Kräv samråd om vindkraft!

Dagens gästskribent är Bernd Stymer

Stoppa fortsatt vindvansinne genom att sprida nedanstående information.

Inför samrådsmöte för beslut om vindkraftverk.

Eftersom beslutet kommer att påverka allt levande i naturen och alla människor som berörs av frågan, är det nödvändigt att förbereda sig väl. De som vill bygga vill endast bli rika och struntar i natur och berörd människa.

Vad är ett vindkraftverk?

Det är en jättelik farlig maskin vars rörliga del, vingarna, kan döda människor och deras husdjur och dödar verkligen tusentals fåglar, fladdermöss och hundratusentals insekter som behövs för att människor överlever. Maskinen måste stå stadigt på ett stort område som är hårdgjort så att där aldrig sedan kan växa något. Maskinen måste förankras i tusentals ton armering och betong. Vägar och kabelgator förändrar stora områden för alltid. Trots att maskinen redan efter 2 års drift behöver dyr service ger domstolar dem 30 års drifttillstånd. Långt före den tiden står maskinerna obrukbara i naturen trots att Miljöbalken klart och tydligt kräver att den mark som brukats av maskinen skall återställas när de stannar. Kostnaden för verklig återställande har aldrig visats i Sverige, men i Norge kostade nedmontering och återställandet, inklusive borttagande av betongfundament, 10 miljoner för ett verk. Vindkraftverk ur drift står kvar som ruiner i Sverige. Verkens ägare blir oanträffbara och markägaren har inte råd med återställandet så det blir den berörda allmänheten som inte kunde stoppa bygget som tvingas betala återställningen.

Vad är samråd.

Det nu vanliga är att de som vill bygga bjuder vem som helst på kaffe, visar tjusiga bilder och svarar dem som ställer frågor med lögner i form av hänvisningar till politikens lögn om klimatkatastrofen och förvaltningens som endast har att lyda politikens order; Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Boverket, länsstyrelsen. Trots förbud i Grundlagen lyder bevisligen även rättsskipningen politikens order i Regeringsbeslut  I 6 ,17.3.2011 som medför att alla verk körs olagligt.

Samråd är inget som Sveriges Riksdag vill hjälpa befolkningen med för att rädda naturen och hälsa. Internationella lagar, Århuskonventionen följd av EU-Mänskliga Rättigheter, tvingade fram samråd i lagen Miljöbalken mot den svenska politikens utryckliga vilja som därför anger att samråd bara är att berörd allmänhet får lämna information medan den internationella rätten som också är lag i Sverige skriver om allmänhetens rätt att delta i beslutsprocesser om miljön. Vad är att delta i beslutsprocesser?

Samråd är att delta i beslutsprocesser enligt Århuskonventionen.

Att delta i beslutsprocess är att högt och tydligt och i skrift motsätta sig uppförande av vindkraftverk.

Berörd allmänhet måste högt och tydligt bemöta de påståenden om vindverken som ansökaren lämnar som skäl för tillstånd:

1
Befolkningen behöver inga vindkraftverk. De får varje dag all den el den behöver från sina betalda vatten och kärnkraftverk. Se  Kontrollrummet

https://www.svk.se/om-kraftsystemet/kontrollrummet/  där det visas att ägarna till verken alltid exporterar all el från vindverken och mer därtill.

2
Befolkningen behöver inget grönt stål. Vill Wallenbergare ha det så får de betala.

3
Bygget av vindkraftverken ökar alltid landets utsläpp av CO2. Se https://www.scb.se/ se Statistikmyndighet

4
Den så kallade gröna omställningen påverkar inte klimatet, hejdar inte bränder, minskar inte översvämningar, minskar inte regnet, gör ingen nytta utan bara elände.

5
Överenskommelsen i Paris att frivilligt minska andelen CO2 i atmosfären, OBS, är inget bindande avtal.

6
Stoppa vindvansinnet http://www.helgaro-liv.se är nyttig läsning.

7
Enligt Miljöbalken skall naturen efter nedmonteringen av maskinerna vindkraftverk ÅTERSTÄLLAS. Begär redogörelse för de åtgärder och den kostnaden som återställandet efter era maskiner medför. Att ÅTERSTÄLLA innebär att varje ingrepp i naturen skall avlägsnas, även fundamenten.

8
Begär redogörelse för hur verksamhetsutövaren, ägaren, avser att uppfylla de säkerhetsföreskrifterna i EU-maskindirektiv, att inte allmänheten och deras husdjur kan skadas, som gäller för varje maskin som skall startas. O.B.S. direktivets bestämmelser får inte ändras av svensk domstol.

9
Begär redogörelse för hur bestämmelserna i lagarna Åhuskonventionen och EU – Mänskliga Rättigheter har tillämpats så att den av miljöbeslut berörd allmänhet har fått utöva sitt garanterade deltagande i beslutsprocessen..

10
Av beslut om vindkraftverk berörd allmänhet kräver en omröstning i kommunfullmäktige och folkomröstning.

11
De som kallar till samråd är skyldiga att ange vem som är berörd av beslut om maskinerna.

Det här inlägget postades i Gästlistan, Klimatbluffen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

9 svar på Kräv samråd om vindkraft!

 1. Glenn skriver:

  Vi måste förstå att likt invandringen så är ”klimatagendan” styrt av krafter som har kapaciteten – makten- att påtvinga oss detta. Så , vakna är mitt rop till alla sömniga.
  Vår riksdag är kapad av dessa krafter.

 2. Benny skriver:

  Förr i tiden när det fortfarande fanns lite förnuft kvar i beslutandet så testade man faktiskt att bygga ett vindkraftverk i Maglarp i Skåne. Redan då kom man fram till ett negativt resultat av givna anledningar och la ner hela skiten. Vad hände med den kunskap man fick om att vindkraft är värdelöst för ett industriland beroende av säker eldistribution? Det är nog så illa att det är EU som ligger bakom att det ”tomma” Sverige är lämpligt som en plats för tio tusentals vindsnurror?

  • Ivar Andersson skriver:

   Miljömupparna förstår inte skillnaden mellan effekt och energi och tror därför att vindkraft kan ersätta kol- och kärnkraft. Tyskarna importerade billig rysk gas men tysk industri vet nu att det inte finns billig el och vill ha subventioner för att stanna i Tyskland. Ur askan in i elden.

   • Jan Andersson skriver:

    Folket tror att ett vindkraftverk som rör sig producerar el. I själva verket stängs det av vid vindhastigheter under 4 sekundmeter (lagom vid fint väder). Denkan ändå snurra lojt på tomgång eftersom belastningen kopplats bort (elgeneratorn) men ger då inte en enda sketen Watt en gång. Det kan man tydligt se i en vindpark eftersom vädervingarna inte längre snurrar perfekt i takt, nödvändigt under drift för att verken ska kunna kopplas in på växelströmsnätet 50 Hz och regleras sedan kontinuerligt med effektuttaget från generatorn.

   • Göran skriver:

    Politikerna talar alltid om energi. Politikerna talar aldrig om energi som exporteras. På så sätt kan de lura alla medborgare, ja, nästan alla.

    Jag skulle säga att det finns två saker som är fundamentalt för att vi ska kunna leva drägliga liv. 1) Överskott, vi måste kunna producera ett överskott. 2) Billig energi. Båda dessa jobbar vi hårt på att ödelägga.

    • Jan Andersson skriver:

     Det finns ännu fler saker som hindrar utvecklingen, t.ex. skatterna och att föra över förvaltningen för allt mer till EU. Sverige måste tryckas ner hårt i skoskaften för att dämpa vårt försprång inför länder som t.ex. Portugal och Grekland. Alla ska vara lika fattiga i brutalsocialistisk anda.

 3. Pingback: Kräv samråd om vindkraft! | ulsansblogg

 4. Samuel af Ugglas skriver:

  Försök att producera ENERGI i någon form i Sverige på helt eget initiativ och av egen kraft.
  Dömt att misslyckas. Svenska socialister vill göra Sverige till ett SOVJETISKT mini Sibirien, komplett med fång och dödsläger. Vänta bara.
  Vad gör en ensam FOLKVALD riksdagsman/kvinna mot 348 gängkrimminella. Elsa Widding har fattat vad det handlar om när det gäller bl. a. ENERGI!!!

  • Göran skriver:

   Om alla riksdagsledamöter skulle tävla om att komma först ned från Kaknästornet och hoppade exakt samtidigt, vem skulle vinna?

   Svar: Samhället.

Kommentarer är stängda.