Handtrallans berättelse

Bland kultureliten hyllas nu en TV-serie som heter the Handmaid’s Tale. Det är en apokalyptisk vision om hur kapitalismen förgiftat vår jord och gjort de flesta kvinnor infertila. Så de kvinnor som är fertila samlas ihop och tvångsparas med män från den förmögna eliten. Dessa kvinnor kallas för handmaids. Allt sker i religionens tecken av nödvändig försakelse påbjuden av och inför Gud. Handmaids går omkring i något slags blodröd nunnecape och vit hätta och försöker se fromma ut. Hela tiden uttalar de gudomliga lyckönskningar till höger och vänster.

Allt skriker vänster och manshat. Jag orkade se nästan ett helt avsnitt, men sen fick det vara nog. Det lustiga är att när de kultiverade fransoserna själva får välja president, då väljer de bort alla vänsterkandidater, så att det i slutomgången endast finns höger och ännu mer höger att välja. Ungefär så, efter de beskrivningar som lämnats i svensk media.

Som satir över denna TV-serie skulle jag vilja se Groucho Marx springa omkring i sin knäande stil, puffande på en cigarr. Han kommer in än från höger än från vänster, lyfter på hatten och säger ”thank yo!” med samma tonfall som bröderna tjatade i filmen En dag på galoppbanan. Plötsligt visar det sig att en av dessa handmaids är Mae West som yttrar ett välkänt, ”yes, my little chickadee”.

Elakt? Ja, men man får vara elak med dålig fiktion. Allt är ju ändå bara på låtsas, int’ san’t!

 

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 3 kommentarer

Rasistiska rånare

Vi har flera gånger här diskuterat hur rasismen ser ut i Sverige och i andra länder. Det vanligaste rasförhållandet när det gäller brott som mord, misshandel och rån, är att det sker mellan personer av samma ras. Nu kommer rapporter från USA om att det håller på att ändras. Det som främst ökar är svartas brott, främst rån och misshandel riktat mot vita. Ökningen är så notabel att det är svårt att förklara med slumpen.

Rörelser som BLM (Black Lives Matter) och memer (se nedan om memer) som white privilege bidrar till att skapa en attityd av att det är i sin ordning att hämnas de orättvisor som vita människor anses representera. Ja, de tycks mena att vita inte bara representerar memen vit överordning, de tycks mena att vita reproducerar denna mem.

Men från min utsiktspunkt är det tvärtom de svarta som reproducerar denna mem. De verkar göra det i ursäktande syfte för att kunna fortsätta beklaga sig över sin fattiga situation. Därmed reproducerar de sin egen offerkultur vilket motverkar deras egen önskan om jämlikhet, god levnadsstandard och liknande.

Att börja råna och mörda vita människor som uttryck för sin frustration över sin situation hjälper inte ett dugg. Det riskerar tvärtom att befästa, ja rent av skapa nya fördomar om svarta som opålitliga och våldsamma människor. En sådan utveckling vore djupt olycklig för alla. Jag kan ha fel, men jag tycker mig se att exempelvis jihadister har anammat ett liknande mem om vita, kristna och européer i sin jakt på någon att ställa till svars för sin dåliga situation i hemländerna.

 

Mem, eller memer, är ett begrepp som skapades av Richard Dawkins 1976 i boken Den själviska genen. Om gener är det biologiska arvets minsta beståndsdelar är memer det kulturella arvets minsta beståndsdelar. Det innebär bland annat att det enligt Dawkins finns två reproduktiva agenter hos främst och nästan enbart hos människan. Genen som är genologisk och normalt inte påverkas av yttre omständigheter, och memen som är fenologisk och skapas av just yttre omständigheter, kultur.

Begreppet är omstritt och är idag ett forskningsområde, memetik. Jag har även hört talas om språkliga memer, där dessa är språkets minsta betydelsebärande delar. I svenska språket skulle å och ö kunna vara sådana språkliga memer. Medan ”å i åa ä e ö” skulle kunna sägas vara ett exempel på en kulturell mem där dessa språkliga memer ingår.

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 18 kommentarer

IS-rael och IS

Visst har man haft på känn att Israel inte har något emot att muslimerna bekrigar varandra. Inte heller har israelerna något principiellt emot att Europa får bära en del problem med muslimska migranter. Det man frågat sig, är hur mycket Israel varit med och fingrat på kortleken innan spelet om Mellanöstern började?

Nu finns tydligen klara belägg för att Israel är beredd att hjälpa vem som helst som ordnar så att reguljära syriska trupper inte har tillgång till Golanhöjderna. Reguljär militär har tillgång till vapen med vilka man från Golan kan precisionsbomba israeliska städer. Rebeller och irreguljära styrkor har normalt inte tillgång till sådana. Så lite muslimska hetsporrar som mest är arga på sina egna får gärna besätta Golan. Dessa kan Israel enkelt bevaka och kontrollera.

Enligt den israeliske general som Nitzan Nuriel intervjuat, räknar israelerna med attacker från Golan i framtiden och kanske även ett regelrätt krig med Syrien/Libanon. När det händer vill de ha en så lättbekrigad motståndare som möjligt. Med jihadister är det tydligen lättare att nå den informella överenskommelsen att om ni låter oss vara ifred får ni själva vara ifred. Med statlig militär från stater som fortfarande ser israelerna som illegala ockupanter av Palestina är det inte lika självklart.

Alltså, söndra och härska, låt dem slåss inbördes, så får vi vara ifred. Fördöm offentligt blodbaden och det mänskliga lidandet i religionens namn, men verka i det fördolda för att det aldrig tar slut.

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 kommentarer

Man up Donald!

Mr President, you promised in your campaign to toss out the false Climate Change policy of the UN and the Obama administration. Yet, after 100 days in office, we have not heard anything of the sort from you. What we have heard is that your daugther, like many young persons, believe there is a threat to mankind and the global climate from human emissions of CO2. A lot of people believe this altough there is not a shred of scientific evidence for it to be true. The American people elected you to the White House, not your daughter, nor anyone else in your upstanding family.

American actions still carry a lot of weight, despite increasing economic competition from climate alarmist nations. But economic policymaking on faith of a falsified climate science has an expiration date. We are already past that date. Americans and non-americans alike suffer from the misdirected Climate policies across the World. So please mr President, man up and make good on your promise!

This message was also sent directly to the president.

Publicerat i In English, Klimatbluffen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 7 kommentarer

Därför måste Le Pen vinna idag

EUs byråkrati och makt håller på att svälla över alla bräddar. Europas folk blir allt mer alienerade med den politik överstatligheten för och medför. Den tungfotade kolossen saknar all förståelse för lokala olikheter. Macron är storfinansens, Rotschilds och globalismens företrädare. Han är en EU-kramare som kommer att göra saken än värre. Får han regera Frankrike i fem år och kanske sedan bli EUs främsta ledare, då kommer det att bädda för en folklig resning och ett sammanbrott av det europeiska samarbetet som gör mer skada än en tillnyktring skulle behöva göra.

Därför måste Le Pen vinna. Hon är den kandidat som har förstått att EU måste begränsas för Europas skull. Därför måste hon vinna dagens presidentval. Europa behöver henne. Om det sedan blir sämre för fransmännen, är det en uppoffring de får uthärda. Som jag förstått Frankrike så kan ingen president förbli utan verksam opposition någon längre tid. Det blir nog något slags balans på det med.

Man kan också säga att när man i fredags hörde Fredrik Reinfeldt förklara att Macron måste vinna, för han vill se ett starkt EU, då förstod man att det är Le Pen som måste vinna presidentvalet. När man samma dag hörde Rickard Wolff göra en skarpare politisk analys (även om vi är oense om vad som är önskvärt) än Reinfeldt, då förstår man hur misslyckad Reinfeldt varit som statsminister.

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 6 kommentarer

Tåliga eller gnälliga bönder?

Som vi flera gånger redovisat här finns offentliga siffror från EU (FADN) om det europeiska jordbrukets lönsamhet, inklusive det svenska. Sten-Arne Persson har tagit fram siffrorna via den finska tidningen Landsbygdens Folk, på svenska. Redovisningen här är förenklad. Procenttalen nedan i första kolumnen beskriver hur stor procent av jordbrukets kostnader som täcks av intäkterna i jordbruket. Kostnadstäckningen i medeltal för de fem första åren 1995 – 1999 i det svenska jordbruket anges till 3 procent.  Andra kolumnen anger kostnadstäckningen i medeltal för de femton första åren 1995 -2009 och är för Sveriges del 15 procent.  Det senaste redovisade året är 2013 där kostnadstäckningen för svenskt jordbruk betyder att intäkterna enbart räcker till att betala 22 procent av kostnaderna i jordbruket för 2013. Jämförelsen med övriga länder innebär ett rejält bottennapp för svenska folkets företrädare.

Eftersom siffrorna är offentliga för alla EU-länder är det märkligt att de inte offentliggörs i Sverige. Till synes vägrar svenska myndigheter erkänna att de har tillgång till denna statistik. Man kan ju lätt förstå varför, den är nämligen förödande för förtroendet för svensk jordbrukspolitik.

Svenska bönder har sedan decennier varit tåliga långt utöver vad man kan begära av dem både som människor och som företagare. I det läget går Jordbruksaktuellts chefredaktör, Stefan Ljungdahl, ut och skriver en ledare betitlad ”Avskaffa den gnälliga bonden!” Hur ska det tolkas? Menar han, håll käften och ta ditt straff för att du ville bli bonde?

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 40 kommentarer

IQs Gordiska knut

Hur ska man någonsin kunna värdera andras tankar och prestationer efter ett mått, en skala på intelligens? Hur ska den som kommer med något nytt kunna bedömas rättvist av dem som inte ens insett möjligheten av det nya? Låt mig ta några exempel som överraskat världen, är de geniala eller galna?

När Alexander den store kom till Gordion i Grekland fanns där en komplicerad knut på ett rep. En profetia förutspådde att den som kunde lösa knuten skulle härska över Asien. Alexander begrundade knuten, men fann ingen lösning för knyta upp den, så han drog sitt svärd och klöv den. Därmed hade ett nytt perspektiv uppstått och profetian uppfylldes senare när han erövrade allt land från Grekland till Indien.

Cirka hundra år yngre än Alexander var Arkimedes. Han löste flera av antikens matematiska och vetenskapliga problem. Vi kallar fortfarande hans lösning att ett föremåls vikt i vatten motsvarar det undanträngda vattnets vikt, för Arkimedes princip. Han la grunden till förståelse av hydrostatik, pumpar, hävstänger och till och med infinitesimalkalkylen, en matematisk förståelse som ingen då förstod och man var tvungen att återupptäcka 1800 år senare för att kunna ha någon nytta av den. Att han var genial är höjt över alla tvivel, men ingen innan honom hade kunnat markera hans lösningar eller intelligens på en IQ-skala.

Christofer Columbus tillskrivs lösningen på ett trivialt problem. Kan man på ett hårt underlag ställa ett ägg på sin ände och få det att stå kvar? Columbus lösning blev att trycka lagom hårt mot underlaget, så att skalet något ger vika och bildar en bas som ägget kan stå på. Sant eller ej så var det passande för en man som vågade utmana rådande föreställningar och segla till okända kontinenter.

Nicolaus Copernicus insåg och kunde matematiskt visa att en heliocentrisk beskrivning var bättre än en geocentrisk. Kunskapen spreds senare av Galileo Galilei, i utmaning mot den katolska kyrkans uppfattning att Guds skapelse måste ha Jorden som medelpunkt.

Orville och Wilbur Wright gjorde den 17 december 1903 det som många experter fram till dess hävdat var fysiskt omöjligt. De flög en motordriven farkost enligt principen tyngre än luft. Den kunde av egen kraft dra sig själv upp i luften, stanna där och landa säkert.
Flygplan och flygteknologi utvecklades raskt efter detta. Charles Lindbergh flög 1927 ensam över Atlanten i ett enmotorigt propellerplan. Diskussionen var redan igång om det var möjligt att flyga fortare än ljudet. Oro fanns att ett plan skulle brytas sönder av vibrationer. Men den 14 oktober 1947 blev Chuck Yeager den förste som vågade flyga 1,06 MACH. Andra hade fått erbjudandet men tackat nej. Orville Wright, som dog året efter, hade alltså fått uppleva både att människan lyckats lyfta från jordytan och att hon kunde flyga fortare än ljudet.
Tio år senare skickades de första farkosterna upp som kunde övervinna Jordens dragningskraft och helt lämna planeten. Men för att vinna kunskap valde man att landa dem på Jorden igen.

Albert Einstein kunde 1905 lansera helt nya teorier om energi, materia och gravitation. Just gravitation, hur man skulle fördröja dess obönhörliga verkan fick Dick Fosbury att utveckla höjdhoppstekniken och blev 1968 den förste att vinna OS-guld med sin bakvända stil. Samma gravitation utmanades av Janne Boklöv med sin V-stil, men han belönades inte själv till fullo för den stil som alla efterföljare nu använder.

De har alla bidragit till paradigmskiften. Hade de alla extremt hög IQ, eller finns det andra egenskaper som möjliggör sådana framsteg, genombrott och perspektivförändringar? Att man kan gradera det kända är helt uppenbart. Man kan till och med göra sannolika förutsägelser om det kända okända. Men ingen kan få mig att tro att man med någon säkerhet kan uttala sig om det okända okända.

Undan för undan blir mer och mer känt för oss. Ju mer vi tycker oss förstå med god säkerhet, desto mer upptäcker vi är okänt för oss. Med intelligens och djärvhet i kombination, inte alltid i samma person, flyttar vi gränser.

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 kommentarer

Slasken igen

Så har jag då skrivit ytterligare hundra A4-sidor med politiska betraktelser och det är dags att börja på ett nytt dokument. Det är nu det sextonde dokumentet som avslutats. Det innebär alltså 1600 A4 sidor text i 12 punkters storlek med enkelt radavstånd. Därtill har jag skrivit ett antal artiklar i självständiga dokument, som också publicerats här.

Inte heller att förglömma de engagerade läsare som själva bidragit med texter till Frihetsportalen, stort tack! Här är nu 2423 inlägg (artiklar) och över tiotusen kommentarer.

Slasken är som ni vet länkar, kommentarer och funderingar som det inte blivit av att utveckla vidare. Jag vill ändock ge er möjlighet läsa, om det intresserar.

rasism

https://pjmedia.com/trending/2017/04/25/state-champion-football-coach-may-be-fired-for-being-white/

https://www.thecollegefix.com/post/32254/

https://www.thecollegefix.com/post/32273/

https://www.thecollegefix.com/post/32177/

 

bilen är fienden

http://www.euractiv.com/section/automated-vehicles/news/germans-ready-to-ditch-cars-in-favour-of-buses-trains-and-bikes/?nl_ref=35682550

http://www.euractiv.com/section/electricity/opinion/power-to-the-people-electrification-is-a-winning-strategy-for-europe/?nl_ref=35809343

 

Avlyssnat 2

https://pjmedia.com/trending/2017/03/31/prof-stephen-cohen-not-one-piece-of-factual-evidence-that-russia-hacked-the-election/

 

 

Civilisationers undergång

Hur stor andel av en population måste bli alienerad från basal försörjning innan en population lever på gränsen av sin försörjningsförmåga?

Hur stor andel av en population måste bli alienerad från basal försöjning innan n den blir så försvagad att den dukar under för en invasion av mindre sofistikerade människor?

 

Kallare förr?

Var det verkligen kallare vintrar förr? Redan 1951 tyckte man i skogsbruket att vintrarna blivit så dåliga att man behövde överge medar på snöföre till förmån för hjul på barmark.

 

Internet roaming

http://www.euractiv.com/section/all/news/eu-agrees-landmark-deal-on-cross-border-portability-for-online-subscriptions/?nl_ref=30638321

 

Lena Sohl, uppsala universitet om klasskillnader

Tydligen ett måste för socialisterna.
http://www.dn.se/insidan/klassresan-den-amerikanska-drommen-pa-svenska/

 

Draining the Swamp

http://www.thenewamerican.com/usnews/politics/item/24799-trump-s-plans-to-cut-government-coming-into-focus

 

Ingen AGW

http://us.blastingnews.com/news/2016/12/wisconsin-dnr-drops-climate-change-from-its-site-media-storm-ensues-001359135.html

 

Flyttade målstolpar

Det som på 60-talet var liberalt har idag blivit konservativt, utan att tankegodset förändrats. Det är den publika bilden och den offentliga poilitiska debatten som flyttats flera steg åt vänster.

 

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Lämna en kommentar

Fin de siècle, enfin!

Krisen vid millenieskiftet uteblev i stort sett helt. Visst var det lite ståhej kring millenniebuggen i datorer, men varken folk i allmänhet, företag eller politiker upplevde någon direkt rädsla inför framtiden och vad som skulle inträffa efter tolvslaget.

Det var synd det! För nu kommer baksmällan. Den huvudlösa politik som förts i nästan hela västvärlden sedan WWII och som många visste inte var hållbar, håller nu på att kollapsa inför våra ögon. Samtidigt som både politiker och stora grupper väljare ropar på mer av samma. Snuttefilten är svår att släppa.

Nej, det är varken konsumismen eller kapitalismen som inte varit hållbar, det är socialismen!

Folken i hela (väst-)världen är trötta på att bli lurade av sina politiker, oavsett de är folkvalda eller junta. Dessa politiker premierar avarter i samhällsordning och kultur, såsom feminism, hbtq-normer, icke-vit rasism, hejdlös socialistisk konfiskationsideologi och annat samhällsnedbrytande tankegods, i tron att det är vad folk vill ha och att det säkrar deras egen politiska position. Stora delar av befolkningen, i flera länder en majoritet, försöker tala om att de vill ha andra politiker och annan politik att välja på. Det svar de får från politikerna är att det är fel på folket!

Om det nu är en ny världsordning på gång och den får tillräcklig volym eller kraft, då kanske vi under lång tid framöver kommer att tala om, inte slutet av århundradet, utan om inledningen på årtusendet – début du millénaire! Alltså inte som en krasch på slutet, utan som en inledning i kaos.

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 8 kommentarer

Problemet med bönder

De producerar för mycket, de konkurrerar för hårt med varandra och de sänker priser och lönsamhet för allt de tar i. Världens livsmedelskris består inte av att odlingsmarken tar slut eller ens att maten tar slut. Livsmedelskrisen, världen över, består i att bönder får för dåligt betalt för sina varor.

År 2000 var cirka 10% av jordytan (på planeten Jorden) jordbruksmark, alltså inklusive beten, med en potential för 25% av ytan att vara jordbruksmark. Europa har dubbelt så mycket per capita som Asien. Detta enligt uppgifter från Lars Nyberg som undervisade i Miljövetenskap B hösten 2000 vid Karlstads Universitet. Av mina anteckningar framgår inte att beten räknas in i begreppet jordbruksmark. Om det däremot skulle vara så att det endast avser planterings- och så-bar mark så är det en enorm potential kvar för livsmedelsproduktion. Men jag utgår försiktigtvis från att det inkluderar beten och att de bästa jordarna redan brukas.

Lika fullt innebär det en potential av ungefär en fördubbling av matproduktionen, utan framsteg i teknik och metoder. Lägger man till det den utveckling som ständigt sker, via avel, GMO, teknik och teknologi, GPS, datorer med mera, så är potentialen att föda 30 miljarder människor till år 2100 inte omöjlig.

Låter det omöjligt? Vi tittar på lite siffror från utveckingen av Engelsk produktion, givna av Philip Hentsch i Farmers Weekly 2017-03-31. Siffrorna för Sverige är säkert inte sämre. Volymen producerad mjölk har gått från 3750 liter/ko år 1970 till, 7445 år 2012. Vetet gav 1965-2,5 ton/tunnland och 2010-3,5-4 ton/tunnland. År 1960 var 600.000 personer sysselsatta i engelskt jordbruk, år 2010 var det under 200.000. Men den skrämmande siffran är produktionsvärdet. 1973 var det 9 miljarder pund i dåvarnade penningvärde, år 2014 hade det sjunkit till 5,5 miljarder i 2014 års penningvärde.

Prispressen på jordbruket, inte bara i England utan i hela världen är enorm, helt enkelt för att potentialen för jordbruksproduktion är så stor och vissa människor, vi kan kalla dem bönder, kan inte låta bli att odla så som Owe Törnqvist sjöng om några andra figurer en gång, ”FÖR DE HAR VÄL INGET ANNAT FÖR SIG, KAN MAN TÄNKA!”

Är det därför svenska LRF har ingått ett dödens samarbete med SNF? Naturskyddsföreningens främsta mål tycks vara att befria markägarna från inflytande över sin egendom. Det åstadkoms genom reservatsbildning och andra restriktioner som omöjliggör (olagligförklarar) alla former av aktivt jord- och skogsbruk. Om tillräckligt mycket mark tas ur produktion, då kanske matmarknaden når en jämvikt i utbud och efterfrågan. Är det den balansen LRF hoppas på? I så fall till priset av livegenskap för dess medlemmar. Med sådana vänner behöver bönderna minsann inga fiender!

Världens bönder är helt enkelt för duktiga för sitt eget bästa. Åtminstone med den frihandelspolitik, livsmedelspolitik, beredskapspolitik och självförsörjningsgrad som eftersträvas. Om, och det är ett stort om, man vill förbättra lönsamheten i det egna landets jordbruk så kräver det helt annan ekonomisk och politisk filosofi än den liberala frihandelspolitik som varit förhärskande under efterkrigstiden. Det kravet inträffar av två skäl, förbättrad (ökad) jordbruksproduktion och förbättrade kommunikationer. Dessa kraftigt förändrade villkor kunde inte förutses av de filosofer som på 1700- och 1800-talen utvecklade tankarna kring gränsöverskridande handel. Något slags anpassning till verkligheten är nödvändig. Som det ser ut kommer bönderna inte under överskådlig tid att befinna sig på den vinnande sidan.

Påpassligt tjatar SVT i Rapport om klimatapokalypsen och Arktis smältande isar, baserat på alarmistiska prognoser, samtidigt som de tar in ett program som beskriver hur jordbruket förstör jordbruksmarken. Det är det ena akuta hotet efter det andra. Men väldigt lite bygger på fakta och verklighet.

De visar också påpassligt lobbyproduktionen Den Sista Skörden. Den berättar vissa basala fakta om jorden vi lever av, men drar också mycket långtgående slutsatser och vissa direkt felaktiga eller kontrafaktiska. Såvitt jag vet minskar inte arealen jordbruksmark på grund av erosion. Hur summan blir om man räknar in urban expansion är okänt för mig. Men matjorden förstörs inte av plöjning, på många vis är det också en metod att bygga upp en produktiv matjord. Inte heller varken urlakas eller eroderar en jord bort i en handvändning. De drar in klimatförändringarna och kommer med fullständigt obekräftade uppgifter om denna och påståenden om hur ekologisk odling kan rädda oss från alla växthusgaser i atmosfären. Häpnadsväckande!

De påstår i programmet att vi gödslar för lite med stallgödsel och för mycket med handelsgödsel, vilket enligt dem leder till mineralbrist i maten. Men om vi istället gynnade betesdjur och köttproduktion skulle vi dels få i oss mycket mineraler via köttet och vi skulle få kreatursgödsel att lägga på åkrarna. En riktig vinstsituation för alla. Men särintressena och ideologiska låsningar är så starka även inom jordbrukarleden att detta verka omöjligt. Alarmism av olika slag är den största källan till falska nyheter.

Med så mycket potentiell jordbruksmark, främst bete, finns utrymme för en stor animalisk produktion. Det vore på många sätt välgörande. Ingen skördemetod slår mulen i effektivitet, i synnerhet inte på svårodlade marker. Det behöver inte vara den omdiskuterade holistiska betesmetoden, men den skulle kunna vara en del av framtiden. Med permanenta beten är marken ständigt täckt av växter, vilket ger minimalt näringsläckage och erosion.

Andra alamister försöker sig på att varna för rester av bekämpningsmedel i maten. Euractive försöker göra stor affär av att 97,2% konventionellt odlade grödor innehåller icke kvantifierbara spår eller spår av bekämpningsmedel, men under gränsvärdet. Medan 99,3% av ekologiskt odlat är fritt från eller har spår av bekämpningsmedel, också under gränsvärdet. Man redovisar sifrorna olika och framför allt beskriver man innebörden av fynden olika, ren propaganda för ekologiskt. Man tar inte heller upp risken för naturliga gifter i maten, som exempelvis aflatoxiner vilket det åtminstone tidigare bedömts vara större risk att det finns i ekologiskt odlat. Ekoweb är en lobbytidning för ekologisk odling, för den som vill veta mer om hur de tänker och ser på framtiden.

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 26 kommentarer