Tag Archives: partiväsendet

Tygla Statsmedia!

Dagens gästskribent är Dan Ahlmark Jag gav nyligen ut en bok* om den framtida libertarianska politiken i Sverige. Boken behandlar många av dagens – från frihetssynpunkt – mest brännande frågor som: Varför är dagens uppbyggnad av samhället inte den bästa, … Continue reading

Posted in Aktuella övriga ämnen, Gästlistan | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 16 Comments

Anarko-demokrati?

Debatten om klimatet kommer onekligen att sätta frågetecken för många invanda begrepp i vår syn på demokrati, frihet, rättigheter och skyldigheter. Problemet är inte om klimatet förändras eller ej. Inte heller är det hur mycket bil vi kör eller på … Continue reading

Posted in Frihet, äldre text | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Anarko-demokrati?