Category Archives: Aktuella övriga ämnen, äldre text

Kryptofossmos?

Eller Gud och Mammon är ett? På senare tid har ett nytt fenomen visat sig i svensk debatt. De flesta människor tycks inte ha tagit någon notis om det. De tror väl att det är något tillfälligt stôllryck. Men det … Continue reading

Posted in Aktuella övriga ämnen, äldre text | Tagged , , , | Comments Off on Kryptofossmos?

Vilken färg som helst, alltid svart

De nya moderaterna liknar allt mer såväl GWB som SAP i sitt förakt för folket, för individens rättigheter och för demokratin som politisk metod. Per Schlingman, partisekreterare, berättar att de nya moderaterna har ingen egen politik längre. De ska bli … Continue reading

Posted in Aktuella övriga ämnen, äldre text | Tagged , , | Comments Off on Vilken färg som helst, alltid svart

Vendettans återkomst

I rättegången mot Anders Eklund har den mördade Pernillas syster fått tala till Anders. Hon har fått göra det för att hon anses biträda åtalet, samt ha den rätten som brottsoffer. Hur då? undrar jag. Har hon viktiga uppgifter för … Continue reading

Posted in Aktuella övriga ämnen, äldre text | Tagged , , , , , , | Comments Off on Vendettans återkomst

Mål eller medel?

Kvinnor är liv. För tydlighets skull ska jag vara lite överdrivet kategorisk. Utifrån egna observationer av verkligheten påstår jag att kvinnor är mer måna om att värna liv än vad män är. Kvinnor månar i större utsträckning om allt liv, … Continue reading

Posted in Aktuella övriga ämnen, äldre text | Tagged , , , , , , | Comments Off on Mål eller medel?

Diss-kriminering

I ett nyhetsinslag på TV granskades vardagsdiskrimineringen. Eller, granskades, var väl lite överdrivet sagt. De vanliga fördomarna vädrades. Att ord som blatte, neger med flera ibland förekommer och att de alltid är tecken på nedvärdering och därför diskriminerande var redan … Continue reading

Posted in Aktuella övriga ämnen, äldre text | Tagged , , , , | Comments Off on Diss-kriminering

Little Big Swede?

SVT2 visar Little Big Man från 1970. Den handlar om de amerikanska indiankrigen efter inbördeskriget. I överförd betydelse handlar den också om det då (1970) pågående vietnamkriget. Som filosofisk övning kan den sägas handla om heder, avtal och svek. Frågor … Continue reading

Posted in Aktuella övriga ämnen, äldre text | Tagged , , , , , | Comments Off on Little Big Swede?

The Nays have it!

Irländska folket sade nej till Lissabonfördraget. Det visar än en gång på att nej är ett kraftfullare ord än ja. Åtminstone om man befinner sig i en konsensusmiljö eller vetokrati (nytt ord!). Jag är för EU, för en europeisk integration. … Continue reading

Posted in Aktuella övriga ämnen, äldre text | Tagged , , , , , | Comments Off on The Nays have it!

NIMBY?

Än en gång har debatten blossat upp om huruvida NATO testade vår beredskap med sina ubåtar under kalla kriget. Flera natoländer har erkänt att det är möjligt att de gjorde det. De har svepande hänvisat till gemensamma övningar som kanske … Continue reading

Posted in Aktuella övriga ämnen, äldre text | Tagged , , | Comments Off on NIMBY?

Navelskådande sjukvårdsbyråkrati

En utredning gjord av självaste socialstyrelsen visar att hundra tusen svenskar skadas i vården varje år. Det bekräftar väl utomordentligt tydligt att jag har rätt när jag kritiserar svensk vård för att ta för lätt på kvalitetsarbetet. Utredaren, Johan Carlson, … Continue reading

Posted in Aktuella övriga ämnen, äldre text | Tagged , , , | Comments Off on Navelskådande sjukvårdsbyråkrati

Pensionsbluffen

I SvD 3/6 skriver Mats G Nilsson (m) att de har rättat till felen i pensionssystemet. Detta är långt ifrån sanningen. Det kan liknas vid avtalsbrott att ändra pensionsvillkoren för dem som redan hunnit halvvägs igenom sitt arbetsliv, när ändringen … Continue reading

Posted in Aktuella övriga ämnen, äldre text | Tagged , , , | Comments Off on Pensionsbluffen