Category Archives: Frihet, äldre text

Absolut tro

Bottnar all religiös tro i vissa människors intolerans mot relativism? Intolerans ska här förstås som allergi, fobi eller liknande. Att somliga måste ha absoluta, definitiva förklaringar till allt. Annars orkar de inte leva. Orkar inte planera för att leva. De … Continue reading

Posted in Frihet, äldre text | Tagged , , | Comments Off on Absolut tro

Religiösa på krigsstigen

Religionsivrarna är på marsch igen, uppmuntrade av bland annat av murens fall och den nye militanta påven. De tycker att ateister och humanister gott kan ta en kaka till av det de bjuder, eller en drink till av deras brygd. … Continue reading

Posted in Frihet, äldre text | Tagged , , , , | Comments Off on Religiösa på krigsstigen

Panta rei

Allting förändras. Allting måste förändras eller dö. Förändring är det enda konstanta tillståndet. En massa uttjatade påståenden om det levande. Nu är det inte bara individer som är levande. Även organismer är levande. Kanske kan man också hävda att organisationer … Continue reading

Posted in Frihet, äldre text | Tagged , , , , | Comments Off on Panta rei

Huve’t i busken

De borgerliga partiernas kvinnoförbund går ut i ett upprop och kräver fängelse i straffskalan för sexköp. ”Det är löjligt med bara böter som straff”, säger en av ordförandena. Det löjliga är att det alls är kriminaliserat. Sex är en av … Continue reading

Posted in Frihet, äldre text | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Huve’t i busken

O brother, where art’ thou?

Högsta Domstolen i USA har förtydligat att konstitutionen och Bill of Rights gäller, fortfarande. Det andra tillägget, om rätten att bära vapen, var det som förtydligandet gällde denna gång. Lyckost amerikanerna som har en så bra konstitution! Det borde vi … Continue reading

Posted in Frihet, äldre text | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on O brother, where art’ thou?

Nattståndet

En estninsk EU-parlamentariker, Marianne Mikko (s), har yrkat på att det införs licensiering för bloggare inom EU. Dessa ska garantera dels kvaliteten (saklighet och hövlighet är parametrar som nämnts) i bloggornas innehåll, samt att det finns någon ansvarig att ställa … Continue reading

Posted in Frihet, äldre text | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Nattståndet

Storebror större än du tror

I spåren av FRA-debatten och frågan om personlig integritet har det avslöjats att försäkringsbolagen har tillgång till långt mer detaljerade uppgifter om dem som sökt försäkring än någon annan har. Detta reser en mängd frågor, inte bara om integritet, utan … Continue reading

Posted in Frihet, äldre text | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on Storebror större än du tror

Partipolitikens död

Frågan om FRA och digitalspaning aktualiserar även andra aspekter av politiken. I ett allt mer komplext samhälle blir det allt svårare för partierna att hitta rätt kombination av ställningstaganden i olika frågor. Det som en majoritet av väljare finner rätt … Continue reading

Posted in Frihet, äldre text | Tagged , , , | Comments Off on Partipolitikens död

Skit i traditionerna!

Jag delar DO:s uppfattning att det mest är atesiter som känner sig kränkta av att tvingas delta i religiösa ceremonier. Jag har hela livet varit ateist, sedan första besöket i söndagsskolan. Under min skoltid förekom, beroende på vilken skola jag … Continue reading

Posted in Frihet, äldre text | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Skit i traditionerna!

Kräv nakna övervakare

Det är många år sedan jag konstaterade att våra övervakare inte är nöjda förrän de har en kamera i våra sovrum. Förslaget om att låta FRA övervaka alla svenskars kommunikationer är lika befängt som en påvlig propå om bekämpning av … Continue reading

Posted in Frihet, äldre text | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Kräv nakna övervakare