Kulturen är en sköka – fortfarande

Detta är ytterligare en av de artiklar jag publicerade innan jag öppnade kommentarsfältet, 7 januari 2012.

Det pågår en debatt på Newsmill, SvD och DN bla. om varför kulturen övervägande är röd. En del anser att det är naturligt att kulturen är vänster. Exempelvis påstås att kulturen är vänster för att den är till för att häckla makten. Ursäkta vilken planet kommer sådana kulturknuttar ifrån?

Genom historien har kulturen alltid speglat makten. Under feodaltid flyttade den runt och hyllade sina mecenater. När kyrkan hade makten var kulturen religiös, ofta pietistisk. Under tidig industrialism blev den borgerlig. När socialismen fick makten blev den vänster. Kulturen är en sköka som skänker nöje till den som betalar bäst. Som smickrar för sitt levebröd.

Om kulturen i Sverige fortfarande är vänster så betyder det att det fortfarande är vänstern som har makten och betalar bäst. Det märkliga i Sverige är att vänsterkulturen är småborgerlig, Carl Larsson, Astrid Lindgren och Evert Taube, till exempel. Å andra sidan säger sig högerpartiet i Sverige vara det nya arbetarpartiet.

Så det kanske är sant att kulturen i Sverige är vänster. Det kanske är sant att det är naturligt, med tanke på hur makten i våra myndigheter och regering framställer sig själva. Eller så är det hela bara ett trick med speglar?

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 10 kommentarer

1989 blev starten för västvärldens förfall

Kommunismen dog inte med murens fall, den flyttade bara ut i väst. Väst hade inte vunnit. Men i tron att man segrat lämnade borgerligheten i väst walk over och övergav spelplanen. Resterande ideologiproduktion togs över av global monopolkapitalism och religiös extremism. Det verkar som om borgerligt allmängods i det närmast förintats under efterkrigstiden innan murens fall. Så när muren föll fanns ingen borgerlig ideologi redo att ta emot de som undsluppit kommunismens bojor, ingen kraft som kunde stå emot de kommunistiska ideologer som spreds över världen.


Därför har kommunister och andra vänstertänkare kunnat etablera postmodernism, genusteori, feminism, identitetspolitik, intersektionalism, rasism, HBTQ nu även med tillägget I, kulturmarxism, med mera. När jag läste idéhistoria B (minns inte exakt, men 2005-10 ca), var svaret på alla frågeställningar Michel Foucault, 1926-84. Han var en fransk filosof som underkände alla sanningar. Han avled som sagt fem år innan muren föll. Alla hans teorier borde omgående ha förpassats till historiens sophög, eftersom hans idévärld försvann med murens fall. Men han är fortfarande aktuell hos de vänsterelement som tycks anse att hela världen nu är eller borde vara kringränd av kommunismens mur. Det finns andra vänstertänkare med, men jag nöjer mig att peka på Foucault som exempel.


Monopolkapitalisterna bejakar den gränslösa globalismen. Det är väl närmast axiomatiskt och kan inte förvåna någon. Kommunister och socialister är globalister av både tryck- och dragkrafter. Dels lockelsen om internationell eller global socialistisk solidaritet. Dels behovet att fortsatt fjärma sig från nationalismen i nationalsocialismen.


Sakta har det gått upp för borgerliga tänkare i väst att man måste uppfinna borgerligheten på nytt, i en ny kontext. Liberalismen är helt död, lönnmördad av såväl konservativa som så kallat progressiva. Övergiven att möta svältdöden av liberalerna själva.


Nationalism är en given idé att marknadsföra för den som vill föra fram ett borgerligt alternativ. Det är en arena som helt övergivits av i stort sett alla, så där kan man dominera även om man naturligtvis får utstå spott och spe från alla som tvingas inse att de lämnat den schackrutan obevakad.


Religionen som den var förr, lockar en del borgerliga politiker. Men folket och hierarkierna är inte som de var förr. Artonhundratalets religion och religiositet är inte politiskt användbar längre. En tro kan vara ett gott stöd och en samlande kraft i svåra tider. Men idag måste en sådan tro för att passa in i politisk teori som samlar stora skaror vara mindre paternalistisk, mindre dogmatisk och mindre mirakelorienterad hallelujasjungande. Istället måste den betona sitt etiska föredöme för samhällsutvecklingen och dess utövare, i synnerhet prästerskapet, måste i praktisk gärning vara moraliska ledare. I denna religion inkluderas hyllande av nit och flit i allt arbete.


Nationalekonomiskt måste frugalitet råda med skattemedlen. Detta bör inte vara någon svårighet för en ideologi som begränsar sina åtaganden till den egna nationen och det egna folket. Har man en därtill en grund i en lågmäld religion med etik, moral, nit och flit som vägledning behöver man inte försvara inför folket varför grandiosa utsvävningar lyser med sin frånvaro gentemot både politiker, myndigheter och de fria medborgarna.


Lägg till det ett försvar av äganderätten, ett skydd för såväl rätten att äga som rätten att bestämma över det man äger. Komplettera med familjepolitik och utbildningspolitik som passar väljare med borgerliga värderingar, så bör en sådan ideologi kunna bli framgångsrik i många västländer.

P.S.
Glömde nämna protesterna på Himmelska Fridens Torg 1989 och de förändringar på det demokratiska och frihetliga planet som det nästan inte alls fört med sig i Kina. Samtidigt som den ekonomiska utvecklingen varit betydande i denna kommuniststyrda superstat. Kommunismen ser kanske död ut vid en hastig blick. Men under ytan lever liket! I Hong Kong går utvecklingen trots utfästelser 1997 mot det sämre.
Jan Norberg varnar idag för Kinas inflytande i världen.

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 17 kommentarer

Klasskampens asymmetri

Den skötsamme, arbetande, skattebetalande medborgaren kan i stort sett inget göra utan att den repressiva staten slår till med sitt våldsmonopol och rättsväsendets alla irrgångar. Uttryck dig lite tillspetsat på Facebook och du blir bötfälld för hatbrott. Ha ett skott av fel sorts ammunition i ditt vapenskåp och du fälls för grovt vapenbrott och du förlorar alla licenser för dina legala vapen. Försvara din egendom med ett slagträ och du blir dömd för övervåld och en del annat. Kör för fort och du blir av med körkortet även om det är ditt levebröd. Listan kan göras hur lång som helst.


Men så kommer bidragstagare, vilsna studenter, knarklangare och allsköns småbrottslingar och demonstrerar. De uppviglar till våld, de slår söder och plundrar, de mördar skötsamma människor som står i vägen, de attackerar polisen, de kräver underkastelse. De får medströmsmedias sympatier. De får polis och militär, som ska upprätthålla den suveräna statens lag och ordning att dansa med eller stå på knä och instämma i slagorden. De får statsledare att stå på knä och göra avbön för hur det demokratiska samhället sköts.


Men framför allt annat får de de vanliga skötsamma medborgarna som bevittnar allt detta att känna vrede mot vad detta destruktiva pack hänger sig åt, känna vrede och förakt mot sina valda politiker som inte anser sig kunna sätta in ens samma våldskapital mot samhällsomstörtarna som de gör mot de skötsamma medborgarna.


När skötsamma medborgare försynt påtalar detta blir de kallade rasister av medströmsmedia och trollskarorna av partigängare som försvarar sina syltryggar till politiska företrädare.


När detta blivit norm är nästa steg civilsamhällets totala sammanbrott. Det kan beskrivas med flera begrepp. Men de två vanligaste är nog anarki och inbördeskrig.

Det kan finnas en lärdom från berättelsen om Sodom och Gomorra att ta vara på, 1:a Mosebok från 18:16 för den som vill läsa. Det är inte specificerat vilka synder som plågade de två städerna, men de var uppenbarligen många och svåra och gjorde livet outhärdligt för de rättfärdiga människorna i dessa städer, om där nu fanns några förutom Lot och hans hustru.
Sedan att det finns falska rättfärdiga, som poserar med sin godhet, men i grunden är genomfalska, är del av samma bekymmer, men från ett annat håll.

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 32 kommentarer

Bästa summeringen av Arktis ishistoria

Nils-Axel Mörner, Jan-Erik Solheim, Ole Humlum och Stig Falk-Petersen presenterade igår en omfattande redovisning av Arktis ishistoria och orsaker till förändringarna. Jo, just det, det har förändrats kontinuerligt genom historien. Förändringarna har påverkat fiske, val- och sälfångst längs de norra kusterna.


Inkluderat i redovisningen är bland annat Golfströmmens variationer, systemet jord-måne, förändringar i jordens rotation, variationer i solvind, planetary beat alltså variationer i de gravitationskrafter som främst Jupiter och de fyra stora planeterna orsakar på solsystemet, och mycket annat.


Det är ett detektivarbete de fyra lagt ner på att sammanställa känd kunskap för att få en historisk bild av klimat och isförhållanden i Arktis. Riktiga meterologiska mätningar på plats utfördes systematiskt endast under cirka 100 år. Från cirka 1990 minskade antalet stationer och nu förlitar man sig i hög grad på satellidata.


De fyra forskarna inser två tänkbara scenarion för framtiden. En linjär med ökande värme som leder till ett isfritt Arktis. Eller en cyklisk utveckling där isutbredning och kyla varierar ungefär som historien visar att det gjort. De menar att deras data visar på en klart större sannolikhet för det senare alternativet.

Här är länk till rapporten.

Publicerat i Klimatbluffen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 9 kommentarer

Qualified Immunity = inget Tjänstemannaansvar

I fallet Pierson v. Ray (1967) etablerade den amerikanska Högsta Domstolen en doktrin qualified immunity, att offentliga tjänstemän inte ska kunna åtalas eller stämmas för mindre brott, om det inte klart kan bevisas att de brutit mot federal lag eller hindrat någon att utöva sina konstitutionella rättigheter. Det är alltså inte lag stiftad av Senaten, det är en rättspraxis med prejudikat. Pre-judikat betyder, som jag många gånger förklarat, ordagrant för-dom.


Kritik finns att det bland annat leder till polisbrutalitet, eftersom det är så svårt att entydigt fastställa brott mot federal lag eller konstitutionen. Statistiken tycks bekräfta den bilden. Inte heller går det att bli av med dåliga poliser och tjänstemän, har det visat sig. Det hela skulle kunna peka mot att Derek Chauvin kommer att frias. George Floyd försökte använda falska pengar, hade höga doser av droger i och på kroppen. Det är brott som polisen kallats till platsen för att beivra. Att han arresterades var alltså inte ett utslag av rasism inom poliskåren. Floyd hade dessutom hjärtfel, samt var smittad av Covid19. Lämnar brasklapp för att alla dessa uppgifter om hans hälsotillstånd inte är verifierade, men vad som är sant där kommer att redovisas vid rättegången.

Ingen konkret dödsorsak har kunnat fastställas. Hjärtfelet tillsammans med drogerna, C19 och den stressande situationen kan ha utlöst döden även utan trycket från Chauvins knä. Han var dessutom tidigare dömd och välkänd av polisen. Troligen kommer ingen domstol att kunna bortse från rimligt tvivel, vare sig att han dog av polisvåldet, att våldet var obefogat, eller att det var en akt av rasism. Chauvins tre kollegor på platsen var nämligen en svart, en latino och en asiat. Chauvins försvarsadvokat kan luta sig tillbaks och säga “rimligt tvivel” till allt åklagaren påstår.


Denna doktrin om ansvarsfrihet för offentliga tjänstemän kom alltså några år innan Olof Palmes regering lade fram för riksdagen att låta svenska tjänstemän gå fria från allt ansvar i sin tjänsteutövning. Det för den tidens sossar så förhatliga USA hade gått före och visat vägen hur man i socialistisk anda gör folket rättslöst mot staten. Men staten det är vi, anser sossar. Att kunna placera aktivistiska tjänstemän runt om i statsapparaten utan att folket kan skydda sig eller hävda sina grundlagsfästa rättigheter, det smakade naturligtvis mumma.

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 11 kommentarer

Nedstänging skapar elproblem

I Storbritannien har nedstängningen av landets arbetsplatser och skolor till följd av coronapandemin resulterat i okontrollerbara svängningar i elnätet, vilket i sin tur gett fläckvis elavbrott från tid till annan. Vindkraften har inte gjort situationen bättre. Flera elbolag riskerar konkurs.


Nu har ett nytt stort gaskraftverk, Europas största, fått klartecken att byggas. När det står klart kommer det troligen med dålig lönsamhet att användas för att balansera intermittensen i vindkraftens elleveranser.

Publicerat i Aktuella övriga ämnen, Klimatbluffen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 25 kommentarer

Ställda energifrågor – en gång till

Än en gång en gammal artikel som jag publicerade innan jag öppnade för kommentarer. Denna är från 2011-12-11.

Låt oss anta, för resonemangets skull, att vi i framtiden vill bruka en annan energikälla än petroleum för transporter. Denna vilja kan ha uppkommit av vilket skäl som helst, knapphet, miljöpåverkan eller något annat. Hur viljan till förändrat val av energi uppkommit är inte av intresse för detta resonemang.

Den dag vi väljer ett annat energislag, vad vill vi då att det skall ha för önskvärda konsekvenser? Vilka konsekvenser vill vi undvika?

Några krav på egenskaper (som medför vissa konsekvenser) det är rimligt att ställa på en energikälla lämpad för transporter, är exempelvis att den har god energitäthet. Alltså att man får med sig mycket energi på fordonet så att en större del av lastkapaciteten kan nyttjas för personer och gods. Vidare bör det vara enkelt och snabbt att förnya fordonets förråd av för färden nödvändig energi.


Det förråd av energi man medför på fordonet måste naturligtvis också räcka till andra nödvändiga funktioner än själva framdrivningen. Således funktioner som datorstödda säkerhetsfunktioner, belysning, vindrutetorkare och spolare, samt värme och kyla i kupén. Förrådet ska räcka till en god aktionsradie, 20 mil torde vara ett absolut minimum.

Det aktuella energislaget ska också klara en seriös LCA-analys. Alltså att den får inte kosta för mycket i insats av energi eller andra resurser att producera fram till färdig produkt och inte heller i kostsam efterbehandling.

Till de icke önskvärda konsekvenserna hör skadlig miljöpåverkan direkt till luft, jord eller vatten. Därutöver kommer indirekt påverkan som kan vara svårare att överblicka, särskilt när energislaget är i början av sin “karriär” som ny stor energikälla. Till de icke önskvärda indirekta effekterna kan räknas energigrödor som tar god jordbruksmark, lämplig till matproduktion, i anspråk.

Vilka förberedelser kan vi göra för att ett framtida energislag ska bli användbart?

En är att ordna vår infrastruktur så att den på ett flexibelt vis både kan nyttja den nya energin och samtidigt tillgodose våra behov. Det utesluter till stora delar spårbunden infrastruktur. Den är för dyr att anlägga och inte på långa vägar tillräckligt flexibel.

Två sammankopplade frågor som inte nödvändigtvis har samma svar, är dels frågan hur denna energikälla kan nyttiggöras på bästa sätt i livsmedelsproduktionen? Dels hur och var vi ska bo för att livsmedelsproduktionen som sådan ska fungera och hur försörjningen av de stora städerna ska ordnas?

Hur kommer svaren på dessa frågor att påverka synen på individ – kollektiv, äganderätt? Kommer planhushållning eller marknadslösning att förordas? Vilket är effektivast?

Så länge petroleum inte ger mer skador än dem vi känner till idag finns det ingen anledning att begränsa användningen på konstlad väg. Med gott stöd av Jevons paradox kan vi med säkerhet slå fast att den andel bränsle vi skulle avstå från att använda inte skulle förbli oförbrukad. Den kommer att istället användas av andra aktörer i andra länder. Vår bästa strategi är därför att använda petroleumbränslet så länge det är tillgängligt, till att på bästa sätt bygga en infrastruktur som är ändamålsenlig även med ett eller flera andra bränsleslag. Den nation som avsiktligt suboptimerar sin energianvändning, i tron att det som inte förbrukas finns kvar, har dels fel och kommer dessutom att vara i ett sämre läge än de nationer som byggt upp nyttigheter med hjälp av tillgänglig energi.

En viss övergripande samhällelig planeringsinriktning måste nog till för att ge stabila och förutsägbara villkor. Men lösningarna bör i huvudsak levereras på sina egna meriter, av marknaden.
Så vilken är den nya energikällan? Jag vet inte, men jag tror att det visar sig under vägen. Om vi inte stänger ögon och öron, inte låser vår fantasi vid endast en lösning.

Publicerat i Klimatbluffen, Trafik | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , | 21 kommentarer

Sossarnas revolutionstryck ökar

Jan Kozak, tjeckisk kommuniststrateg beskrev omstörtande verksamhet via samordnat tryck både uppifrån och nerifrån. Metoden kallas revolutionär parlamentarism. Processen ska göra det möjligt att få folket att kräva en mer totalitär stat. I Tjeckoslovakien lyckades det och under 40-talet blev det en lydstat till Sovjetunionen. Detta finns väl dokumenterat och beskrivet av John F. McManus här.


Det är ett märkligt förhållande att tryck underifrån av något slags borgerliga väljare lagts på Sveriges regering i coronapolitiken, för att åstadkomma hårdare förtryck, mer övervakning och annat som borgerliga väljare normalt önskar mindre av. Uppenbarligen har det skett av större rädsla för viruset än för staten. Dessa personer som synts i sociala och alternativa medier verkar vara dels kända anhängare av SD, AFS, MED, KLP och allmänborgerliga väljare som kanske kommer att rösta på något av dessa partier eller hålla fast vid något alliansparti.


Socialdemokraterna, som under mandatperioden känt att makten är på väg att glida dem ur händerna har hanterat coronakrisen dåligt på alla sätt utom ett. De har använt den för att tysta samordnad opposition och de har skickligt fått MSM att vara megafon för deras politik.


Men de inser att detta inte räcker. De måste hitta ytterligare tryck mot sig själva för att trygga makten. Då kom George Floyds död och efterföljande demonstrationer och upplopp som en skänk från ovan. BLM och Antifas våldsamheter, George Floyds död och amerikanskt polisvåld är frågor som inte angår oss i Sverige annat än som mindre nyheter. Poliserna som grep Floyd är redan åtalade och det amerikanska rättsväsendets kvarnar mal ovanligt snabbt. Men importerat blev det ett friläge som sossarna bara inte kan missa. Med sina etablerade kontakter i subversiva utomparlamentariska kretsar organiserade de snabbt en demonstration på Sergels torg. De fixade även polistillstånd trots coronapolitikens förbud för större folksamlingar än 50 personer.


Kozak beskrev metoden i Tjeckoslovakisk kontext där, liksom i de flesta länder där revolutionär parlamentarism tillämpas, finansieras trycket uppifrån av rika personer och organisationer. I Sverige finansierar sossarna det själva via skattepengar som de betalar ut i form av bidrag till sockpuppet-organisationer som de själva redan kontrollerar. Det är säkrare så.


Med kombinationen av trycket underifrån kring framför allt äldredöden i coronapandemin och de uppifrån till Sverige importerade underifrån-demonstrationerna för BLM, åstadkoms nu detta dubbla tryck som med all sannolikhet leder till att sossarna sitter kvar vid makten och minskar friheten i Sverige. För att säkra ständigt sådant tryck tar sossarna hjälp av MP för att importera en permanent underklass.


Det enda som kan förhindra det är att något borgerligt parti skaffar en ryggrad och utmanar sossarna genom att precis som Trump gjort, direkt exponera och attackera sossarnas smutsiga väljarköp och ohederliga symbios med odemokratiska rörelser. Men jag ser ingen sådan ryggrad!

Publicerat i Aktuella övriga ämnen, Frihet | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 21 kommentarer

Wikipedia starkt vänstervridet

Vi har haft upp det förut här på Frihetsportalen, att Wikipedia blivit kidnappat av vänsterextremister och aktivister som suddar, ändrar och blockerar för att deras budskap ska släppas fram och inget annat. Massan ska indoktrineras och hållas i okunnighet.


Nu hr Wikipedias grundare, Larry Sanger, konstaterat samma sak och uttalat sin besvikelse över att det blivit så. Hans tanke med Wikipedia var korrekt och allsidig information tillgänglig för alla. Men som vi vet så står inte de vänsterblivna ut med vare sig att folk har rätt information eller kan tänka själva.

Publicerat i Aktuella övriga ämnen | Etiketter , , , , , , , , , , , , , | 3 kommentarer

Sexarbete, ett framtidsyrke?

En spaning in i den framtid som kanske väntar oss. Tecknen finns där, men det är inte säkert att de förebådar det jag skriver här. Endast den som lever får se.


Just nu debatteras Paolos Robertos nattliga eskapad i Stockholms nöjeskvarter. Det visade sig lite oväntat vara Östermalm. Feminister ondgör sig över att MÄN kan köpa sex och gör det. Kvinnor behöver kanske inte köpa sex i samma utsträckning, det räcker vanligen med att inte säga nej, eller åtminstone säga ja, som det tydligen numera krävs.


Under radarn, det vill säga bland vanligt folk men inte i de stora tidningarna diskuteras vad man ska tycka om och eventuellt göra med de infertila medelålders och äldre kvinnor som reser till Afrika för att köpa sex. Eller som upplåter sitt hem åt migranter, mot sexuella tjänster. Dessa kvinnor kallas ofta för batikhäxor, ett måhända träffande men ändå osympatiskt uttryck. Kanske likvärdigt med torsk ändå. Men frågan är varför dessa kvinnor inte stigmatiseras i medströmsmedia? Är svaret så enkelt som att MSM styrs av vänsterfeminister av alla kön och de tycker det ska vara så?


I debatten förekommer åsikten att kvinnor som säljer sex är egentligen blir våldtagna och att ersättningen i pengar är ett bevis för detta. Det är främst antikapitalister som påstår detta, medan kapitalister påstår det motsatta. Att pengar är beviset på att det är frivilligt. Vill de inte ha pengarna går det bra att säga nej. I vidare mening reser allt detta frågor som:
Är kvinnor inte kapabla att förstå sitt eget bästa? Bör de vara omyndiga?
Varför beivras inte sexköp när kvinnor köper, eller när homosexuella män köper sex?
Att sälja sex betraktas som något snuskigt. På vilket sätt är det mindre snuskigt att som sjuksköterska lägga om variga sår, eller att som vårdbiträde tömma ett bäcken, än att som sexarbetare hjälpa en medmänniska till orgasmens njutning? Att bereda njutning genom att locka till skratt är acceptabelt, både för proffs och amatörer. Till och med om proffset betalat svart till drottninggatsterroristen accepteras det.


En ny tid
Men sex mellan människor kanske snart är omodernt och överflödigt som tjänst. AI betydde förr Artificiell Insemination och är idag standard på flera husdjursraser. Det förekommer även hos människan, dels för par som har medicinska svårigheter att få till en graviditet. Dels hos kvinnor med ideologiska hinder för att ha sex med en man för att åstadkomma en önskad graviditet.


Det AI som det dock talas mest om numera står för Artificiell Intelligens. Där sägs man nu kommit så långt att man kan ha vad som kallas taktil interaktion i realtid. Ännu så länge endast inom kortare avstånd, tio meter eller så. Men med 5G kommer i man en snar framtid kunna ha det på obegränsat avstånd i realtid.


Vad har man då taktil interaktion till? Paradexemplet som alltid lyfts fram är världens bästa hjärtkirurg som kan genomföra hjärtoperation var som helst i världen från sitt hemmasjukhus. Ingen frågar om den där kirurgen aldrig blir trött.


Men det där taktila ska också kunna överföra exempelvis beröringsförnimmelser i realtid. Med samma uppsättning på två olika håll kan du styra en robothand över en pälsbit och känna pälsen mot din egen hand. Varmt, kallt, vått, hårt mjukt etc. Möjligheterna kommer snart att bli oändliga. Tanken att 3D-printing, Artificiell Insemination och Artificiell intelligens smälter samman är då inte långt borta.


Det man kan fundera över är om köpesex då sker helt via internetuppkopplade robotar. Kanske finns det kvar en liten och extremt dyr marknad för lyxen att få ha sex IRL med en människa av kött och blod. Något som den dagen kanske endast de som uppfunnit och programmerat AI-sexet har råd med. En historiens paradoxala ironi i så fall.


För det kan väl inte vara så illa att det endast är när vita män får en stunds avkoppling och njutning av sex, som det måste förbjudas och olagliggöras?

Publicerat i Frihet | Etiketter , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 9 kommentarer