Vapen för skydd

Idag blir det tungt här på Frihetsportalen. Inte mindre än fem statliga rapporter redovisas som PDF nedan. Rubriken är vald med omsorg och pekar mot förslag jag levererar i slutet. Men först behöver vi underlag. Därför finns dessa rapporter med.

Jag saxar ur rapporterna och kommenterar. Den som vill fördjupa sig behöver inte ens lämna sidan för att bläddra sig igenom rapporterna. Den nyaste rapporten, PDF 1, den från BRÅ Nationella Trygghetsundersökningn om upplevd trygghet är författad av fem kvinnor. Det i sig reser frågor om allsidigt perspektiv.

PDF 1
Var femte svensk, 20,1%, uppger att de blivit utsatta för brott mot person under 2022. Bara ett enda år alltså. Siffran har legat strax under detta i flera år, vilket innebär att på fem år har alla svenskar utsatts för brott, om brotten vore jämnt fördelade. Jag tycker det är en hög siffra som skulle behöva ner.
Den enskilt största brottstypen är hot, 7,7%. Även det en hög siffra som borde ner, och det rimliga är att vi som individer kunde skydda oss bättre, eftersom staten inte har en chans att hänga med när hot uttalas eller verkställs. En brottsförebyggande åtgärd efterlyses alltså av mig. Notera att det är fler män än kvinnor som utsätts för hot och våld. Men det offentliga narrativet är att kvinnor är svårt utsatta.

En dryg fjärdedel av den femtedel som utsattes för brott, eller fem procent av svenskarna utsätts för drygt 3/4 alla brott.
Vart åttonde eller 12,7% av hushållen har upplevt egendomsbrott, vilket täcker allt från cykelstöld till inbrott.
Var fjärde svensk, 26% i åldern 16-84 år känner ganska eller stor otrygghet. Så stor är otryggheten att de inte vågar gå ut i sitt eget bostadsområde sena kvällar. För kvinnor är siffran hela 34%!
Mer än hälften, 53% oroar sig för brottsligheten i samhället, en klar ökning sedan året innan.
Mindre än hälften, 49% uppger att de har stort förtroende för rättsväsendet. trots att kvinnor överlag känner mer oro för egen del än vad män gör, har de stort förtroende för rättsväsendet, 52%.

Förtroendet för polisen har minskat med 5 procentenheter, från 59 till 54 %. Förtroendet för domstolar, åklagare och kriminalvård ligger klart lägre. Förtroendet för att rättsväsendet behandlar brottsmisstänkta väl ligger över 50%, men förtroendet för hur brottsoffer behandlas ligger endast på 29%. Det känns märkligt att folk i det läget kan ha högre förtroende för någon del av rättsväsendet än 29%.

2023_Nationella_trygghetsundersokningen_2023

 

Hur bemöts då svenskarnas oro från politiker och myndigheter?

PDF 2
Man beskyller vissa våldsbrottslingar för att vara högerextrema och kopplar gärna ihop vapenintresse och vapeninnehav med högerextremism. Notera både höger och extremt. Detta offentliga narrativ gäller trots att svenska vapenägare är extremt väl kontrollerade av staten och befunnits vara mycket skötsamma. Risken att registrerade vapenägare skulle begå brott är väsentligt lägre än för för befolkningen i allmänhet, poliser inräknade. Säpo går så långt att man varnar för terrorism från högerextrema. Det är troligen sant att vapenägarna vanligen är människor ideologiskt till höger. Sant är också att dessa gör en annan värdering av liv och egendom än de till vänster. Till höger är helt enkelt en annan värdegrund än till vänster. I en historisk kontext är de till vänster som är extrema. Säpo ligger också kvar i det föråldrade och felaktiga synsättet att nazism är en högerideologi, när det i verkligheten är en tydlig vänsterideologi. Vänsterpropaganda för att förflytta fokus med andra ord.

Legala vapen ur högerextremas händer

 

PDF 3
Polisen försöker oförtrutet sprida den vetenskapligt tillbakavisade och statistiskt felaktiga åsikten att lagligt ägda vapen förr eller senare kommer att användas vid brott. Den så kallade läckageteorin.

Illegal vapenanvändning

 

PDF 4
För att skydda folket från brott vill polisen få utökade befogenheter till övergrepp på folket, utan att det kallas för ett brott som polis och rättsväsende kan ställas till ansvar för. Karl Hedin var ett pilotfall där man testade sig fram. Det var riktat mot framgångsrik och skötsam svensk, inte mot någon känd kriminell person. Risken är stor att det är så man kommer fortsätta utnyttja sina nya befogenheter, mot skötsamma svenskar, inte mot invandrade kriminella klaner.

RÅ hemliga-tvångsmedel

 

PDF 5
Säkehetspolisen har gett ut en skrift som berättar hur våra förtroendevalda kan skydda sig mot hot, våld och övergrepp. Det är väl bra, men det avslöjar också en spricka i det svenska samhället mellan etablissemangets ”vi” och det folkliga ”de”. Säpo gör inget för att minska sprickan, tvärtom visar deras skrift att Sverige inte längre är en folkdemokrati.

Personlig säkerhet

 

Slutord för nu

Polisen bevakar och försvarar, kort sagt skyddar kollektivens övergrepp mot enskilda. Det sker både när myndighetspersoner, aktivistiska eller ej, vill ha polisens skydd när de trakasserar jägare, djurägare och markägare, liksom när de skyddar Greta & Co från upprörda bilister för att med ett ”lågaffektivt” ingripande försiktigt lyfta bort dem när de blivit frusna och trötta.

Samma poliser, med samma utbildning, ska möta stenkastande och raketskjutande pöbelhopar samt gängkriminella dynamitarder och busar som i interna uppgörelser skjuter skarpt mot varandra utan hänsyn till omgivningen. Som BRÅ visat litar inte svenskarna på att rättsväsendet kan hantera det kriminella slöddret och ännu mindre på att de behandlar brottsoffer och oskyldiga korrekt. Inte underligt att vanliga svenskar känner viss oro angående sin egen trygghet.

Detta folkets missnöje med sakernas tillstånd kunde motivera att man i högre grad får försvara sig själv, sina nära och sin egendom, med tillhygge, försvarsspray eller skjutvapen. I de flesta fall skulle det räcka med att visa att man har förmåga att försvara sig mot brott, det som i svensk juridik kallas olaga hot, för att brottslingen ska ge upp och gå därifrån. Det skulle öka tryggheten och troligen minska antalet rapporterade brott.

Mitt ödmjuka förslag är att man till att börja med ger denna rätt till förberett och väpnat försvar fullt ut med vapen man redan har licens på,  i det egna hemmet liksom på egen tomt eller gård. Att vara förberedd ska inte vara olagligt. Den inställning svenskt rättsväsende har, att förberedda människor har för avsikt att begå brott, är inhumant av den humanitära stormakten. Det dömmer offer som brottslingar och låter verkliga brottslingar gå fria. Lagligt beväpnade människor uppträder mycket omdömesgillt och respektfullt mot andra. Det är en väl spridd erfarenhet. Att vi skulle börja skjuta hejdlöst omkring oss i vårt eget bostadsområde är inte tänkbart.

Ett andra förslag är att svensk polis får möjlighet att deputisera goda medborgare. Alltså att tillfälligt, för ett specifikt uppdrag ge polismans befogenhet till civilpersoner. Troligen måste dess personer i förväg vara utvalda och utbildade och ha tillgång till ett eget lämpligt vapen. Lämpliga uppgifter kan vara att bevaka omhändertagna personer i situationer när polisen behöver gå tillbaks till ett pågående brott och gripa nya personer.

Jag har genom åren skrivit många artiklar om vapen, skjutningar, sjävförsvar och annat. Här är några relevanta för dagens inlägg.
Sheriffens bästa vän från 2014 visar rätten att försvara sitt hem sänker den totala brottsligheten i ett område.
I The family that shoots together redoovisar jag statistik från en stor PEW-undersökning 2019 som visar legala vapen och deras ägare har en lugnande efffekt på samhället och inte bidrar våldsutvecklingen.
I Våld och vapen visar jag att redan 2021 hade debatten om beväpning för självförsvar blivit vanlig i Sverige.
Dessa och andra artiklar dyker upp i en lista om man söker på självförsvar på Frihetsportalen.

Det här inlägget postades i Frihet och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

10 svar på Vapen för skydd

 1. Samuel af Ugglas skriver:

  Har ”SVENSKEN” överhuvudtaget ett intresse eller mental resning av att försvara sitt eget LIV och EGENDOM?
  Man inbillar sig kanske att risken minskar om man låter sig utplundras av SKATTER?
  Som vanligt Mats, en suverän inblick och sammanställning över det socialistiska helvete vi själva orsakat.

 2. Jan Andersson skriver:

  Det skulle vara bra för självkänslan att ha en kpist i ett skåp nånstans bara för vetskapen att OM något skulle inträffa så kunde jag i bästa fall begränsa skadorna, och kanske avvisa inkräktare. Några punkteringar på flyktbilen kanske åstadkommer att polisen kan hitta rätt bil och stoppa dem? Jag hade en sådan på ryggen de flesta dagar under värnplikten, när jag var ”ung och dum”. Idag skulle jag nog vara ännu mer försiktig.

 3. Benny skriver:

  De åtgärder som verkligen skulle göra skillnad mot brottsligheten som utvisningar av de familjer och klaner som styr gängen, stopp på invandringen, hårda straff i hyrda Litauiska fängelser, hålla även ”ungdomar” minst 25 år bakom lås och bom m m alltså åtgärder som skulle göra verklig skillnad diskuteras inte ens hos politikerna för ingen vågar säga sanningen längre av rädsla för drevet från media. Man undrar ju hur långt det ska gå innan verkliga och effektiva åtgärder sätts in? Känner man svenska politiker rätt och de hantlangare regimen har på alla poster som bromsar alla kännbara insatser mot kriminaliteten kommer det att dröja länge, kanske aldrig. Sverige som den nation det var är därmed dömd till undergång. Frågan är ju om det ens kommer att vara beboeligt för vanliga svenskar om 10 år?

  • Mats Jangdal skriver:

   Det du beskriver med utvisningar mm. är självklarheter. Det är sådant senare tiders utveckling visat vara nödvändigt.
   Det jag skissat om självförsvar är sådant Sverige haft behov av att rätta till sedan 50-talet.

 4. Samuel af Ugglas skriver:

  Utvisningar i all ära. S k gängkrimminella är inte orsaken till vårt uppnådda tillstånd i riket. Det är Bildt, Reinfeldt, Löfven, Andersson m. fl. som skall göras fredlösa med pris på sina huvuden. Klassificeras med rovdjur och ogräs.
  Hur ordnar vi det långsiktigt?
  Lär av muslimerna/muhammedanerna är mitt bästa bud!!!

  • Benny skriver:

   Jo, syndabockarna ska hängas men vi måste ta itu med konsekvenserna av deras inkompetens, korruption till globalismen innan det är för sent. Men med den massa av sosse-politruker som sitter på viktiga samhällsposter blir det svårt. Rättssystemet är inte ens intresserade av Kalle Bildts förehavanden i Lundin Oil utan han är tydligen kallad som vittne? Hur kan en av de skyldiga tillåtas vittna mot sina egna kumpaner i brott och inte ens påtänkt för ett straff? Korruption kalls det i andra länder, i Sverige är det normalt!

 5. Pingback: Vapen för skydd | ulsansblogg

 6. Jan Andersson skriver:

  Hela frågeställningen tog en ny vändning i går efter terrordåden i Bryssel när gärningsmannan sköt och dödade två svenskar flera kilometer från fotbollsarenan dit de troligen ämnade sig senare. Inte lätt att försvara sig mot en våldsverkare innan han gjort något men det hade gått att begränsa skadorna.

  Följden av hans terror blir bara en ännu större rädsla för unga svartmuskiga invandrare när de samlas på gator och torg för att planera övertagandet av Europa, fast de knappast kan lägga ihop ett och ett. Frågan borde istället vara den eviga: vad ska de leva på när den siste svensken tagit med sig flaggan och inte länge vill betala för deras upphälle? Vart ska de då åka? Om de ägnade några minuter åt att grubbla på möjligheterna istället för ”skyldigheterna” skulle mycket vara annorlunda, framför allt skulle de inte komma hit alls, eftersom möjligheterna är så oändligt små här.

  • Benny skriver:

   Bara grejen att tro på en mordisk gud som Allah och inbilla sig att man gör den påhittade gudens vilja genom terrorbrott borde göra importen av muslimer förbjudet? Fattar inte regimen i Stockholm och deras hjälpryttare inom byråkratin och media att det är nästan är omöjligt att omvända från födseln människor som är hjärntvättade med religion? Vi har ju från t ex USA sett tokstollar i ”kristna” samfund vara helt galna och då har man ändå i USA haft tillgång till kunskap och vetenskap som inte finns i länder som styrs av islam, där är ju den religiösa galenskapen är helt oemotsagd och kritik helt enkelt inte är tillåten av det religiösa styret. Logik och religion går inte ihop, det är bara att inse och hur dessa vurmare för mer invandring från länder med islam är funtade övergår nog de flestas förstånd.

Kommentarer är stängda.