Fairtrans – Medborgarråd om klimatet

sajten Fairtrans står bland annat följande om ett nytt klimatråd med 60 medlemmar.

Läs och förundras över vilka resurser som läggs på att genomföra/fullfölja en redan avslöjad lögn. Kursivering är min för att markera text som inte är min.

I mars 2024 startar Sveriges första nationella medborgarråd om klimatet. Under sammanlagt nio mötestillfällen kommer 60 medlemmar att ta del av forskning, diskutera lösningar och komma fram till förslag på hur Sverige skulle kunna uppfylla sina åtaganden enligt Parisavtalet.

Medlemmarna väljs ut slumpvis genom vetenskapliga metoder, så att rådet speglar Sveriges befolkning. De är helt fria i sina diskussioner och beslut, men får stöd av experter i arbetet med att föreslå klimatpolitiska åtgärder för Sverige. I slutet av maj 2024 kommer de att rösta om förslagen och presentera sina slutsatser.

En konsultationsgrupp bestående av personer från ett brett politiskt spektrum rådger och granskar planeringen av medborgarrådets genomförande. Under genomförandet har medborgarrådet två mentorer.

Medborgarråd om klimatet har tidigare genomförts på nationell nivå i bland annat Frankrike, Danmark och Finland men aldrig tidigare i Sverige.

Medborgarrådet är en del av forskningsprogrammet FAIRTRANS. Projektet sker i samarbete mellan Stockholms universitet, Högskolan i Gävle, Uppsala universitet, Lunds universitet och IVL Svenska Miljöinstitutet. Fairtrans finansieras av Mistra och Formas, med delfinansiering av medborgarrådet från European Climate Foundation.

Frågor och svar

Medborgarråd är en deltagandeprocess som kombinerar slumpmässigt urval, tillgång till information, dialog, och beslutsfattande.

Klimatmedborgarråd har anordnats i flera delar av Europa och världen av både beslutsfattare och civilsamhälle på olika nivåer av samhället och i flera olika syften, som att:

 • Låta civilsamhällets välgrundade åsikter bidra till klimatpolitiken
 • Bryta politiska dödlägen i klimatfrågor
 • Förstå hur allmänheten prioriterar klimatåtgärder
 • Öka legitimiteten för sociala åtgärder på klimatområdet
 • Minska inflytandet av lobbyister och särintressen på klimatpolitiken

Medborgarrådets etiska principer

Medborgarrådet utgår från Sveriges åtagande enligt Paris-avtalet. Det syftar till att minska globala växthusgasutsläpp för att begränsa den globala uppvärmningen till väl under 2 grader C över förindustriella nivåer, med strävan till 1,5 grader. Chttps://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/klimatomstallningen/det-globala-klimatarbetet/parisavtalet/vad-ar-parisavtalet/

Medborgarrådet strävar efter att upprätthålla följande sju principer:

 1. Inkludering: Alla boende i Sverige över 15 år, oavsett politisk hemvist, utbildningsnivå, och  andra demografiska parametrar, harlika möjlighet att bli utvalda att delta, inklusive grupper som ofta är underrepresenterade i offentliga och politiska debatter.
 2. Transparens och intergritet: Governancestrukturen, finansiering och beslut om utformningen av medborgarrådet delas offentligt och och granskas av oberoende expertrådgivare och en konsultationsgrupp.
 3. Vetenskaplig trovärdighet och sanningsenlighet: Medlemmarna kommer att ha tillgång till en rad korrekt, relevant och lättillgänglig evidens. De kan själva ställa frågor och föreslå vittnen. Olika perspektiv uppmuntras, men argument bör beaktas i förhållande till tillförlitliga källor av data och vetenskaplig evidens..
 4. Deliberativa ideal: Facilitering av medborgarrådet ska stödja noga och aktivt lyssnande samt delande och övervägande av flera perspektiv och resonemang. Varje deltagare ska har möjlighet att bli hörd. Argument bör betraktas respektfullt men kritiskt.
 5. Återspeglar komplexitet: Processen bör uppmuntra och dra nytta av systemtänkande och förståelse för hur olika frågor och processer påverkar varandra över tid.
 6. Icke-styrd process: Målet är att tillhandahålla en plats och information som främjar deltagarnas mandat att utveckla och artikulera sina egna åsikter som svar på frågan som diskuteras. Alla deltagarna har möjlighet att anonymt bidra till en utvärdering av processen som kommer att publiceras vid processens slut.
 7. Omsorgsplikt: Deltagarnas välbefinnande bör säkerställas. Sekretessen och anonymiteten för deltagarna bör skyddas. De är informerade och har kontroll över hur personuppgifter kan användas.

Mentorer

Sverker Sörlin, prof. I ”miljöhistoria” vid KTH,

Carolina Klüft, idrottsprofil, verksamhetschef Generation Pep

”Expertföreläsare”

Maria Bratt Börjesson, prof. Trp-ekonomi VTI

Sverker Carlsson Jagers, prof. Ststsvetenskap Gbg Univ

Sven Hunhammar, måldir. Trafikverket

Karolina Isaksson, prof. Transportpolicy & -planering, VTI

Bengt Johansson, doc. Miljö- & energisystem,Lund TH

Mikael Karlsson, doc. miljövetensk, univ-lektor ”klimat-

Ledarskap” Uppsala univ.

Jörgen Larsson, seniorforskare fys resursteori, Chalmers

Åsa Larsson Blind, vice oedf. Samerådet”’

Naghmeh Nasiritousi, univ-lektor klimatpolirik Lkpg univ.

Åsa Persson, ordf. Forskn-dir.SEI, Klimatpolitiska rådet

Anders Roth, mobilitetsexpert IVL

Markku Rummukainen, prof. Kllatologi, CEC, Lunds univ.

Lisen Schultz, vice dir. Sth Resilience Centre, Sth Univ

Frances Sprei, bitr. Prof. hållbar mobilitet, Chalmers

Anders Wijkman, hedersordf. Romklubben

Konsultationsgrupp

Jens Holm, V-politiker Sth kommun

Silvia Kakembo, byråchef Arena Opinion

Carolina Klüft, idrottsprofil, verksamhetschef Generation Pep

Ulrika Liljeberg, C-politiker riksdagen, utrett vindkraft

PM Nilsson, VD Timbro, ex reg-kansli, ex Dag Ind

Agneta Sandström, företrädare Sametinget

Lena Sommestad, S-politiker, ex miljöminister

Bengt Westerberg, ex FP-ledared, ex socialminister

 

Detta är således de POLITISKA KOMMISSARIER som ska se till att allt som kommer ut från rådet är klimathotstroende ”korrekt”! De anonyma deltagarna är inget annat gisslan hos de politiska kommissarierna. Precis om i CCCP och DDR.

Det hela kan beskrivas som planterad mild ”opposition” mot förd klimatpolitik. Eller med andra ord ännu en sock puppet organisation som i folkets namn ska säga vad makthavarna vill höra för att ha ett alibi för sin vansinniga politik. Det vill säga, det är ytterligare ett knep, en dimridå för att dölja bedrägeriet!

De påstår att detta är det första medborgarrådet om klimatet. Men både Klimatupplysningen (tidigare Stockholmsinitiativet) och Klimatsans kan sägas vara medborgarråd om klimatet. Alla får vara med och bidra med kunskap. Men alarmisterna har ingen kunskap att bidra med, de har bara vältuggad porpaganda.

Naturvårdsverket ligger bakom denna ”ickestyrda process” på samma sätt som de låg bakom den ickestyrda process om ALLEMANSRÄTTEN jag bevistade  och beskrev i artiklar 2012. Samtal med makten.

Den som vill kontakta projektet i tron om att det går att tillföra något vetenskapligt korrekt som motsäger klimatalarmismen är välkommen att försöka hos nedan överkucku/kontaktpersoner.

Kontakta oss

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta oss:

 • Tim Daw, projektledare för medborgarrådet om klimatet, docent i hållbarhetsvetenskap, Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet: tim.daw@su.se
 • Daniel Lindvall, doktor i sociologi, Uppsala universitet, daniel.lindvall@geo.uu.se
Det här inlägget postades i Klimatbluffen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

16 svar på Fairtrans – Medborgarråd om klimatet

 1. Jan Andersson skriver:

  Världen riktiga fysiker och kemister har alltid hävdat (åtminstone sedan 1986 när jag läste om ”klimathotet” första gången i en tysk motortidning) att det inte går att utpeka koldioxid som ett klimathot. Däremot är vattenånga i atmosfären en formidabel klimatgas men utgör en grundförutsättning för att vi ska kunna överleva på jordklotet. Men CO2 som det finns försvinnande litet av, är ännu viktigare sedd till nyttan per volymsenhet; utan den dör allt.

  Och det verkar nu som om poletten har ramlat ner även bland mediafolk.

  Och det finns inget Parisavtal! Det var bara en from förhoppning utan förpliktelser som formulerades. Asien satte sig på tvären, och de struntar blankt i klimathotet eftersom deras högre IQ tydligt säger dem att ingen kan göra något åt solstrålningen, och att människoskapat dito högst kan utgöra 0,1 °C vilket endast klimatfanatiker störs av.

  Sverige verkar allt mer bestå av idel knäppskallar, och invandrarna bryr sig knappast heller eftersom det inte står något om klimatet i deras 1400 år gamla husorgan.

 2. Samuel af Ugglas skriver:

  Har läst om din fantastiska ordväxling med Margaretha Svenning. Var det inte ”broshhhhan” Olle Svenning som skrev en ”fantomhyllning ” till Olof Palme?
  Undrar om det är någon som inser vilken skada ”ALLEMANSRÄTTEN” orsakat Sverige och FRAMFÖR ALLT svenska folket i inlägget ”Samtal med makten 1”. Vågar påstå att om det vulgärsocialistiska begreppet ALLEMANSRÄTT aldrig skrivits in i den svenska lagtexten hade aldrig vandalerna du avslöjat i dagens inlägg aldrig existerat.
  Imponerande presentation Mats, Tack för den!

 3. Per Held skriver:

  Jaha, jag hugger på ingressen men läser resten senare…vetenskapligt råd sammansätts på vetenskapliga grunder….det betyder då FNs grunder, de hävdar ju sig äga vetenskapen, därmed inget att diskutera, Basta!

  Vad kan då gå fel när rådet på 60 vetenskapare väljs ut?

 4. Pingback: Fairtrans – Medborgarråd om klimatet | ulsansblogg

 5. Göran skriver:

  Slumpmässigt urval? Hur urvalet gick till kan ni läsa på fairtrans.nu. Jag kan ge min syn på urvalet.

  Först anmäler sig cirka 6.000 personer som är intresserade att vara med i detta råd. Kan jag gissa att alla dessa 6.000 personer redan är anhängare av klimatkrisbluffen?

  Dessa 6.000 personer får svara på en massa frågor. Av dessa 6.000 personer väljer de ut ungefär 400 personer. Jag förmodar att dessa 400 personer har svarat ”rätt” på frågorna. Dessa 400 personer representerar dessutom korrekt värdegrund (dvs. kvoterade alfabetsterrorister osv.)

  Ur gruppen på 400 rättrogna lottar man sedan ut 60 personer. Det kallas för slumpen.

  Å så anklagar man oss klimatrealister för att inte vara vetenskapliga.

  Fast det spelar inte så stor roll. Bara 97 % av befolkningen tror på det.

 6. Göran skriver:

  Titta vilka som ingår i konsultationsgruppen. Dagens skratt och skämt.

  Mentor Carolina Klüft. Någon mer politisk korrekt person går väl knappast att hitta i Sverige.

  Expertföreläsarna? Om vi nu ska bli gröna, vilka ska göra oss gröna? Inte en enda föreläsare för verkstaden grön, dvs. företagen i Sverige.

 7. Sture Åström skriver:

  Bland expertföreläsarna har du missat Sveriges representant i IPCC:
  Markku Rummukainen

 8. Peter Sjöström skriver:

  Ett försök att hjärntvätta medborgarna med andra ”oskyldiga” och slumpvist ? utvalda och redan hjärntvättade medborgare ? Kan spektaklet göras mer seriöst tro ? Vem vettig människa tar detta på allvar ? Enda fördelen för min del är att kunna läsa de träffande kommentarer som framförs här .
  Mvh Sjöström

  • Göran skriver:

   När den blinde leder den blinde faller båda utför stupet.

   • Jan Andersson skriver:

    Det ska till en döv för att leda en blind – en ganska träffande bild av klimataktivisternaa…

 9. Jan Andersson skriver:

  Det är kanske på sin plats att förklara att jag på intet sätt är förbannad på klimataktivisterna; de är bara offer för dålig grundskoleutbidning och därmed lätta offer för de som avsiktligt vill skaffa sig makt utan att ha något vettigt att tillföra ”maktsfären”. Att få en hög lön utanför näringslivets konkurrensbegränsningar är lätt om pengarna kommer skattevägen eller via frivilliga bidrag. Har de redan ett namn i den mångt och mycket förljugna mediavärlden är det extra lätt att bli ansedd som en bildad människa inom dessa kretsar, men observera: bara där!

  Näringslivets specialister fnyser åt dessa ”kändisar” om deras vägar korsas, men återgår strax till sin syssla som specialist och sina problemlösningar, framtidsstudier och konkurrensbevakning. Har de en hög lön betyder det alltid att de utför ett viktigt arbete för företaget de jobbar åt ska vara lönsamt nu och framöver.

  Alla borde få en grundläggande undervisning i naturvetenskapliga ämnen som fysik och kemi. Naturvetenskapliga ”lagar” kan inte ändras av någon makthavare utan står sig hela livet. Nästan varje dag är man glad för att man förstår vissa samband men grubblar förstås på annat men vet var man ska leta efter mer kunskap vilket innebär att man håller sig alert genom livsåren och inte faller för klimataktivisternas hisnande spådomar:

  1972: ”Om miljöproblemen inte angrips nu blir det svårt att undvika katastrofen. Vi har 10 år kvar!”. Maurice Strong, FN:s miljöprogram.

  1989: ”Hela nationer kan tvättas bort från jordens yta av stigande havsnivåer, om inte uppvärmningstrenden vänds till år 2000.” Noel Brown, chef för N.Y.-kontoret för FN:s miljöprogram.

  1989: ”Vi har tio år kvar om vi vill rädda den här jorden.” Liberalernas ledare Arne Fjørtoft.

  2006: ”Människor har bara 10 år kvar på sig att rädda planeten från att bli en total stekpanna.” Al Gore, tidigare vicepresident i USA.

  2007: ”Vi har en jordglob som kokar.” Rasmus Hansson, MDG.

  2007: ”En global tipppunkt kommer att nås 2016 om växthusgasnivåerna inte sänks.” James Hansen, chef för Goddard Institute.

  2009: ”Vi har bara timmar på oss att undvika en tsunami i slowmotion som kan förstöra civilisationen som vi känner den.” Elisabeth May, ledare för Kanadas gröna parti.

  2009: ”Havet verkar stiga tre gånger snabbare än vad FN:s klimatpanel ursprungligen uppskattade.” TV 2:s reporter Per Kristian Orset från Tromsö.

  2009: ”Våra experter säger att vi har 96 månader på oss att rädda världen.” Prins Charles av Wales.

  2009: ”2014 har beräknats vara den tid då det inte längre finns tid att utveckla branschen som kan leverera en koldioxidsnål ekonomi. Efter detta finns det ingen återvändo.” Karl Mallon, klimatrisk.

  2011: ”Vi har tio år på oss att rädda jorden.” Friluftsmannen och miljöpartisten Øystein Dahle

  2020: ”Vi har bara tio år på oss att göra de förändringar som kan rädda mänskligheten från massiv förstörelse och lidande.” FN:s tidigare klimatchef för VG.

  2023: ”Det finns ett extremt tydligt budskap: vi måste agera detta decennium. Det vi gör under de kommande sju åren får konsekvenser för de kommande tusen åren.” Bjørn Samset, Cicero.

  • Benny skriver:

   Att klimatalarmisterna aldrig lär sig av sina felaktiga förutsägelser? Klimatet på jorden är mycket stabilt och det krävs enorma vulkanutbrott eller meteoritnedslag i stor skala för att signifikativt ändra klimatet snabbt. Det långsiktiga klimatet som påverkas av solens cykler, jordens bana och lutning runt solen, solsystemets rörelse i Vintergatan som påverkar mängden kosmisk strålning är alla faktorer som vi inte kan påverka ett dugg. Man inser ju att bildningsnivån hos alarmisterna i många fall är erbarmligt låg, sedan finns ju gruppen bland alarmisterna som vet allt detta men ljuger av politiska eller ideologiska skäl.

   • Per Held skriver:

    Benny.

    ”Man inser ju att bildningsnivån hos alarmisterna i många fall är erbarmligt låg, sedan finns ju gruppen bland alarmisterna som vet allt detta men ljuger av politiska eller ideologiska skäl.”

    Arbetarbladet…
    ”När författaren George Orwell 1948 skrev sin bok 1984 visste han nog inte hur sannspådd han skulle bli.
    Sannolikt trodde han inte att hans spådomar så snart skulle gälla även i västvärldens länder. Men i dag är det ett faktum att några av bokens mest allvarliga framtidsprofetior redan inträffat.
    Det gäller i allra högsta grad hans formuleringar kring lögn och sanning. Att lögn blivit sanning och sanning lögn får vi bekräftelse på i medierna så gott som varje dag numera. Och ingen av de ansvariga rodnar ens över detta.”När författaren George Orwell 1948 skrev sin bok 1984 visste han nog inte hur sannspådd han skulle bli.
    Sannolikt trodde han inte att hans spådomar så snart skulle gälla även i västvärldens länder. Men i dag är det ett faktum att några av bokens mest allvarliga framtidsprofetior redan inträffat.
    Det gäller i allra högsta grad hans formuleringar kring lögn och sanning. Att lögn blivit sanning och sanning lögn får vi bekräftelse på i medierna så gott som varje dag numera. Och ingen av de ansvariga rodnar ens över detta.”

    Jag PerH:
    De i grunden ansvariga har riggat ett clocwerk.
    Kalla det en organism.

    Tolkning av apelsinfilmen gör Svenska Filminstitutet:
    ”Clockwork Orange försöker att beskriva och diskutera två former av ondska.
    Dels det onda samhället som under en tunn fernissa av humanism och framåtskridande visar ett brutalt och totalitärt ansikte”

    • Göran skriver:

     Det går kanske att säga att den goda människan ger den svältande en fisk, medan den onda människan ger den svältande ett metspö.

     • Jan Andersson skriver:

      Självklart ska de få ett metspö om de är i arbetsför ålder och vill fiska. Men bara om fiskbeståndet försvunnit där de brukade fiska förr i sina hemländer.

Kommentarer är stängda.