2500 år

År 2010 var det 2500 år sedan slaget vid Marathon, vilket var första gången en europeisk styrka vann ett slag mot anfallare österifrån. I detta fall perserna. Perserna kom tillbaka tio år senare och vann slaget vid Thermopyle för att därefter avancera mot Athen där de brände ned templet vid Akropolis. En viktig anledning till segern tillskrivs en grekisk förrädare vid namn Efialtes, som ledde perserna en dold bakväg till spartanernas fäste, så att de kunde anfallas bakifrån.

Firandet av 2500-årsminnet av Marathon var svagt i Europa. Därtill styrt av modernistiska historierevisionister och relativister. De menar numera, till skillnad från alla äldre historiker att betydelsen av segern vid Marathon varit överskattad, dels för att det fanns filosofer i den grekiska skolan som verkade i Miletos, som redan styrdes av perserna, dels för att efterspelet med Thermopyle visar att segern vid Marathon inte satte en definitiv gräns för Persisk maktutövning.

Likväl har segern vid Marathon i 2500 år erbjudit européerna en gräns mot barbariet samt en filosofisk och ideologisk startpunkt för sin egen och från östern annorlunda utveckling. Frågan är om firandet om två år, vid 2500-årsminnet av slaget vid Thermopyle kommer att vara européer eller muslimer som firar makten över Europa?

Nu erbjuder Juncker och kompani 62.000 kr som engångsersättning för varje migrant ett EU-land tar emot. Vad har Juncker och kommissionen för anledning att erbjuda sådan ersättning? Med vilket syfte vill de locka medlemsländerna att fylla på sin befolkning med icke-européer? Hur mycket kommer medlemsavgiften till EU att öka efter detta? Varför tillfrågas inte de europeiska folken om de vill avstå sin äganderätt till sina hemländer och låta invällare ockupera Europa?

Posted in Aktuella övriga ämnen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 15 Comments

Korsdraget

Det råder just nu korsdrag i det svenska politiska rummet. Mycket tack vare internet som möjliggör för folket att göra sina röster hörda, nu när gammelmedia sedan flera år totalstängt sina debattsidor för alla som inte tillhör etablissemangets innersta kretsar.

Men även den goda timingen med ett SD som ifrågasätter rådande ordning med kartelldemokrati mellan gammelpartierna. Samtidigt har gammelpartierna, möjligen vilseledda av sin egen dröm om att för evigt tillhöra maktens inre krets, fattat makalöst dåliga beslut om immigration och klimat.

Vad brukar hända när det är korsdrag? Gardinerna fladdrar ut genom fönstret, blomkrukor välts över ända, tavlorna på väggen hamnar på sned, småsaker på fönsterbrädan åker ut i trädgården eller på gatan, garderobsdörrar kan sugas upp och det väl dolda innehållet ramla ut på golvet.

Vad kommer att hända i årets val? Vilka partier åker ut genom fönstret? Vilka partier får sina gömda hemligheter utspillda på golvet, där partiledningen kommer att ertappas på valdagen med att ligga på knä för att skyndsamt plocka upp den smutsiga byken? Vilka kommer få se sin glorifierade historia hänga på sniskan, likt familjeporträtten på väggen?

Visst känns det i år extra uppfriskande med ett korsdrag som blåser väck gammalt damm och kommer med nytt syre till en stagnerad verksamhet.

Posted in Aktuella övriga ämnen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 12 Comments

3-d vapen lagligt på nätet

Just idag inleds en ny era i amerikansk rätt och frihet. Enligt en överenskommelse mellan ett nätföretag och en domstol ska det från och med idag vara lagligt, som en del i yttrandefriheten, att ladda ner ritningar på vapen. Ritningar som kan användas i såväl 3d-skrivare som cnc-maskiner för att tillverka egna fungerande skjutvapen.

Dessa vapen ska efter vad jag förstår inte heller behöva åsättas serienummer eller annan särskiljande beteckning och inte heller behöva registreras av ägaren.

Detta är vad jag läst mig till. Eftersom jag lägger in mina artiklar på timer för publicering har jag inte heller hunnit kolla in hemsidorna, eller om det fungerar utanför USA. Men jag kan inte undanhålla mina läsare att utforska detta så snart tillfälle ges. Vi får väl svar under dagen.

Jag skrev om att kunskapen och tekniken att tillverka ett enkelt vapen redan är allmängods för flera år sedan. Nu finns dessutom 3d-tekniken tillgänglig för alla som så önskar. Det går inte att stoppa.

 

P.S. En domare har tillfälligt stoppat publiceringen av ritningar.

Lite mer bakgrund om utvecklingen.

Posted in Frihet | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | 3 Comments

Sanningen måste fram

Somliga klimatrealister påstår att det inte är lönt att säga sanningen om klimatet innan valet. De säger så, för att de tror att bränderna får folk att tro på oundvikliga klimatförändringar och att ett avslöjande om sanningen kan få motsatt verkan. Nämligen att folk ser sanningssägarna inte bara som lögnare, utan som farliga lögnare.

Inget kan vara mer fel! Nu om någonsin måste sanningen fram. Vi kan inte ha fyra eller åtta år till med MP i riksdagen som regeringsunderlag till något av blocken eller partierna. Där övriga partier tror att de vinner godhetspoäng genom låta MP diktera. Det vore katastrof. Här är mina argument:

Det vi bevittnat är väder, inte klimatförändring orsakad av våra koldioxidutsläpp.

Att vi uppfattar det som extremt är bara en följd av variationer i årsmån. Mannaminnet är för de flesta kortare än det senaste decenniet, men det bryr sig naturen och verkligheten inte om. Den skickar oss den ena naturliga årsmånsvariationen efter en andra. Variationer som många mannaminnen inte har åtkomst till.

Ingen vid sunda vätskor kan väl föreställa sig att dessa bränder kunnat hejdas av högre skatter på bensin och diesel, eller av högre subventioner till elcyklar. Inte heller gör det någon nytta med de tiotusentals klimatrådgivare, klimatkonsulter och klimatinformatörer i föreningar, företag, myndigheter, kommuner, landsting, riksdag och regering, som försörjer sig på att rapa upp lögnaktiga dogmer från IPCC och diverse andra propagandainstitut. Dogmer, påståenden vars naturvetenskapliga bakgrund de inte kan förklara, dels för att de inget egentligen kan om saken, dels för att antagandet om AGW är falskt.

Att det brinner som det gör beror huvudsakligen på helt andra saker, som förändrad artsammansättning i skogen, förändrade brukningsmetoder i både skogs- och jordbruk, avfolkning av landsbygden, sämre bevakning, sämre beredskap, sämre kunskaper hos de som tillfälligt vistas i markerna.

Brand är också ett naturligt fenomen, andra förutsättningar givna av annat brukande skulle ge annat förlopp och andra konsekvenser.

Sjuklöverpartierna har talat om detta klimathot i över 20 år och att något måste göras politiskt åt det. Lika fullt har de avrustat, inte upprustat, kapacitet att möta extremsituationer. Det måste vara fullständigt bortkastat att rösta på dessa partier i tron att de kan göra något för framtiden. De har ju haft 20-30 år på sig att göra något åt det vi sett om och om igen, utan att göra något rätt. Vid Estoniaförlisningen 1994, tsunamin 2004, branden 2014, var regeringskansliet i princip tömt och ingen iddes komma in för att sköta sitt jobb. Det var ju helg, storhelg eller vanlig semestertid. Då har våra politiker från gammelpartierna rätt att inte ta det ansvar de är betrodda med, tror de. Likadant vid årets brand.

Det som varit räddningen i denna situation är att det funnits lastbilar, pumpar, traktorer, helikoptrar och flygplan som drivs med det bränsle man vill förbjuda. Tänk bort den resursen, och inse hur mycket värre det kunnat bli om total avrustning och totalt förbud mot sk. fossila bränslen redan inträtt.

Av det exemplet kan vi lära att den som klarar en omställning och beredskap bäst, är den som nyttjar befintlig teknik och befintligt bränsle så länge som möjligt. De som ställer om utan att ha alternativen på plats kommer att gå under och skrivas ut ur historien som bortglömda förlorare. De kommer att ha uttömt sina ekonomiska resurser långt innan det kritiska läget uppstår då de verkligen skulle behövas

Posted in Klimatbluffen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 7 Comments

Klimathotet, ingen oro

I Gallups senaste amerikanska undersökning, där de tillfrågade får säga fritt med egna ord vad de anser vara den viktigaste politiska frågan idag, gavs 36 olika förslag från de svarande. Ingen, inte en enda nämnde klimatet!

På första plats, med 22% kom immigrationen. På andra plats, med 19% kommer dåligt politiskt ledarskap, tredje plats rasrelationer/rasism 7%. De tre högst rankade problemen, av 36, upptar således 48%. Övriga 32 problem delar alltså på 52%, i snitt 1,6% per problem.

Visserligen nämner 2% miljön och föroreningar som det största problemet, men inte klimatet. Ännu färre nämner relationen till Ryssland. De är så få att det inte ens ger ett utslag i procent.

I Sverige har sossarna gjort en alldeles egen sida för klimatfrågan i valet. De inleder med att ljuga, inte bara om klimatet och klimathotet, utan även om vad som oroar svenskarna. Klimatförändringarna är det framtidshot som oroar svenskarna mest.” De redovisar ingen källa för det påståendet.

Sant är att av eu-medborgarna är svenskarna de som oroar sig mest för klimatet. Men inte i någon undersökning jag sett de senaste åren kommer klimatet på första plats ens för svenskarna. Som högst kommer den på tredje plats, med invandringen och ekonomin framför sig. För övriga européer kommer det normalt sist.

Lögner och falska påståenden präglar alltså den socialdemokratiska valpropagandan. Som vanligt kanske man kan fylla i.

Posted in Klimatbluffen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 10 Comments

Pyrit – en guldgruva för klimatförståelse

Jag fick en mycket intressant powerpoint presentation som professor Ross Large nyligen hållit. Mina försök att få kontakt med professorn har dock misslyckats. Jag har gjort en sammanfattning, så som jag tolkat presentationen. Med tanke på hur klimathotet fortfarande mals inför valet, har jag ansett det viktigare att publicera det jag har, än att vänta på eventuell korrigering eller tillåtelse. Därför får ni ta detta med en reservation att jag kan ha missförstått något. Självklart hade jag också önskat få tillstånd att publicera någon av bilderna.

Den australiske paleogeologen och forskaren Ross R. Large vid University of Tasmania (UTAS) har tillsammans med sitt 9 personer starka forskarteam (TEPO) funnit flera spännande samband.

Marin pyrit, FeS2 (även känt som svavelkis eller kattguld), har den unika egenskapen att kunna binda ovanligt många grundämnen till sig. Som substitut för en Fe-jon kan den binda Ni, Co, As, Au, Cu, Pb, Bi. Som substitut för S-jonen kan den binda Se, Te, As, Pt.

TEPO studien omfattar 25 spårämnen (TE – Trace Elements). I pyrit koncentreras redoxkänsliga ämnen i storleksordningen 2-3 gånger mer än i berg. Genom att undersöka TE i marin pyrit kan flera historiska oceantillstånd studeras. Främst TE-variationen över tid; näringstillgång och biomasseproduktion; syrehalten i atmosfär och oceaner via de redoxkänsliga TE (Se, Mo, Co, Cd, Ti, Au); surhet (pH) för de TE som är pH-känsliga (Ag, Pb, Bi, Cd, Sb); pCO2 i historiska oceaner via TE som är känsligt för CO2-koncentration (U, Cu, REE).

Selen är ett viktigt spårämne för nästan allt liv. Sjukdomar hos människor och djur kan ofta kopplas till selenbrist i de områden som är selenfattiga. Uppskattningsvis lider 0,5 till 1 miljard människor av selenbrist. Selen är ett mineral som i haven återfinns i högre koncentrationer i sediment innehållande kolföreningar. Det är därför en indikation på livets aktivitet vid tiden för sedimentationen. Näringsviktiga TE i marin pyrit har varierat avsevärt över tid. När grafen för Se-koncentration ställs mot grafen för Co-koncentration (kobolt), ser man att när Se ökar minskar Co.

Vulkaner och plattektonik för fram nytt land till jordytan, där det utsätts för erosion som för mineraliska näringsämnen ut i haven. Där utsätts sedimenten för kemiska processer, vittring, vilket gör det tillgängligt för liv i näringsrika hav. När nytt land inte kommit fram under en längre tid minskar tillgängligt selen i jordskorpan. Näringstillgången i haven minskar. Livet får sämre villkor och hämmas. Sedimentationen av organiskt material minskar.

De senaste 600 miljoner åren har fem större massutrotningar drabbat livet på Jorden. Vid samtliga dessa massutrotningar har koncentrationen av Se varit mycket låg. Även koncentrationerna av Zn, Cd, Sb och Hg har varit mycket låga vid dessa tillfällen.

Genom att jämföra Se/Co kvoten med nyligen publicerade data om den historiska O2-koncentrationen (Blamey), ser man att när haven varit näringsrika och syrehalten hög i atmosfären har livet blomstrat. Vid motsatta villkor har massutrotningarna inträffat. Vi är just nu fortfarande på väg upp ur frysboxen från den senast massutrotningen.

Syrehalten, O2, i atmosfären har under de senaste 500 miljoner åren varierat mellan 5 – 30% (för närvarande 21%). Koldioxidhalten CO2, har varierat mellan 100-4000 ppm och ligger för närvarande på cirka 410 ppm. Dessa historiska variationer är naturliga och kan omöjligen ha påverkats av människan.

Om man tittar på de två mätserier som sammanställts över historisk CO2-koncentration, Royer och MYR, respektive, (avstår från IPCCs modeller) visar de båda på väsentligt högre CO2– nivåer historiskt, dock med stora variationer. Variationer som ligger hundratusen till flera hundra miljoner år tillbaka kan inte ha påverkats människan.

Sällsynta jordartsmetaller, REE, löses i haven och bildar jonkomplex. Dessa kan identifieras i kolrika sediment och förekomsten analyseras. Eftersom förekomsten av REE-jonkomplex samvarierar med CO2-koncentrationen kan den historiska CO2-koncentrationen i haven beräknas. Jämför man sedan denna variation av CO2 med variationen av O2 och vidare med massutrotningarna och livets blomstringsperioder, framgår att när O2 och Co2 samvarierar i höga nivåer är det gynnsamt för allt liv, och när de samvarierar med låga nivåer är det katastrofalt.

De senaste 800.000 åren har Jorden upplevt ett halvdussin istider. De varma perioderna däremellan är korta, 10.000 år, den tidsrymd som vi just nu lever i efter den senaste istiden, är en vanlig längd på dessa mellanistider. Vi kan alltså vara på väg mot en ny, men ingen vet med säkerhet. Vår nuvarande mellanistid innehåller dessutom sina naturliga temperaturvariationer. Varje period som är varmare än genomsnittet har producerat mänsklig högkultur och varje kallperiod har orsakat fattigdom, svält, krig och samhällens sammanbrott.

Värme är uppenbarligen att föredra. Alla dessa data som TEPO sammanställt pekar också på att en något högre CO2-halt i atmosfären än idag är att föredra. Om vårt lilla bidrag gör någon skillnad kan man spekulera i, men det förefaller helt klart inte vara negativt, snarare positivt för livet på Jorden. Klimatförändringar kommer att inträffa även i framtiden, men människan kan inte påverka dem via våra utsläpp av CO2. Det viktiga är att lägga pengar och kraft på att lära sig hantera den verklighet vi lever i, inte söka parera för en inbillad verklighet.

Posted in Klimatbluffen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 10 Comments

Samma, samma

Jag har länge sökt en benämning på svenska borgerliga politiker, liknande den amerikaner ger till låtsasrepublikaner, Rino – Republican In Name Only.

Jag har kommit på dessa, men är egentligen inte nöjd med någon. Kanske läsarna har bättre förslag?
Borgerlig Endast På Ytan – BEPY
Borgerlig Alenast I Stilen – BAIS
BOrgerlig Som Socialistisk Etikett – BOSSE
Borgerlig ElitsoSSE – BESSE
Borgerlig VänsterSosseAllierad – BVSA
Borgerlig Leker Arbetande SosseElit – BLASE

En annan som funderat på detta med vilka preferenser som styr svenska politiker, är Jan Tullberg. I flera artiklar i FriaTider har han beskrivit detta. En som är några år gammal och en som är färsk. Han har också lanserat nya begrepp för att kunna ringa in den förståelse av fenomenen som han vill granska.

Kartelldemokrati är väl ganska självförklarande. Politikerna har bildat kartell över partigränserna och låter ingen annan komma i åtnjutande av makt och inkomster betalade med skattepengar.

Ett lite svårare begrepp är konsociationell demokrati. Jag tolkar det som att endast de som ansluter sig till makten, konsocialiserar sig med densamma, räknas som demokrater och kan bli antagna som medlemmar i den inre kretsen. Båda begreppen uppvisar i praktiken likheter med skråväsenden.

Här kan man fylla på med att de bejakar samarbetsdemokrati och identitetspolitik. Därför har vi i det sekulära, jämlika, mångkulturella, demokratiska Sverige en sådan anomali som en sameriksdag. Alla som kan tänkas nå makt och utöva den, tvingas till identitetslöst samarbete. Men de som av majoritetssamhället gjorts maktlösa kan man tillåta en identitetsfråga som ger majoriteten alibi för sin mångfaldstolerans, en sameriksdag utan makt.

Man kan tala om att det uppstått en kulturklyfta i Sverige. Den mellan eliten och vanligt folk. Ja, mellan eliten och de maktlösa alltså. Därför är rätten att rösta på elitens kandidater inte längre mycket värd. Hur vi än röstar sitter eliten i orubbat bo. Avsättningsmakt har blivit viktigare än rösträtt. Det är en viktigare demokratisk funktion att kunna avsätta politiker och partier, än att kunna välja dem. Hur fixar vi den paradoxen? Eller är det ett paradigmskifte?

Posted in Aktuella övriga ämnen, Frihet | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 15 Comments

Kalla krigets profitörer

Trump kläms hårt av konservativa krafter hemma. Dessa krafter tillhör vad som kan beskrivas med de två begreppen “militärindustriella komplexet” och “deep state”. Det förstnämnda är välkänt och redan Eisenhower varnade för dem när han överlämnade makten till Kennedy. Det andra är nyare och än så länge mindre känt och mindre väldefinierat. Det är inte lika enkelt att få syn på som militära intressen av olika slag, och därför svårare att bekämpa och sannolikt ännu mäktigare.

Dessa två intressen, som ofta sammanfaller, men inte alltid, gjorde sig starkt beroende av det kalla kriget och dikotomin i den tidens retorik. När Putin efter mötet med Trump deklarerade att det kalla kriget är över sedan länge, så är det det värsta dessa grupper kan höra. Eftersom de tjänar pengar och skapar sig själva makt på det kalla krigets retorik, så är ett farväl till det kalla kriget lika med ett tack-och-farväl till deras inflytande.

Med tanke på att den verkliga krigsrisken är så gott som obefintlig när det kalla kriget inte längre finns, är det så gott som riskfritt med dess retorik och upprätthållande av illusionen om ett kallt krig. En sådan guldgås vill de ju inte se avlivad av folkvalda presidenter och parlamentsledamöter.

Posted in Aktuella övriga ämnen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 12 Comments

Moraltorka

Torkan i år har avslöjat något viktigt om den svenska statsapparaten. Statsbärande partier och statens myndigheter hanterar de svenska skattebetalarnas pengar med en föraktfull ansvarslöshet. Politiker av alla schatteringar lovordar det svenska skogsbrukets betydelse för nationalinkomsten och handelsbalansen. Men lika fullt anser Dan Eliasson på direkt fråga, att staten har inget ansvar för att det finns tillräckliga resurser för brandbekämpning. En märklig inställning från den högste tjänstemannen med ansvar för säkerhet och beredskap.

Men det löser sig säkert. När det kolat färdigt runt om i skogarna kommer “naturvårdsintressen” och myndigheter för att inventera och komma med förslag om reservat och andra brukanderestriktioner. I släptåg kommer EU med “skogsdirektiv” av samma sort som Vattendirektivet och då blir den svenska skogen inte ens svensk längre, den blir istället en naturresurs som EU-kommissionen och dess jurister bestämmer över.

Svenskt jordbruk drabbas också hårt av torkan. Skördarna blir mindre eller uteblir helt. Hur man än vänder på så kostar sådant pengar för den enskilde bonden. Det kan vara antingen i form av ökade kostnader eller inkomstbortfall, eller naturligtvis både och. Samtidigt får vi veta att statens Jordbruksverk ännu inte löst sina IT-problem. De avser att skaffa ett heltäckande IT-system som kan hantera alla typer av ärenden.

För något år sedan var kostnaden uppe i över halvmiljarden kronor i utvecklingskostnader för detta. Idag lär det ligga runt en hel miljard. Denna eftersläpning i utvecklingen får svenska bönder betala med uteblivet jordbruksstöd, inte bara för i år, utan ända från 2015! Pengar som är avsedda att hjälpa svenska bönder att jämna ut ekonomiska svackor har inte kunnat utbetalas för att SJV inte kan handlägga sina ärenden med papper och penna i väntan på ett nytt IT-stöd. Skandal är ett för snällt ord, sabotage är mer ackurat.

Ni märker kanske att jag här skriver att det är torkan som visat på problemet, inte värmen, för så är det ju. Det kan var ännu mycket varmare i en regnskog, utan att det blir problem. För där finns fukten. Men MSM måste inför riksdagsvalet fortsätta trumma in budskapet att antropogent CO2 skapar en katastrofal global uppvärmning. Då duger det inte att berätta sanningen, att det är en tillfällig men ovanlig torrperiod som är problemet.

På flera plan har alltså statsapparatens moral torkat inne. Man berömmer skogsbruket när det levererar vinster, men vill inte säkra dess produktionskapacitet och inte heller skydda privat ägande. Man berömmer jordbruket och talar om kvalitet och självförsörjningsgrad, men har varken vilja eller kraft för att på skarpen åtgärda  myndigheter som uppenbarligen missbedömt allvaret i sina uppdrag. Nonchalansen mot väljarna och föraktet för deras berättigade krav på en statsapparat som fungerar enligt intentionerna med de enorma medel som tillförts via skatten, är monumental. För att inte säga fatal.

Posted in Aktuella övriga ämnen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 9 Comments

EU är inte förankrat hos folket!

Dagens gästskribent är Ulrik Petersson

Grundlagsskydd som fri stat togs bort
I samband med folkomröstningen om svenskt EU-medlemskap hösten 1994 ändrades den svenska grundlagen, så att Sveriges grundlagsskydd som fri stat togs bort, vilket är förbjudet enligt lag. Grundlagsskyddet togs bort genom två riksdagsbeslut med mellanliggande riksdagsval 1994.

Redan innan svenska folket hade röstat om medlemskap i EU, så hade den svenska riksdagen fattat det första beslutet om att ta bort Sveriges grundlagsskydd som fri stat. Sveriges riksdag överlät då även beslutanderätt till EU i frågor som rör handel, jordbruk och den inre marknaden (EU-upplysningen, Sveriges Riksdag: “Grundlagen och EU”, 10/5 2005).

Trots att det var förbjudet, fattade riksdagen i november 1994 beslutet att upphäva grundlagsskyddet som fri stat. Detta var en form av statskupp. Det är sannolikt det största brott, som någonsin begåtts mot det svenska folket genom tiderna. Alla riksdagspartier (utom Miljöpartiet, vars riksdagsledamöter lade ner sina röster) röstade för att avskaffa grundlagsskyddet som fri stat.

EU-rätten
Därför gäller följande från och med Sveriges anslutning som medlem i EU 1/1 1995: “Principen om EU-rättens företräde innebär, att när det blir konflikt mellan EG-rätten och nationella lagar och regler är det EG-rätten som gäller” (Sekretariatet för Europainformation på Utrikesdepartementet: “Kort om EG” sid. 2, 1993, Stockholm).

I december 2001 lade regeringen fram propositionen 2001/02:72 “Ändringar i regeringsformen – samarbetet i EU m.m.”. I denna föreslogs en rad ändringar i grundlagen.

Genom två riksdagsbeslut med mellanliggande riksdagsval beslutade riksdagen i juni och i november 2002, att regeringsformen ska ändras i enlighet med regeringens förslag.

Regeringsformen har ändrats så, att riksdagen ska kunna överlåta beslutanderätt till EU inom ramen för samtliga EU-områden. 1994 överlät riksdagen beslutanderätt till EU i frågor som rör handel, jordbruk och inre marknad. 2002 utvidgades EU:s beslutanderätt till att omfatta utrikes- och säkerhetspolitik samt straffrättsligt och polisiärt samarbete.

Varje beslut om överlåtande av beslutanderätt ska antas av riksdagen med minst tre fjärdedelar av de röstande eller genom det förfarande, som gäller för stiftande av grundlag (EU-upplysningen, Sveriges Riksdag: “Grundlagen och EU”, 10/5 2005).

Men som framgår av regeringsformen kapitel 10:5 får grundlagsskyddet som fri stat aldrig avskaffas. Att detta likväl har skett, är en form av statskupp.

EU:s framtida existens kan ifrågasättas
1994-års och 2002-års beslut har Sveriges riksdag överlåtit beslutanderätten till EU inom ramen för samtliga EU-frågor. Båda besluten strider mot vår svenska grundlag. Dessutom tillkommer att riksdagen gett sig själva rätten att fatta beslut om att överlåta beslutanderätt till EU när helst det passar, utan att tillfråga svenska folket.

EU:s föreslagna grundlag syftade till att föra över ännu mer makt från de enskilda medlemsländerna till EU. På så sätt skulle en maktelit i fortsättningen ännu mer diktera över varje medborgares privatliv. Den föreslagna nya EU-grundlagen har bortröstats och har därför satts ur spel. Folket i Holland och i Frankrike har sagt ett klart nej till den nya EU-grundlagen.

Samtliga EU-länder var tvungna att godkänna EU:s grundlag, innan den skulle kunna börja gälla. Det hade räckt, att bara ett EU-medlemsland hade sagt nej till EU:s nya grundlag för att den skulle förkastas. Den föreslagna nya EU-grundlagen har därför lagts på is i Sverige.

EU:s nya grundlag har fallit, och därför kan även EU:s framtida existens ifrågasättas.

EU:s lagtexter hotar vår frihet
Motsättningarna mellan EU:s medlemsländer har fördjupats. Förutom förkastandet av EU grundlagen har även EU:s budget skapat stora problem mellan EU:s medlemsländer. Romfördraget, Maastrichtfördraget, Amsterdamfördraget och Nicefördraget är den lagstiftning, som 2006 styr EU:s medlemsländer.

De över 100 000 sidor lagtexter i dessa fördrag utgör redan nu ett starkt hot mot vår frihet som självständiga nationer. Genom dessa lagtexter har EU redan inskränkt medlemsländernas inflytande på viktiga områden. Den nya föreslagna EU-grundlagen, bygger på de gamla fyra fördragen, som idag dikterar oss, tillsammans med ny lagstiftning, som ytterligare förstärker EU som en superstatsdiktatur.

EU vill ta makten
Syftet med EU är att fortsätta att ta makten på så många områden som möjligt från de enskilda länderna. På så sätt förlorar människor möjligheten att kunna påverka sina liv, sin egen vardag och sitt eget lands framtid. EU:s superstatsdiktatur är inte förankrat hos folken i Europa.

 

Ulrik Petersson
Skillingaryd

Posted in Frihet, Gästlistan | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 15 Comments