Tag Archives: bevarandestatus

Varg

“Naturvännerna” i Europa tillåts breda ut sig i europeisk press. Nu kräver de varg i varje vrå och skrymsle av unionen. De påstår att det är naturens rätt att ockupera allt det utrymme människan under 1 miljon år med stor … Continue reading

Posted in Äganderätt, Aktuella övriga ämnen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 16 Comments

Tips från läsekretsen 1

MSM undanhåller sanningen. Jag börjar få många tips från engagerade läsare. Nu fick jag två värdefulla tips samma dag. Det var två anmärkningsvärda uppgifter var för sig. Men om man ser dem tillsammans blir effekten ännu tydligare. Den ena är … Continue reading

Posted in Aktuella övriga ämnen | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 2 Comments