Logik i klimatet

Om A inte är lika B, alltså A≠B, då kan man inte behandla A som B och inte heller B som A. Jag hoppas alla är med på logiken i detta. En annan logisk grundtes är att om A alltid ger B och endast B, kan man skriva A–>b. Ledsen att jag inte har en riktig pil att stoppa in i texten.

Påstående: A, variationer av halten CO2 i atmosfären i storleksordningen delar av promille av totala gasinnehållet, ger B, en katastrofal uppvärmning av jorden.
Klimatalarmismen, ledd av IPCC påstår att små variationer av koldioxid, CO2, en spårgas i atmosfären som utgör 0,04% av hela atmosfären, vattenånga oräknad, kan styra klimatet på jorden. Om det stämmer måste det finnas logiska samband som man kan förstå utan att ha forskat specifikt på klimatet eller CO2. A måste –> B. Finns det en sådan mekanism?

Kontroll 1: Säger nej, A ger inte B.
Vi har cirka 200 år av vetenskapliga studier av geologi fram till idag. Den geologiska vetenskapen berättar inte bara om bergarter, den berättar framför allt jordklotets historia. Den omfattande och kvalitetssäkrade kunskapen om jordens historia visar att varken högre temperatur eller högre CO2-halt och inte ens kombinationen högre temperatur och högre CO2-halt varit skadlig för livet på jorden. Tvärtom, det har alltid varit gynnsamt med mer CO2. Logiken säger därför att högre CO2-halt, även om vi orsakar den själva, vilket inte är troligt, inte på något sätt är skadligt. A ger inte B.

Kontroll 2: Säger nej, A ger inte B.
Vi har haft möjlighet att mäta temperatur med instrument knappt 300 år. Termometern har varit spridd till alla världsdelar bara lite drygt 100 år, alltså med Antarktis inräknat. Den har aldrig varit jämnt spridd i sådant antal att något meningsfullt medelvärde kunnat uträknas. Logiken kan inte verifiera att höjd CO2 A ger höjd temperatur B.

Kontroll 3: Den påstådda bevisningen är inte giltig.
Sedan 1979 har vi satellitmätningar att komplettera med, alltså knappt 50 år. Det säger sig självt att vi kommer notera rekord av olika slag mycket lång tid framöver, utan att det är något onaturligt med dem. Årsmån helt enkelt. Planeten är trots allt 4,5 miljarder år gammal och geologien kan visa på att de naturliga variationerna har varit vida större än de vi kunnat mäta sedan vi började mäta Inte heller här kan logiken verifiera att de uppmätta temperaturerna A på något vis är rekord B för planeten.

Kontroll 4: Den påstådda bevisningen är inte giltig.
Historia, alltså vetenskapen om människans tid på jorden och de skiftande villkoren vi klarat att leva under, visar att vi klarat mycket mer än vad som logiskt kan förutspås med högre halt CO2. Logiken dikterar sålunda att det inte råder någon klimatkris. Logiken ger inget belägg för att påståendet högre CO2-halt A ger en livshotande degradering B av villkoren för liv på jorden.

Kontroll 5: In vivo motbevisar in vitro, teorin är falsifierad.
Man kan undersöka verkligheten på flera olika sätt via experiment. Begreppen in vivo och in vitro betyder i livet respektive i konstgjort liv, laboratorium. Alltså i verkligheten respektive i försök. I försök har visats att CO2 inte släpper fram värmestrålning rätlinjigt genom en behållare innehållande ren CO2. Detta har fått anhängare av AGW, teorin om global uppvärmning orsakad av människan att tro CO2 verkar som en värmande filt på jorden. Det finns dock andra försök som visar att denna tolkning har brister. Dessutom visar kontroll mot verkligheten, in vivo, som visats ovan i kontrollerna 1-4 att verkligheten inte motsvarar hypotesen A—>B.
IPCC bygger sina scenarios på modeller, in vitro, som inte stämmer med verkligheten. Deras krav blir därför orimliga eftersom deras förståelse av verkligheten är bristfällig. De använder begreppet scenario istället för prognoser eftersom de vet att de inte har något vetenskapligt stöd för att göra prognoser.

Så varför gaffla om att en sådan finns? Det enda logiska svaret, vid sidan av ren dumhet, är att det hela är ett svepskäl för något annat. Där makt och pengar är de vanligaste och rimligaste att misstänka. Den misstanken är logiskt rimligt och har stödjande bevisning från flera håll.

Det här inlägget postades i Klimatbluffen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

12 svar på Logik i klimatet

 1. Jan Andersson skriver:

  Problemet kan nog delvis tillskrivas att många idag inte har fått med sig kunskapen om de naturliga kretsloppen och de balanser som sedan eoner av tid tillbaka möjliggjort livet på jorden som vi känner det. Det är inte så som många tror, att människan är skapad på ett visst sätt och har sedan haft en jävla röta att förhållandena på jorden varit rätt så OK för att vi ska finna oss skapligt väl tillrätta. Vi är istället en produkt av en evolution som gjorts möjlig av de rådande förhållandena.

  Sedan är långa tidsförlopp svåra att ta till sig: den skandinaviska berggrunden bildades från kokande träsk av allsköns mineraler redan för 1,9 miljarder år sedan, en tidsrymd som ingen kan riktigt förstå. Men bergknallen i gräsmattan, slipad av oräkneliga istider ”på senare år” ligger där till allmänt beskådande fortfarande.

  Neandertalmänniskan, nu föremål för stort intresse eftersom man lyckats kartlägga hela dess DNA, levde i tvåhundrasjuttiotusen år (270000) innan de beblandades med människorasen homo sapiens och försvann som unik egen människras. Men vi har flera mänskliga egenskaoer kvar som fortsätter att gå i arv fast det har förlöpt 30000 år sedan de försvann.

  Vi vet nästan inget heller om deras tid på jorden.

  Många tror kanske att den moderna vetenskapen kan förklara allt, men ju äldre man blir desto mer bevis uppenbaras för vad litet mänsklighetens lärde idag egentligen vet om det mesta. Tyngdkraften (gravitationen) är forfarande en gåta. Ljus är också en gåta, och vi är fullständigt beroende av båda.

  Människan är skapad för att leva i och tillhöra mindre församlingar, det kan inte så lätt ändras på. Kanske sockenindelningen för inte så längesedan avspeglade vad de boende ansåg vara lagom stort, åtminstone före järnvägens och bilens tillkomst. Ett svenskt landskap kan vara lagom för modern administration, men för människorna där är det ändå för stort; språk, traditioner, arbetsmetoder och folkkynne hinner ändras tydligt om man bara förflyttar sig kanske tre mil (för långt att gå till fots). Europa var för inte så längesedan indelat i en mängd mindre områden, nationalstaterna idag är en nyligen skapat påfund. Imperier som EU, USA, Kina och Sovjet är försök som på sikt troligen misslyckas, om de inte redan gjort det.

  Folk måste trivas om ett samhälle ska kunna bibehållas och utvecklad, fast man accepterar tillfälligt det mesta bara man får mat, kläder och tak över huvudet i kyligt klimat.

  Varför vissa människor utnyttjar sina egen och medmänniskornas naiva okunnighet för att uppnå egna syften är tecken på sjuka regimer som på ett eller annat sätt går mot sin undergång.

  Samhällen där ”vänta och se, gör inget förhastat nu, men var beredd” gäller har framtiden för sig.

  Se bara på alla nya miljöföretag, vars enda försäljningsargument är minskat CO2-avtryck; när sanningen uppenbaras återstår bara ”en fis i rymden” av deras existensberättingande.

  Och det har redan börjat…

 2. Samuel af Ugglas skriver:

  Rapport från det skattefiinansierade SR.
  • Det är fortsatt dystra tider för livsmedelsproducenter. Detta enligt livsmedelsföretagens konjunkturbrev.
  • För sjunde kvartalet i rad ser man en minskad lönsamhet och i fem av dem ser man en minskad försäljning.
  • Carl Eckerdal, chefsekonom på livsmedelsföretagen menar att det är den längsta sammanhängande perioden av minskade volymer sen man började mäta livsmedelsproduktion för 15 år sedan.
  Linn Hallberg
  linn.hallberg@sverigesradio.se

  Imponeras över frånvaron av kontakten mellan stad och land. Producenter av livsmedel bor och verkar under ”MATTEMPLENS ” tak enl.SR/SVT? ”Naturen” är bara till för ROVDJUREN.
  Härom natten exploderade ”kokeriet” på Sveriges enda sockerbruk efter att ca 1/2 mängden betor avverkats i bruket. Ca 1.000.000 finns ute hos LIVSMEDELSSPRODUCENTERNA och omstarten är oklar. Nu är det tänkt att vårt broderfolk i Danmark skall rycka ut till undsättning genom transport till Nakskov på Lolland av återstående sockerbetor. (1990 fanns det 5 sockerbruk i Sverige).

 3. Mats Jangdal skriver:

  Lite om IPCCs senaste alster och det spammande av lögner det medfört på internet.
  https://thenewamerican.com/world-news/un-report-earth-on-pace-to-warm-by-nearly-3c-without-accelerated-climate-action/?mc_cid=0f9f0bae90

 4. Göran skriver:

  Om man tittar på grafen över temperaturen de senaste 10.000 åren så kan man kanske påstå att det finns något cyklist sammanhang. Vad kan vara så svårt att ta reda på vad som påverkar temperaturen?

  Det finns ett privat institut i Nederländerna som kan förutsäga jordbävningar med runt 3 dagars precision genom att studera planeternas position.

  Om det går bra, då borde det gå bra att ta reda på vad som påverkar temperaturen. Det är stora krafter som påverkar och inte några promille koldioxid i atmosfären.

 5. Göran Åkesson skriver:

  Inom astrofysiken vet vi att solen är klimatets determinant, samt vattnets på jordklotet och i atmosfären dess främsta termostater.
  Dr. Theodor Landscheit beskrev t.ex. utifrån solsystemts barycenter, som han korrekt identifierade redan 1959, solens flerperiodiska påverkan under ca179 år. Det utgör en astro-harmonisk tidsutdräkt till dess solens åter intar ett lågaktivt läge m.h.t. solsystemets planeters gravitationella påverkan, eller det ’angular momentum’, vars tidsderivata kraft driver solen runt solsystemets barycenter. Under ett sekel cirkulerar solen sex gånger runt detta med ett avstånd upp till två soldiametrar från solsystemets centrum. Under tiden är det TSI, som satelliter uppmäter (i sig inkorrekt m.h.t. att mätningen sker långt innanför exosfärens gräns och därmed missar det arbete/värmedistribution som partikelpåverkan ’uppifrån’ ger genom atmosfären-ett av många skäl till varför växthusgasteorin är felaktig) mindre påverkad. Däremot varierar solens totala elektromagnetiska ’output’ väsentligt. Det är en samlad effekt av ’CMEs (corona mass ejections), energetic solar flares/spikes, eruptive prominences’ och solfläckars magnetiska påverkan i solens plasmafält via solvindens variation. Samtidigt med detta sker påverkas jordens magnetiska fält, dess inre värme och distribution till ytan. Under åren från år1901, senaste start av en ny astro-harmonisk tidssekvens, fram till år 2000 det totala elektromagnetiska solvindsflödet ökat 2,3 ggr och jordens medeltemperatur med ca 0,6° C, enligt de oförstörda mätningar som Landscheidt hänvisade till.
  I tillägg har t..ex. Zharkova, visat på inre magnetfältsvariationer hos solen i tidsutdräkter upp mellan 400-2000 år, som i sin tur modulerar ovanstående. Genomsnittligt är en solcykel 11 år, två sådana en Hale-cykel, där solen vänder polära magnetiska fält, fyra Hale-cykler motsvarar en Gleissberg-cykel om 88-90 år, och två Gleissberg cykler motsvarar en astro-harmonisk tidscykel om ca 179 år enligt ovan. Alla dessa cykler är väsentliga för solens totala elektromagnetiska fältpåverkan. Solvindens magnetfältspåverkan sker så långt ut som 10 AU (1AU=medelavståndet solen till jorden). Dessas motsvarigheter i jordens magnetiska fält och inre värmedistribution ger storskaliga förändringar i tektoniska plattors aktivitet, främst belägna vid s.k. inrejordiska SWICs (Solar Wind Induced Currents) och dess motsvarande värmegenererade (Ohms Lag) ytgeografiska belägenhet.
  Ingenting av dessa astrofysiska och relaterade geofysiska förändringar finns inom ramen för IPCCs eller för den delen många namnkunniga atmosfärfysikers, s.k. klimatexperters, föreställningsram. Dessas utsagor har därför noll signifikant.

  • Mats Jangdal skriver:

   Tack! Det var verkligen nyttiga redogörelser för de skeenden jag sett beskrivna med grafer.

  • Göran skriver:

   Precis vad jag menar. Det finns många saker som påverkar eller kan påverka och säkert en del påverkan vi inte känner till.

   Roligt att inte IPCC tar med det som Göran Åkesson redovisar, med tanke på att FN har deklarerat att de är vetenskapen. Hux flux hamnade således astrofysiken utanför vetenskapen. Vilken tur att vi har så kloka gummor och gubbar inom FN Fuck Nations).

   På klimatkonferensen i Oslo, berättade en person om hur månen påverkade tillgång på lax utanför Norges kust. Med det sagt. Det finns således krafter som påverkar och vi känner inte till alla eller hur de påverkar.

  • Göran Åkesson skriver:

   Såg i efterhand att datorn självrättat på rad 8 i min kommentar. Det står ’Under ett cykel …..’; ska stå ’Under ett sekel….’. Det blir fler rundor för solen under 179 år. Felskrivningen betyder kanske inte så mycket för förståelsen, men det är onödigt att fel finns med.

 6. Jan Andersson skriver:

  Tack för denna lysande beskrivning av den verklighet som vi alla är underkastade!

  Det har poppat upp många tankeskott under åren som har undrat över vad som händer inuti jordklotet och varför jordmagnetismen verkar att ha ett samband med solfläckarna. Varför flyttar sig jordens magnetiska nordpol hela tiden, och varför måste sjökorten förr alltid därför kompletteras med aktuella missvisningstabeller? Varför har nord- och sydpol bytt plats flera gånger i historisk tid?

  Under värnplikten och alla repmöten sysslade jag bland annat med tung kortvågsradio, och redan första lektionen meddelade vår lärare belåtet att det då rådde solfläcksmaximum och det var lätt att kommunicera. Men det skulle bli sämre om några år… Det var också då som jag såg norrsken för första och enda gången i livet – över Tiveden, så det måste ha varit något extra med solen just då!

  För övrigt läste jag att IPCC bara har mandat att hitta människoskapade anledningar till den globala temperaturhöjningen och interpolera fram konsekvenserna för mänskligheten. De har alltså behållit sig ohörsamma för alla alterativa förklaringar, allt enligt instruktionerna.

  Detta påminner litet för mycket om en episod i livet, när min hustru upprörd ringde från vägkanten där hon stannat för att ”motorn låter så konstigt”. Jag skyndade mig dit i vår andrabil, och kunde snabbt konstatera att det var punka på höger bakhjul. Fixat på fem minuter, eftersom bilarna på den tiden hade ett reservhjul under bagagerumsgolvet.

 7. Göran skriver:

  Om man tittar på grafen över temperaturen de senaste 500 miljoner åren så kan man ungefär höfta att medeltemperaturen under dinosaurstiden var ungefär 23 grader Celsius, dvs. cirka 8 grader högre än idag.

  Vi kan nog lugnt säga att IPCCs, Rockströmmer, Just stop Oil eller Greta inte har något som helst att oroa sig för.

  • Jan Andersson skriver:

   Men så länge IPCC, Rockström och och Greta åberopas av media som experter så oroar jag mig…

Kommentarer är stängda.