Är den personligen ansvarstagande individen skapelsens krona (2/2)

Här fortsätter Dan Ahlmarks krönika

SJÄLVSTÄNDIGHET
Två fundamentala komponenter avseende ansvar uttrycks direkt genom individens beteende. Det gäller först dennes (c) klara andliga självständighet, som ju bör prägla uppträdandet. Den baseras på de egna uppfattningar och värderingar personen skaffat sig genom studier, observationer, jämförande av alternativ och mycket reflekterande. Det är nämligen oförlåtligt att utan kritisk tanke bara överta åsikter mm från vänner, bekanta, skolan, media och auktoriteter. Alla uppfattningar måste ha en saklig grund och dessutom vara i överensstämmelse med egna, tidigare självständigt valda, värden. Annars är något fel beträffande något av dem. Påverkan utifrån samhällets indoktrinering och andras åsikter får inte påverka oss, såvida vi inte finner ståndpunkterna rationella, sakligt korrekta samt i enlighet med andra egna värderingar. Det viktiga för formerandet av värderingar och åsikter är alltså individens klara, kritiska och logiska tänkande utifrån sin kunskap och värden han vet är unikt hans egna. Sedan är upprätthållandet av dem en extremt viktig del av det mänskliga ansvar individen har att uppfylla.

Det innebär också att inte hålla tillbaka sina åsikter beroende på feghet eller en överdriven önskan att inte misshaga någon. Ansvar gäller att ta ställning och vanligen säga sin mening, trots att den går helt emot andras uppfattningar eller åsiktskorridoren och kanske – eventuellt – skadar den egna karriären (i alla fall vissa bekantskaper!). Det innebär att inte tveka att uttala din uppskattning av någon person andra kraftigt kritiserar, eller att fördöma någon för handlingar du finner avskyvärda men dina bekanta beundrar. Genom främst denna självständighet, som bygger på respekten för sitt förnuft, egna värderingar och faktiskt även grundvillkoren för existensen i ett samhälle, tar man ansvaret för sin själ. Den vägleder oss ju i valen av gott och ont, rätt och fel och får inte tystas av vår räddhåga.

Kravet på (d) materiell självständighet baseras på, att varje individ har en existentiell skyldighet att klara sig själv och inte kräva hjälp från andra. Det är grundkravet. Beträffande de, som inte kan klara sig själva även efter att ha fått viss hjälp av andra, har samhället det slutliga ansvaret.

Värdet av de ovannämnda fyra komponenterna skapas i mycket av att deras användning blir (e) vanor för individen. Kravet på handling för att konsekvent upprätthålla sina värderingar och nå sina mål bl a gällande självständighet innebär ju, att goda handlingsvanor bör etableras. Och när beteenden blir automatiska, skapas utrymme för nya handlingar.

INDIVIDEN OCH SAMHÄLLET
Personen vet alltså vad han vill göra. Eftersom hans mål och värderingar stödjer detta, är ”vill göra” detsamma som ”bör” och ”ska” göra. Men vad ”får” han göra? Samhället sätter ofta upp hinder, men är dessa relevanta? Du är en individ, och inget är i grunden viktigare än det, eftersom (1) :

I. Varje individ är unik, äger sig själv, är sitt eget ändamål, och har ett okränkbart värde.
II. Detta skapar en Rätt till det Egna Livet (REL) för varje enskild människa. Den rätten innebär, att personer ska i alla avseenden (med få undantag) få bestämma själva och över sig själva.
III. Den bestämmanderätten innebär en oavvislig fordran på självständighet (eller oberoende) för varje människa.
IV. För att en medborgare ska kunna erfara och nå självständighet och därmed möjlighet att utnyttja Rätten till det Egna Livet ställs ett fundamentalt krav på individuella rättigheter i en rad avseenden.

Dessa ska då skapa full handlingsfrihet och praktiska möjligheter för att själv ta ansvaret bl a för sin materiella självständighet. Synen på individen ovan är egentligen den teoretiska grunden för att gå från kollektivistiska samhällssystem till individualistiska, och realisera den ovan beskrivna möjligheten att ta ett totalt ansvar för sig själv. Samhället ska bekräfta det genom att fastslå Individuella Rättigheter, som ger människan denna makt. Då bör varje individ från början av sitt yrkesliv genom egen försorg bygga upp ett skydd i de avseenden hon och familjen behöver eller önskar. Genom sparande, privata försäkringar, gemensamma initiativ osv skyddas hennes och anhörigas trygghet och välfärd i livet.

I ett gott samhälle skapas i denna politiska situation en rad privata alternativ på marknaderna för att erbjuda de olika funktioner, som individer måste få hjälp med under livet. I några avseenden kommer troligen det offentliga kräva och kontrollera, att individen skaffar sig ett minimiskydd. Medborgarna kan ofta inte föreställa sig den allmänna valsituation de skulle stå inför i denna situation. Innan reformerna konkret sker och alternativen presenterats, är många därför avvaktande eller oroliga. I en frihetlig stat skulle denna på alla sätt också hjälpa till med att etablera ett fullvärdigt frivilligt och heltäckande system. Varje vuxen person bör också tänka över vilket ansvar hon vill ta för andra personer utanför familjen. Personer som inte klarar sig själva eller med andras hjälp har samhället fortfarande ett ansvar för.

Ett annat krav på individen är, att denne tar ett ansvar för det egna landets utveckling. Det är ju grunden för att bevara den frihet hon nu har. Varje medborgare bör känna ett sådant ansvar för sin egen frihet och därför ägna viss tid åt det. Hon bör vara aktiv och särskilt i Sveriges nuvarande situation. Vad bör och kan individen då göra för att skydda eller hjälpa till att utveckla system, som främjar mänsklig frihet och hindrar orätt ? Hur kan något liknande COVID-politikens grova kränkningar av individerna hindras, och när upphör PK och censuren i media av frihetliga åsikter ? När kommer nästa EU-initiativ, som försämrar svensk demokrati och betydelsen av vår självbestämmanderätt? Vilken nedgång i svenskars ekonomiska standard kommer att ske genom klimatpolitikens ytterst skadliga effekter på landets energipolitik mm ? Viktiga ämnen att arbeta med politiskt saknas inte för personer, som känner medborgarens ansvar att motverka den fortgående försämringen av livskvalitén i vårt land.

ÖVRIGT
Sedan finns en rad andra aspekter gällande vårt liv, där vi har eller bör känna ett ansvar. Många har exempelvis ett dåligt samvete för sin insats för familjen: ägnar jag verkligen tillräckligt mycket tid åt min partner och mina barn? Det finns många varianter av personligt ansvar, och att ta det mottas i vissa fall inte med glädje och tacksamhet av andra utan kan vara både plågsamt och riskfullt. Det kan inverka både på den egna ekonomin och karriären. Tyvärr har ansvarskänslan i samhället särskilt brutit samman när det gäller områden berörda av politiskt korrekta åsikter. Vi vet exempelvis att ett betydande antal duktiga forskare av karriärskäl (tjänster, forskningspengar) inte ”vågar” säga vad de tycker om den obevisade teorin om global uppvärmning. Det är bara ett exempel på ett otal åsikter, som idag inte kan diskuteras i vårt land, vilket är en allvarlig form av förtryck. Men tyvärr är kravet att säga vad man anser vara sant inte förhandlingsbart. Om man verkligen mot sitt samvete håller tyst i en så viktig fråga, där man pga sin yrkeskompetens skulle kunna påverka andra, måste man på ett annat område göra något, som helt kompenserar denna falska tystnad. Det individuella ansvaret kräver det!

(1) https://www.contra.nu/contra-articles/libertarianismens-grunder

Dan Ahlmark är ekon lic och jur kand. Efter arbete i industrin och konsultföretag i Sverige och utlandet samt forskning vid EFI/HHS startade han ett konsultföretag 1980 med inriktning på affärsutveckling och konkurrensstrategi. Han gav tidigare ut boken ”VAKNA UPP! DAGS ATT DÖ! Libertarianism och den Civila VälfärdsStaten”. Han arbetar nu som medborgarjournalist.

 

Det här inlägget postades i Frihet, Gästlistan och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

5 svar på Är den personligen ansvarstagande individen skapelsens krona (2/2)

 1. Mats Jangdal skriver:

  Det är en intressant genomgång av balansen mellan självförverkligande och ansvarstagande du presterar. Den är teoretiskt korrekt såvitt jag kan bedöma. Men hur hamnar den på en skala från utopi till realitet?
  Det är svårt nog att få alla människor att ta ur samhällssynpunkt tillfredsställande ansvar för sina egna liv. Än svårare att få folk att ta ansvar för det gemensamma. Inte heller är det fråga om intelligens, eftersom det finns gott om exempel på att intelligenta människor avsiktligt struntar i ansvar i avsikt att gynna sig själva.
  På det viset vänds din vackra ansats till en betraktelse över det mörker samtidens politik verkar i.
  Kiplings uppfordrande dikt If är vacker i sin beskrivning av krav och löfte om belöning. Men allt för få är redo att ta dess budskap till sig.
  https://www.poetryfoundation.org/poems/46473/if—

 2. Jan Andersson skriver:

  Kan det vara så enkelt som att eget ansvarstagande och intresse för den allmänna samhällskulteren är symbiost med ett ökat allmänt materiellt välstånd över tid, och när samhällets kvaliteter sjunker och välstånd och trygghet minskar så tar man istället avstånd från samhället men utnyttjar gärna förmånerna fast man för det mesta ”sköter sig själv och skiter i andra”.

  John Steinbecks ” Resa med Charley” handlar just om skillnaden i samhällskultur mellan stad och landsbygd, och mellan nordstaterna och sydstaterna i USA, och är mycket läsvärd för den som är intresserad.

  I Sverige märks skilladen starkt mellan Stockholm och övriga landet (och inte till Stockholms fördel).

  Men man blir fortfarande imponerad av den inkluderande samhällskulturen i t.ex. Tokyo, liksom åtminstone förr i London, så det kan omöjligt vara ett rent storstadsproblem.

 3. villvaraanonym skriver:

  Ahlmark frågar…

  ”Hur kan något liknande COVID-politikens grova kränkningar av individerna hindras, och när upphör PK och censuren i media av frihetliga åsikter[-]?”

  Frågan handlar om gränsdragningar vid riskbedömningar för allmänhetens väl och ve, och av vilken part: folket eller staten/myndigheter, där han och staten samt en viss andel av vanligt folk gör olika bedömningar, varför han borde ha deklarerat sin ståndpunkt i frågan:
  – Hur dödlig/skadlig/SMITTSAM ska ett virus/sjukdom vara förrän han själv gör samma riskbedömning som motiverar statliga påbud/”kränkningar” (t.ex. injektions- och munskyddskrav, ’injektionsbevis’): 10 20 50 100 1000 gånger dödligare/skadligare än nuvarande Coronavirus?

  (Min egen ståndpunkt lutar åt (det är en helt ny situation, och därför svårt att bilda en bestämd uppfattning/ståndpunkt) att inga statliga åtgärder är nödvändiga (förutom att allokera extra resurser till sjukvården) eftersom folk normalt skyddar sig (och andra) mot att smittas och smitta.
  — Avgörande för folks och politikers bedömningar är media [*], som rapporterar om dödligheten/skadligheten/SMITTSPRIDNINGEN, då denna part är den som ’bestämmer’ den officiella sanningen/offentliga verkligheten.)

  [*]
  [jag har kopierat min egen kommentar hos ’DarkHorse Podcast Clips’/Bret Weinstein 2022-11-16 (Odysee.com)]

  Here is a real world example of the decisive role journalists (scrutinising those with power) have in a democracy, that affects how/what people think, what is true or false, how to interpret information/reality — on a national scale:

  * Belgium: 2009 Swine Flu (H1N1 virus) ”Pandemic”:
  – The Flemish/Flemings people (58%), in the northern half (Flandern), chose to be vaccinated. They listened to Dutch speaking news.
  – The Walloons (32%, french-speaking) in the southern part (Wallonia) listened to news from France. Few of them chose to be vaccinated.

  * See video from the Odysee.com account ”Ivor Cummins” on November 3rd, 2022:
  ”Wow – The Pandemic Industry Revealed – Stunning Stuff!”
  (time at 09:10–)

  #
  FRÅGA: Skulle Ahlmark och Frihetsportalens läsare göra samma bedömning/val oberoende av platsen?

  ##
  Se även Ivor Cummins’ video (14 minuter, Odysee.com) från 2022-10-03 om hur ”people, leaders, scientists and celebrities” förespråkade i/via media (inkl. Internet) injecering av de experimentella läkemedlen i syfte att förhindra smittspridning:

  ”The Banality of Pure Evil, or Stupidity? Maybe Both – You Decide!!”

 4. Mats Jangdal skriver:

  Många har hävdat att covid var ett intelligenstest. De som förstod frågan avstod från mask och vaccin.
  Jag kan inte se något virus av samma typ som covid skulle få mig att bära meningslös mask eller ta ett experimentvaccin, oavsett hur dödlig de påstod att den var.

  • villvaraanonym skriver:

   Jangdal kommenterar 16:55…

   ”Jag kan inte se något virus av samma typ som covid skulle få mig att bära meningslös mask eller ta ett experimentvaccin, oavsett hur dödlig de påstod att den var.”

   Den ståndpunkten är rimligen mycket ovanlig, möjligen beroende på att han besitter en större kunskap (informationsinhämtning, driven av intresse/nyfikenhet/ansvar) i ämnet/situationen än vanligt folk:

   — Ju större akut hälsorisk, desto mindre prioriteras eventuella/okända framtida risker (biverkningar).

   Denna akuta riskbedömning/ansvar blir särskilt angelägen för föräldrar (barn är det värdefullaste vi har — eller, de borde vara det [1]).

   Skillnaden mellan parterna (Jangdal vs. allmogen) skulle vara tilliten till media/journalister, vilka (som nämnt i min kommentar 09:42 ovan) ’bestämmer’/väljer vilken information som ska publiceras, och som därav formar folks ståndpunkt, varför deras intresse/nyfikenhet (dvs.? ”intelligensen”) att bekräfta informationen minskar/blir onödig, vilket skapar ett allmänt grupptryck: –’Jag ser att alla andra tror på nyheterna’.

   Vad som skrämmer mig är (och får Ahlmark att undra över samspelet mellan makthavare och medborgaren/individen), att politiker/regering och myndigheter/staten faller tillbaka till ett kommunistiskt [2] synsätt — dvs. likt (tack vare natur-evolutionens genetiska ’programmering’) ansvarsfulla föräldrar som bestämmer (via uppmuntran och manipulering [2] och senare tvång och förbud) över omyndiga — i syfte att skydda folket.

   Till exempel: Om jag är rätt informerad, har regeringar/myndigheter i olika länder (bl.a. SE, CA, USA, UK, AU, NZ) undanhållit testresultat (ang. effektivitet och biverkningar) för de experimentella läkemedlen (jag väljer att inte använda ordet ’vaccin’ då de inte har en vaccinerande, dvs. immuniserande funktion [3]) med motiveringen, likt kommunister och föräldrar, att denna information skulle minska injektionsviljan (lydnaden) hos folk.

   Beror regeringars för allmänheten dolda beslut på överdrivet samhällsansvar eller bristande tillit till folkets dito? — Jag skulle säga att det är en kombination av bägge orsakerna, där den senare är ologiskt och felaktig då den vuxna individen inte behöver uppmuntras för att skydda sig själv och andra mot skada/smittsam sjukdom.

   Vad som skrämmer mig ännu mer är folkets passivitet, vilket förmodligen beror på deras ovana att som individer hantera/bedöma en reell/akut/dödlig nationell kris, och vana att följa statliga instruktioner/rekommendationer samt nämnda tillit till nyheterna som rapporterar om händelseförloppet, men inte (?) reflekterar över att hela populationer deltar i medicinska experiment:

   — Den före detta USA-presidenten (2009–2017) Barack Obamas tal vid Stanforduniversitet, USA, 2022-04-21:
   ”And yet despite the fact that we have now ESSENTIALLY CLINICALLY TESTED the vaccine [fnissar] ON BILLIONS OF PEOPLE WORLD WIDE. […] People are dying because of misinformation”

   *
   Avslutningsvis: Framtida generationer kommer nog att betrakta detta som galenskap, varför svaret på Ahlmarks inläggsrubrik skulle vara Nej: Det är de efterkloka framtida generationerna som är ”skapelsens krona” (vi, förutom Jangdal, har just tappat vår).

   [1]
   Hur värdefulla är barn, spädbarn?

   Rumble.com-video 2022-10-20 ”Increased baby deaths in Scotland”, där engelsmannen och pensionerade sjuksköterskeutbildaren (och nybliven Internet-kändis) dr. John Campbell satt tyst och stirrande in i kameran/publiken under 10 sekunder efter att ha förmedlat vad PHS (myndigheten Public Health Scotland) just meddelat angående överdödligheten hos spädbarn… spädbarn:

   – ”We do not have any plans to examine maternal vaccination status, as there is no public health reason to do so”

   [2]
   Regeringen i England tar/tog (år 2020) hjälp av den rådgivande myndigheten SAGE (Scientific Advisory Group for Emergencies) — och analog samt digital media — för att manipulera folket till lydnad, för deras bästas skull… …

   Se video ”UK Column News – 11th May 2020″ (www.ukcolumn.org), tid från 12:11–31:49:

   (18:57)
   –”Use media to increase sense of personal threat.”
   –”Use media to increase sense of responsibility to others.”
   –”Use media to promote positive messaging around actions.”
   –”Tailor messaging.”
   –”Use and promote social approval for desired behaviour.”

   … … och instruerade polismyndigheten (poliser: vana att lyda och inte ifrågasätta order, trots polis-eden) att upprätthålla (eng. ’enforce’) regeringens dekret (t.ex. utegångsförbud; eng. ’lock-downs’), och säkerställa folkets lydnad (t.ex. att bötfälla strand- och parkbesökare; krav på munskydd).

   Hypotetisk FRÅGA (Sverige införde aldrig böter?): Skulle t.ex. Jangdal och Ahlmark bestrida eller betala böterna?

   [3]
   Svenska Akademiens ’Svensk ordbok’ (SO):
   -vacc­in: ’preparat som till­förs kroppen för immunisering’
   -immun: ’o­emottaglig för smitta’

   De nya Covid19-läkemedlen har inte testats för att ha denna funktion:

   — EU-utfrågningen 2022-10-10 av bl.a. Pfizer-representanten Janine Small, som svarade följande på en fråga från Rob Roos (NL/MEP, vice-chairman of ECR, European Conservatives and Reformists Group):

   – ”Regarding the question around whether we know about stopping immunization.”
   – ”No [skratt]. These, you know, we had to really move at the speed of science to really understand what is taking place in the market, and from that point of view we had to do everything at risk.”

   FRÅGA: Rapporterade svenska nyheter/journalister om denna (eller förra) nyhet, som enligt dr. John Campbell beskrev som ”A Breaking International Scandal”? (Rumble.com-video 2022-10-12 ”Pfizer, lack testing before rollout”)

   Om inte, varför?

Kommentarer är stängda.