Missväxt och nöd under Lilla Istiden 

Dagens gästskribent är Tege Tornvall.

Dalarna är inte världen. Men Lilla Istidens ogynnsamma klimat med återkommande missväxt och nöd kunde tydligt avläsas även i lilla Dalarna. Prästen Emil Åkerström i Amsberg strax norr om Borlänge skildrade i slutet av 1800-talet i tidskriften Tunarötter vädrets och odlingsförhållandenas skiftningar utifrån lokala prästers anteckningar ända sedan 1527.

Det är viktigt att förstå hur mycket väder och klimat under Lilla Istiden kunde variera (klimat kan definieras som genomsnittligt väder under 30 år eller mer). Då var Solens synliga aktivitet i flera perioder minimalt låg, med svagare solvind och få eller nästan inga solfläckar. Nu konstaterar solforskare i många länder att Solen åter är på väg in i en liknande fas.

Prästen Emil Åkerström gjorde följande noteringar.

o 1527–28 rådde hungersnöd på grund av sena vårar och tidiga höstar.

o På 1690-talet tycktes vädret upp- och nervänt. 1692 var det milt från januari till mars, men i april kom en förfärlig kyla så att isarna bar hela maj månad. Vid skördetiden kom ett ihållande regn, som förstörde all gröda.

o 1695 kom vid nyår ovanligt sträng kyla, som såg ut att aldrig ta slut. Vargarna drogs av hunger in i Amsbergs by och anföll t. o. m. människor. Hela maj låg snön kvar, och först efter midsommar kunde man så. Sedan följde en kall och regnig sommar med tidig nattfrost, som tog hela den lilla skörden.

o 1696 började med vårväder, och i februari kunde man se nytt grönt gräs spira. Men i mars kom vintern tillbaka med kyla och snö som låg kvar långt in i maj. Man sådde efter midsommar, men i augusti kom hårda och ihållande nattfroster, som förstörde allt så att åkrarna låg helt svarta. Först i slutet av september kunde man plocka smultron och i oktober mognade hallon.

Massvält och död

o 1697 var tillståndet i hela Norden förfärligt. I det fattiga Finland dog 80.000 människor av svält, och i Sverige över 100.000. Hela socknar i Norrland dog ut, och kyrkorna stängdes. I Amsberg finns inga uppgifter om att någon dött av svält, men eftersom folket under flera år blandat bark, halm och agnar i födan blev många dödligt sjuka i blodsot.

Inte mindre än sju personer dog 1697 i lilla Amsberg, d. v. s. en person i var tredje gård, och sex gårdar låg öde. På sommaren 1697 begravdes 10–20 avlidna varje söndag på Stora Tuna kyrkogård söder om Borlänge.

o 1740 noterades svår torka i Amsberg med missväxt som följd. Prosten Magnus Abraham Sahlstedt betonar detta i Tuna Minne 1743 och tillfogar även att den ostadiga väderleken orsakat folket ohälsa, krämpor och ”helsoter”.

1783 – 1784 rådde en ovanligt lång och sträng vinter. Ända in i maj låg stora snömassor på vägarna, och det var svårt att komma fram med häst och släde. Isarna låg till långt in i juni månad.

Påbud utfärdades om faran att blanda bark, mäsk, agnar, ben och sågspån i brödet, då det orsakade grasserande dödlighet i rödsot och rötfeber. Man borde äta hästkött och andra tama och vilda djur, som av fördomar ej annars åts. Renlav, mossa och rötter av kvickrot och tistlar var ej skadliga.

Ny missväxt

o 1837 förorsakade otjänlig väderlek missväxt, och 1838 kallades barkbrödsåret.

o 1844 var våren och sommaren ovanligt regniga.

o 1850 den 29 januari rådde så sträng kyla i förening med starkt yrväder att i mannaminne dess like icke funnits.

o 1857 under sommaren regnade det alldeles kolossalt. Havren fick stå ute på åkrarna och hemforslades på vinterföret.

o 1866–1867 var Lilla Istidens sista verkliga nödår. Den 15 februari skrev storskifteslantmätaren J. A. Andersson till Lantbruksakademiens tidskrift bl.a.:

”Det börjar gå omsols, att man kan fundera om sommar och vinter skola byta roller. Sålunda ha vi till för 1-2 vecka sedan haft barmark och överhuvudtaget ganska blid väderlek. Men nu har gubben Bore sent omsider kommit och det så väldigt att det är fråga om att komma utom stugdörren, ty drivorna ligga i höjd med åtminstone fähustaken. Vi plogade vägarna de första dagarna, men måste avstå, när man såg att arbetet efter några timmar var förgäves.”

Snabb växling

Dalarnas sista verkliga hungerår anses vara 1867. Från byn Sifferbo har antecknats att mellan pingst och midsommar kom en så stor snödämp att meddon kunde användas. All gröda frös bort. Den 18 maj var isen på sjön Gimmen 29 tum (74 cm). Strax före midsommar efterföljdes kylan av en stark värmebölja. Trädens knoppar utvecklade löv på tre dagar. Likväl slog årsväxten fel och det blev svårt nödår.

Sedan ansågs 1880 vara den varmaste sommaren ”i mannaminne”. Ett ”mannaminne” är sällan längre än en generation. I början av 2000-talet anses den globala medeltemperaturen vara en knapp grad varmare än slutet av 1800-talet – och 3-4 grader varmare än Lilla Istidens kallaste period.

Solforskare registrerar nu svagare solvind och minimalt med solfläckar – precis som på Lilla Istiden. Men om dess umbäranden talar inte FN:s klimatpanel IPCC och andra som larmar om hotande uppvärmning. En märklig historielöshet!

 

( Lilla Istiden anses ha inletts i slutet av 1200-talet och i perioder ha varat till slutet av 1800-talet med varmare avbrott. Dess kallaste perioder med minimal solaktivitet anses ha varit Wolf minimum ca 1280-1350, Spörer minimum ca 1460-1550, Maunder minimum ca 1645-1715 och Dalton minimum ca 1790-1820. Maunder minimum var kallast.)

Tege Tornvall

Publicerat i Gästlistan, Klimatbluffen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 16 kommentarer

Flat Earth Society

Klimathotet har nått sitt klimax, sitt apex eller sin största utbredning, helt beroende på vilken liknelse man föredrar. Att det har nått sin största utbredning kan enkelt förklaras med att andelen människor som samtidigt tror på klimathotet inte längre kan bli större. Jämför med Lincolns uttalande att; man kan lura alla människor någon gång, och man kan lura några människor varje gång, men man kan inte lura alla människor hela tiden!

Donald Trumps beslut att USA ska kliva ur Parisavtalet har startat en febril aktivitet bland de klimathotstroende. Nu sätter de alla klutar till för att försöka övertyga de sista stackarna om sanningen i deras påståenden och allvaret i situationen. Men det hjälper inte, för nu går det inte att lura fler.

Ett av försöken att lura de sista självständigt tänkande människorna var Stefan Krakowskis inlägg i SVD 2 juni, där han förklarar att de som inte tror på klimathotet tror att Jorden är platt. Han menade att oppositionen mot klimathotet är organiserat i the Flat Earth Society. Det fanns en sådan organisation på 1800-talet, där några få personer försökte visa med undermåliga experiment att Jorden verkligen var platt. Den organisationen dog ut i brist på anhängare.

Istället har i internetåldern en ny organisation med samma namn uppstått. Den har helt andra bevekelsegrunder. Betänk att internet vaknade när den ironiska generationen, 60-talisterna inträdde i medelåldern. FES hemsida behandlar på ett till synes seriöst sätt frågan om Jordens form och förklarar i lättbegripliga fysikaliska termer varför det måste vara så. Till det lägger man lika ambitiöst formulerade förklaringar till varför de som tror på en sfärisk Jord är så vilseförda.

Det hela artar sig till en hejdlös, sofistikerad ironi och satir över alla konspirationsteorier, liksom en kritik mot allt auktoritetstroende. Utsagor och debatter på deras forum kan lika gärna läsas som ett intellektuellt överseende med de dumbomar som tror att koldioxid utgör en fara för Jordens klimat. Med denna attityd behåller de sitt förstånd och sina jobb i en tid när klimatkätterska utsagor kan få nästan vem som helst avskedad. Men allt detta går de klimathotstroende spårlöst förbi.

Ingen har hittills lyckats påvisa med vetenskaplig trovärdighet hur ett litet tillskott av CO2 till amtosfären i verkligheten ger en dramatisk ökning, kanske till och med en ”tipping point” i den globala medeltemperaturen. Det finns bara teoretiska, matematiska modeller, som alla falsifierats. Inte heller har någon med trovärdighet lyckats tillbakavisa teorin om att olja inte är fossil, utan resultatet av en abiotisk process i Jordens inre. En separat kolcykel utan inblandning av liv, celler och andning. Paradoxen med Flat Earth Society är att man genom att till synes försvära sig till det som är falskt, så behåller man ett öppet sinne för vad som i slutänden kan visa sig vara sant. Som paradox är den inte ny.

Här är ett litet avsnitt från forumet, som väl belyser detta.

Oami
Shortly: even if a conspiracy existed, and even if it were proved that the conspiracy somehow profited from a certain belief, this alone would be no proof against that belief.

TomInAustin
Agree. I think the discovery of FE would be more along the lines of the RE science discovery that Pluto was not alone out there and not really a planet per se. There appear to be millions of small rocks way out there with some of them as large or larger than Pluto. No need to hide it but let the world know. But I get it that people think there is a ”them”. Those sinister people that keep this to themselves for various reasons.

I personally know people that believe…
The world is flat (ok a friend of a friend)
The world is run by the Illuminati
9-11 was the US government
9-11 was not caused by but known in advance by the US government
The moon landings were a hoax
The moon landings were not a hoax, but aliens told us not to come back
Sandy Hook and the Boston bombing were false flags
That a 2000-year-old Jewish zombie who was his own father is the key to everything (among other people with religious beliefs)
Trump is a Russian puppet
Hillary is honest (lol)
My own dear mother was convinced that all US democratic presidents were run by Moscow. (50 Years before Trump)
I know of people that believe that the world is now controlled by shape shifting aliens

People believe some weird stuff with zero evidence and can’t be persuaded no matter what logic is presented. I read an article a few weeks ago where people were offered money to read articles that had opinions they agreed with or more money to read ones that had opposing views. A large percentage chose less money. Odd but true.

Publicerat i Aktuella övriga ämnen, Klimatbluffen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 3 kommentarer

Trafikbeteende

Ni har säkert sett företagsbilar med texten ”Hur kör jag?” bak på bilen. Vanligen kombinerad med ett telefonnummer som går till företagets växel. Avsikten är främst att förmå förarna att inse att de är goodwill-ambassadörer för företaget.

Jag har kommit på ett sätt att utveckla den idén till andra trafikanter. Jag skulle vilja se sådana skyltar på både fotgängare och cyklister. Hur går jag? Hur cyklar jag? Frågan är om telefonnumret ska gå direkt till polisen eller någon annan. Mamma duger knappast, eftersom äldre kvinnor på promenad eller cykeltur ofta inte är ett dugg bättre trafikanter än unga dito.

Sedan har vi problemet med identifikation. Det är ju så noga med möjligheten att kunna identifiera bilar, även i mörker, att en bil vid besiktningen blir underkänd om skyltlyktan är ur funktion. Av jämlikhets- och rättviseskäl måste vi ställa samma krav på alla trafikanter, fotgängare som cyklister. Alla trafikanter har ansvar för korrekt uppträdande i trafiken. Trafikanter är alla som vistas i trafiken, i trafikmiljön. Det är alltså rimligt att alla trafikanter är utrustade med igenkänningsmärkning.

Det är helt klart otillfredsställande ur rättssäkerhetssynpunkt om vissa trafikanter kan smita från ansvar vid trafikincidenter av den enkla anledningen att de inte kan identifieras. Det är alltså mer övervakning och integritetskränkande krav som måste ställas på fotgängare och cyklister, eller också måste de börja uppföra sig mer ansvarsfullt i trafiken. Bilisterna kan inte förväntas kompensera för andra trafikanters dåliga uppträdande.

Därför ska alla vara utrustade med en unik individuell märkning som kan avläsas även i mörker, vilken gör det möjligt att i alla lägen identifiera dem. Tänk vilken hjälp detta skulle vara för polisen även i kampen mot fotbollshuliganer.

Ja tänk vad man kan få för sig när man hör cykelmaffian lägga förslag som gör bilisterna fredlösa i trafiken. Kan de, så kan jag!

Publicerat i Trafik | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 16 kommentarer

Offert till SNF

Naturskyddsföreningen är en av Sveriges rikaste och mäktigaste påtryckarorganisationer. Rebecka Weidmo Uvell har fortsatt sin granskning av SNF. Där framkommer att denna snyltarorganisation tycker att andra också ska snylta på skattebetalarna och istället ge sina pengar obeskattat till SNF.

Som en fortsättning på min undran om ersättning för ekosystemtjänster levererar jag här en offert till SNF.

OFFERT

Ni vill sätta ett värde på ekosystemtjänsterna som svensk natur tillhandahåller. Det är bra. Jag och min hustru äger drygt sex hektar mark i Götaland. Vi vill ha betalt för de ekosystemtjänster vår mark producerar. Eftersom ni är de som ropar mest efter ett värde på dessa tjänster förutsätter vi att ni också är de som har störst betalningsvilja. Eftersom vi bor på och nyttjar en del av fastigheten helt för eget bruk rundar jag för enkelhets skull av den areal vi begär ersättning för till fem hektar.

All vår mark har varit odlad, men ungefär hälften är idag skogsmark. Vill vi ha högsta möjliga avkastning på vår mark, vilket vi vill, så är alternativet till enbart inriktning på ekosystemtjänster att vi börjar odla hela arealen igen. Enligt Jordbruksverkets senaste arealprislista, från 2015, kostade ett hektar åker i Sverige i genomsnitt 72.500 kr. Toppriset betalas i Skåne och Halland med över 200.000 kr per hektar. Jag sätter schablonmässigt värdet på min åkermark i kultiverat skick till 150.000 kr per hektar.

Eftersom värdet av ekosystemtjänsterna (i er egen värdering) överstiger värdet av jordbruksproduktion gör jag en likaledes schablonmässig uppskattning att värdet av ekosystemtjänterna är dubbelt så högt som jordbruksproduktionen. Således är värdet av vår mark som ekosystemtjänstproducent på våra fem hektar 5×300.000 = 1,5 miljoner kr.

Detta är alltså värdet av det kapital vi har bundet (investerat) i marken. Som all annan affärsverksamhet vill vi ha avkastning på nedlagt kapital. Börsnoterade koncerner vill ofta ha 20% i årlig avkastning (internränta) på eget kapital. Det vill vi också ha. Således är 20% av 1,5 miljoner 300.000 kr.

För det facila grundpriset av 300.000 kr årligen erbjuds ni att av oss köpa de ekosystemtjänster som produceras på vår mark när vi avstår från jordbruksproduktion.

Eftersom dessa ekosystemtjänster vanligen inte imponerar på allmänheten, som hellre vill ha en mer lättillgänglig natur att utöva sina allemansrättsliga övningar i, så tillkommer en akademisk avgift om 200.000 kr per år. Detta kan ses som en ersättning för försämrad allemansattraktion.

Skulle ni vilja delta i en mer aktiv filosofisk eller ideologisk påverkan över de brukandebeslut vi fattar, tillkommer en Besserwisseravgift om 1 miljon kronor årligen. Den avser då endast vardagar 8-16 efter överenskommelse. Vill ni utöva besserwisserinflytande övrig tid får det upphandlas separat för varje enskilt tillfälle.

Skulle ni besluta att inte anta denna offert kommer alla krav från er sida, som på något sätt direkt eller indirekt innebär inflytande på hur vår fastighet brukas eller vilka ekosystemtjänster vi har eller hur de uppstår, att avisas. Alla försök att usurpera äganderättsliga privilegier över vår mark kommer att mötas med juridiska och/eller ekonomiska motkrav.

 

Edit: Offerten är skickad till remisser@naturskyddsforeningen.se

Publicerat i Äganderätt | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 7 kommentarer

Danskarna inga skvallerbyttor

Först beslutade Norges Högsta Domstol, 26 april, att copyrightföretagens jakt på fildelare inte är ett tillräckligt starkt intresse för att åsidosätta internetanvändarnas integritetsskydd. Nu har de danska internetleverantörerna gemensamt beslutat att följa det norska exemplet. Men de danska företagen gör det på eget initiativ, utan domstolsprövning, för att skydda sina kunder.

Internetlevernatörerna har naturligtvis loggar som visar vilka som gjort vad. Exempelvis för att kunna fakturera sina kunder. Men de lämnar inte längre ut det utan domstolsorder. Vad som händer den dag copyrightindustrin begär dessa loggar, återstår att se. Kan internetleverantörerna vägra? Kan de ha slarvat bort uppgifterna, som vissa ifrågasatta forskare gjort med sina grunddata?

Det intressanta är att i både Norge och Danmark anger man att det inte längre är rimligt att delning av kultur, nyheter och information, vars tillgänglighet är nödvändig för det moderna samhällets sammanhangslighet och gemenskap, inte ska få spridas i det engagerade samtalet medborgare emellan.

Publicerat i Frihet | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 kommentar

Vad betyder Deep State?

När man läser utländska publikationer stöter man allt som oftast på begreppet ”Deep State”, men det verkar oklart vad som åsyftas och hur det kan förstås i svensk kontext. Jag ska försöka reda ut det hela så långt jag förmår.

Ofta avses det som sedan grekisk antik kallas för ”stat i staten”, och då ofta avsåg militär och poliskårer som inte följde de demokratiskt och/eller politiskt fattade besluten. Situationen brukar illustreras med frågan, vem vaktar väktaren?

En annan stat i staten som brukar nämnas var KGB, som alltså har Vladimir Putin kvar vid makten i Ryssland efter Sovjetunionens fall. Andra som verkat som stat i staten är United Fruit i Centralamerika, olika ”skyddskårer” i Nazityskland och Muslimska brödraskapet i Egypten eller Mossad i Israel.

Den första gången uttrycket Deep State myntas för att särskilja från stat i staten, tycks vara ett turkiskt begrepp för krafter som dröjer sig kvar vid makten i det turkiska samhället efter det Ottomanska rikets fall. Det handlar muslimska, rent av islamistiska krafter, som motsätter sig det demokratiska samhällets principer. Inbäddade i en till synes demokratisk kontext verkar de för sina egna syften. Här är avståndet till en maffiaverksamhet inte stort.

Men om vi antar att begreppet Deep State handlar om krafter vilka inte är så synliga som de jag tidigare gett exempel på, så är osynlighet inget bevis för att Deep State i form av otillbörlig påverkan på den demokratiska staten inte existerar. I grunden kan man säga att Deep State är en intressekonflikt mellan väljarkollektivet i stort (medborgarna) å ena sidan och en samsyn mellan statlig verksamhet och ett särintresse, å den andra sidan.

Den statliga verksamheten kan vara regeringen, riksdagen, domstolsväsendet, myndigheter, statliga företag och annat. Särintressena kan vara det militärindustriella komplexet, facket, arbetsgivarna, miljöorganisationer och annat. Samsynen mellan den offentliga verksamheten och den kommersiella eller ideella leder till ett slags korruption där allmänheten och dess intressen hamnar på undantag.

Deep State är därför egentligen ett annat perspektiv på korporativism och sock puppet verksamheter. Alltihop odemokratiska företeelser som jag skrivit om flera gånger. Det har sagts att, den offentliga lögnen i Sverige är att vi inte har någon offentlig lögn. En beskrivning som kan tjäna som minnesregel för Deep State i Sverige.

Den amerikanske tidigare kongresstjänstemannen för den republikanska sidan, Mike Lofgren, gav i en lång essä 2014 en definition på Deep State som går ut på ungefär ovanstående. En hybridorganisation av stat och finans eller industri som har möjlighet att styra nationen utan att fråga allmänheten om medgivande i vederbörlig demokratisk ordning. Lofgren pekade på centrala politiker och myndigheter, Wall Street, Silicon Valley och inte minst underrättelseorganisationer och militär som varande the Deep State of America. År 2016, innan ens presidentkandidaterna var utsedda, gav han ut en bok där han vidgade sin berättelse, eller ska vi säga fördjupade. Recension här.

Professor Jason Royce Lindsay har betonat att även utan en konspiratorisk agenda är begreppet Deep State användbart för att förstå de säkerhetspolitiska processer som sker mellan politiker, underrättelseverksamhet och militär. Den första gången detta visades upp av en president, var när Ike Eisenhower varnade sin efterträdare John F. Kennedy för det militärindustriella komplexet.

För amerikanskt vidkommande kan kort nämnas de samarbeten som idag till och från kallas för Deep State, eftersom beslut fattas utan insyn eller påverkan från allmänheten. Den statliga miljömyndigheten EPA och miljöorganisationen the Sierra Clubs förtrolighet med varandra, det demokratiska partiet och vissa fackföreningar, främst lärarfacket och transportarbetarna och självklart det militärindustriella komplexet. Det finns från den republikanska sidan påståenden om att Obama-Clinton bedriver en Deep State med sina tidigare tjänstemän för att kunna agera aktivt som skuggregering. Ett Deep State förhållande som aldrig nämns, men definitivt borde synas i sömmarna är det mellan byråkrati och MSM.

För svensk del torde Frihetsportalens läsare känna till de flesta Deep State förhållandena här. Med sänkhåven kan vi enkelt fiska upp den vanliga blandningen av bottenlevande kryp, SNF, LRF, LO, Svenskt Näringsliv, bankerna, MSM och även här det militärindustriella komplexet. Icke att förglömma det välfärdsindustriella komplexet och det biståndsindustriella komplexet som även är drivande i migrationspolitiken.

Den just nu pågående kampanjen mot microplaster i haven är en sådan aktivitet som är tydligt koordinerad av vår Deep State. På det viset är Deep State förknippat med, kanske rent av beroende av Sock Puppets och Astroturforganisationer för att kunna motivera sina åtgärder som inte väljarna tillåtits vara med och besluta om. Även Kugghjulsverkstaden och Transportbandet är integrerade delar i the Deep State.

Att myten om CO2s hot mot klimatet och livet på Jorden är en del av den globala Deep State propagandan tvivlar jag inte ett ögonblick på.

Just när jag skrivit detta och lagt på tidsinställning för publicering fick jag i min hand det nya numret av tidskriften DSM. Där har Pia Hellertz skrivit om Deep State helt utifrån amerikanskt perspektiv och med andra källor. Kan vara värt att läsa som fördjupning/breddning för förståelse av fenomenet.

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 19 kommentarer

Varför upphör rationellt tänkande när media tittar på Trump?

Inte för att media i allmänhet är rationellt och mångfacetterat. Egentligen är normalläget enahanda och förutsägbart. Men när de kommer till Trump så utgår de ifrån axiomet att allt han säger, allt han gör, allt han är, inte bara är fel och falskt, det är också ondsint. Hur kan ”fri press” världen över låna sig till att bli nyttig idiot på det viset?

Att en utböling som Trump inte är välkommen i de politiska finrummen i Washington stod ju klart långt innan han valdes. Där finns fortfarande en majoritet av politiska varelser som vill bli av med honom. Inte bara demokraterna, utan även en stor del av republikanerna. Så alla undersökningar om ryska kontakter och annat handlar inte om att finna någon sanning. Det handlar om att finna något som kan kasta Trump ut ur Vita Huset. James Delingpole har i alla fall klart för sig hur illa hans kollegor i media uppträder.

Media (maktens granskare) analyserar inte denna maktens arrogans, istället spelar de med och driver på som maktens trognaste nyttiga idioter. Det börjar allt mer viskas att Trump är utsatt för inte bara tryck från etablissemanget (träsket i Washington DC med omnejd), utan även konkreta hot, att om han inte gör som han blir tillsagd så går det för honom som för Kennedy. Är det sådan hat- och hotkultur media vill förknippas med?

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 7 kommentarer

Trump fegar

Igår meddelade Donald Trump att USA drar sig ur Parisavtalet COP15. Han angav endast att det var för att avtalet är ekonomiskt ofördelaktigt för USA. Inte med ett ord sa han sanningen, avtalet är onödigt och dumt, det finns inget klimathot från CO2 att avtala några mänskliga restriktioner om.

Trump sa till och med att de skulle börja omförhandla avtalet, så att USA skulle få lika bra villkor som andra nationer. Om det är ett mjukare sätt att sedan ständigt säga nej till alla förslag, så är det bra. Men det är inte tillräckligt!

Med dessa klimathotare och fanatiskt vilseledda påhejare av klimathotet måste man sätta ner foten ordentligt och säga ifrån att de har totalfel! CO2 kan inte orsaka den katastrofala uppvärmning de predikar. CO2 kan inte heller orsaka någon av alla de andra fantasifulla katastrofer de förutspår. CO2 är bra för livet på Jorden.

Något sådant borde Trump ha sagt. Det hade varit ett tydligt budskap och skapat liv i en ordentlig granskning av klimathotet, skapat anledning för fler nationer att säga upp avtalet. Nu uteblev den effekten, den för oss som inte bor i USA den viktigaste. Han svek världen!

Publicerat i Klimatbluffen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 23 kommentarer

Svartskallar och svartfötter

I Borlänge har tydligen en grupp ungdomar, företrädesvis från Afrikas horn trakasserat resenärer och anställda i lokaltrafiken, samt vandaliserat bussar. Polis, kommun, företag och allmänhet tycks ha stått maktlösa.

Det som fungerat bäst var tydligen ett försök att ta in vuxna med förtroende i kretsen av invandrare från samma område, som ett slags förkläden på bussarna. Men det satte Stefan Löfvéns älskade fack stopp för. Oorganiserad arbetskraft, det är ju svartfötter det! Sådant tolereras inte i den korporativistiska svenska modellen.

Hur kan ett folk, som det svenska; hur kan ett land, som Sverige; så totalt ge upp sina egna rättigheter, ge upp moral och rättsväsende inför en skränande hop? Förfallet av rättsstaten Sverige saknar motstycke i modern historia.

Expressens Anna Dahlberg är så depraverad att hon riktar kritiken mot de privatpersoner som färdas i egen bil! Hon försöker få det till att det är deras fel att en liten klick kollektivtrafikresenärer bär sig illa åt, till och med kriminellt. Någon borde granska den solkiga idelogi som ligger bakom Expressens publicistiska gärning.

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 kommentarer

TV är nästa mediakoncept att falla för internets kraft.

Tidningshusen är på fallrepet. Distributionskostnaderna är för stora. Konkurrensen från medborgarjournalistiken är för stark. Redaktörerna och journalisternas verklighetsuppfattning har visat sig falsk. Nisse i Hökarängen har bättre koll än murvlarna i Marieberg.

Nästa koncept att få problem är TV. Overheadkostnaderna är för stora. Tablåernas tid är förbi, det är on-demand som gäller. Även här har redaktörerna och journalisternas verklighetsuppfattning visat sig falsk. Varje knatte med en mobiltelefon är ett broadcastföretag.

Internet behöver inte alla de mellanhänder som varit med och byggt upp distributionskanaler. IT-mogna medborgare kan fixa den saken själva. En strukturrationalisering väntar. Ju fler som får stabilt och snabbt internet via fiber, desto fler som kommer inse möjligheten att ordna sina informationskanaler själva. De gör det dessutom i duplex, tvåvägskommunikation. Det enda som hotar denna utveckling är om politikerna känner att de måste subventionera gammelmedia för att behålla en propagandakanal mot massorna. Men det kommer att kosta mycket.

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 3 kommentarer