Klimatbluffen

En kritisk exposé över de lögner vi serveras om klimathot, biologisk mångfald och Jordens undergång