Äganderätt

Rätten att äga fast och lös egendom, samt att fritt förfoga över denna, är central för individens frihet.