JK duckar

Dagens text är ett gästinlägg från Nätverket Rätt Strandskydd. Här redoivsas JK:s svar på makarna Ringborgs begäran om ersättning för statens intrång, som jag skrev om här.

Bästa sympatisör!

Vi har informerat om det krav på skadestånd för nekat tillstånd att anlägga en brygga som ingivits till JK. Svar har nu kommit och begäran har avslagits. JK:s skrivelse är bifogad.

Vi har grundlagar vars syfte bla är att lägga fast grundläggande fri- och rättigheter inklusive äganderätten som är en grundläggande rättighet. Regeringsformens (RF) 15 § säger:

Vars och ens egendom är tryggad genom att ingen kan tvingas avstå sin egendom till det allmänna eller till någon enskild genom expropriation eller något annat sådant förfogande eller tåla att det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad utom när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen.

Den som genom expropriation eller något annat sådant förfogande tvingas avstå sin egendom ska vara tillförsäkrad full ersättning för förlusten. Ersättning ska också vara tillförsäkrad den för vilken det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad på sådant sätt att pågående markanvändning inom berörd del av fastigheten avsevärt försvåras eller att skada uppkommer som är betydande i förhållande till värdet på denna del av fastigheten. Ersättningen ska bestämmas enligt grunder som anges i lag.

Mycket klart och tydligt. Och en viktig grund för ett samhälle baserat på demokrati, marknadshushållning, fri företagsamhet etc. och därmed producera välstånd. Ett samhällsskick som tyvärr inte omfattas av alla partier i Sveriges riksdag. Att få det ovanstående rättighetsskyddet borttaget ur Regeringsformen vågar de som inte respekterar äganderätten inte hoppas på, så därför satsar de på en liten bit i taget. Enligt principen om hur man kokar en groda. Lägg den inte i hett vatten, då hoppar den ur. Lägg den i ljummet vatten och värm sakta.

Därför satsade man på att få en mening som avslutning som sätter 15§ ur spel för markägare. Den lyder:

Alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten oberoende av vad som föreskrivits ovan. Lag (2010:1408).

En ”allemansrätt” som inte är definierad i lag. I praktiken leder detta till att den enskilde inte har någon rätt. Allemansrätten är inte en gammal sedvänja som Gunnar Wiktorsson har kunnat konstatera och redogör för i sin bok ”Den grundlagsskyddade myten – om allemansrättens lansering i Sverige”. Det är en sentida konstruktion som lanserades i samband med att lag om allmän semester infördes i Sverige.

Det borde vara en självklarhet att man som grundregel får ha en brygga för båt och badliv om man äger en sjötomt. Liksom givetvis ett hus om man äger en fastighet. Om staten anser att marken skall vara obebyggd för att kunna brukas av allmänheten skall ersättning betalas enligt RF 15 §.

Denna lagstiftning är en skam.

Närverket Rätt Strandskydd

Bengt Holmgren

Mats Ringborg Avslag JK Beslut 20236729
Det här inlägget postades i Äganderätt, Gästlistan och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

2 svar på JK duckar

 1. Samuel af Ugglas skriver:

  Vad som är mest skrämmande är att svenska folket aldrig lärt sig vad det VULGÄRSOCIALISTISKA uttrycket ALLEMANSRÄTT betyder och fått för konsekvenser.
  Helt klart varit en av de avgörande orsakerna till att den svenska LANDSBYGDEN avfolkats.
  Gunnar Wiktorsson, Mats Jangdal är få men riktiga giganter när det gäller att avslöja alla de hemskheter som föregått socialisternas förräderier mot svenska folket.
  De arma svenskar som stöder och verkar för den s k allemansrätten är att betrakta som simpla TJUVAR!!!
  De som orkar kan lämpligen lyssna till Stefan Torssell på SwebbTv hur socialisterna stal 1/2 Sverige från (jag kallar dem höglandsbönder) och gav till 4.600 renskötande ”samer”.

 2. Göran skriver:

  Stefan Sauk tar i denna korta video upp strandskydd och vindkraftverk. Det är bra att lägga till ytterligare en aspekt i den korkade byråkratiska värden.

Kommentarer är stängda.