Tag Archives: snuttefilt

Fin de siècle, enfin!

Krisen vid millenieskiftet uteblev i stort sett helt. Visst var det lite ståhej kring millenniebuggen i datorer, men varken folk i allmänhet, företag eller politiker upplevde någon direkt rädsla inför framtiden och vad som skulle inträffa efter tolvslaget. Det var … Continue reading

Posted in Aktuella övriga ämnen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 8 Comments

Frihet är ett krav

Frihet kan handla om så mycket. Till exempel rådighet, alltså bestämmande- och brukanderätt över sin egendom. Med andra ord en fungerande äganderätt. Det kan vara yttrandefrihet. Att faktiskt få säga det obehagliga, det motbjudande, inklusive rätten att sätta det på … Continue reading

Posted in Frihet | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 5 Comments