Satsningen på Hybrit och batteri/elfordon överträffar stålverk 80 i dumhet!

Dagens gästskribent är Sture Larsson

SDS  har i vanlig ordning i brist på faktaredaktion via den politiska redaktionen avvisat bilagt material som inte stämmer med SDS´s fantasia domestica. SVD har inte svarat. Kanske finns det andra som är mer intresserade av om luftslott byggs och landets säkerhet och försvar minimeras. Om inte erforderlig elkapacitet finns för satsningen på vätgasindustri och satsningen saknar vetenskaplig grund bygger man luftslott. Vätgastekniken efterfrågas av endast ett skäl, växthusgaser som inte finns. En minuts eftertanke klarar ut att människan inte styr klimatet som bestäms av planetens  magmamobilitet och interstellär in- och utstrålning. I en religiös världsbild styr människan. I en naturvetenskaplig världsbild är människan medåkande.

Att dessutom satsa på elfordon i ett land vars elkraft i en konflikt kan slås ut på enklaste sätt innebär att ledande politiker inte är särskilt intresserade av landets försvar. Ukraina lär oss att civilsamhället måste fungera också i en konflikt. Utan el kan vi idag inte betala en skuld, lyfta ner en vara i ett höghöjdslager eller ens veta varpå hyllan  varan står. På ett par elfria dygn är landets kylda eller frysta livsmedelsförråd kass. Jag har inte hört talas om en butik med t.ex. reservkraft.

För mig som gammal agronom blir det ännu konstigare, intill obegripligt, att ledande klimativrare i grunden är agronomer och att  dessa nu är  främsta jägare av två av livets viktigaste byggstenar, koldioxid och svavel. Mera förvirrat kan det knappast bli!

När Sverige nu skall agera ordförandeland i EU är det pinsamt att svensk riksdag i strid med grundlagens krav på vald företrädares objektivitet, d.v.s. oberoende och saklighet eller personlig integritet nog för egen tanke, består av 8 partiledare och 341 röstboskap. Sverige har de sista 100 åren haft extra hög svansföring som demokrati!  Ännu värre är då att flertalet myndighetsledare är tillsatta av för tillfället aktiva politiker i strid med EU;s krav på politiskt oberoende myndigheter och att svensk media uppenbart är i politik inbäddad samverkanspart. Polen och Ungern och andra utpekade kan ju skratta på sig! 

27/12 22 ifrågasatte doc. Anne-Marie Pålsson, Lund Universitet, i SDS satsning i Norrland på batterifabriker och vätgasprojektet Hybrit. Som nationalekonom är hon legitimerad gissningslekare. Denna gång gissar hon sannolikt helt rätt.

Projekten saknar såväl vetenskaplig grund som produktionsunderlag.

De vilar på tron att människor kontrollerar klimatet! Inget kan vara felaktigare och det vet nog egentligen doc. Pålsson. Ingen vetenskapsman inom svensk eller annan akademi skulle komma på idén att förtunna atmosfären för att kyla planeten. Klimatpolitiken handlar ändå om att förtunna atmosfären. Ingen akademi i världen känner på direkt fråga till någon s.k. växthusgas. Inte heller Lunds universitet! Växthusgas är på direkt fråga inte känd inom svensk, norsk, dansk, finsk eller tysk akademi och sannolikt inte heller inom någon annan akademi. Växthusgaser går inte ihop med elementär termodynamik. Dummare än en nyfödd som är expert på termodynamik vill ingen professor vara. Dumheten av idag stavas politisk följsamhet. Tyvärr går politisk följsamhet idag före validerad kunskap även på akademi.

Den teoretiska grunden för satsningarna finns helt enkelt inte, eftersom de bygger på idén om växthusgaser som inte finns. Människan har inte det minsta med planetens magmamobilitet att göra. Så inte heller med de övriga energisystem som styr klimatet som t.ex. kontinentaldrift, mittoceana vulkanryggar, vulkaner, tidjord, tidvatten, subduktion etc. Planeten är fortfarande samma aktiva magmakula som på Gondwanas tid. Island delas nu på mitten, ett fenomen synbart och mätbart vid Tingvallir. Östafrika är på väg att avskiljas som ny kontinent. Klimatet varierar inom tusenårscykler mellan kallt och varmt, vilket alla som kan lite om geologi och torvmossar vet. Människan har bara att försöka hantera följderna. Det vet alla med lite historiskt vett. Skandinaviska bergskedjan är t.ex. en av de riktigt aktiva geologiska zonerna i kraft av subduktion driven av den mittatlantiska vulkanryggen. Ändå vilar svensk vattenkraft, vår viktigaste energikälla, på enkla jorddammar på pulserande berg med den påstått snabbaste landhöjningen på planeten.

Satsningarna på elbil, batteriteknik etc. saknar nödvändig elenergi.

Hybrit förutsätter att all el producerad i norr plus 50 – 100 % mer skall stanna i norr, vilket tar död på resten av svensk industri. Ny produktion finns inte, är inte ens planerad på 30 – 50 års sikt! Den som finns, är inte över tid säker. I stort sett all svensk vattenkraft bygger på enkla jorddammar. Bilden visar en av dammarna längs Blå vägen. Dammfästet består av en vägbank med intensiv vibration från tung trafik. Några tiotal meter ifrån dammfästet passerar järnväg för tung timmertransport och i närheten reser sig en förkastningsbrant som ingen kan garantera som stabil. Dammen kan gå när som helst och Ume älvdal rensas då på liv och egendom precis som Indalsälven på Vildhussens tid.

Övre delen av Lule älv, Norrlands stora elproducent, hotas av vår egen högst aktiva St. Andreas rift, Pärviesprickan, >16 mil lång och 3 – 5 km djup. Endast ett fåtal och icke styrande tycks känna till Pärvie. Den börjar vid norska gränsen norr om Torne träsk och går under Vietas och Suorva dammar och jobbar sig ner mot en av de översta dammarna,

Seitevare, ökänd för instabilitet. Minst ett litet skalv i södra änden av riften sker per dag p.g.a. tidjorden som passerar två gånger per dygn! Värsta noterade skalv ca 3,8 strax före sista utbyggnad av Suorva.

Går en damm högt upp i en älvdal är älvdalen rensad på stor del av liv och egendom på timmar och vi hamnar i en Fukushima-sits. Japan byggde atomkraftverk på tsunamisidan trots att man visste om minnesmärken för tsunamivågor på mer än 40 meters höjd, d.v.s. högre än kraftverksbyggnader vid strandkanten. När Fukushima dränktes vågade man inte behålla en rad kärnkraftverk. Tyskland stängde ner sina kärnkraftverk p.g.a. Fukushima. Inte p.g.a. kärnkraften som sådan utan p.g.a. Japans brist för respekt för känd historia. Vågar vi behålla vattenkraften om t.ex. Lule älvdal raseras? Batteriproduktion, Hybrit och Norrlands industrier och samhällen står och faller med tillgänglig elproduktion. Utan kontrollerbar el duger inte heller vindkraft. Det nationella elnätets balans slås sannolikt ut redan om en älvdals produktion raderas.

Vad skall vi ha elfordon till?

De är inte klimatmotiverade men de gör samhället extremt sårbart. Ukraina lär oss att ett samhälle med elfordon inte är försvarbart inför en fiende med t.ex. dieselfordon. Försvar förutsätter att civilsamhället fortsätter att fungera i krig och det kommer inte att ske om varudistributionen är elfordonsbaserad. Satsar vi på elfordon kan vi glömma ett fungerande försvar. Det finns inget enklare för en fiende än att slå ut vattenkraft.

Till detta kommer en än viktigare aspekt. Nuvarande klimatpolitik handlar nästan enbart om att förhindra förbränning. Då glömmer man att allt liv är beroende av metabolt åtkomligt svavel för bildande av t.ex. nödvändiga vitaminer, proteiner etc. Svavel är en bristvara. Våra jordar består till endast ca 0.06 % av svavel och eftersom svavel är mycket reaktivt binds detta i svåråtkomliga kemiska föreningar. Det metabolt åtkomliga svavlet är i hög grad beroende av förbränning som skapar en cirkulation av från nedfall fritt åtkomligt svavel. Nuvarande klimatpolitik är endast effektiv för avveckling av förbränning och därmed svavelcirkulation. Allt annat är trams! Utan metabolt svavel under försommaren, under livets reproduktionstid i vår del av världen, hotas först insekter, sen småfågel, fladdermöss etc. I slutänden hotas vi själva, eftersom pollination och insektskontroll är vår livsnerv. Sedan 70-talet har gång på gång problem i Östersjöns biologi kallats B-vitaminbrist. Förbränningsmotordrivna fordon är nu i hög grad svavelcirkulationens sista resurs.

Hybrit och satsningen på batterier och elfordon saknar för klimatet vetenskaplig grund och är de facto ett hot mot övrig verksamhet och ett hot mot biologisk mångfald. Basen i alla födokedjor är insekter och småfågel och dessa djur har i tid mycket korta generationer. Åravis! Små störningar slår orimligt hårt. 50 % av insektsfaunan anses redan vara borta i vår del av världen och i varje fall vårt lantbruk känner till faran med svavelbortfall sedan ca 1975, då England avbröt koleldningen på allvar. Sverige ligger nu stabilt i Atlantens svavelskugga och våra politiker gör sitt bästa för att förvärra situationen.

©Sture Larsson, agronom

 

 

Det här inlägget postades i Gästlistan, Klimatbluffen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

26 svar på Satsningen på Hybrit och batteri/elfordon överträffar stålverk 80 i dumhet!

 1. Samuel af Ugglas skriver:

  Mycket lärorikt Sture, tack för det.
  Media och socialisterna gör allt för att förvilla oss och leda oss bort från erkänd vetenskap och våra ungdomar blir helt utelämnade till ”propagandisterna”.
  Det är en hemsk situation vi hamnat i. En mycket klen tröst, när bidrags korthuset rasat samman så blir det så pass svårt att överleva att folk tvingas att tänka till, om vi inte frusit ihjäl innan dess. Energi katastrofen som EU indirekt skapat genom vansinniga svenska politiska beslut t.ex.

 2. Pingback: Satsningen på Hybrit och batteri/elfordon överträffar stålverk 80 i dumhet! | ulsansblogg

 3. Thomas skriver:

  När Leif Pagrotsky skulle lägga alla högskolor under Högskoleämbetet (tror jag det hette) så blev det inte så med SLU därför att det gick under Jordbruksdepartementet, dvs jordbruksminister Margareta Winberg (som använde SLU som en feministflagga) Det gav en märklig rektion när mansunderskottet i veterinärutbildningen var så markant att den (kvinnliga) studierektorn ville kvotera in män på utbildningen för att få en balans inför arbetsmarknadens behov. Det blev stoppat för – i detta fall skulle betygsnivåerna gälla…
  Att SLU därmed är den mest PK-vänliga högskolan, jämte Chalmers, torde väl därmed vara bevisat.
  Det ur jordbrukets mets galna påståendet borde ändå vara kvävets problem i naturen. Varken SLU eller LRF försvarade sin egen verksamhet då nitrat skulle vara en faktor i havens miljöproblem. Därför att det hade blivit en PK-fråga som inte gick att diskutera i ett PK-styrt SLU och LRF..
  Effekterna av denna feghet, som tycks vara global, åtminstone global inom EU, där nu både Holland (som känt) och Irland skall genomföra restriktioner angående kvävet utifrån märkliga grunder…
  Men, åter, att SLU och LRF är så synnerligen inkompetenta gör mig litet glad då jag varken är agronom eller LRF-medlem…

 4. Jan Andersson skriver:

  Just idag har jag iakttagit att tegeltaken här på norra västkusten återigen fått en lätt gråsvart ton, vilket märks tydligast på ett par–tre hus som blivit utbyggda och fått sina tak förlängda; de nya takpannorna är rena, men de övriga taken ser smutsiga ut och en del är flammiga och randiga av – något.

  Det finns inga fabriker i närheten, men förra gången som talen blev smutsiga lika snabbt var på 1990-talet när Storbritannien och Danmark fortfarande eldade olja i sina kraftverk. Tvättade man på den tiden en vit bil ena dagen så var den grårandig nästa dag om det hade regnat på natten. Här är den dominerande vindriktningen sydvästlig under sommarhalvåret. Röken från våra egna oljekraftverk i Stenungsund och Göteborg tog på den tiden en östligare kurs och märktes inte så mycket här.

  Under mellantiden, säj från ca 2003 tills nu har tegeltaken bibehållits alldeles rena, nästan som på Madeira (om någon varit där).

  Har något hänt i gaskrisens spår, som vi inte helst borde veta?

  • ivarandersson skriver:

   Det kan vara brasorna som folk eldar för att elen är dyr. Partikelutsläppen när du tänder brasan är inte att leka med. Många brasor små kanske färgar taken grå.

   • Samuel af Ugglas skriver:

    Faktiskt tvärtom. I lä om skorstenen har jag ingen mossbeväxning eller sotavlagring. I praktiken blir ett hyfsat stort område på taken väldigt fina att se på.

    • ivarandersson skriver:

     På läsidan är rökgaserna så varma att inget sot avsätts och så varmt att mossa inte trivs. Likt förbannat är partikelutsläppen stora men hamnar i och bortom skorstenen. Kolla vad sotaren tar bort.

 5. Göran skriver:

  Vi ska bara ha elbilar år 2035. Till det krävs en femdubbling av ett antal specifika metaller. Historisk så brukar en fördubbling av en viss resurs ta ungefär 10 år. Med andra ord. Det finns ingen som helst chans att få fram de resurser som krävs.

  • Jan Andersson skriver:

   Om EU framhärdar beslutet så kommer de att hamna på kollisionskurs med verkligheten långt före 2035 och därmed tappa all trovärdighet vilket innebär att Europas regeringar måste börja tänka och agera självständigt igen. Men många länder är illa ute, inte minst Sverige där regeringen under en längre tid försäkrat hela världen att vi är ska vara bäst och först med att anpassa oss till alla vansinninga beslut vilket har satt oss på pottkanten för lång tid utan att någon makthavare verkar att ha lust att ta tjuren vid hornen.

   Det är istället det forna Östeuropa vi kan hoppas på, länder som Ungern och Polen, där makthavarana inte har förlorat kontakten med de förutsättningar som måste vara uppfyllda för att ett folk ska känna glädje och lust att medverka till en positiv utveckling för sin speciella kultur och språk. Goda exempel finns givetvis också i överflöd i Sydostasien.

   Nu vill NATO gå samman med EU. Det innebär att Erdogans vägran att släppa in Sverige i NATO kommer att sidsteppas, men också att Turkiet blir medlem i EU. Ett byråkratiskt fiffel långt över folkviljan och som kommer att permanenta en ny järnridå genom Europa.

   Nu vet våra ungdomar vad de har att se fram emot. Jag säger till dem att ”go west young man”. USA ligger ändå långt från våra uppenbara krishärdar och har alla resurser i världen själva.

   • Benny skriver:

    Tyvärr är väl USA i sig själv en krigshärd med en kriminalitet som får den i EU att likna en västanfläkt. Läste att USA passerat Brasilien i krimligan och nu återstår väl bara Mexiko att passera…Men visst är du rik och har råd att bo i ett ”gated community” så funkar det nog! Fast det gör det väl överallt i världen.

  • Benny skriver:

   Batteribilar har två stora nackdelar och det är dyra batterier och om du kör som du brukar med en bensinbil en ganska kort aktionsradie. Sträckan blir ännu kortare på vintern med kyla och snömodd. Men det största problemet är att de sällsynta metallerna man använder är både dyra och miljöovänliga att få fram. Tills det man löst batterifrågan med billigare materiel, snabbare laddning, längre räckvidd är batteribilar bara leksaker för godhetsknarkare. Att stressa fram batteribilar som globalisterna vill har givetvis en bakomliggande agenda vilket man kan läsa om i deras planer för mänskligheten.

 6. Jan Andersson skriver:

  Det verkar för en lekman som att jordens alla ämnen ingår i någon slags gigantisk cirkulation och kemisk balans, vilket vid närmare eftertanke är självklart eftersom inga nya ämnen tillförts och inga har försvunnit på miljarder år. Det är tidrymder som knappast går att begripa, och många aktivister och även tekniker verkar att ha otur när de tänker i alltför snäva banor.

 7. Jan Andersson skriver:

  Att landhöjningen i Sverige är stor har jag själv erfarit sedan femtiotalet, inte minst på svenska västkusten. Vid Vinga fyrplats (infarten sjövägen till Göteborg) lär den vara högst i landet med två cm per år. Även i norra Bohuslän kan man ganska lätt iaktta att ”badviken” med klippor på båda sidor blivit mindre på tjugofem år. Det är svårt att komma med definitiva siffror eftersom havsnivån ständigt varierar med vindar, tidvatten och lufttryck och årsvariationen ligger nog gissningsvis på en meter.

  Den officiella information som finns överensstämmer inte helt med vad man själv kan iaktta på olika platser, fast folket i Bohuslän för länge sedan var övertygade om att det var vattnet som ”drog sig tillbaka” när båtkölen tog i bottnen ibland i passager som ännu tidigare var farbara när som helst.

  I USA florerar en allmän uppfattning om att världshaven stiger (och varifrån kommer allt vatten, jo givetvis är det isen på Antarktis och Grönland som smälter, varifrån skulle annars allt vatten komma?

  I själv verket sjunker kustområdena medan det stora inlandet höjs. NewYork måste snart bygga fördämningar, jag tror att de redan har börjat med det. Eller flytta hela staden till fastare mark, vilket med tanke på USA:s vanliga beslutsamhet och effektivitet verkar vara en långsiktigt bättre idé. Frågan är bara bara vad den nya staden ska kallas… NewestYork?

  • Mats Jangdal skriver:

   Det visste jag inte, att landhöjningen är så stor på västkusten. Annars brukar man säga att den är störst vi Höga Kusten om ca 10 mm/år. I Norrbotten ca 8 mm/år. Där jag vet att man när jag var barn kunde köra motorförsedd eka över ett grundflak, kan man idag stora tider på året gå torrskodd.
   Den inre sjöleden från Skurholmsfjärden till Bensbyn kunde man köra med passbåt för 60 år sedan. Nu har kommunen dämt upp delar av den sträckan för att få behålla vattenspegeln.
   Uppgrundning kan gå ännu mycket fortare, när vinterisen vid nordlig vind, lågt vatten och sträng kyla fryser fast i stenar, även stora block, som isen sedan lyfter vid högre vatten, varpå mindre stenar och grus faller ner stenen suttit. I vissa fall kan isen även flytta stenar i sidled.

   • Jan Andersson skriver:

    Det verkar vara väldigt grunt i rännan söder om Revelsudden, samt av egen erfarenhet i rännan vid Lagunen i Strömstad, där man inte längre törs åka med annat än småbåtar i inomskärsleden från Saltösnibban till hamnområdet utanför Strömstad. Vattnet verkar att fly, med det är landet som stiger. En gång var det fast land mellan England och Nederländerna, ”Doggerland”. En gång låg hällristningarna vid Vitlycke utanför Tanumshede nära havet…

    • Mats Jangdal skriver:

     Ja, det är grunt på många ställen. Vet inte vad du tittat på, men i Google maps är det precis när vassen bryter vattenytan. Senare på sommaren är det ofarbart pga tät vass.
     Dämningarna är vid Lulsundskanalen, vet jag och vid Björkskatan, tror jag, för att hålla jämn vattennivå på Björkskatafjärden.

     Det där med Doggerland var ju det som gjorde att Brittiska öarna kunde befolkas innan de kunde segla dit. även många däggdjur.

     • Thomas skriver:

      På Tryggö, söder om Sotenkanalen, ligger en gravrös som på bronsåldern troligen låg nästan vid strandkanten…
      De flesta hällristningarna i Bohuslän, som idag ligger en bit in i landet, gjordes nog vid strandkanten…
      Man måste tänka om angående hur det såg ut.

      Fast landhöjningen i norr är nog tydligare då ny odlingsmark norr vid kusten har tidiga dräneringsproblem vid dikning.. fast det är kanske ett annat problem.

  • Benny skriver:

   Den beslutsamheten ser man inget av i t ex New Orleans där folk fortfarande lever i sviterna efter orkanen Katrina. Och inte heller på de tiotusentals fallfärdiga broar som dömts ut som farliga…Eller vägarna som snart är ofarbara om du inte skaffar terrängbil. Den enda beslutsamhet man ser från USA är att starta och hålla igång krig runt om i världen.

 8. Jan Andersson skriver:

  Glömde: när de byggde nya E6:an förbi Strömstad för drygt 15 år sedan hittade de ett välbevarat valskelett 30 meter över nuvarande havsnivå…

  • Thomas skriver:

   Vid lertäkt för tegelbruk, söder om Kinna, en bra bit in i landet, så fann man ett valskelett…hundra år sedan eller så..
   Själv har jag, i samma område, söder om den drumlin där jag bor på, ett förr sankt område, en havsbotten, där man finner, om man gräver, blåmusselskal från den tid då inlandsisen gick att skymta i norr…
   I en märgelhåla norr om drumlinen hittade man landets äldsta renskelett. Troligen från den tid då vildrenarna drog förbi och renjägarna passade när renarna skulle simma över gapet här på änden av drumlinen…
   Hos grannen har man funnit flintyxor, av en slump, men utöver det har ingen letat…
   För att förstå så krävs det litet fantasi bara.

 9. Göran skriver:

  Om 2.000 år kan man gå torrskodd mellan Umeå och Wasa.

  • Mats Jangdal skriver:

   Förutom den stora älv som rinner från hela Bottenviken både på svenska och finska sidan. Men ett relativ enkelt brobygge lär det kunna bli.
   Frågan är om den istid som är försenad redan i våra dagar är i full swing då?

   • Thomas skriver:

    I strid med gängse åsikter så finns det vissa tecken på att temperaturen globalt faktiskt sjunker…
    Så det man kanske kan gå torrskodd om 2000 år, fast på skidor…

 10. Claes-Erik Simonsbacka skriver:

  Sture Larsson v.v redogör tydligare vad Stålverk 89.s dumhet bestod i?

  Mvh,

 11. Uno Jonsson skriver:

  Mycket klokt!

 12. Dan Ahlmark skriver:

  Tack för en utmärkt artikel! Vid sidan att Du naturligtvis har rätt om felaktigheten beträffande övergången till el, uppskattade jag verkligen informationen om skandinaviska bergskedjan och därav orsakad landhöjning samt dess möjliga konsekvenser, Pärviesprickans existens samt elens sårbarhet i krig mm. Medan det sista skulle man insett bara man tänkte på el och krig, saknade jag kunskap om landhöjningens möjiga effekter gällande dammarna i Norrland och annat.

Kommentarer är stängda.