler skitsaker som kunde lösas med ett enkelt samtal. Robert Burns: ”Det finns ingen billigare advokat än en flaska whisky”.

  Hela västvärlden inklusive USA står och faller med reduktionsplikten (utspätt fossilbränsle) och klimathysterin. Varför har ingen överklagat? Går det inte att överklaga beslut på den nivån, så ska vi givetvis inte frivilliigt vara medlemmar i sådana organisationer. Bara tanken på att vi kan utsättas för lagändringar som inte kan prövas suddar på ett ögonblick ut allt vi hittills uppnått av ett rättssäkert civilsamhälle i Sverige. Vi är farligt nära ”the point of no return” nu, när vi måste fortsätta skidfärden över Grönland fast vallan är slut och ena staven bruten.

  Det är hög tid att någon utreder vad alla överstatliga hjärnspöken har för påverkan på enskilda medborgares liv och leverne. Vi i Sverige har kanske mest av alla levat i föreställningen om att Staten alltid vill vårt bästa. Men jag har en smygande misstankre om att andra inom federationen EU har varit avundsjuka på oss och nu ska vi rätta in oss i ledet. Vilket innebär en välfärdssänkning på de flesta områden. Haha, rätt åt oss, skönt för de avundsjuka som upplever en timme av rättfärdighet men inte får det ett dugg bättre för det.

  Det enda som lyfter ett samhälle är hårt arbete i ett mångfacetterat näringsliv, och att de som är drivande belönas och inte straffas eller utmålas som kriminella och flyttas till andra samhällen som gynnas av deras företagssamheter.

  • Göran skriver:

   Elon Musk sade något i stil med att patent är för fegisar. Han tar inte patent på något han uppfunnit eller utvecklat. Filosofin är, att så fort man tar patent då stagnerar man och utvecklingen går åt andra hållet.

   • Jan Andersson skriver:

    Det ligger mycket i det! I USA myntades uttrycket: ”Tid är pengar” och det tar ett par år att få ett patent. Under den tiden kan kan skaffa sig ett ointagligt försprång om investeringsmedel, kunniga medarbetare och markanden finns.
    Framför allt, vänta inte på olika typer av offentliga stöd. DET tar tid, som inte finns. Kör så det ryker själv. Vinn eller försvinn.

Kommentarer är stängda.