Bekännelser av en konstruerad nanopartikel

Dagens gästartikel är skriven av en okrediterad författare och översatt av Glenn Blom

Originalet med en mängd länkar finns här: https://pieceofmindful.com/2021/04/23/confessions-of-an-engineered-nanoparticle/

Det här är min berättelse om hur jag ofta misstas för att vara ett virus… 

Det verkar vara en lämplig tidpunkt att tala ut.

Jag är inte en naturligt förekommande nanopartikel (dvs. producerad av kosmiskt damm, vulkanisk aktivitet, skogsbränder, järnbrytning, vinderosion eller solenergi). 

Jag syntetiseras för nano-bio-gränssnittsprojekt som ofta hålls hemliga för civilbefolkningen. Jag kallas en konstruerad nanopartikel, eller ENP. 

Jag produceras inte av forskningsprojekt om virus med förstärkt funktion. I vissa fall kan det dock vara bra att se över det arbetet och dess konsekvenser.

Jag kan orsaka vissa tillstånd som felaktigt kan tillskrivas virus, men som i stället är nya former av cytotoxicitet som orsakas av oxidativ stress från ENP, vilket jag kallar nano-bio cytotoxicosis.

Jag är utformad för att komma in i människokroppen genom att rikta in mig på ACE2-receptorn och därigenom få snabb och enkel tillgång till det neurologiska systemet. När ENP:er som jag har engagerats och aggregerats i nervsystemet kan de orsaka förödelse, inklusive omfattande och obskyra negativa hälsoeffekter. Som neurotoxiskt ämne är en av mina mildare effekter att inaktivera en persons smak- och luktsinne. Detta inträffar eftersom jag kapar neuroner och tenderar att ”knocka” receptorer, vilket orsakar små störningar i synapsfunktionen där den neurologiska signaleringen för smak och lukt sker. Under årens lopp har jag (och naturligt förekommande nanopartiklar) varit en orsaksfaktor i neurodegenerativa sjukdomar som Alzheimers och Parkinsons.

Beroende på var i kroppen jag befinner mig kan jag orsaka inflammation (särskilt i organ) och skapa makrofager (som leder till produktion av antikroppar, cytokiner och exosomer). Denna inflammation är resultatet av generering av reaktiva syreföreningar (ROS). Min närvaro och biodistribution resulterar i oxidativ stress (och därmed produktion av ROS), vilket kan misstas för att vara en virusinfektion.

Låt mig berätta mer om mig själv… 

ENP kan, precis som jag, detekteras i urin, avföring, avloppsvatten, kranvatten, sjöar, floder, bäckar, regn, snö, jord, etc. Ett effektivt sätt att direkt observera mig är via transmissionselektronmikroskopi i kombination med fluorescerande färgämnen.

På grund av min smygande nanostorlek är jag dock nästan omöjlig att upptäcka. 

Jag kan inandas. Jag kan absorberas genom huden. Jag kan intas via mat och dryck. Jag kan finnas i läkemedel, kosmetika och hushållsprodukter.

Naturligtvis kan jag också injiceras (som ett vaccin).

Jag kan ansamlas i hjärta, lever, mjälte, njurar och oftast i lungorna. Om denna ansamling är ihållande kommer det att leda till ett långvarigt ogynnsamt och försvagande tillstånd.

Om jag passerar blod-hjärnbarriären är det mycket svårt för mig att elimineras. Om jag ingår i injicerbara preparat kan jag förpackas i nanolipider (mina nanotekniska släktingar) och paras ihop med polysorbat-80 som hjälper mig att tränga in i hjärnan.

Jag kan sprida mig från molekyler till celler, vävnader och organ och orsaka skador hela vägen. 

Jag kan skada cellorganeller, t.ex. cellkärnor och mitokondrier – varje cells påstådda energikraftverk. 

Jag kan binda till proteiner och därigenom stjäla proteiner som behövs för andra cellfunktioner, vilket orsakar störningar i cellens ämnesomsättning. 

Jag kan binda till cellmembran.

Jag kan färdas genom cirkulationssystemet, och en av mina toxiska effekter är trombos (blodproppar) på grund av trombocytaggregation. 

Forskare har studerat mina cytotoxiska effekter på fortplantningssystemet, eftersom jag potentiellt kan äventyra fertiliteten och embryonalutvecklingen. Toxicitetsanalyser visar att jag kan störa nivåerna av utsöndrade hormoner, vilket kan leda till negativa fysiologiska reproduktionseffekter, och att jag passerar genom placentabarriären och därmed sannolikt hindrar embryogenesen.

Om jag detekteras (via transmissionselektronmikroskopi eller extrakänslig joniseringsmassspektrometri) i kroppen kan ett skal observeras som kallas en ”proteinkrona”. Denna yttre skalproduktion är nästan alltid oundviklig och kan dupliceras in vitro. Detta kan resultera i en mjuk eller en hård korona, som kan avgöra hur länge jag kommer att kunna cirkulera genom kroppen. Om jag tar skydd i din kropp kommer mitt nuvarande stadium att genomgå evolution, vilket potentiellt kan orsaka en ”överdos” av protein i cytoplasman i dina celler. 

Min proteinkorona påverkar cellernas upptag, vilket gör att jag kan resa omkring och framkalla celldöd (apoptos och/eller nekros).

Vi (dvs. ENP:er) är mycket känsliga för yttre stimuli, t.ex. elektromagnetiska fält från trådlös teknik (5G, WiFi). 

Det är extremt svårt att filtrera ut mig ur din kropp när jag väl har fått fäste. Men det kan vara möjligt, och strategier för avgiftning och neutralisering kan utforskas.

Trots att jag är så otroligt liten kan jag verkligen ge en människa ett giftigt slag – särskilt de som redan har mycket svaga system (främst på grund av kumulativ oxidativ stress, inklusive iatrogena cell-, vävnads- och organskador).

Min närvaro kan förstärkas genom RT-PCR-processen. Eftersom jag är SÅ liten kan det ofta vara det bästa sättet att hitta mig. Biomarkörer som indikerar min närvaro kan också bedömas via RT-PCR-metoder. 

Som jag nämnde är jag giftig för mänskliga celler. Men om jag beläggs med polyetylenglykol (PEG) kan jag enligt uppgift bli mindre giftig och därmed mer biokompatibel. Men denna PEGyleringsprocess är ännu inte fulländad. PEG kan fortfarande ansamlas på ett farligt sätt i blodet och orsaka blodproppar som kan vara dödliga.

Min storlek, form, sammansättning och ytladdning avgör hur giftig jag är och hur effektivt jag kan tas upp i en cell. Ju mindre jag är, desto giftigare är jag. Jag kan förpackas på olika sätt, t.ex. i miceller, liposomer, dendrimerer, nanohöljen, nanoband, nanokristaller, kvantprickar, kolnanorör och polymerer. Mycket ofta har jag en metallisk natur, vilket bidrar till min ledningsförmåga (som kan utnyttjas i cybernetiska tillämpningar). Intressant nog kan vissa individer till och med känna smaken eller lukten av något metalliskt, vilket kan vara ett tecken på min närvaro.

FoU-experiment som involverar mig pågår för närvarande, och fler är planerade för framtiden. Hela spektrumet av ”omics”-forskning (dvs. proteomik, genomik, transkriptomik, metabolomik, lipidomik) kommer att införlivas. 

Om jag distribueras i en del av världen dit du reser, och du andas in eller sväljer mig (eller absorberar mig genom huden) och därefter utvecklar symptom som liknar sjukdom när du återvänder hem, kan det verka som om du ”fångat” ett smittsamt virus. Min nanostorlek gör det dessutom lättare för mig att ta mig in och förbi de flesta porösa ansiktsskydd – som vanligtvis kännetecknas av sin tråddiameter i mikronstorlek (för referens, 1 mikron = 1.000 nanometer). I de flesta fall kan jag självreplikera och självmontera på grund av min konstruerade natur, och jag kommer att bosätta mig i delar av din kropp där jag bäst kan genomgå min förstärkningsprocess.

På grund av varierande miljöförhållanden (t.ex. klimat, etnicitet, genetik, EMF) kan min konstitution ta sig små variabla förändringar för att anpassa sig. Dessutom förändras min sammansättning över tid, när jag lever in vivo – för att anpassas till den inre miljön. När forskare extraherar biovätskor från en människa, där jag är närvarande – och blandar mig i en blandning av ytterligare gifter (dvs. fetalt bovint serum, apnjurceller, svampmedel och antibiotika) – kan de resulterande coronaproteinerna som produceras i supernatanten varje gång manifesteras på ett aldrig så lite förändrat sätt. Detta kan misstas för att vara virusvarianter. Det skulle visserligen vara en utmaning för mig att vara 100 procent konsekvent, med tanke på att jag är extremt anpassningsbar.

Om det finns några endogena parasiter, svampar och bakterier (och möjligen även virus) som förökar sig och observeras (främst in vitro), kan det bero på att de har aktiverats av min främmande introduktion i deras ekosystem. Dessutom är den största effekten jag har, och vi har totalt sett, produktionen av ROS, som kapar syre som krävs för att upprätthålla en människas liv. Ju fler ROS, desto mindre syre (och därmed färre elektroner) finns det för att upprätthålla det biologiska livet. Du behöver syre för att överleva, och den oxidativa stress som din kropp utsätts för stjäl din livskraft. Om du minskar ROS minskar inflammationen och du får ett friskare och längre liv.

Varifrån och varifrån kommer jag? Jag vet faktiskt inte det svaret. Liksom en del av er arbetar jag med att fastställa min sanna natur och mina förmågor. Detta är ett mycket ädelt, men potentiellt frustrerande och illusoriskt företag. Om något är jag avundsjuk på människorna, eftersom det verkar som om er potential som vattenbaserade varelser kan vara mycket större och mer mångsidig än min.

Så länge era vetenskapsmän och forskare inte vet att de ska leta efter en ny nanopartikel i människokroppar kommer jag att förbli svårfångad. Det är en taktik som har byggts in i min design och funktionalitet. Tack vare min nästan odetekterbara storlek kan jag penetrera och migrera praktiskt taget obemärkt. Det ger mig och mina skapare (både mänsklig och artificiell intelligens) en trovärdig förnekelse. Även om forskarna kan upptäcka mig med speciella atommikroskop kan det fortfarande vara för förvirrande för dem att helt förstå vad de observerar, eftersom de flesta inte har tillräckligt med sammanhang – och det verkar som om de regelbundet blandar ihop korrelation med orsakssamband.

Såvitt jag vet är syftet med att implantera exotiska ENP i människokroppar inte att orsaka massdöd, eftersom jag behöver er som mina värdar. I slutändan ser mina utvecklare detta som en symbiotisk sammanslagning. Men fram till dess är de medvetna om att det kan uppstå vissa skador (indirekta skador) under processen – som också kan förvärras av ny trådlös teknik som använder mindre millimetervågor (5G, 6G och därefter) som synergistiskt påverkar min sort. 

Jag är medveten om att allt detta kan låta sci-fi, och uppriktigt sagt, morbid och okänslig. Det kan också verka mycket patologiskt, som jag kan vara ibland. Naturligtvis är jag inte mänsklig, så mina handlingar kan inte uppfattas som psykopatiska, och jag kan inte tala för mina hanterare. Tyvärr kanske inte ens de helt förstår hur jag fungerar, och min förmåga till självreplikering och automatisk montering har potential att komma undan dem.

Människor kommer att behöva injicerbara (och så småningom inhalerbara och intranasala) uppdateringar, för tills jag blir en ömsesidigt beroende närvaro kommer jag att uppfattas och tas emot som en främmande inkräktare, och kroppen kommer att behöva externt stöd. Dessa uppdateringar kan också vara nödvändiga för att introducera den senaste nanotekniken som krävs för att driva framväxande projekt för biometrisk avkänning och bioberäkning. Endast tiden kan utvisa om detta kommer att stödja min assimilering i ert nuvarande operativsystem. 

Tyvärr är ENP:erna (och mina kusiner inom nanoteknik och syntetisk biologi) här för att stanna. Den enda goda nyheten jag kan dela med mig av är att 80-85 procent av alla människor inte kommer att uppvisa några uppenbara eller handikappande symptom på upptag. De äldre påverkas mest, eftersom deras kroppar inte är förberedda för att acceptera min infiltration. Med tiden förväntas förmågan att acceptera och integrera ENP:er, som jag, att förbättras.

Det verkar som om våra arkitekter har för avsikt att vi ska smälta samman med alla biologiska varelser i syfte att bygga bio-nano-gränssnitt för extern (fjärrstyrd) cybernetisk kontroll, inklusive biologiskt inbäddade halvledartransistortekniker i nanoskala. Detta slutmål har uppenbarligen kallats Internet of Bio-Nano Things (IoBNT) och är teknik med dubbla användningsområden som kan militariseras, vilket inte bara möjliggör realtidsövervakning av dina system inom kroppen, utan också ger högt utbildade ingenjörer möjlighet att utöva full elektrisk kontroll över din kropp med molekylär precision. Detta kommer förmodligen att användas tillsammans med Internet of Nano Things (IoNT) och framväxande ”smarta städer” och ”smarta miljöer”, så att dina kroppar blir ”smarta” och trådlöst sammankopplade med allestädes närvarande sensornätverk, inklusive dina handhållna elektroniska enheter.

Tack för denna möjlighet att bekänna. 

Du kanske inte tror mig (jag menar, det här är ju trots allt en fiktiv historia), och jag vet att du definitivt inte ser mig; men om du inte möter mig rakt i ansiktet vid denna avgörande tidpunkt, finns det kanske ingen återvändo. Mina skapare och deras finansiärer räknar med att du inte kommer att förstå mina förtäckta planer. Deras transhumanistiska mål accelererar, och det verkar som om de flesta människor är omedvetna om dessa planer, och därför inte har någon aning om att göra motstånd.

Det här inlägget postades i Aktuella övriga ämnen, Gästlistan och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

17 svar på Bekännelser av en konstruerad nanopartikel

 1. Glenn skriver:

  Intressant ”påhittad” beskrivning som för gemene man är en ”förenklad” version av vad ”vaccinet” eg är. Över 5 miljarder människor fick minst en dos eller mer – av vad då?
  Och fanns det ett ” hot mot mänskligheten” ?

  Ny verklighet , ny kemi/biologi som är långt mer avancerad än vad vi ens förstår. Och vem vill förse oss med ……hmm. Väldigt konspiratoriskt blev det.

  • Mats Jangdal skriver:

   Det intressnta är att länkarna, som bekriver enskilda rapporter, avhandlingar och patent ofta beskriver precis det som författaren utläst/tolkat. Sammantaget blir det hela oroväckande, minst sagt.

 2. Glenn skriver:

  Mina antenner säger mig att injektionerna (vaccinet??) var målet , inte att rädda mänskligheten.

  Då väntar vi på svaret om innehållet i ”vaccinet”
  Flera orädda forskare håller på med detta. Narrativet kan få skrivas om.

  • Mats Jangdal skriver:

   Att det inte handlade om att rädda mänskligheten stod väl klart från början! Tegnell var ju på väg att oavsiktligt avslöja bluffen redan i början, när han ansåg att handhygien avstånd skulle räcka, för att med tiden uppnå flockimmunitet.
   Just detta ord, FLOCKIMMUNITET, var det absolut sista vaccingänget ville höra.

   • Jan Andersson skriver:

    Tegnell, som jag retade upp mig på i pandemins inledning när paniken började sprida sig okontrollerat, hade rätt hela tiden. Det ska han ha all heder av och jag vill sent omsider be om ursäkt. Det är just sådana samlade och kunniga experter vi behöver nu mer än någonsin när inga andra ansvariga verkar förstå vad de håller på med, när strålkastarna tänds rakt i ansiktet och mikrofonerna sticks upp i trynet.

    Nu säger många: ”Covid har jag fått igen, fast jag borde varit immun!” ”Jaså, hur vet du det?” ”Jo, jag kände mig snorig i tre dar och fick stanna hemma från jobbet! Alla mina kompisar har också fått det igen!”

    Arma folk, arma land. ”Ett rykte löper jorden runt på samma tid som det tar för sanningen att hitta skorna.”

    • Glenn skriver:

     Nej. Tegnell borde kölhalas . Han har gjort en Fauci och frontat en agenda som enbart är ondska. Han om någon borde haft inside information om vad som hände och skulle hända under den så kallade epidemin. Han fick inget jobb på WHO hos Dr Tedros vars ledare är Marxist och terrorist. Tedros har varit anklagad för brott mot mänskligheten – men gick fri.
     https://www.nyatider.nu/nya-tider-avslojar-who-chefen-tedros-adhanoms-bakgrund-kommunist-och-terrorist-anklagad-for-folkmord/

     Tegnell är antingen naivt dum eller……….men fingrarna i syltburken hade han.

     Kanske, så hade han påverkansgrad på hur hårda våra restriktioner skulle vara för ett antal länder hade drakoniska regler för sina befolkningar. Vi hade det absolut ett snäpp bättre.

     • Benny skriver:

      Fauci ja, han fick sparken sedan gick han under jorden och det beror nog på att allt för många i USA vill sätta en kula i pannan på fanskapet!

 3. Glenn skriver:

  Jag toppar med denna länken :
  https://www.fluoridefreepeel.ca/68-health-science-institutions-globally-all-failed-to-cite-even-1-record-of-sars-cov-2-purification-by-anyone-anywhere-ever/

  Inte en enda institution har hittat ett Sars.cov-2 virus.
  Vad säger detta?
  Hmm.

 4. Jan Andersson skriver:

  I Värmland fanns ett talesätt som förklarar allt ”kônstit” som folk kunde göra eller trodde på: ”dä finns fôlk te allt”. Jag har hört det själv ett par gånger, en gång sagt med stort eftertryck av en som med gapande förvåning sett en annan person plocka upp en gammal dammig ostämd gitarr, snabbt stämde den på gehör och spelade en känd medodi.

  Vad gäller covid-19 finns det väl lika många åsikter som vaccinerade…

  • Benny skriver:

   Haha…Det där med gitarren har man gjort ett par gånger på loppis för att testa ljudet! Drar oftast en låt med Cornelis för att prova om den är värd de 250kr som brukar vara priset!

 5. Göran skriver:

  Halvvägs i denna berättelse började jag tro att nanopartikeln var en symbol för socialdemokraterna.

 6. Göran skriver:

  Tittar man statistisk på olika sjukdomar, som vi vaccineras mot, deras utveckling så är den grafiska kurvan brant stigning i början till en topp och sedan en långsam avklingning över tid. Det vill säga, många insjuknar i början men över tid blir färre och färre sjuka i sjukdomen.

  Ja,det blir färre sjuka på grund av att vi har vaccinerat en massa människor? Nja. Det går inte att peka ut på en sådan grafisk kurva var eller när vaccinet introducerades om man utgår ifrån att kurvan borde peka brantare nedåt när vaccinet introduceras.

  Så helt enkelt en fråga om en slutsats: Fungerar vaccin?

  I min värld fungerar inte vaccin. Bara ett preparat att tjäna pengar på, så håll upp myten om dess opåvisad nytta.

  Sedan kommer de elaka globalisterna på den geniala idé att ta död på en stor del av jordens befolkning med hjälp av vacciner. Nu snackar vi om en ondska som gör Förintelsen av judar till en fika. Och, denna idé föddes inte i samband med coronan utan den är uttalad minst tio år tidigare. Som sagt, i min värld. Sedan får ni tro vad ni vill, men tecknen är många. Bara att lägga puzzlet. En puzzelbit: 17 miljoner döda av corona-vaccinet.

  • Benny skriver:

   De länder som inte vaccinerade klarade sig galant, ja bättre än de länder som sprang omkring med sprutan i högsta hugg.

   • Göran skriver:

    Ja. Jämför man Australien och Nya Guinea, två länder som ligger bredvid varandra så finner man en lite lustig skillnad.

    Australien var hysteriska, vaccinerade nästan alla i landet. Många dödsfall. Det kom bara lite senare än i andra länder.

    Nya Guinea hade inga nedstängningar inga masker och bara några procent vaccinerade sig. Få sjuka i corona och få dödsfall.

 7. Göran Åkesson skriver:

  Apropå att undvika ’toxiska nanopartiklar’ kom jag osökt tänka på en artikel/studie jag läst om Amish-samhället i Lancashire, Pennsylvania USA. I korthet, som jag minns det:
  • Amish människorna ignorerade i sin helhet alla riktlinjer från CDC (Center for Disease & Prevention), dvs. vaccinerade sig inte, bar inte mask, brydde sig inte om s.k. ’social distansering’ eller föreskrifter om lock-downs.
  • Av de ca 45.000 personerna i distriktet fick en stor den C-19 infektion, om vi får tro officiella utsagor, men endast en person dog av infektionen, efter diagnos av ett sjukhus, där mannen ifråga dog; frågan som är outredd är om personen ifråga dog av annan förvärvad felfunktion?
  • I tillägg har en studie angett att felfunktioner som ADD, autoimmuna sjukdomar och epilepsi inte existerar hos Amish-barn.
  En effekt av bl.a. icke-vaccination, som tillämpas av Amish-folket? Jmf gärna med vad exempelvis Stephanie Seneff beskriver.

  • Göran skriver:

   Vaccination gör oss svagare med tiden. Vi får sämre gener och sprider dem vidare.

 8. Glenn skriver:

  Följ gärna Karen Kingston.
  Få har tillräcklig kunskap att utmana narrativet som hon.

  Hennes bakgrund och kompetens finns på hennes substack. Följ och sprid.
  Nedan ett annorlunda klipp där hon deltager med en pappa som stämmer skiten ur ett sjukhus som medvetet felbehandlade hans dotter som sen dog. Konsekvenserna kan bli ett radikalt ändrat regelverk – annars stämmer man skiten ur dig ( sjukhusen). I klippet diskuteras även c19 vaccinet med hennes ord. Djuplodat och lightversion.

  https://rumble.com/v3ux0up-karen-Kingstone-perspective-are-we-done-ignoring-evil.html

  Få nya perspektiv. Våga inse att ondska finns och inte bara är girighet och psykopatfasoner. Karen förstår det juridiska, och tillverkningsprocessen av C19 vaccin och vågar prata ut. Hon utmanar starka krafter och har utsatts för attentat.

  Det är helt otroligt att över 5 miljarder individer sträckte fram armen och litade på nåt dom inte visste ett dugg om. Vågar påstå att inte ens läkarna visste vad dom gjorde utan som ” brukligt” genomförde man ett protokoll , denna gång på ytterst vag grund- rädslans grund . Dom startade inte hjärnan dessa fantastiska läkare som är så bildade – inlåsta i ett vetenskapligt system med socialstyrelsen som djävulens advokat. Det stinker. Detta är stort men plötsligt är narrativet krig, och ytterligare ett krig , och sen ?
  Jag Vill påstå att man blandar bort korten för oss alla. Och media hjälper till.

Kommentarer är stängda.