Ordlista

Frihetsportalens ordlista

Här ska jag försöka samla ord och begrepp som man inte så ofta stöter på i samhällsdebatten, eller sådana som jag själv konstruerar och kan behöva en förklaring så att alla vet vad jag menar. Det är också sådana som jag använder ofta utan att förklara mer än en gång.

Antropocentrisk, med människan i centrum, människan som alltings mått.

APA – American Planning Association, en sock puppet organisation som hjälper politiker att få sin vilja igenom.

Astroturf, en organisation som ger intryck av att vara ett gräsrotsinitiativ, men egentligen är konstgjord (likt konstgräset) och går politikernas ärenden.

Bezmeniter, personer som medvetet ellr omedvetet (likt nyttiga idioter) jobbar på att destabilisera ett administrativt omred enligt de metoder Yuij Bezmenov avslöjat.

EU-minimalister, mitt eget begrepp på de partier, rörelser, människor som vill minska centralstyrningen från Bryssel och öka friheten för medborgarna. Jag vill hellre använda det tydligare begreppet minimalister än det färgade uttrycket skeptiker.

Fiatpengar, även fiatvaluta, från latinets ”fiat” = bliv till. När man trycker pengar utan att pengarna motsvaras av ett innehav av realt värde. Pengarnas värde noteras alltså mer eller mindre i god tro.

Funktionssocialism, Ett uttryck skapat av Gunnar Adler Karlsson med vilket menas att socialisterna inte lägger fysiskt beslag på en tillgång, man socialiserar (lägger beslag på) dess funktion. Det blir mycket billigare och är inte heller lika tydligt för allmänheten.

Generalklausul, En regel som ger utfärdaren av regeln (staten) rätt gentemot medborgaren även när staten har fel.

GONGO – Government Non Government Organization, likt sock puppet och astroturf en organisation som ger intryck av att vara folkligt organiserad, men i verkligheten är politiskt organiserad. Se även NGO.

Intrinsikalism, filosofin att allt har ett eget inneboende värde som är objektivt och oberoende av vem som betraktar det. Men det är precis som i religionen endast prästerskapet, de som tror på intrinsikalismen som kan berätta för oss andra vad detta värde är. Det överstiger alltid andra enskilda människors värde och vilja.

KKV – Kärnkraftverk

MA! My Ass! eller kyss mig i häcken på svenska. Det där tror jag inte ett ögonblick på.

MINO, Moderates In Name Only, en variant på den mer etablerade amerikanska smädelsen RINO.

MSM – Main Stream Media, de stora drakarna, men även den strömlinjeformade politiskt korrekta pressen, huvudfåran. Se även PKP

Museifiering, När en verksamhet eller en bygd inte tillåts följa med sin tid och utvecklas, utan tvingas se ut som den gjorde vid ett tänkt idealtillstånd, även om det innebär ekonomisk ruin.

NGO – Non Government Organization, frivilligorganisation, gräsrotssrörelse, intresseorganisation, särintresse. Se även GONGO.

Nomenklatura, Benämning på den självutnämnda elit som manipulerar samhällstoppen så att den alltid reproducerar sig själv, väljer sig själva, sina barn, varandras barn etc. till de avgörande posterna.

PKP – Politiskt Korrekt Press, min egen översättning och tolkning av det engelska uttrycket MSM.

Politisk Kommissarie, den politiskt tillsatte tjänsteman, med polismans befogenhet, som hade till uppgift att inom sovjetsystemet se till att alla på exempelvis en arbetsplats uppförde sig politiskt renlärigt. Liknande metoder inom socialdemokratin och facket avslöjades av Bratt och Guillou.

Postliberalism, det ideologiska argumentet att liberalismen är historiskt överspelad och inte längre är värd att räkna med.

Prätor (praetor lat, pretor sv), ursprungligen den romerske kejsarens livvakt. Dessa fick med tiden (tog sig) allt större befogenheter i namn av att skydda kejsaren och skydda staten. Till slut tog de makten själva.

RINO, Republicans In Name Only, ett nedsättande omdöme om amerikanska konservativa som inte håller på de konstitutionella värdena. Det liknar också rhino – noshörning, på engelska, ett djur som anses vara ganska korkat och tillhöra en passerad epok.

Rättsröta 1, När staten anser att den kan införa särlagstiftning och generalklausuler som alltid ger staten rätt, oavsett rättsprinciper, författningar och annan lag.

Rättsröta 2, När staten helt enkelt struntar i lagarna och hävdar att de har rätt för att de är staten eller de tycker att de har rätt, utan skyldighet att hänvisa till gällande lag.

Sock Puppet, en organisation som förefaller vara ett uttryck för en folklig opinion, men i själva verket är orkestrerad av politiker för att ge dem alibi för sin politik.

Trygghetsjunkie, Ungefär samma som trygghetsnarkoman, alltså någon som är sjukligt beroende av känslan av att vara trygg. På engelska betyder junk, skräp, skrot och knark. Det är alltså ett vidare begrepp än trygghetsnarkoman, där även direkt skadlig tröst åtrås av trygghetsjunkien.

ULUC – Unified Land Use Code, ett propagandistiskt verktyg (funktionssocialism) som används av bland annat APA för att betämma över andras mark.

Undersåtefiering, När demokratins verktyg används till att förtrycka medborgarna så att de i praktiken förlorar sina demokratiska fri- och rättigheter och istället förpassas till en mer primitiv tillvaro som undersåte till en härskare.

VKV – Vindkraftverk

2 svar på Ordlista

  1. Tyrone Waerner skriver:

    Kan inte du skriva något om våra pensioner.Idag är de mycket dåliga=låga. Vad händer nu med den massinvandring vi har,dessa invandrare i alla fall flertalet kommer aldrig att betala in en enda krona till sin egen pension,för att inte tala om alla arbetslösa. Vad händer då med våra födda på 50 och 60 talet när de går i pension.Kommer de att få någon pension när de slutar arbeta från 2020? Jag är tveksam har du någon uppfattning om detta? Eller kommer alla få ett bidrag som är lika för alla? Hälsar Tyrone i Örebro

  2. mats skriver:

    Jag vill minnas att jag skrivit om pensionerna tidigare, ungefär så som du beskriver problemet. Fast utan invandrarna som inte betalar till sin egen pension. Dessa gör inte saken bättre, men i de mängder som då var aktuellt var påverkan liten till försumbar. Fortsätter vi som vi nu gör kommer den påverkan också att få betydelse.
    Det stora problemet är dock att det gamla pensionssystemet var fel utformat från början. Det nya systemet, avsett att rätta till felet sjösattes för sent och med på tok för kort övergångsperiod.
    Men det kanske är dags att skriva igen.

Kommentarer är stängda.