Tag Archives: vkv

Argument mot klimatpolitik, ekonomi

Istället för naturvetenskapliga beräkningar av risken med eventuella klimatförändringar kan man göra ekonomiska beräkningar. Om det kan beräknas bli billigare att förebygga skador och skaffa en beredskap för att hantera klimatförändringar och väderhändelser, än att satsa stora och samhällsförändrande belopp … Continue reading

Posted in Klimatbluffen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 12 Comments

Den smutsiga vindkraften

Institute for Energy Research publicerade år 2013 en rapport betitlad Big Winds Dirty Little Secret. Jag översätter och sammanfattar här vad de menar är den mäktiga vindindustrin och lobbyns smutsiga hemlighet. Som bekant framställer sig vindindustrin som rena, miljövänliga energialternativet. … Continue reading

Posted in Miljö | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 Comments

Vetenskapens triumfer

I ny teknik kan man få svar på frågor av vikt. Redaktionen väljer ut de bästa frågorna och svaren. Här ett litet urklipp. TEKNIKFRÅGAN Fråga: Vid Skutskärsverken finns ett antal vindkraftverk, väl synliga från väg 76 mot Gävle. Ibland, när … Continue reading

Posted in Klimatbluffen | Tagged , , , , , , , , , , , , , | 3 Comments