Bokstavskombinationer i det oändliga

I en Kanadensisk grundskola uppmanas lärarna ta till sig nya bokstavskombinationer som symboler för olika sexuella identiteter. I detta fall LGGBDTTTIQQAAP. PJ Media tillhandahåller en uttolkning.

När upphör dessa bokstäver att ha innehåll och när blir de bara löjeväckande? Förmodligen har vi redan passerat den punkten, men den politiska korrektheten vet inga sådana begränsningar.

Detta kan naturligtvis vara en överkompensation för den förföljelse av bokstavsgenus som tidigare förekommit i det offentliga Kanada och som PM Justin Trudeau nyligen bett om ursäkt för. Men måste det gå till överdrift åt andra hållet?

 

 

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 kommentarer

Tjugofem års felaktiga profetior

Den varning som år 1992 utfärdades av 1700 ”ledande forskare” om hur illa det var ställt med människorna och Jorden, kan nu granskas med 25 års facit. Inom ett till ett par decennier skulle deras profetior slå in om vi inte radikalt ändrade livsstil, framför allt petroleumanvändningen. Investor’s Business Daily har tagit fram en lista. Så här blev det:

  • Fler skulle drabbas av vattenbrist. År 1990 hade 76% av mänskligheten tillgång till rent vatten. År 2015 hade den andelen ökat till 89%, enligt UN-FAO.
  • Fisket skulle utarmas så att fisk inte skulle vara tillgängligt som föda. Tillgången har sedan dess ökat med 30%.
  • Fler skulle drabbas av matbrist. 1990 var 40% av mänskligheten undernärd. Idag är det 26%.
  • Jordbruksmarken skulle utarmas och sluta producera. I stort sett odlar vi samma areal idag som då, men föder 34% fler människor till en högre grad näringstillfredsställelse.
  • Luftföroreningarna skulle förgifta oss. I USA har alla kontrollerade substanser i luften minskat. Det beror inte på begränsningar införda EPA, det beror på bättre metoder som den fria marknaden tagit fram.
  • Skogen skulle ta slut. Världens totala skogsytor har minskat med 3%. I flera industriländer, som Sverige och USA har den ökat.
  • Artutarmningen och utrotningen av arter skulle minska vår tillgång till nya effektiva mediciner. Någon ökad utarmning eller utrotning av arter har inte skett. Men läkemedelsföretagen påstår sig ha 5000 nya mediciner på gång.

Nyligen har 15.364 ”ledande forskare” varnat i tidskriften Bioscience att om 25 år, då är det slut för gott med mänskligheten om vi inte………….

Vem tror att de får det rätt denna gång?

Publicerat i Klimatbluffen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 11 kommentarer

Två Frankrike

I Frankrike verkar de vara helt utan insikt om vari deras problem består, eller vilka lösningar som finns tillgängliga. Christian de Moliner, redovisad endast som en intellektuell vilket inte säger mycket i sammanhanget, föreslår ett delat Frankrike. Ett europeiskt – kristet och ett muslimskt. Att detta är fullständigt inkompatibla samhällen verkar han inte ha förstått. Det finns ingen ”demilitariserad zon” för ett muslimskt samhälle där sharia råder. Där är man antingen med mullorna eller mot dem. Är man mot dem är man en ovärdig person vilken kan behandlas värre än smuts.

Ett annat förslag kommer från Macrons jämställdhetsminister, Marlène Schiappas. Hon tror att man med tiotusen fler poliser på gatorna kan få alla män att sluta vissla efter vackra flickor, något som hon anser vara sexuella trakasserier. Om man samtidigt lagstiftar att om en polis vittnar om att någon visslat, så är det straffbart med böter. Å andra sidan är hon beredd att stifta en lag som medger att  samtyckessex med en person så ung som 13 år skulle vara godkänt.

Kombinera dessa två idéer och se ett Frankrike som upphör att existera inför våra ögon inom Macrons första presidentperiod.

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 10 kommentarer

In perspective

Imagine a ball of chewing gum, spat out into a vast space of cosmic rays, asteroids and stars etc. The ball of chewing gum having bite marks, showing it being plastic, ductile. Currently covered to two thirds with spit, thanks to being uneven leaving some dry spots where non-aquatic life flourishes. Should the ball of gum smooth out to a perfect sphere, it would be completely covered in spit.

Furthermore, the ball of gum is attached by an invisible string to its nearest star, that string being known as gravity. The string is also elastic, so that the ball of gum does not travel in a centered circulation around the star. This feature on its own is creating variations in surface temperature on the ball. The ball has enough gravity of its own to hold gases around it. These gases are called atmosphere. This atmosphere is no less than absolutely vital in protecting life on the ball from most of the common dangers scattered around in space.

This particular star is the dynamic center of whole range of different balls of gum, generally called planets. They are aligned in two to three dimensions so that they do not collide. Some has an atmosphere, others don’t. The common denominator for those with an atmosphere is that their respective mean temperature is a result of the volume of gas and the planets gravity. In short, the temperature is a result of atmospheric pressure.

Our ball of gum, our planet, let’s call it Earth has been around for 4,5 billion years. During this time temperature has varied with at least ±10 °K around 288 °K. In colder times life was brutish and short, in warmer times life flourished and the last 5000 years even created civilizations.

Oddly enough some people on Earth fear that a small, almost infinitely small, addition of CO2, contributed by themselves, will make the temperature run amok with perhaps +2 °K, causing all sorts of devastation to the planet.  But as we can see from historic proxy data Earth has been much warmer than that and managed just fine.

Proxy is of course the closest we can come to calculate a mean temperature, since we did not have instruments to measure temperature until about 200 years ago. In these 200 years we have bit by bit gotten more and better instruments to measure temperature. But this has not really made it easier to name a correct figure for Earths mean temperature.

One reason for this is that instruments to this day are not evenly distributed across the planet. The instruments are also placed on different levels above the sea and some even in poorly chosen locations to be a part of an effort to find a representative mean temperature.

Another reason is that the instruments we do have are not calibrated to the same degree of precision. Some scientists try to overcome that problem by adjusting recorded data. But there is no proven specified way how correct the data.

This becomes even worse when some of these scientists choose not to reveal their formula for adjusting and some even refusing to submit unadjusted data to be publicly scrutinized. This of course opens for more questions than it gives answers.

So why are a few determined scaremongers so successful in scooping up hordes of followers and believers in their preaching of an impending apocalypse if man does not repent and stop letting CO2 out all together?

Can it be that they cannot see that a little more atmosphere provides a little added protection from the cosmic dangers? Can it be that they do not see the vastly more serious threats that hurling around in space at a speed of 108.000 kilometers per hour presents to a ball of gum with some spit on it? Can it be that the majority of people will rather rely on authority than to think for themselves and seeking answers they deem right or at least probable by applying logic to proven facts? Can it be that the majority of people do not see the bigger picture, that the mean temperature of a planet is the direct result of its atmospheric pressure? That the natural result of Breathing (CO2) has no effect on temperature?

Publicerat i In English, Klimatbluffen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 22 kommentarer

Det nya internationella kapitalet.

Nej, jag talar inte om pengar som hanteras av storbanker eller stora företag. Jag talar om den attraktiva arbetskraft som kan flytta vart som helst i världen och där välkomnas av respektive myndigheter.

Låt mig försöka beskriva min spaning. Förr, när människor flyttade till andra länder så emigrerade de och blev vanligen borta för gott. De flesta flyttade till ett ställe, där de fann arbete och bostad. Det var ofta människor utan särskild utbildning, men med en vilja att arbeta och försörja sig själva. De klarade sig vanligen bra både i Nord- och Sydamerika samt i Australien och Nya Zeeland, det vill säga Nya Världen. De emigrantströmmar som gick till andra delar, var i jämförelse obetydliga rännilar.

Så var det i huvudsak ännu när jag växte upp. Jag uppfattar det som om brytpunkten började skönjas med dem födda 1955-60. De blev exempelvis rotlösa idrottsstjärnor som flyttade runt. De blev artister eller andra med en alternativ livsstil. Dessa var fortfarande välkomna på villkor att de försörjde sig själva.

Med framför allt annat, datorisering och digitalisering har det vuxit fram en ny kategori arbetstagare och entreprenörer som alla talar samma internationella språk. Ett språk som väldigt få av oss gamlingar talar. Dessa IT-ingenjörer, IT-designers, medmera-it, är välkomna överallt och de kommer med status av modernitet och framtid som andra grupper saknar.

Samtidigt har världen sett ett stort antal migranter (som ofta felaktigt kallas för flyktingar) som precis som gamla tiders migranter söker sig bort från fattigdom, korruption och misär. Men de har inte alls samma förutsättningar att försörja sig i det moderna samhället och alla har inte ens den avsikten. En del vill faktisk bli försörjda av en välfärdsstat. Det finns till och med tydligt uttalade krav på att få bli försörjda, som en del i en tänkt kompensation för att de vita människorna i västvärldens välfärdssamhällen gynnats av ett ”orättvist” white privilege.

När IT-migranterna inser att de kommer att hållas ansvariga för att försörja en inflyttad klass fattiga, då flyttar IT-migranterna till något annat land, ett som inte förbehållslöst försörjer vem som helst. Kvar blir pensionärer, som redan svindlats av sina politiker till pension i fattigdom. Var och en kan inse att denna utveckling inte kommer att hålla i längden.

Annorlunda uttryckt, det nya internationella kapitalet flyttar runt dit där de får behålla en ansenlig del av intäkterna från sina egna ansträngningar. De länder som välkomnar den internationella migrerande kostnadsposten kommer att importera sin egen undergång.

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 12 kommentarer

Klimatpolitik i gungning

I rapporterna från COP 23 i Bonn låter det som om enigheten är stor om att klimatet är i fara och att problemet kan lösas politiskt. I svensk media, kanske i synnerhet Expressen låter det som om domedagen är här innan helgen. (När jag gick i skolan på 60-talet och någon berättade något som lät osannolikt, brukade vi alltid fråga: Är det sant, eller har det stått i Expressen? En fråga som fortfarande är dagligen berättigad.) Men så dyker det upp oroade röster som menar att sådan harmoni i klimatpolitiken inte alls är fallet. Enigheten har sprickor!

Nästa toppmöte ska hållas i Katowice, Polen, 2018. Det är en gammal gruvstad och Polen har visat sådan ohörsamhet mot EUs toppstyrning att Bryssel nu överväger skarpa åtgärder för att bringa Polen till efterlydnad. Det gäller både deras istadighet att fortsätta med kol som energikälla och deras begränsade avverkningar i Białowieża, ett mycket stort skogsområde där vissa delar är reservat, men andra inte. EU anser att all skog och all fauna där är ”skyddad” på så sätt EU ska få bestämma alla detaljer om dess öde. Men polackerna avverkar och brukar skogen på förståndigt sätt, vilket upprör miljörörelsen.

Men åter till klimat och kol. Nu visar det sig att även Spanien fronderar mot EUs linje. Madrid lägger till och med in sitt veto mot att EU kan tvinga det spanska energiföretaget Iberdola att sluta använda kol. Häpp! som de brukar säga på scen när publiken inte har fattat att de ska skratta.

Tydligen är Fidji idag den mest drivande nationen vad gäller klimatavtal och klimatavlat. De verkar numera uppträda som delade värdar med varje land eller stad som anordnar ett klimatmöte. De vill ha pengar helt enkelt. Främst vill de ha pengar för den kommande havsnivåhöjning som de påstår kommer att dränka Fidji. De fortsätter tradera denna lögn, trots att Nils-Axel Mörner har övervakat havsnivån i Fidji i årtionden och kunnat konstatera att den inte rör sig ett dyft. Detta känner naturligtvis fidjianerna och deras klimatdelegation till mycket väl, men de är ”bekymrade” över att de måste dela värdskap med Polen nästa gång.

Fidji består dessutom huvudsakligen av två vulkanöar, Vanua Levu och Viti Levu som når flera hundra meter över havet. Jag vet, jag har varit där. Det ska mycket till innan de försvinner. Nej, Fidjis deltagande i klimatförhandlingarna är inget annat än parasitärt snyltande på västvärlden. Men det är trösterikt för oss klimatrealister att tveksamheterna inför fortsatta klimattokigheter sprider sig bland de deltagande länderna.

 

Annat om klimatet:

Svenska Klimatsans, alltså i första hand Sture Åström och Tege Tornvall har gett sig till att beskriva på engelska vad som egentligen reglerar vårt klimat, den Atmosfäriska Effekten. Sprid gärna denna kunskap till alla era internationella kontakter! Svenska med för den delen.

Ljusning i svensk politik?

När jag debatterat klimatfrågan på Klassiskt Liberala Partiets interna hemsida i någon veckas tid, med varierande bifall, drog jag lite förtörnad över att det inte var hundraprocentigt bifall, till med följande beskrivning:
För att göra det ännu tydligare.
Det finns ingen annan fråga som så omedelbart hotar all frihet för såväl individer som nationer, som just klimatfrågan. I denna fråga har de totalitära ideologerna funnit den hävstång med vilken de i alla lägen, utan att behöva presentera konkreta bevis, kan hänvisa till klimatet när de klavbinder hela världen.

Och fick till svar av en partimedlem:
Väldigt sant Mats. Du är en mycket skicklig debattör inom detta området, nästa gång jag träffar på en klimat alarmist så hänvisar jag dem till din blogg. Du har helt rätt i att klimatet hela tiden används för att genomföra frihetsinskränkande vänster agenda.

Sådant värmer!

Publicerat i Frihet, Klimatbluffen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 7 kommentarer

Vindkraft trumfas fram

Jag kritiserade nyligen Energimyndigheten bland annat för att deras redovisning av vindkraftens kostnader inte är trovärdiga. Här kommer mer bränsle, lånat från Bertil Perssons redovisningar.

I Energimyndighetens, EM:s, rapport ER 2016:17 ges elproduktionskostnad för vindkraft till 35-55 öre per kWh vid en produktion om 16 TWh per år, Bilaga 1 (sid. 3, Figur 1). Följande fel finns i ER 2016:17:

  1. Rapporten bygger på upp till 25 år som livslängd men är 12-15 år av 10 000 verk i Danmark och England[1][2]. Kalkyl med vindkraftens kalkylprogram ger elproduktionskostnaden 119 öre per kWh, Bilaga 2
  2. EM antar effektivitet 38 procent – utfallet för åren 2014-2016 var 28 procent
  3. EM beräknar ökande effektivitet för stora verk medan effektiviteten minskar från 33 procent för 2,3-MW-verk till 30 procent för 3,3-MW-verk (stora verk ställs för tätt), Bilaga 3. (I projekt Markbygden ETT ställs t.ex. verken ned till 3 gånger turbindiametern inbördes avstånd, medan kravet är 7 gånger dito, Bilaga 4).

Jag kan inte redovisa excelprogram (bilaga 2 och 3) eller pdf (bilaga 4) om jag inte har en länk. Men Perssons siffror är bestickande! Av de 179 verken i Markbygden ETT är det endast tre som klarar kravet på avstånd 7 gånger rotordiametern.

 

Vidare ges andra perspektiv på vindkraft och just Markbygden i tidningen Trucking nr 12, 2017. I ett reportage om företaget Berco, som bygger och bygger om terrängvagnar för att passa civilt bruk i olika former, visas en bild på en BV 206 på sidan 58.

Bildtexten lyder: En BV 206 hyrvagn inne på service. Notera gallerskyddet på taket, som vittnar om att vagnen jobbat i en vindkraftpark. Där kan så kallade iskast på tiotals kilo slungas iväg av turbinbladen och falla från höjder på uppåt 100 meter, och skulle med lätthet slå igenom vagnens plastkaross.

På sidan 34 inleds ett fyra sidor långt reportage om just Markbygden. Där redovisas att företaget BDX fått uppdraget att förbereda för en liten etapp av Markbygden ETT. Det handlar om att förvandla många hektar orörd blötmyr till vägar, vändplaner och fundament. Allt sådant som för en vanlig markägare är strikt förbjudet enligt Miljöbalken. Här genomförs det med statens goda minne och skattebetalarnas pengar.

I en bergtäkt på området krossar man 12.000 ton berg i veckan, men ska öka till 15.000 ton. För vart och ett av de 78 fundamenten gräver man ur 1700 kubikmeter jord, sedan gjuter man med 650 kubikmeter betong. Totalt för de 78 verken blir det 900.000 m3 schaktmassor och 47.000 m3 betong. Den totala planen för Markbygden är på över 1000 vindkraftverk.

Finns det ingen ansvarig människa i detta land som kan ställa den enkla frågan om vi verkligen behöver fara fram på detta vis med våra samlade resurser?

Publicerat i Aktuella övriga ämnen, Klimatbluffen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 3 kommentarer

Favorit i repris, Den nya nakennojjan

Den nya nakennojjan är en av de mest lästa artiklar jag någonsin skrivit. Den återkommer ständigt i besökslistorna på Frihetsportalens statistik. Den publicerades innan jag vågade öppna för kommentering, så här är den igen. I tillägg på slutet kommer lite nytt.

För hundra år sedan badade män och kvinnor sedligt i baddräkt. Men nya material och ett ivrande för sundhet minskade båda könens badkläder. Intresset för kroppens sundhet likaväl som dess frihet resulterade i frisksportarföreningar, naturister och liknande. Nakenhet ansågs naturligt och hälsobefrämjande.
Sådan nakenhet skildrades lite senare på film som en del i illustrationen av svensk naturlighet. Utomlands, där andra religiösa eller moralstämplade normer gällde, kom den att kallas den svenska synden. Vi som vuxit upp i en inhemsk kultur med bastubadande har aldrig sett nakenhet som något onaturligt eller fult.


I 50 år, från mitten av 20-talet till mitten av 70-talet var nakenhet inget problem i Sverige. Efter p-pillrets ankomst var kvinnors sexualitet inte heller något problem. Ingen (ja, det vill säga nästan ingen, det finns alltid några som drar på sig moralens snipiga uppsyn) ansåg det märkligt att kvinnor tog för sig av sex och njöt lika mycket som män. BH:ar kastades och de som behölls på blev tunna och följsamma. Det blev nästan en kvinnlig rättighet att få orgasm när hon ville och en manlig skyldighet att leverera den.

Men mot slutet av 70-talet hände något. Feminismen hade fått fäste i kvinnors idévärld. De extrema ideologerna menade att kvinnor som gillade sex var lurade av männen och att de i princip var nyttiga idioter för männens syndiga (förtryckande) lustar. Utvecklingen har i stort sett fortsatt i den nya tangentens riktning. Nakenhet betraktas nu som ett samhällsproblem. Särskilt nakna män är besvärande, hotfullt verkar det som. Trots att just nakna män torde vara de mest sårbara.
Kvinnors baddräkter har länge varit så små som de bara kan bli. Mäns baddräkter nådde sitt minimum i slutet av 50-talet. Nu är de större än någonsin, åtminstone från midjan och ner. En vuxen man i vanliga simbyxor, jag nämner inget märke, betraktas nästan som en sexbrottsling. Vad är det män ska skämmas för?

Tant Gredelin, justitieministern, undslapp sig en gång att hon helst ville förbjuda de tankar vissa människor får när de ser naket på bild. Det är endast ett fåtal extremt repressiva diktaturer genom hela historien som ansträngt sig för att kontrollera och straffa medborgarna för vad de tänker.
Nu har åter bh:arna blivit tjockt vadderade och uppstagade med ståltråd. Kvinnor implanterar, lägger till och drar ifrån kirurgiskt. Även män, fast det är mindre vanligt. Samtidigt har vi nakenhet och anspelningar på sex i reklam och nyhetsrapportering mer än någonsin. Det är som om det finns två sorters människor i vårt samhälle. De som får vara nakna på bild och de som inte får vara det. Det är svårt att utröna huruvida de godkänt nakna tillhör en högre eller en lägre klass. Vilken moralstandard ska man följa här? Är detta kanske en ny offentlig dubbelmoral i Sverige?
Jag tillhör dem som gärna är naken, badar naken etc. Men när någon försöker sälja något till mig med nakenhet som argument, då vill jag inte köpa. För som så många andra, känner jag att de försöker manipulera mig med stereotypa fördomsfullheter. Är denna mediala manipulation i marknadsföring hönan eller ägget? Är det den minskade acceptansen för alldaglig nakenhet som gör att det fungerar som försäljningsknep, eller är det reklamens nakenhet som gör naket opassande i vardagen? Får vi vanliga inte vara nakna, för att den rätten, eller möjligen skyldigheten tillhör en viss medial över- eller underklass?

En gymnasierektor avskedades med buller och bång i Luleå för ett par år sedan, efter att han lagt ut nakenbilder på sig själv på sin facebook. Nu har han fått rätt i arbetsdomstolen, arbetsgivaren gjorde fel som avskedade honom för vad han gjorde privat. Han hade faktiskt inte begått något brott.
Precis 115 år sedan Gustaf Fröding åtalades för osedlighet när han diktade att kvinnor har rätt till sex på sina villkor, försöker man döma män som söker sex på sina villkor. Har vi inte kommit längre i frigjordhet, i efterlevnaden av FN:s stadgar om mänskliga rättigheter (de gäller faktiskt även män), i moralsyn? Har vi bara gått varvet runt i dubbelmoral?


I Sverige är sexköp idag förbjudet. Men i Tyskland kan handikappade personer få sexuell terapi på remiss. Nej, de som utför tjänsten kallar sig inte prostituerade. De är sexterapeuter. Patienterna uppges få ett medicinskt påvisbart förbättrat hälsotillstånd. Självklart gynnar såväl fysisk som emotionell stimulans läkningsprocessen. Vem hade trott något annat?

Nej, jag har inget heltäckande svar till alla dessa frågor. Men ju fler bitar man lägger till pusslet, desto mer förbryllande blir det. Ju fler svar jag försöker formulera, desto fler frågor poppar upp.
Men jag vet åtminstone detta. Det är skönt att vara naken, om man inte fryser. Beröring hud mot hud ger en helt annan upplevelse av kontakten med en annan människa. Det behöver inte alls vara sexuellt. Frivilligt och ömsesidigt överenskommet sex är avkopplande och ökar välbefinnandet. Vad behöver man mer veta?

 

Jag har enda sedan jag första gången hörde ordet feminism uppfattat det som en diskriminering mot män och en långsiktig strävan efter total kvinnlig dominans. Det är själva den språkliga betydelsen av ordet som logiskt ger den tolkningen. Jämställdhet är i det sammanhanget bara en nyordskonstruktion avsedd att förvilla. En språkligt korrekt benämning på en -ism som vill se alla människor som likar heter humanism. Alla andra är, åtminstone språkligt sett, diskriminerande särintressen.

Det Goda Samhället hade en tänkvärd utveckling av feminismen och könsrelationerna den 17 november.

Publicerat i Jämlikhet | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 kommentarer

Tjeckien begär ordning

I Sverige matas vi oupphörligt med hur bra och nödvändigt det är med EUs centralplanering. Inte ett ord kommer fram om det motstånd som finns bland etablerade partier och politiker på olika håll i unionen. Det som märks folkliga proteströster, då redovisat med avsky och fördömanden, och så brexit förstås.

Men länder som Tjeckien, Polen och Ungern har partier i parlamenten och regering som vill något annorlunda med EU än vad Merkel och Macron vill. Det redovisas dock inte, åtminstone inte utan höjda ögonbryn och fördömanden.

Polen vill ha en annan energipolitik och en annan invandringspolitik. Tjeckien vill ha en annan invandringspolitik och en annan vapen/självförsvarspolitik. Ungern vill ha en annan invandringspolitik.

Czexit skulle kunna bli verklighet. Inte i något annat medlemsland visar opinionsundersökningar lika starkt stöd för att lämna unionen. Den nyvalde regeringsbildaren Andrej Babiš, har framfört funderingar på en folkomröstning i frågan.

Som jag ser det måste Bryssel, alltså politiker och tjänstemän i de byråkratiska skyttegravarna därstädes sluta skjuta irritationspolitik och vardagshinder mot Europas folk. De måste våga släppa taget och tillåta mer frihet, mer individualism och självständighet i Europa. Om inte, kommer Bryssel att tappa taget helt och hållet.

Men det finns de som inte håller med mig. Det finns européer med något slags grön läggning som anser att Bryssel måste stärka sitt juridiska grepp över medlemsstaterna. I detta fall gäller det till exempel skogsskötsel. De är inte redo att i vare sig demokratisk eller frihetlig anda lämna något manöverutrymme till varken stater eller individer. Bara av den anledningen är det viktigt att skära ner Bryssel till en hanterlig storlek.

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 5 kommentarer

Miljardmöte i Bonn

 

Vi försöker igen, med ännu bättre siffror. Gästskribenter är Tege Tornvall och Sture Åström, från Klimatsans.

Den 6-17 november samlades 11.306 anmälda delegater från hela världen till FN:s klimatmöte i Bonn, officiellt för att diskutera Jordens klimat. I själva verket förhandlade de om finansiering och fördelning av utlovade 100 miljarder US-dollar per år till utvecklingsländer för att dessa skall avstå från kol för sin energiförsörjning.

Det skall minska tillförseln av koldioxid till atmosfären från sådan förbränning. Bakom ligger tesen att mer koldioxid skulle värma atmosfären till farligt höga nivåer. För att undvika detta uppmanas mänskligheten att åka mindre bil, flyga mindre, äta mindre kött, elda mindre med kol, etc.

Dock icke delegaterna i Bonn. De kom knappast till fots  eller per cykel. De flög från världens alla hörn. På plats åkte de visserligen eldrivet, men knappast hela tiden – och även eldrivet kostar. De bodde på dyra hotell värmda främst med el från kolkraft och åt inte bara grönt utan även fisk och kött. Ett och annat glas vin slank säkert också ned.

Till officiella delegater kom även annan FN-personal, representanter för olika miljö- och intresseorganisationer samt media. Till Paris var de totalt 15.000 personer. Till Bonn var 7.809 anmälda. Därtill kom för mötet anlitade administratörer samt polis och vakter. Även om mötet var mindre än Paris-mötet, samlade det totalt rimligen 25.000 personer.

Låt oss anta följande kostnader per person: Flertalet flög snarare affärs- än turistklass. ToR kostade det säkert 10.000 kr. i snitt inkl. transfer. De stannade kanske tio nätter. Per dygn kostade hotell eller hyrt rum minst 2.000 kronor, transporter 300-500 kronor och mat och dryck 1-2.000 kronor. Med andra småkostnader blir det minst 3.500-4.500 kronor per dag och person = minst 35-45.000 kronor för veckan – plus flyget = 45-55.000 kronor.

Vi räknar på 50.000 kronor. 25.000 personer gånger 50.000 kronor = 1,25 miljarder kronor, kanske mer. Arrangörerna anger själva 70 miljoner € egna kostnader = 675 miljoner kronor.  Paris-mötets totala budget var 170 miljoner €, alltså 1,65 miljarder kronor.

Detta upprepas år efter år. Bonn är det 23:e stora ”klimatmötet” – oräknat hundratals mindre möten. Totalt har de rimligen kostat minst 25-30 miljarder kronor.

Allt för att minska tillförseln av koldioxid till Jordens växtlighet. Koldioxid är nämligen växternas livsnödvändiga näring. Mer koldioxid får det att växa mer. Sedan Lilla Istidens kallaste period har Jorden värmts 4-5 grader. Det har värmt haven. Varma hav gasar ut koldioxid.

Välkommen uppvärmning (återhämtning) och mer koldioxid har gynnat Jordens växtlighet och skördar. Sedan 1930 har skördarna ökat mer än fem gånger. De senaste 30 åren har växtligheten ökat 14 procent. Färre lider nöd. Fler har fått det bättre.

Det vet nog utvecklingsländernas ledare. Men de vill gärna dela på utlovade 100 miljarder US-dollar per år. Därför blir ”klimatmötet” i Bonn en huggsexa om dessa pengar – med påstått klimathot som täckmantel.

Tege Tornvall
Sture Åström

Nätverket Klimatsans

Publicerat i Gästlistan, Klimatbluffen | Etiketter , , , , , , | 4 kommentarer