Tag Archives: jakträtt

Myndighetsmakt

I Dalarna fylldes kvoten av tilldelade björnar på jaktlicensen inom delområde 2 på två dygn. Då begärde ordförande för Jägarnas Riksförbund i Dalarna, Martin Lundgren, extra tilldelning. Bland annat motiverat av att förbundet anser det klarlagt att det finns väsentligt … Continue reading

Posted in Äganderätt | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 11 Comments

Attack mot äganderätten från flera håll

LRF och Jägarförbundet har blivit omsams om hur stadgarna för de nya älgskötselområdena ska se ut. Det är naturligtvis Naturvårdsverket som intierat förändringen med dessa ÄSO. Efter sedvanlig utredning, resmissrunda med mera, har nu uppdraget hamnat hos Natruvårdsverk/Länsstyrelser som ska … Continue reading

Posted in Äganderätt | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 4 Comments

I ledningen för landet

Sveriges regering har idag nio departement (arbetsmarknads-, finans-, justitie-, kultur-, landsbygds-, miljö-, närings-, utbildnings- och utrikesdepartementet) av totalt elva, som handlägger frågor av vikt för jordbruk, skogsbruk, markägande och allmänna levnadsvillkor specifikt knutna till landsbygd. Några har tyngre betydelse för … Continue reading

Posted in Äganderätt | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 6 Comments