Elsa Widding och Klimatkarusellen

Jag har läst Elsa Widdings bok Klimatkarusellen – vilka frågor kan besvaras? som kom ut i somras. Det är en ovanligt upplagd bok om klimatet, mer personlig än andra jag läst. Den är bra, det är ingen tvekan om det.

Men, jag ser det som problematiskt att Widding enbart betraktat klimatfrågan utifrån den premiss IPCC ställer upp, nämligen att klimatvariationerna är en följd av variationer i strålningsbalans, där antropogent CO2 påstås vara en regulator. Det finns flera andra förklaringar och delförklaringar till hur Jordens klimat fungerar. Bara det att de finns, visar att det inte råder någon konsensus. Detta hade jag förväntat mig att skeptisk bok redovisar åtminstone översiktligt.

Ett bra grepp är att låta andra författare bidra med egna kapitel. I detta fall Morten Jødal, biolog och kemist, engagerad i bland annat Norges Forskningsråd. Gösta Pettersson, biokemist i Lund som väl är mest känd för boken Falskt Alarm. Magnus Cederlöf, civilingenjör och statistiker som bland annat publicerat en vetenskaplig artikel om temperaturserier tillsamman med Lennart Bengtsson. Samt Ingemar Nordin, vetenskaps- och teknikfilosof och en av grundarna till Stockholmsinitiativet.

Precis som bokens undertitel antyder, går Widding igenom vilka frågor om klimatet som kan besvaras och hur. Som väntat blir det samlade intrycket att vi vet alldeles för lite för att börja ha åsikter om vad som eventuellt kan och bör göras för att styra klimatet.

Hon skriver på sidan 60 om klimatets vetenskapliga historia att Jean Baptiste Joseph Fourier år 1816 presenterade hypotesen att koldioxid möjligen kunde påverka den globala temperaturen. Jag har inte läst detta avsnitt av Fourier. Det går stick i stäv med vad han skrev 1824 och som jag översatt från den franska originaltexten. Där påstår han att luftens sammansättning inte är avgörande temperaturen.

Vidare använder han inte begrepp som växthus eller växthuseffekt. Men han beskriver Saussures experiment 1778 på Mont Blanc, då han medförde en låda av kork med svärtad insida och avdelad med glasskivor i flera nivåer. När han riktade den mot solen kunde han konstatera att luften inne i lådan värmdes över omgivningens temperatur och mest längst in.

Fourier skriver dock 1824 uttryckligen att så fungerar inte gaserna i atmosfären. För att det skulle kunna vara så, menar Fourier att gasen måste bli solid, övergå i fast fas på någon höjd i atmosfären. Och eftersom den inte gör det faller likheten med Saussures för övrigt intressanta experiment.

Jag skickade e-post till Widding för ett par månader sedan och frågade om detta, men har inte fått något svar. Jag är fortfarande nyfiken.

Boken är ändå väl värd det blygsamma priset och innehållet förtjänar att bli var medborgares egen kunskap.

Posted in Klimatbluffen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 17 Comments

Regeringen Löfvens näthat

Det händer märkliga saker i Konungariket Sverige. Sedan tidigare är det känt via uttalanden av regeringen att ”de för samtal” med jättarna Youtube och Facebook om redigering och visning av olämpligt material. Det vill säga censur. När regeringen vill ha något borttaget lyfter de luren och låter meddela det. Hållhaken lär vara att dessa bolag fått löfte om billig, närmast gratis el till servehallar i Sverige. Går de inte med på att censurera höjs elpriset.

Det är känt att det hände med SwebbTV på Youtube tidigare i år. Där fick dock en opinion till följd att de fick komma tillbaka. Nu har det hänt igen. SwebbTV visade ett föredrag där statens officiell siffror för bland annat kostnaderna för invandringen redovisades. Det blev uppfattat som hets mot folkgrupp och censurerat, borttaget. Dock åter öppnat efter en vecka.

En kvinna som heter Bilyana Martinovski, akademiker och med ordnade förhållanden har redovisat sin mening om vissa saker i svensk politik, exakt vad är lite oklart för mig. Efter en veckas semester i Egypten greps hon av tio poliser på Arlanda, kroppsvisiterades, frihetsberövades och förhördes. Fyra husrannsakningar genomfördes också i hopp om att finna komprometterande material. Allt detta för ett något som åklagaren rubricerat som ofredande på internet. Ett tydligt utslag av en repressiv statsapparat.

Nu har det även blivit känt att Skavlan-programmet där Annie Lööf och Jordan B. Peterson medverkade, där hon gjorde bort sig så grovt, inte går att se på Youtube i Sverige längre. Men i exempelvis Frankrike går det fortfarande bra. Det är väl Morgan som lyft luren för att freda sin kompis Annie.

Sture Åström på Klimatsans blev intervjuad av Expressen, där han mycket tydligt och pedagogiskt förklarade vad som är fel med klimathotet. Nu har Klimatsans varit nedstängt! Det varade i någon timme. Kanske som ett slags varning. Stängningen inträffade långt innan något av intervjun publicerats, vilket utesluter att servern blivit överbelastad av folk som blivit nyfikna av på Klimatsans att läsa i Expressen.

En ”näthatsgranskare” får en miljon kronor per år för att övervaka näthatet. Hen har är en före detta djurägare som lät sina djur svälta ihjäl, men höll sig undan rättvisa tills preskribtionstiden gått ut. Fick hen detta statliga uppdrag. Mest granskar hen vanliga högerskribenter samt drygar ut sin kassa med att stämma gamla damer som upprörs över vederbörandes djurmisshandel. De stäms för förtal, lagen medger numera att man dömas förtal om man berättar sanningen om en person. Domstolarna dömer vanligen till ”granskarens” fördel.

Den vänsterextrema organisationen Expo, som står under Säpos kontroll brukar regeringen hänvisa till som sanningsvittnen. De får också statsstöd.
Hatjägaren Robert Aschberg är numera ordförande i Publicistklubben.

Det kommer för många signaler om konstiga saker för att man inte ska börja undra…
Skrev en riksdagsledamot i opposition till mig i anledning av dessa ”händelser”.
Sverige är inte ett fritt, friskt och normalt land längre!Posted in Frihet | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 20 Comments

Vad är det de säger?

Här är en PDF med citat jag samlat på mig, lånat och snott från andra under åren. Det är tänkt att dessa citat ska kunna få dem som inte förstår eller orkar sätta sig in i vetenskapen kring klimatfrågan att börja fundera över vad de säger i politiska församlingar, i media och i den allmänna debatten om klimathotet. Vad menar de? Menar de vad de säger? Hur blir det om de får styra politiken efter vad de tror om klimatet?

Den är fritt nedladdningsbar och får spridas fritt. De länkar som åtföljer citaten ger ofta mer information än att bara var en källa till själva citatet.

Klimatcitat-SV-länkar

Posted in Klimatbluffen | Tagged , , , , , , , , , | 20 Comments

Det mesta är inte förklarat, ännu

Far och son Connolly, Michael och Ronan, har ansträngt sig för att förstå hur atmosfären fungerar. Jag har läst deras föredrag i pdf-form som finns här, mer av deras arbete här. De har främst studerat data från väderballonger och jämfört med känd vetenskap för att förstå hur atmosfären fungerar. Fördelen med väderballonger jämfört med alla andra metoder, som ARGO-bojar i havet, mätning på land och satelliter, är att man kan få mätdata från vilken höjd man vill upp till 35000 meter över havet, OCH alla höjder däremellan. Det har Connollys utnyttjat i sin analys.

De ägnar mycken tid åt att redovisa temperaturgradienter genom atmosfären, vid olika tider på dygnet och året. Temperaturen avtar i snitt med 6,5°C per kilometer i höjd. Men det gäller inte uniformt ända ut i rymden. De ställer frågan varför man inte mer problematiserat det faktum att det ovan Tropopausen, i Stratosfären vid 20000 – 35000 möh. blir varmare, precis där ozonlagret finns. De menar att ozonet värms av det infallande solljuset. Man brukar väl hävda att ozonet skyddar mot det energirika ultravioletta ljuset.

Där får jag en undran om kanske ozon är det enda som kan kallas för växthusgas? För jag drar mig till minnes att Fourier 1824 menade att luften som omger Jorden inte kan jämföras med ett växthus. För att den jämförelsen ska vara riktig måste luften någonstans bli solid och fungera som en konvektionsbarriär, precis som glaset i ett växthus. Jag undrar naturligtvis varför ozonet har högre koncentration, dels just där och dels varför det inte blandar sig väl med de andra gaserna i atmosfären, som man antar att gaser gör?

Alla är ense om att en kall kropp eller kall ström inte kan värma en varmare, undantaget von Platens kylskåp som har en kompressor och förångare som gör processen möjlig, liksom moderna värmeväxlare. Mitt antagande är därför att när energi strömmar/strålar ut från Jorden bromsas utstrålningen av ozonlagret. För om ozonet inte blandas fullständigt kan man anta att det utgör något slag barriär.


Nu är detta mina egna hastigt påkomna spekulationer. Andra kanske tänkt likadant och teorin har blivit förkastad. Men jag har inte hört om det från annat håll. Åter till Connollys.

Genom en sammanställning av mätdata och jämförelse med beskrivna mekanismer som transporterar värme ut från Jorden har Connollys förutspått att det finns en ännu obeskriven mekanism som förklarar de ofullständiga förklaringar som hittills redovisats.

De jämför med energitransfer i klassisk mekanik, nämligen den vanliga ”Newtons vagga”, den med ett antal stålkulor upphängda så att de rör vid varandra. Om man lyfter en kula i änden av raden och släpper den så kommer den att knuffa ut den sista kulan i andra änden av raden, men inte flytta kulorna däremellan. En energiöverföring har ägt rum.

Connollys förutsätter att en liknande energiöverföring kan ske i gaser som atmosfären. En energiknuff vid jordytan knuffar ut motsvarande energikvanta vid troposfären utan att mellanliggande molekyler värmts av energin. De kallar det Pervektion, efter latinets per = genom och vektion = buren, istället för Konvektion = buren med. Det vill säga att energin aldrig blir en del av fysiska materien, den släpps bara igenom. Från troposfären strålar sedan IR-energin ut i rymden.

Utan denna energitransport går det inte ihop, säger de, transportkapaciteten är för liten, vilket IPCC noterat. Men den värme som IPCC postulerar ska bli kvar, har ju vid mätningar visat sig inte bli kvar. Alltså måste det finnas något som transporterar bort värmen.

År 1919 publicerade Albert Einstein ett arbete där han undersökt de IR-aktiva gaserna H2O, CO2 och CH4, alltså vattenånga, koldioxid och metan. Han konstaterade att de avger sin upptagna strålning i samma takt och energimängd som de tagit emot den, kvanta, och är en grundsten i kvantfysiken. För det fick han Nobelpris 1921. Connollys menar att Einsteins ekvation också visar att dessa gaser är växthusgaser och att de på grund av sin ljusinitierade strålningskomponent påskyndar transporten av infraröd värme i en omgivning med temperaturgradient. De behåller inte värmen som IPCC påstår, de hjälper till att transportera bort den! Jämna ut temperaturen, i överenstämmelse med termodynamikens lagar.

Om man tillämpar Einsteins upptäkt så som Connollys gjort, inser man att koldioxid inte är regulator av den globala temperaturen. Det finns likheter med det resonemang som Håkan Sjögren förklarat här på Frihetsportalen. Jag är inte redo att skriva under på Connollys resonemang som den slutliga lösningen på hur klimatet fungerar eller vad som kan kallas växthuseffekt och växthusgas.

Men jag drar mig till minnes att min lillebror för cirka 50 år sedan, han måste ha varit mellan 10-15 år gammal, hade en fundering om hundars luktsinne. Han hade noterat att det går alldeles för fort när man öppnar en behållare med hundmat för att en doftmolekyl ska hinna röra sig från den doftkällan till dess en hund reagerar på doften, för att den enskilda molekylen ska kunna förflytta sig så snabbt. Han funderade på om det finns något slags knock-out fenomen där en doftmolekyl här, slår ut en doftmolekyl borta hos hunden utan att den doften måste resa som en komplett molekyl. Lite som teleportering eller pervektion, en kvantfysikalisk mekanism som vi inte ännu känner tillräckligt väl.
Fortsättning om olika teorier följer.

EDIT: Hade i hastigheten skrivit att Einstein fick två nobelpris. Det var fel, han fick bara ett, trots att han la fram två arbeten i nobelprisklass.

Posted in Klimatbluffen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 24 Comments

Ny partsinlaga från Svenskt Näringsliv

Dagens gästskribent är Åkes Sundström

I ett inlägg på Patrik Engellaus blogg DGS den 17 ds publicerades en prognos från Svenskt Näringsliv om hur elförbrukningen kan förväntas öka de närmaste 25 åren. Nämligen till cirka 200 TWh, jämfört med i dag 126 TWh. Den senare uppgiften kan jämföras med dagens kapacitet på över 170 TWh. Se där det stora och förlustbringande elöverskott som av Svenska Kraftnät och media förvandlats till en hotfull “elbrist”.  

SN:s kalkyl är ingen prognos i vetenskaplig mening, utan en villkorad, höftad beräkning baserad på POLITISKA premisser. Nämligen på föreställningen om ett allvarligt klimathot och de elektrifieringsplaner som våra makthavare påstår att detta hot motiverar. Men eftersom hotbilden är falsk eller starkt överdriven, är givetvis också slutsatsen osann. 

Värre än så: för även om hotbilden vore sann är analysen felaktig, därför att de påstådda hoten inte alls motiverar den förda svenska klimatpolitiken. Det faktum som SN förtiger (precis som de politiska partierna) är att den svenska “gå-före-politiken” har NOLL effekt på klimatet. Som alla seriösa forskare vet, kan CO2-utsläppen bara styras med hjälp av en global koldioxidskatt. Vad övrigt är (Kyoto- och Parisavtal) blir bara till symboliska gester utan faktisk betydelse. Låt vara att sådant kan duga när syftet inte alls är lösa ett problem utan att förmå medborgarna till acceptera högre skatter i det förment goda syftet att rädda globen från sin undergång. 

Om allt detta är direktörerna på Storgatan väl förtrogna, eftersom den tidigare chefsekonomen Stefan Fölster i både tal och skrift spridit denna information. Men styrelsen har föredragit att sparka denne tidiga visselblåsare för att i stället kunna godkänna en politik och en prognos som gynnar vissa av organisationens medlemmar (den tunga, elkrävande industrin) men skadar företagen i alla andra industrisektorer. Och som framför allt innebär mycket stora ekonomiska förluster för folkhushållet, AB Sverige. Ohederligt och skamligt, men förvisso ingenting ovanligt i vårt alltmer korrumperade samhälle. SN:s agerande strider till yttermera visso mot den frimarknadsfilosofi som organisationen säger sig företräda. Idel Judasfiguren i den församlingen, liksom inom de politiska partierna.   

En prognos byggd på välkända samhällsekonomiska principer leder till helt andra slutsatser om elförbrukningen 2045. Efterfrågan på en fri marknad med konkurrensneutral energibeskattning, den korrekta analysmetodiken, ligger närmare 150 TWh än 200 TWh. Det största felet i SN:s kalkyl är antagandet om en storskalig övergång till eldrivna fordon. Den bubblar lär spricka inom kort. Batterifabriken utanför Skellefteå saknar f ö bevisvärde i sammanhanget, eftersom den byggs med hjälp av pappa staten, precis som de 12 reaktorerna.  

Och oberoende av prognosnivån är den nu återlanserade kärnkraften fel sorts el för ett land som Sverige med så extremt gott om biobränslen och vattenkraft. Det är inte mer baslast (året-runt-el) vi behöver, om efterfrågan på el mot förmodan närmar sig 160 TWh, däremot kanske fler gasturbiner och mer mottryckskraft från kombinerad el-och värmeproduktion (kraftvärmeverk) Efterfrågan på effekt (topplast) kan aldrig motivera satsningar på dyr året-runt-el som kärnkraft. 

Det var den läxan som Tage Erlander och hans inkompetenta råd av kemiprofessorer missade och som kostat Sverige över 300 miljarder i förlorat välstånd. Medaktören Curt Nicolin förstod säkert, men höll god min i elakt spel. Hans bolag, Asea, ville förstås vara med och lansera den förmenta spetsteknologin. Den som för svenskt vidkommande blev till århundradets allra värsta felinvestering, i klass med Englands havererade överljudsplan, Concorde.   

Posted in Aktuella övriga ämnen, Gästlistan | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 45 Comments

Tulsi Gabbard som demokraternas presidentkandidat?

Tulsi Gabbard har fört en presidentnomineringskampanj lite i skymundan. Hon lovar inte så mycket gratis, trots att hon står ganska långt till vänster. Hennes opinionssiffror har hittills varit låga, men det blir det nog ändring på nu. Hillary Clinton attackerade nämligen Tulsi Gabbard för att vara en rysk marionett.

Gabbard gjorde det nästan otänkbara, hon gick till motattack mot ikonen Hillary Clinton och kallade henne krigsmånglare, att idka krypskytte mot Gabbard och annat, uppmanade henne ta debatten med henna offentligt.

Amerikanska journalister har inte begripit sig på Gabbards kampanj. Så därför har de i stort sett ignorerat henne. De har begripit lika lite som de begrep om Donald Trumps kampanj. De tror att smutskastningen och pajaserierna som drivs i storstadsmedia tilltalar medelamerikanen.

Men liksom Trump har hon insett att medelamerikanen bor någon annanstans och har andra prioriteringar. Hon är före detta officer, major tror jag, har varit på uppdrag i Mellanöstern. Hennes kampanj är centrerad kring budskapet ”For the America We Love”, lite som MAGA alltså.

Att hon är kvinna och född i Amerikanska Samoa och uppvuxen på Hawaii gör henne till en unik outsider, men ändå är hon lika alldaglig som grannflickan. Hon svarar så ärligt hon kan på frågor och lyfter alltid fram det lokala, det nära och familjära. Tulsi Gabbard är med andra ord passabel för de flesta och överallt. Media har bara inte upptäckt det ännu.

Jag noterade hennes annorlunda profil för flera månader sedan och tänkte att hon kan nog bli en kandidat. Men hennes kampanj har inte lättat från marken riktigt, trots att hon samlat in bra med pengar.

Så när detta med Hillary händer, då undrar jag om det är planerat. Att hon egentligen har Hillarys välsignelse, men av taktiska skäl måste distansera sig från den gamla stridsmärren. Vilken bättre start då, än att få ge den gamla haggan på nöten.
Underskatta aldrig en rutinerad officers förmåga till strategiskt tänkande och taktiska manövrar. Nu har hennes opinionssiffror börjat röra på sig. De nedan är från innan Hillary-incidenten.
Dessutom är alla de tre som leder opinionsmätningarna egentligen alldeles för gamla. Vill man ha förnyelse utan totalt kaos är Tulsi Gabbard en lagom kandidat. Ska bli spännande att se nästa.

Hon står alldeles för långt till vänster för min smak, men hon kan bli den sortens president som USA inte har haft sedan Ike’s dagar.

Elisabeth Warren 30
Joe Biden 29
Bernie Sanders 14
Pete Buttigieg 5.6
Kamala Harris 5.2
Beto O’Rourke: 2.8
Andrew Yang 2.2
Amy Klobuchar: 1.8
Cory Booker: 1.6
Tom Steyer: 1.4
Tulsi Gabbard: 1.2
Michael Bennet 1.0
Julián Castro: 0.8

Posted in Aktuella övriga ämnen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 5 Comments

Nyspråkets derivator

George Orwell beskrev nyspråket i boken 1984, där krig är fred och tvång är frihet. När man först möter detta påstående tänker man att så tokiga kan inga människor vara att de går på det. Sedan inser man sådant förekommer i den verkliga världen, inte bara i fiktionen.
Men hur går det till? Hur får man folk att acceptera en total förändring i tolkningen av ord? Ett sätt jag funnit är att jämföra med matematiken. Ett matematiskt uttryck har alltid en bestämd tolkning. Talet π är förhållandet mellan en cirkels omkrets och dess diagonal, det är en tolkning som nog kan tänkas bestå.

Men matematiska uttryck med exponenter kan ändras och då ändras också tolkningen. 51 är en konstant. En konstant kan för ett generellt uttryck skrivas som en bokstav, låt säga a. En annan konstant kan få bokstaven b. En variabel får ofta bokstaven x.

Om vi skriver ax, så betyder det a gånger x1, där a är en konstant faktor. Normalt skriver man inte ut den upphöjda siffran om den är 1, men nu gör jag det. Linjens ekvation kan skrivas som y = ax1 + m, där a linjens riktningskoefficient och m dess placering på y-axeln. Tyvärr följer inte formatteringen med så att upphöjda siffror kan läsas korrekt, men alla siffror som står direkt efter ett xär upphöjda.

Ett polynom kan skrivas som ax1 + bx2 + m, eller ännu hellre m + ax1 + bx2, för mitt fortsatta resonemang, där ett tredjegradspolynom kan vara m+ ax1 + bx2 + cx3. Deriverar vi alla dessa var för sig får vi:
y = m + ax1 , y’ = a
y = m + ax1 + bx2 , y’ = a + 2b
y = m + ax1 + bx2 + cx3 , y’ = a + 2b + 3cx2

Deriverar vi en gång till får vi:
y’ = a , y’’ = 0
y’ = a +2b , y’’ = 2
y’ = a + 2b + 3cx2 , y’’ = 2 + 6c

I fysiken beskriver varje derivata ett nytt perspektiv på verkligheten. Ofta har man en ekvation där förstaderivatan anger ett föremåls hastighet och andraderivatan dess acceleration för varje x inom ett definierat intervall.

Om vi nu tar dessa tankegångar till nyspråket, då kan man tänka sig att grundformen av Frihet beskriver dess utsträckning, längd eller volym. Förstaderivatan av begreppet Frihet skulle då kunna beskriva den hastighet varmed Frihetens volym förändras och andraderivatan den acceleration med vilken Frihetens volym förändras.

Språkligt blir ju det jobbigt att förklara för folk, dels definitionsmässigt, matematiskt och logiskt, dels vilka konsekvenser det förändrade perspektivet medför. Så för enkelhets skull kan man nöja sig med att proklamera att Frihet från och med nu betyder Tvång.

Som synes trollas konstanterna utan vidhängande variabel bort i varje led. De betraktas i nyspråket som konservativa högerextremer. Ju fler konstanter eller traditioner man kan trolla bort genom nyspråklig derivering av kända begrepp, desto svårare blir det för vanligt folk att orientera sig och protestera mot utvecklingen, desto radikalare politik kan man föra. Om någon nyfiken eller rimligt intelligent person protesterar kan man dra en förklaring liknande den om derivatan och gärna ljuga lite. Accepterar de inte det tar man till våldsmonopolet och skickar dem till Sanningsministeriets korrektionsanstalt.

Nyspråket är framgångsrikt implementerat i Sverige och därför har idag rasism inget med ras att göra, hållbarhet inget med uthålligt bruk, pengar inget med ekonomi, ekonomi inget med lönsamhet, rätt inget med varken lagen eller logik att göra. Och så vidare.

Språket har deriverats och omdefinierats så ingenting längre är sant. Det som återstår är en Värdegrund som är lika beständig mot maktens inflytande som en klump modellera i en barnahand.

Ja, så där kan det bli när jag krånglar till mitt tänkande.

Posted in Frihet | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 16 Comments

Jag säljer inte!

Lite lättsam fredagsläsning, kommer inte på något bättre idag. Mitt i all bedrövelsen om tillståndet i den svenska nationen.

Det finns en gammal finsk historia som jag gillat i många år. Den berättar något om det finska kynnet, något som övriga världen kunde lära sig av. Här kommer historien och mina reflektioner kring den.
Pekka och Seppo satt i bastun och pokulerade, något smuttade de på varsin öl.

– Nå, säger Pekka, nu har jag betalat sista på lånet till pörtet, inte skyldig någon en penni! (jag sa ju att det var en gammal historia)

– Så du känner dig rik nu då? frågar Seppo.

– Jo, det kan man säga, svarar Pekka.

– Hördu, jag är nog rikare än så. Faktiskt kan man säga att jag är Finlands rikaste man, ja världens. Jag kan köpa vad jag vill, hela världen om så vore, meddelar Seppo.

– Jag säljer inte! kommer det lakoniska svaret från Pekka.

Av detta kan vi lära inte bara att egen härd är guld värd, utan även att den gamla svenska maximen att den som är satt i skuld är inte fri. Den är för övrigt mycket äldre än Göran Perssons upphaussade citat. Men svenska journalister verkar vara ganska okunniga om klassisk svensk visdom.

Vi kan också lära att pengar bara är en symbol, är de inte knutna till något reellt värde, är det inte säkert att de har något värde alls. Här skulle man kunna nämna fenomen som gjort svenskar prisgivna åt politiska beslut och snedvridna marknadsmekanismer man inte själv kan påverka. Som hyresregleringen och hela raddan av olika subventioner som kommit och gått.

Men varför våra folkvalda ska sälja bort Sverige, eller ge bort det och låta folket betala för att bli av med det, det begriper jag inte. Mitt hjärta är väl inte tillräckligt öppet, trots det öppna sår politikernas stick orsakat.

Posted in Frihet | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 Comments

Kyla dödar!

Människor dör, sa Greta i FN. Expressen följde den 16 oktober upp med att, kors i taket, släppa in en debattartikel från någon som kan något och som dessutom kan visa att Greta har fel. Detta är i bästa fall ett tecken på att Expressen väter fingret, sätter det i luften och känner att det finns ett drag från andra hållet i klimatfrågan. Men därifrån till att Expressens egna reportrar skulle börja göra riktiga analyser av klimatfrågan, skriva kritiska artiklar, är det långt. Det kommer nog att dröja minst ett år till.

Debattartikelns författare är Bjart Holtsmark, forskare på Norges Statistiska Centralbyrå. Holtsmark redovisar kända siffror på att dödsfallen i väderrelaterade inncidenter världen över snabbt har gått ner från 247 per år, per 1 miljon människor på 1920-talet till 58/miljon per år på 1960-talet och därefter genomsnittligt legat på i storleken ental per miljon invånare, och 2 per miljon invånare och år 2011-2018.

Även inräknat att världens befolkning ökat under tiden, 1925 var vi cirka 2,5 miljarder människor och 2015 7,5 miljarder, har dödsfallen gått ner i absoluta tal. Det vill säga i snitt 617.000 människor omkomna varje år på grund av torka, stormar, orkaner, skogsbränder, kyla, värme och jordskred på 20-talet mot 15.000 i snitt per år hittills på 10-talet. Risken var 41 gånger större på 20-talet!

Siffrorna på dödsfall är de Holtsmark redovisade och kommer från Center for Research on the Epidemiology of Disasters vid Université Catholique de Louvain som noterat sådana siffror sedan år 1900. Befolkningstalen är från en graf på Wikipedia. Även om det är lite felmarignal i dessa siffror är den omöjligen så stor att siffrornas inbördes relation blir missvisande. Nu var 1920-talet lite extremt, men det var så det var. Som Holtsmark skriver, om något är siffrorna från början av perioden sannolikt underrapporterade.

Att kostnaderna för extremväder ökat beror helt och hållet på att vårt välstånd ökat, så att vi har mer saker som kan skadas och gå sönder. Dessutom är människan så dum att hon gärna bygger vid riskabla lägen, vid varma kuster. Tidigare var sådana områden fattiga och utan stora värden, just för att risken var stor för totalskada. Förnuftiga människor höll sig därifrån.

Amerikanska NOAA har registerat orkaner i Atlanten sedan 1950 och i Stilla Havet sedan 1970. Så här ser situationen ut för Atlanten. En liten ökning i antal stormar och orkaner, men mer otydlig bild när det gäller den totala energin ACE. För Stilla havet är någon ökning i antal svår att urskilja.


År 2015 presenterade tidskriften The Lancet en studie gjord av Antonio Gasparrini och ett stort internationellt forskarteam, som redovisade att kyla fortfarande dödar betydligt fler än värme. Det gäller över hela klotet i alla undersökta länder, även de som ligger vid ekvatorn.

Posted in Klimatbluffen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 15 Comments

Godhetsmaxim i spillror

Ända sedan andra världskrigets slut har folket i västvärlden tuggat förtvivlat på mantrat ”aldrig mer!” Man har anammat en fantasifull och drömlik godhetsmaxim om att aldrig använda våld i något som helst sammanhang. Inte ens för att bemöta våld.

Alla konflikter kan lösas med dialog. Går inte det får man ta till droger, alkohol, hasch, LSD, heroin, kokain, extacy, lyckopiller och new age. Vad som helst utom vapen och våld. För att upprätthålla den inre bilden av den eviga freden och inre frid.

Inte ens kommunismens sammanbrott i östra Europa och Balkankrigen kunde få västvärldens godhetsknarkande vänsterdogmatiker att tappa ögonbindlarna. Man ville inte se, inte förstå. När hundratusentals muslimer från MENA-området började välla in över Europas gränser förstod man inte att ett paradigmskifte var i antågande.

Nu har vissa börjat inse att det redan har anlänt, bland annat i Frankrike. Många av dem som nu vandrar på Europas gator, ockuperar dem, är inte delaktiga i godhetsmaximens ickevåldsprinciper. Tvärtom, de föraktar och förkastar den. Deras kultur och religiösa bakgrund säger dem att det man tar med våld får man behålla och de som inte försvarar sitt, de är inte ens värda att spotta på.

Innan 1945 var det likadant hos oss, i stort sett. Vi har vid konflikter och krig också tagit för oss. Silverbibeln är väl det mest kända enskilda exemplet. Efter kriget hade överlevande judar förlorat så mycket att de fick hela Europa att gå med på att leta upp och återlämna sådant som stulits under kriget. Men det är en helt unik händelse i mänsklighetens historia. Det normala är att erövrare stjäl. Den som vill ha tillbaka sitt måste slåss för det.

Godhetsmaximens paradigm befinner sig sedan länge i krig med en våldsideologi som bara rättfärdigar det egna våldet. Men västvärldens sömngångare i godhetens dimmor har inte förstått det, inte noterat vad som pågått i decennier och hänt mitt framför ögonen på dem. Hur skulle de? De går ju i sömnen av ”aldrig mer!”

Inte förrän skottsalvorna spräcker rutorna i det egna köket och sovrummen, när granaternas öronbedövande smällar i den egna trappuppgången väcker dem ur dvalan. Då inser de att något hänt. Men ännu är det långt kvar till att inse vad som faktiskt hänt och varför. Att det är våra egna förtroendevalda som försatt oss i denna situation, bett oss “öppna våra hjärtan”. Än svårare att förstå vad som nu måste ske om väst vill behålla sin fria livsstil. Behålla livhanken.

Posted in Aktuella övriga ämnen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 15 Comments