Kalabaliken i Nacka

Dagens gästskribent är Sture Larsson

Nacka tingsrätt skall snart avhandla ett mål mellan ungdomliga klimataktivister och staten, som enligt aktivisterna inte anses ha gjort nog för att stoppa klimatförändringar. Detta mål kan knappast utvecklas till annat än kalabaliken i Nacka med JK somn dirigent. JK bör vara statens representant i målet. Det enda sättet för JK att hävda att staten gjort tillräckligt är att klargöra två sanningar:

  1. Det finns ingen renommerad vetenskapsman som vill förtunna atmosfären = det interstellära skalskyddet över en planet med biologiskt liv. Den gubben är inte född! Ingen vill t.ex. säkert framstå som den som riskerar den förfinade elektronik som samhället idag bygger på genom att öppna för förödande soleruptioner. Klarar 4G sig med dagens täthet, 4 tusendelar CO2. Vad krävs för 5G eller 6G? Räcker det med t.ex. en fördubbling av dagens koldioxidhalt?
  2. Det finns ingen renommerad vetenskapsman som i domstol skulle hävda att det finns något som kallas växthusgas. Atmosfären är planetens interstellära skalskydd. Gaser fritt exponerade med en differenstempertur på ca 220 grader mot rymdens termiska nollpunkt, – 273 oC, kan inte agera växthusgas. Det vet varje nyfödd som söker varm hud.

Båda sanningarna har redan bekräftats på direkt fråga av mig till 30 svenska akademier med promoveringsrätt för doktorsgrad och av alla danska, norska, finska och 5 stora tyska universitet. De har bekräftat genom att vägra svara på frågorna, möjligen därför att de försöker rädda sitt renommé. Tiger man har man inget sagt, men tiger man erkänner man att man inte har något att sätta emot. Allt om klimat i politik och media har hittills handlat om sådant som en renommerad vetenskapare inte kan biträda. Kofisar i all ära, men de styr inte globalt klimat. Männinskan styr inte magmamobilitet, kontinentaldrift, tidjord, solaktivitet, vulkanaktivitet, jordaxelns lutning, Humboldtströmmens kapacitet och riktning, El Nino och La Nina etc.

Tyvärr kan människan orsaka lokala skador. Klimatpolitikens förbud mot utsläpp betyder förbud mot förbränning vilket bl.a. leder till stopp i svavelscirkulationen, vilket hotar livets mångfald. Svavel är en nödvändig del av vissa vitaminer, aminosyror och därmed proteiner men en bristvara även i odlad jord. Är det i svenskarnas och i synnerhet de ungas intresse att biologisk mångfald hotas? Vill också Naturskyddsföreningen och t.ex. WWF minska biologisk mångfald? De vill väl ändå inte framstå som en del av ”how dare you-intellektets” vänkrets.

Rättegången i Nacka kan omöjligen bli annat än intellektuell massaker för flertalet publika individer oavsett hemhörighet i offentlig miljö. Flertalet publika individer kan idag räkna med att den som googlar finner dem som tusentals referenser på nätet som experter på växthusgaser, utsläpp etc. samtidigt som Nacka tingsrätt kommer att tvingas att visa att det inte är sant.

Om Nacka tingsrätt och statens försvarare kommer att fungera inom lagens ram, så kommer det mesta av vad som hittills sagts, skrivits om och gjorts relativt klimatförändringar relaterat till människans ansvar att framstå som fria fantasier i klass med att människan i alla? tider påstått sig veta vad en gud vill. Allt handlar om önskat förtunnande av planetens interstellära skalskydd och om växthusgaser som inte finns.

Nacka tingsrätt kan inte undgå att aktivera ansvar för mängder av kostsamma åtgärder som i ljuset av ovanstående är kontraproduktiva och ödande av allmänna medel. De som särskilt bör tänka till är naturligtvis styrelsemedlemmar som med personligt ansvar äventyrar aktieägares och skattebetalares medel med investeringar som saknar vetenskapliga underlag. Ta t.ex. satsningen på det s.k. hybritstålet, mångmiljardsatsningar på växthusgasteori utan vetenskaplig grund. En arg aktieägare eller skattebetalare har sannolikt all utsikt att nå framgång i förskingringsmål.

Det här inlägget postades i Gästlistan, Klimatbluffen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

4 svar på Kalabaliken i Nacka

  1. Samuel af Ugglas skriver:

    Med det opålitliga socialistiska s k rättssystemet som påtvingats svenska folket kan utgången med en viss grad av gissning rädda myndigheternas förlorade moral och heder.
    Förvänta Dig inget uppror mot det rådande förfallet i Sverige. Bakom vilken molntapp gömmer sig Magdalena Andersson?

  2. Göran skriver:

    När nu klimatet hamnar i en domstol så kommer det inte att handla om vetenskap utan helt enkelt bara om juridik. Juridiken är mycket enkel. Uppfyller staten det regelverk som finns?

    De som stämmer måste bevisa att staten inte uppfyller det regelverk som finns, medan staten i princip bara behöver sitta still i båten.

    För att förstå vad staten ska uppfylla, behöver man läsa propositionen och eventuell SOU (Statens Offentliga Utredningar), vilka ger intentionen med lagen.

  3. villvaraanonym skriver:

    (Jag har inte Sture Larssons eller andra vetenskapskunniga personers kunskap om vetenskapen gällande atmosfären och klimatet.)

    Larsson skriver…

    ”Nacka tingsrätt skall snart avhandla ett mål mellan ungdomliga klimataktivister och staten, som enligt aktivisterna inte anses ha gjort nog för att stoppa klimatförändringar.”

    Den enda vetenskapliva bevisföring som staten och domaren/nämndemännen (och jag som lekman och röstberättigad) borde behöva är den som visas i den geologiska historien… som är sann, och som därför skiljer sig från prognoser/datormodeller (eftersom historien redan har hänt) som kan vara sanna:

    – Att jorden i vår tid aldrig har varit så kall eller har haft så litet koldioxid i atmosfären som de senaste 100 miljoner åren.

    Diagrammet för perioden visar en 45-gradig nedåtgående trend för bägge faktorerna, varför det inte finns någon anledning att oroas för framtida eventuella klimatförändringar (som mer troligt är positivt: ju mer värme och koldioxid, desto mer växer växterna; jag har för mig att NASA har upptäckt det).

    Dessutom, om jag förstår rätt, har vetenskapsvärlden inte tillräcklig kunskap om detta naturens mest komplexa och kaosartade system (varför de (IPCC?) behöver göra 40? prognoser och inte några få) för att med någon säkerhet kunna påvisa i en framtid (när alla klimataktivister och beslutsfattare är döda: klimatförändringar mäts i decennier) huruvida dagens mänskliga aktiviteter (koldioxidbidrag och motåtgärder) har eller inte har påverkat klimatet, och i så fall hur mycket, och i så fall negativt eller positivt, och för vem: naturen eller människan.

    I övrigt, undrar jag om dessa klimataktivister drivs av princip (dvs. bortser från effekt/resultat, alt. föregå med gott exempel) eller en genuin övertygelse om att Sveriges koldioxid-aktiviteter, eller avsaknaden av desamma, kan påverka klimatet, vilka är så små att de inte märks/kan mätas i global jämförelse: Sveriges koldioxidbidrag är väl mindre än en procent (eller är det promille)?

  4. Jan Andersson skriver:

    400 ppm (Parts Per Million) CO2 i atmosfären. 400 delat med en miljon är 0,0004 = fyra tiotusendelar koldioxid. Oerhört litet, men basen för all vår existens. Att minska den siffran är liktydigt med kollektivt självmord.

    Med stor sannolikhet förväxlad med giftgasen CO, koloxid, som uppstår vid pyrande förbränning utan tillräcklig syretillförsel. Andas men in den förlorar man med varje andetag förmågan att transporera syre från lungorna runt i kroppen till alla vitala organ, och avlider följaktligen inom några minuter, även om man snabbt flyttas till frisk luft.

    Det är samma typ av missförstånd som gjort vindkraftverk populära i alla obildade kretsar — eftetsom de snurrar synkront med nätfrekvensen 50 Hz så tror alla att de producerar nyttig elkraft även i svaga vindar. Men det gör de inte, vid normala sommarvindar räcker inte elproduktionen ens till att driva den egna oljepumpen och hålla oljan varm. Om ett vindkraftverk är optimerat att lämna full 100 procent märkeffekt vid 20 sekundmeters vindstyrka (när det stängs för att inte övervarvas och blåsa sönder vid starkare vindar) så lämnar det vid 10 m/s bara en åttondel av maxeffekten (12,5 procent), och vid ytterligare halverad vindstyrka till 5 m/s (sommarvind) 1,5625 procent av sin märkeffekt.

    Och det är ändå inte det värsta, för det sämsta med ett vindkraftverk är ändå den slumpmässiga, nyckfulla och oförutsägbara belastningsbarheten. Utom under den kallaste månaden (februari) när det garanterat aldrig blåser.

    Vindsnurror såldes förr som leksaker. Det bör de fortfarande betraktas som. Vid nästa sekelskifte kommer man att gå till Skansen för att se väderkvarnar och vindkraftverk, och förundras över den primitiva teknik som fanns år 2023, när farfar föddes.

Kommentarer är stängda.