Monthly Archives: September 2011

Intrinsikalism mot instrumentalism

Jag ska försöka förklara noggrant. När något har ett värde i sig, utan utomståendes bedömning, så anses det ha ett intrinsikalt värde. För alla som inte går i självmordstankar har livet ett egenvärde, som exempel. När något har ett värde … Continue reading

Posted in Äganderätt | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Intrinsikalism mot instrumentalism

Statens baggböleri

Baggbölerilagen tillkom för att förhindra att skogsbolagen på ett oärligt sätt tillskansade sig mark från bönderna. I princip innebär den att mark ska vara privatägd och inte bolagsägd. Erfarenheten talar för att privatägd mark både sköts bättre och ger ett … Continue reading

Posted in Äganderätt | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Statens baggböleri

Syns man inte, finns man (snart) inte

Självmordspiloterna är ute på vägarna igen. Det är höst och mörkret infaller allt tidigare på kvällen, precis som varje år. Och precis som varje år dyker de som tror att de är odödliga upp längs vägrenarna. Det är fotgängare och … Continue reading

Posted in Trafik | Tagged , , , , , , , , , , | Comments Off on Syns man inte, finns man (snart) inte

Power walk i klimatsvängen

Den IPCC stödda forskningen går på det ena bakslaget efter det andra. De beslås med lögner, de gör självmål med sina konspirationer avslöjade i climategate, verkligheten går emot deras teorier, även deras modeller avslöjas som falsk matematik. Inga vanliga människor … Continue reading

Posted in Klimatbluffen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Power walk i klimatsvängen

I de fegas rike

Det som enda som skrämmer mig är de fega mäniskorna. Jag har sagt det förut och förklarat varför. Så det jag kan tillföra nu är bättre förklaringar och exempel på vad jag menar och vilka konsekvenser denna feghet får. Det … Continue reading

Posted in Frihet | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on I de fegas rike

Big Business

Det blir allt tydligare att det är de riktigt stora företagen som driver klimathotet vidare. De struntar i om klimathotet är falskt eller inte. De hurrar i direktionsrumen för att all dyr utrustning, som endast de riktigt stora företagen kan … Continue reading

Posted in Klimatbluffen | Tagged , , , , , | Comments Off on Big Business

Justitiemord på äganderätten

På senare tid har jag allt oftare hört försvarare av allemansrätten och naturvården hävda att de restriktioner som finns för umgänget med naturen är avsedda att skydda den. Även mot markägaren. Så när fridlysningen av exempelvis tranor kvarstår, trots att … Continue reading

Posted in Äganderätt | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Justitiemord på äganderätten

Svensk politik

Finns det någon stringens, någon ärlighet i svensk politik? Finns det någon gräns för hur mycket av de andra partiernas profil man kan “låna” för att bredda sin popularitet? Finns det längre någon sängpartner som är otänkbar? Lars Ohly säger … Continue reading

Posted in Aktuella övriga ämnen | Tagged , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Svensk politik

Handsfreekrav på fotgängare?

Hittills i år, tom augusti månad har fler personer omkommit i trafiken än under tidigare år med rekordlåga siffror. Att det kommer att svänga litet hit och dit är naturligt. Nu lyfts något tiotal fler dödade fram som en katastrof … Continue reading

Posted in Trafik | Tagged , , , , , , , , , , | Comments Off on Handsfreekrav på fotgängare?

Ny syn på vården och vårdade

Konkurrens är bra. Låt patienten bli kund istället för landstingsbyråkraten. Låt patienten välja vård och vårdgivare för sin åkomma. Det blir sannolik billigare, snabbare och bättre. Idag verkar konkurrensen inom vården inom en offentlig budget. Det blir därför mer av … Continue reading

Posted in Aktuella övriga ämnen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Ny syn på vården och vårdade