Citat om Frihet

Absolut frihet är detsamma som absolut meningslöshet, för människan är människa endast i kraft av en mängd beroendeförhållanden. H C Branner

Alla människor älskar friheten och tycks sträva efter att krossa den. Voltaire

Alla är inte fria som gör narr av sina fjättrar. Tyskt ordspråk

Av all frihet är friheten att veta besked, att tala och kritisera den viktigaste. Wickham Steed

Bara den nation är fri som inte berövar andra friheten. Karl Marx

Blott de tama fåglarna har en längtan. De vilda flyger. Elmer Diktonius

Bättre att vara en fri fågel än en fångad kung. Danskt ordspråk

De lyckliga slavarna är frihetens bittraste fiender. Marie von Ebner-Eschenbach

De medborgerliga friheterna är som liktornar: man lägger märke till dem först när någon trampar på dem. Paul Reynard

Den som inte tycker om ensamhet kommer inte att älska friheten. Arthur Schopenhauer

Den som är född att lyda, lyder till och med på tronen. Luc de Clapiers de Vauvenargues

Den stora friheten är sammansatt av många små friheter. Ignazio Silone

Den värsta olyckan i ett fängelse är att inte kunna låsa dörren efter sig. Stendahl

Den äger frihet som förstår att rätt välja sina gränser. Martin Kessel

Den är liberal som litar på sig själv och ogillar staten och byråkratin. Karl Moersch

Det enda sättet att förhålla sig till en ofri värld är att göra sig själv så fullständigt fri att den egna tillvaron blir en rebellisk gärning. Albert Camus

Det farligaste för friheten är när befriarna fruktar den. Vlada Bulatovic-Vib

Det finns bara ett slags framgång – att kunna leva sitt liv på sitt eget sätt. Christopher Marley

Det finns två sätt att förstöra ett folk. Antingen fördömer man det som helhet eller också tvingar man det att förneka de ledare det har valt. Det sista är det värsta. Jean-Paul Sartre

Det som gör folk till slavar är deras intensiva önskan att vara fria. George Bernard Shaw

Det är endast när man bara har ett mål i livet som man är verkligt fri. Erich Maria Remarque

Det är inte själva friheten utan det sätt som friheten utövas på som i slutänden avgör om friheten själv skall överleva. Dorothy Thompson

En människas värsta svårigheter uppstår när hon får tillfälle att göra som hon vill. Thomas Henry Huxley

Enligt min mening är det ett av den liberales karaktärsdrag att han inte hatar. Josef Ertl

Envar har sin fulla frihet, så länge han inte använder den. Helge Krog

Om frihet över huvudtaget betyder något, så är det framför allt människors rätt att säga sådant som de själva inte vill höra. George Orwell

Ett fritt land känner man igen på att ingen är tvungen att lyssna när makthavarna talar. Carlo Franchi

Experter är ofta intelligenser som är fångna bakom höga murar; de känner sannerligen varje sten på fängelsegården. T.E. Lawrence

Fred är frihet i frid. Marcus Tullius Cicero

Frihet 1789: Liberté. Frihet 1989: Librium. Hans Hermann Kersten

Frihet betyder ansvar. Därför är den fruktad av de flesta människor. George Bernard Shaw

Frihet blir för allt fler den fria rätten att diktera vilket system som oliktänkande ska tystas med. Palle Lauring

Frihet föder laglöshet, laglöshet leder till förtryck och förtrycket för tillbaka till friheten. Honoré de Balzac

Frihet innebär alltid frihet för oliktänkande. Rosa Luxenburg

Frihet kan inte simuleras. Stanislaw Jerzy Lec

Frihet är att ha ett rent och modigt hjärta i sitt bröst. Allt annat är ofrihet och dolt i djup och dunkel natt. Quitus Ennius

Frihet är att kunna göra allt som inte skadar andra. Matthias Claudius

Frihet är bara ett annat ord för inget mer att förlora. Kris Kristofferson

Frihet är den makt vi har över oss själva. Hugo Grotius

Frihet är det enda ting som man inte kan äga, om man inte är villig att ge den till andra. William Allen White

Frihet är en av fantasins dyrbaraste ägodelar. Ambrose Bierce

Frihet är förnuftets kännetecken. Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Frihet är inget annat än en möjlighet att bli bättre. Albert Camus

Frihet är något gott om dess närvaro medför färre glädjeämnen än dess frånvaro medför smärtor. Jean Paul

Frihet är något gott som växer om det brukas och krymper om det icke brukas. Carl Friedrich von Weizäcker

Frihet är något mycket angenämt, men inte när den ska betalas med ensamhet. Bertrand Russell

Frihet är summan av mikroskopiska ofriheter. Peter Hille

Frihet är tvång som vi inte uppfattar som tvång. Karl Heinrich Waggerl

Frihet är valet mellan att arbeta och svälta. Samuel Johnson

Frihet önskar de starka. Jämlikhet önskar de svaga. Broderskap är det inte många som bryr sig om. Marie-Louise Paludan

Friheten att kritisera är en livsprincip, är den luft vi lever av. August Bebel

Friheten är en tyrann som behärskas av sina nycker. Joseph Joubert

Friheten är pervers, den har ett förhållande med sina motståndare. Stanislaw Jerzy Lec

Friheten är själens hälsa, få människor äger denna hälsa helt och oföränderligt. Voltaire

Frihetens pris stiger när efterfrågan sjunker. Gustav Heineman

Frihetens pris sätts alltid av grannarna. Stanislaw Jerzy Lec

För de måttligt fattiga är hemmet den enda plats där frihet råder. Gilbert Keith Chesterton

Förr stod folk på barrikaderna för frihetens skull. Nu står de på barrikaderna för fritidens skull. Werner Finck

I ett fritt land har varje person rätt att uttala sin egen åsikt och alla andra personer har rätt att inte lyssna. Norman Collie

I krävande situationer enighet, i tveksamma frihet men i alla situationer kärlek. Philip Melanchton

Ingen kan bli helt fri förrän alla är fria. Herbert Spencer

Ingen kan ge dig frihet. Malcolm X

Jag får mer och mer det intrycket att man förväxlar frihet med fräckhet. Gino Cervi

Jag har alltid satt friheten före penningen. Naevius

Ju mer frihet människor får desto mindre tid har de för friheten. Evelyn Waugh

Liberalismen är den fulländade storsintheten. Den är den rätt som majoriteten erkänner och därför den ädlaste lösningen som finns på planeten. Den förkunnar beslutet om att leva samman med fienden och till på köpet med den svage fienden. José Ortega y Gasset

Liberalismen är ett antal bittra erfarenheter omsatta i principer som ska avslöja och förhindra förtryck. Erik Hjalmar Linder

Lika långt som din självbehärskning når, lika långt når din frihet. Marie von Ebner-Eschenbach

Låt oss minnas att när vi inskränker vår nästas frihet inskränker vi också vår egen frihet. Konsekvensernas lag kommer vi aldrig förbi. Ralph E Lyne

Man borde också ge människorna friheten att lyda. Ludwig Marcuse

Man bör inte vänta till dess frihetskampen blir kallad landsförräderi. Erich Kästner

Man kan inte spela ”Frihetssången” på övermaktens instrument. Stanislaw Jerzy Lec

Massornas lycka heter tvång. Sigmund Graff

Mången bumerang vänder aldrig tillbaka. Den väljer friheten. Stanislaw Jerzy Lec

Människan är dömd till att vara fri. Jean-Paul Sartre

Människan är fri som fågeln i buren. Hon kan röra sig – inom vissa gränser. Okänd

Människans frihet består inte i att hon kan göra vad hon vill. Däremot i att hon inte är tvungen att göra det hon inte vill. Jean-Jacques Rousseau

Människor är ju orimliga. De utnyttjar aldrig den frihet de har, men de kräver den de inte har. Sören Kierkegaard

När det i en stat inte märks något skrammel av konflikter, kan man vara säker på att där inte finns någon frihet. Charles de Montesquieu

När någon kommer rusande och talar om frihet, fråga honom då först om han menar din eller hans. Horst Walther

O, frihet, hur många friheter tas inte i ditt namn. Ogden Nash

Ofta är det bara nerver som sätter gränser för friheten. Nicolaus Cybinski

Om en nation sätter någonting högre än friheten kommer den att mista sin frihet, och det ironiska är att om det är komfort eller pengar som den sätter högre så kommer den att mista det också. William Somerset Maugham

Slaven är fri så länge han är nöjd och den frie mannen är slav så länge han begär. Gabriel Laub

Så snart vi är fria söker vi på nytt auktoriteter, för frihet är det vanskligaste av allt. Esther Vilar

Verkligt tvång kan man endast känna om man har full frihet att välja mellan två olika möjligheter. August Blanche

Vårt skepp är själva Friheten, besättningen är blå! Evert Taube

Regeringens uttalade fokus är att svenska medborgare skyddas i lag från det olämpliga att ge uttryck för sina egna åsikter.
Oavsett uttrycksform.
Johan Westerholm/Ledarsidorna

Presidenter och statsmän

They who would give up an essential liberty for temporary security, deserve neither liberty nor security. Benjamin Franklin

Min definition av ett fritt samhälle är ett samhälle där det är ofarligt att vara impopulär. Adlai E. Stevenson

När människorna kämpar för sin frihet får de sällan något annat än nya herrar. George Savile Halifax

Genom historien har det varit passiviteten hos dem som kunde ha agerat, likgiltigheten hos de som borde ha vetat bättre, tystnaden från rättvisans röst när det varit som viktigast, som gjort det möjligt för ondskan att härska. Haile Selassie

Folkets längtan efter frihet kan i det långa loppet inte slås ner. Den kommer att leva och segra till sist. Olof Palme

Frihet är en lyx som inte var och en kan tillåta sig. Otto von Bismarck

Frihet är ett stormande hav; bara ängsliga människor föredrar tyranniets stillhet. President Thomas Jefferson

The tree of liberty must be refreshed from time to time with the blood of patriots and tyrants. President Thomas Jefferson

If a law is unjust a man is not only right to disobey it, he is obligated to do so. President Thomas Jefferson

When the people fear the government, there is tyranny. When the government fear the people, there is liberty. President Thomas Jefferson

Friheten är ingenting värd om den inte innefattar friheten att fela. Mahatma Gandhi

Frihetens historia är motsägelsernas historia. Presidetn Woodrow Wilson

A house divided against itself cannot stand. President Abraham Lincoln

History will be kind to me, for I intend to write it. Winston Churchill

System som gör fredliga förändringar omöjliga, gör våldsamma revolutioner ofrånkomliga.
Those who make peaceful evolution impossible will make violent revolution inevitable. President John F. Kennedy

Ett land, som är rädd att låta medborgarna själva bedöma sanning och lögn, är ett land som är rädd för sina medborgare. President John F. Kennedy

Fredom is never voluntarily given by the oppressor, it must be demanded by the oppressed. Martin Luther King

One has not only a legal but a moral responsibility to obey just laws. Conversely, ona has a moral responsibility to disobey unjust laws. Martin Luther King

The problem with socialism is that eventually you run out of other peoples money. Margaret Thatcher

There are too many people who imagine that there is something sophisticated about always believing the best of those who hate your coutry, and the worst of those who defend it. Margaret Thatcher

For every idealistic peacemaker willing to renounce his self-defence in favour of a weapons-free world, there is at least one warmaker anxious to exploit the others good intentions. Margaret Thatcher

De nio mest skrämande orden i det engelska språket är: Jag är från regeringen och jag är här för att hjälpa till. President Ronald Reagan

Fascism will come to America in the form of liberalism. President Ronald Reagan

How do you tell a communist? Well, it’s someone who reads Marx and Lenin. And how do you tell an anti-communist? It’s someone who understands Marx and Lenin. President Ronald Reagan

They’re not after me, they’re after you. I’m just in the way. President Donald J. Trump

Heaven has a wall and strict immigration policies. Hell has open borders. President Donald Trump

Andra citat

To disarm the people…is the most effectual way to enslave them. George Mason, June 14, 1788

Before a standing army can rule, the people must be disarmed, as they are in almost every country in Europe. Noah Webster

Never doubt that you can change history. You already have. Marge Piercy

Nobody spends somebody else’s money as carefully as he spends his own. Nobody has the same dedication to achieving somebody else’s objectives that he displays when he pursues his own. Milton Friedman

What the welfare system and the other kinds of governmental programs are doing is paying people to fail. In so far as they fail, they receive the money, and so far as they succeed, even to a minor extent, the money is taken away. This has even extended into the school systems where they will give money to schools with low scores, and so far as the school improves its education, the money is taken away, so that you are subsidising people to fail in their own private lives and become more dependent on the handouts. Thomas Sowell

When your response to everything that is wrong with the world is to say, “there ought to be a law,” you are saying that you hold freedom very cheap. Thomas Sowell

When authorities warn you of the sinfulness of sex, there is an important lesson to be learned. Do not have sex with the authorities. Matt Groening

Whenever you find that you are on the side of the majority, it is time to reform. Mark Twain

The right to agree with others is not a problem in any society; it is the right to disagree that is crucial. It is the institution of private property that protects and implements the right to disagree. Ayn Rand

Varje gång vänstern åkallar ”demokratin” bör den avkrävas en förklaring. Och eftersom vänstern inte öppnar munnen utan att säga ”demokrati” så artar det sig till en gigantisk folkupplysning i statskunskap. Helena Rivière

En konservativ är en man som är för feg för att slåss och för fet för att springa. Elbert Hubbard

Varje samhälle vördar sina levande medlöpare och sina döda bråkmakare. Mignon McLaughlin

Sex är det vackraste och naturligaste som kan köpas för pengar. Steve Martin

Jag tycker faktiskt vi behöver vissa vapenregler. Det skall inte vara OK att kånka runt på en laddad bazooka inne i stan, speciellt om man är hög eller full. Men ute på landet kan det vara berättigat. Skånsk Redneck

Volumes can be and have been written about the issue of freedom versus dictatorship, but, in essence, it comes down to a single question: do you consider it moral to treat men as sacrificial animals and to rule them by physical force? Ayn Rand

Power-lust is a weed that grows only in the vacant lot of an empty mind. Ayn Rand

People unfit for freedom – who cannot do much with it – are hungry for power. The desire for freedom is an attribute of a ”have” type of self. It says: leave me alone and I shall grow, learn, and realize my capacities. The desire for power is basically an attribute of a ”have not” type of self. Eric Hoffer

The essence of wealth is the capacity to control the forces of nature, and the extent of wealth depends upon the level of technology and the ability to create new knowledge. Julian Simon

Rudeness is the weak man’s imitation of strength. Eric Hoffer

We know that words cannot move mountains, but they can move the multitude; and men are more ready to fight and die for a word than for anything else. Words shape thought, stir feeling, and beget action; they kill and revive, corrupt and cure. The ”men-of-words”- priests, prophets, intellectuals- have played a more decisive role in history than military leaders, statesmen, and businessmen. Eric Hoffer

The monstrous evils of the twentieth century have shown us that the greediest money grubbers are gentle doves compared with money-hating wolves like Lenin, Stalin, and Hitler, who in less than three decades killed or maimed nearly a hundred million men, women, and children and brought untold suffering to a large portion of mankind. Eric Hoffer

It is not love of self but hatred of self which is at the root of the troubles that afflict our world. Eric Hoffer

The first condition for the establishment of perpetual peace is the general adoption of the principles of laissez-faire capitalism. Ludwig von Mises

The first thing a genius needs is to breathe free air. Ludwig von Mises

Vegetarians and environmentalists say they’re respecting mother nature, but what could possibly be more disrespectful to mother nature than to spit in the face of the food chain, and refuse to use the resources she has given us? Liam Murray

If equality was employed in the animal kingdom, all carnivores would be dead. Liam Murray

When only the weakest benefit, nobody has any desire to be strong. Liam Murray

(Om Nordkorea-bors hyllningsdans till Jim Jong Il) Jäklar vad bra man man dansar när man har ett gevär mot tinningen! Johan Forsell

I ditt samhälle måste man be staten om tillåtelse för allting. Man får bara sända saker på tv som staten har godkänt, tidningar får bra trycka det staten har sagt att de får trycka. Ska man gå på toa får man ringa upp staten och be om lov. ”Nej, ditt skitande gynnar inte samhället så du får hålla dig.” Burnthebeautiful drömmer om att få tillrättavisa Lars Ohly

Giving [government] a little bit of power is like getting a little bit pregnant. Drew Carey

Giving money and power to government is like giving whiskey and car keys to teenage boys. P.J. O’Rourke

Necessity is argument of tyrant, creed of serf. William Pitt

The needs of the one outweighs the needs of the many. Captain Kirk, Star trek.

First they came for the socialists,
and I didn’t speak out because I wasn’t a socialist.
Then they came for the trade unionists,
and I didn’t speak out because I wasn’t a trade unionist.
Then they came for the Jews,
and I didn’t speak out because I wasn’t a Jew.
Then they came for me,
and there was no one left to speak for me.
Martin Niemöller

The ”private sector” of the economy is, in fact, the voluntary sector; and the ”public sector” is, in fact, the coercive sector. Henry Hazlitt

Never underestimate the power of stupid people in large groups. George Carlin

The greatest evils in the world will not be carried out by men with guns, but by men in suits sitting behind desks. C. S. Lewis

People don’t realize how hard it is to speak the truth to a world full of people that don’t realize they’re living a lie. Edward Snowden