Tag Archives: icke beslut

En fråga för beslut?

Klimatfrågan handlar inte alls om naturvetenskap, som så många tycks tro. Ett visst beslutsunderlag kan naturvetenskapen ge. Men ett visst naturvetenskapligt faktum kan aldrig sägas implikera ett absolut respons. En vetenskaplig upptäckt kan inte per automatik resultera i ett politiskt … Continue reading

Posted in Klimat & miljö, äldre text | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on En fråga för beslut?