100% förnybart dödar svenska landskapet.

Dagens gästskribent är Bernd Stymer

Målet om 100 procent förnybar elproduktion har antagits av riksdagen i juni 2018 (2017/18:NU22) och härrör från den tidigare energiöverenskommelsen 2017 i vilken L och SD inte deltog och där nu också M och KD vill ändra överenskommelsen vilket innebär att överenskommelsen inte stöds av en majoritet i riksdagen.

Enligt Energimyndighetens analys ER2019.6. leder målet till att år 2040 lämnas  100TWh av vindkraftverk. Med nyaste modellen från Siemens på 8 MW krävs då  57000 st. Just nu finns det 4 099  (2019-2020) så det kommer att byggas 52901 nya verk som trots detta antal inte kan ge leveranssäker el när det inte blåser.

Om alla byggs kommer det inte att finnas en enda plats i Sverige som inte har skövlats av dessa fruktansvärda maskiner.
Det kommer inte att finnas en enda människa utanför städerna som inte störs av vindkraftverken. Vi får ett helt nytt Sverige. Ett Sverige som ser ut som en soptipp.

Jag motsätter mig detta Sverige.

Jag är beredd att slåss för att det Sverige inte kommer att drabba mig och de mina.
Av erfarenhet vet många av oss, vi, att svensk lag inte skyddar oss fast det är syftet med en lag.

Portalparagrafen i Miljöbalken förbjuder entydigt att dessa maskiner får köras i Sverige. Landets rättstillämpning struntar helt sonika i förbudet med hänvisning till en ”stor nytta”. Men när man frågar stat och myndigheter efter bevis för denna stora nytta blir svaret ”vi vet inte”. Faktum, som lätt kan kontrolleras, är att el från vindkraftverk aldrig har utnyttjats i landets stora överskott av CO2-fri el utan alltid har slumpats bort till utlandet, medan vi elkonsumenter tvingas betala subventionerna trots det. Men nu när kärnkraftverken skall stängas skall subventionerad el från vindkraftverk ersätta den leveranssäkra elen från tidigare kärnkraftverk.

Även EU-Maskindirektiv förbjuder att vindkraftverk ens får kunna skada människor.

Det förskräckliga svaret på frågan, varför inte gällande lag och bestämmelse kan skydda medborgaren, är att svensk rättshantering utövas på befallning av politiker trots att det strider mot grundlagens bestämmelse om opolitiska domstolar.

Den 17.3.2011 gav regeringen genom minister M.Olofsson helt enkelt order I 6 till domstolarna att direktivets bestämmelser inte fick ingå i den rättsliga prövningen av tillstånd för maskinerna. (vindkraftverk).

Sådant lagtrots möjliggörs av det faktum att själva ordalydelsen i lag inte gäller i Sverige så som det gör i andra rättsstater, utan här gäller s.k. förarbeten, hur det var tänkt när lagen skrevs. Det medför självklart alltid godtycke och leder till att den som skall lyda lagen aldrig vet vad han skall lyda annat än det som de som har tolkningsföreträde påstår gäller. Att denna rättshantering strider mot EU:s rättstillämpning är också en tolkningsfråga i Sverige.

Regering Rainfeldts minister M.Olofsson har de facto utsatt svenska befolkningen för den största skada sedan Karl XII:s tid, inte bara genom ett otroligt stolligt köp av skrotfärdiga Nuon utan även genom att tillåta utlänningar att sätta upp vindkraftverk i Sverige och därmed tvinga oss elkonsumenter att skicka miljarder till t.ex. kinesiska staten i form av elcertifikatavgift då kineserna nu äger 80% av all vindkraft i landet.

Varje gång en lampa tänds i Sverige tickar pengar iväg till Kina, tyska eller engelska pensionsfonder m.fl. Vilken nytta för klimatet blir resultatet av detta tvång?

Alla myndigheter är skyldiga att lyda regeringens order att inte tillämpa lag i regeringsdirektiven.
Så går det till i rättsstaten Sverige.

Att slåss betyder därför att få hela svenska staten, politiken, myndigheterna, polisen, t.o.m. kyrkan mot sig. 

Hur lätt är det? Vem vågar det?

Vi får inte ens debattera offentligt i media påståendet om förestående klimatkatastrof, förorsakad av att livets gas CO2 ökar i atmosfären, ett påstående som är själva grunden för att politiken vill förändra Sveriges landskap. Ingen av oss vill debattera pågående klimat utan enbart debattera om CO2, denna pyttelilla mängd livets gas i atmosfären, i storleksordning som 13 förhåller sig till en miljon, som mänsklig verksamhet släpper ut, debattera om den lilla mängden kan skapa en klimatkatastrof. Vi vill debattera varför vi måste godta att hela Sveriges landskap skövlas för att undvika en katastrof som aldrig har genom vetenskapliga försök bevisats kunna inträffa utan som bara är gissning av FN, IPCC om framtida klimat, gissning av en förening där de flesta är korrupta politiker.

Vi har förgäves begärt denna debatt i åratal. Är det överhuvudtaget lönt att vänta på den? Att vänta till dess vårt Sverige är en soptipp?

Jag tror inte att det lönar sig att vänta. Vi måste göra någonting nu för att rädda oss i vårt landskap.

Göra vaddå? 
Slåss?
Hur då?

Gäller inte här reglerna för självförsvar när man hotar oss till livet, när man vill döda allt levande i vår natur? 
Gäller inte då rätten att försvara sig med våld?

 B.Stymer

Det här inlägget postades i Gästlistan, Klimatbluffen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

19 svar på 100% förnybart dödar svenska landskapet.

 1. Dandersan skriver:

  Vindkraften har flera problem. Detta uppmärksammades igår på en klimatskeptisk sida:
  http://www.klimatupplysningen.se/2020/02/26/vindkraften-pa-tunn/
  När det blåser så sjunker elpriset vilket påverkar vindkraftens lönsamhet.
  Detta med dagens utbyggnad. All ny vindkraft får detta problem att öka. Jylland har negativa priser när det blåser.

 2. Samuel af Ugglas skriver:

  Tänk den dagen “myndigheten”, inte den kunnige ingenjören, som skall förse befolkningen med energi inte längre behärskar möjligheterna att balansera laster och uttag? Det diskuteras och beskrivs allt för ytligt Bäva månde svenska folket, det blir nattsvart!!!
  Tack Bernd!

  • Göran skriver:

   Boden ska mjölka kossorna och poff så försvinner elen för den kopplas bort på grund av balansjustering.

   Hur mycket av våra elprylar eller elektronikprylar kommer att klara av detta? Kommer försäkringsbolagens kostnader att öka och därmed premierna? Kommer kostnaden för skador läggas på elbolagen och därmed högre elpriser?

   Hur vi än vrider och vänder på det så kan vi nog lätt räkan med en scenario där priset på el kommer att ligga på tre till fyra gånger högre än det är idag. Plussa sedan på behovet av mer uppvärmning då vi gå mot kallare tider. Kommer folk i Sverige att vara så glada?

   Kommer vi i framtiden sluta diskutera höga priser på fastigheter och i stället blir en bostad en fråga om var och en kan betala kostnaden för uppvärmningen av den?

 3. Stefan Eriksson skriver:

  Jag har personligen tyvärr tvingats bli konfronterad med resonemanget om att nyttan för allmänheten överstiger värdet för mig som drabbad.
  Det gäller då ödeläggelse av ett annat slag, där staten ansåg det lämpligt att beslagta 3/4 av den fastighet som min far-far köpte för jämt 100 år sedan (1920).

  Ett förmyndargäng från staten kom till mig och visade på sina kartor att 75ha. av min mark hade ett så stort naturvärde, att därmed ansågs de själva kunna bättre förvalta denna mark.

  Förfarandet ledde till en hel räcka av absurditeter där det allra svåraste för mig att acceptera var att vatten i ett dike rinner uppströms och skulle därmed gagna statens “skötselplan”.

  Jag lät rättsvårdande myndigheter pröva det påstådda förhållandet att vatten rinner uppströms i detta dike (sensationellt då det upphäver fysiska grundteser om gravitation eller tyngdlagen som den kallas).
  Resultatet var skrämmande:
  Domstolen anser att det visst kan vara som staten påstår. (Fast i en längre utlagd skrivning).
  Domstolen anser därutöver att i fall det skulle visa sig att gravitationen gäller även i detta fall, så spelar det en underordnad betydelse, då nyttan för det allmänna vida överstiger skadan som jag då i såna fall skulle kunna komma att vidkännas.

  Samma sak drabbas Samuel och andra verksamma kring Mälaren av när vattenståndet i sjön skall höjas på konstlad väg.

  Mitt förtroende för rättsvårdande och lagstiftande församling är nere på den absoluta nollpunkten, så visst är risken för anarki i antågande, även om jag personligen dragit mig tillbaka från “fronten”.

  Stackars barn som skall behöva reda upp den här sörjan.

  • Göran skriver:

   Detta snack om allmännytta är bland det mest absurda som finns. Det går inte att definiera allmännytta om man sätter in en tidspreferense i det. Vad som skulle kunna vara till gagn idag kan vara till skada senare.

   Så, vems nytta är det då man ska tillvara på? För mig idag eller för dig i morgon.

   Jag känner folk som råkat ut för samma sig dig. Hux flux blir delar av deras mark ett naturvårdsområde. Men jag kan slå vad om att hela området skulle skövlas för något annat om det gagnar de korrupta politikerna eller tjänstemännen.

   Jag vet ett företag som ägde en så kallade kulturminnesmärkt fastighet. Mer eller mindre behövde de tillstånd om de vill slå in en spik i väggen och hänga upp en tavla eller dra fram ett nytt eluttag. Men. Det gick jättebra att riva och skövla hela byggnaden med marken när Stockholms Lokaltrafik ville bygga en spårvagnshall där fastigheten låg.

 4. Rikard skriver:

  Hej.

  Vinkelslip; finns batteridrivna.
  Hagelsvärmar knäcker isolatorer.
  Grävare, jordfräs med mera gör färs av vägen till verket.
  Träd över ledningar.
  Träd över väg.
  Igensatta avrinnings- och avloppsrör vid tillfartsväg.
  Gips, cement, sågspån, och sand i rätt blandning i vattenrör.
  Tryckluftsdriven raket (tänk flaskraket men större) med vajer som råkar hamna i rotorbladen.
  Servicefordon som råkar gå sönder när de är på jobb, och därför måste bärgas. Kanske även bärgarens däck råkar gå sönder, ballistiskt eller på annat vis?
  Hjullastare eller annat tyngre fordon kan användas till mycket.
  Stenblock på ett par ton på tillfartsvägen till verket.

  Tag lärdom av utlänningarna som erövrar Sverige. Se på hur de gjort för att slippa störas av polis.

  Nu skall ovanstående inte läsas som en uppmaning till brott eller allmänfarlig ödeläggelse eller liknande, absolut inte! Nej, det rör sig om fritt fantiserande utifrån gästinläggets frågeställning i avslutningen:

  “Gäller inte här reglerna för självförsvar när man hotar oss till livet, när man vill döda allt levande i vår natur?
  Gäller inte då rätten att försvara sig med våld?”

  Ingen av mina hypotetiska rent spekulativt fiktiva metoder ovan leder till personskador, och är som sagt ren spekulation om hur någon skulle kunna göra för att sabotera ett vindkraftverk. Det är ju viktigt att veta vad ryssen kan ta sig för…

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, fd lärare

  • Stefan Eriksson skriver:

   “Ingen av mina hypotetiska rent spekulativt fiktiva metoder” låter som tagen ur en manual för effektiv indoktrinering av intet ont anande omgivning.
   Formuleringen bevaras för uppkomna, eventuella, troliga, eller otroliga situationer i en framtid, för att användas som förklaring av/för/till mitt beteende.

 5. Jan Andersson skriver:

  Elbilshysterin bygger på att man struntar helt i lagen om Produktansvar för batterierna. Ännu en överkörning av svensk lag som annars skulle omöjliggöra dagens batteriteknik i elbilar.

  • Göran skriver:

   Destruktionen av elbils-batterier kostar dubbelt så mycket som att tillverka dem. Jag undrar om den kostnaden finns med i priset är man köper en elbil och senare när man tvingas köpa ett nytt batteri till bilen?

 6. Åke Sundström skriver:

  Men dårskapen – målet om 100 procent förnybar elproduktion – kommer INTE att vinna över förnuftet. Den målsättningen har i praktiken redan fallit, sedan M och KD lämnat den energiöverenskommelse, som hittills ansetts vara orubblig och nära nog helig.

  Sant, de två partierna haft andra motiv än att rädda våra skogar: att subventionera kärnkraften. Men det spelar ingen större roll. För när anden väl är ur flaskan sprids insikten om att Sverige klarar sin elförsörjning utmärkt utan vare sig vindsnurror eller kärnkraft (därför att merparten av elvärmen kan ersätts av det mest “hållbara” – biobränslen). Och när de falska klimathoten inom kort förpassas till historiens skräpkammare för feltänkta tankar, öppnar sig en nygammal värld av möjligheter, som undanröjer det hot mot våra skogar som du här beskriver. Att demaskera växthusspöket är den enda vägen för att nå det målet.

  • Göran skriver:

   Det roliga är att folk tror att vi ska bygga 57.000 vindkraftverk. Nej. Det handlar om att bygga med dagens teknologi 228.000 vindkraftverk vart 100 år.

   Med tanke på att rotorbladen endast kan deponeras handlar det om att vart 100 år deponera 684.000 rotorblad. Vilken kommun i Sverige vill ta hand om dem?

   Snacka om miljövänlig och hållbar teknik.

   • Åke Sundström skriver:

    Intressant vinkel – som dessbättre saknar relevans, eftersom svensk vindkraft är en svala som ingalunda förebådar någon sommar, utan motsatsen, en kommande bister vinter. Ett nytt energifiasko, som om inte de tidigare skulle räcka!

  • Mats Jangdal skriver:

   Jag hävdar med en dåres envishet att biobränsle inte är framtiden för Sverige. Helt enkelt för att industrin använder så hög grad av tillgängligt biomaterial och förädlar det till mycket högre värde än vad energiutvining skulle ge.
   Det vore alltså Ebberöds bank att stänga industrier för att göra el eller värme av biomassan.
   Alltså återstår naturgas, olja och kol som alternativ till kärnkraften.

   • Åke Sundström skriver:

    Här misstar sig den envisa åsnan inom dig, är jag övertygad om. Vem har sagt att flisvärmen kräver en nedläggning av annan skogsbaserad industri, när det finns så oerhörda tillgångar av lågvärdig bioråvara som industrin inte alls är intresserad av (av ekonomiska skäl).

    Vilket inte hindrar att de fossila bränslena har ännu viktigare roll att spela när kärnkraften berövas de subventioner (skatteförmåner, försäkringsgarantier mm) som i dag är det enda som håller den kortsiktigt flytande.

    I min bedömning utgår jag också från att skogsindustrin står inför en svår konkurrenssituation, när skogsrika Sibirien långsamt vaknar ur sin sekellånga leninistiska sömn och på allvar börjar tävla på massamarknaden. Då bortfaller en avsevärd del av Europas efterfrågan på svensk massa och papper. We havn´t seen nothing yet!

    • Mats Jangdal skriver:

     Vi tror att skogsmarken utarmas om man hela tiden tar snött. Så fungerar det på åkern. Fungerar det likadant i skogen, vilket är rimligt att tro, är det inte hållbart att ta allt.
     En viss skillnad finns, eftersom skogen alltid släpper ned biologiskt material till marken under sin livscykel.

     Det finns fok som räknat på detta och kommit fram till att vi inte kan ersätta fossila bränslen med biobränslen. Men har inte sett någon sådan utredning på senare år.

     • Åke Sundström skriver:

      Säkert sant att skogsmarkerna kan utarmas om man tar till vara allt avverkningsavfall. Men vem har föreslagit något sådant? Jag har inte påstått att biobränslen helt kan ersätta dagens fossila bränslen, däremot att biobränslen kan ersätta merparten av dagens elvärme. Inget genmäle från dig om detta.

      Du vet förstås att ved ända fram till 50-talet var den helt dominerande värmekällan, även i städerna. Med dagens teknik, träflis och träpulver, kan denna struktur med fördel återskapas i så gott som hela landet.

      T o m i Stockholm, där träfris nu ersätter kolet i Värtaverket – som i sin tur som var en fatal felinvestering, med det enda syftet att hjälpa ASEA att sälja in en egen teknisk lösning. Fler tunga transporter gör dock miljövinsten marginell.

 7. Stefan Eriksson skriver:

  Det är “tack vare” skogsbränsle (groten och subventionerad energiskog) som råvaran till massa för produktion av papper, överhuvudtaget fått marknadskrafterna att till del sätta priset.

  Pappers och massaindustrin är verksamma på en marknad som präglas av oligopol.

  Utan skogsbränsle lär massavedspriset närma sig 0 skr. för den svenske skogsägaren.

  Ungefär som priset på den ryska träråvaran alltså.

  Att utöka uttag av skogsbränsle lär i alla fall leda till ökad konsumtion av diesel, inget fel i det, men omfattningen av skogsbränsleuttag styrs av priset på diesel.
  Allt annat är fantasier.

 8. Stefan Eriksson skriver:

  Tysk energipolitik får väl anses vara ett dåligt exempel för att säkerställa tillgång av elenergi.
  Just nu anses det vara nödvändigt att minska medborgarens möjlighet att ha synpunkter vad avser etablering av vindmaskiner.
  (1000m. regeln till bostäder skall “luckras upp” för att möjliggöra etablering i närhet av bostäder)

  I övrigt råder ett rent praktiskt “byggstopp” av nya vkv. i Tyskland.

  Nödropen från Industrin får plats i Tysk msm.
  https://www.zdf.de/nachrichten/zdf-morgenmagazin/energiewende-windkraft-krise-100.html

 9. Stefan Eriksson skriver:

  Är det “gröna datacenter eller smutsiga moln” som hanterar din data?

  Förstår man inte “naturen av internet” och hur det hänger samman, då är det nog att föredra om man tänker på något annat än koldioxid i vår atmosfär.

  Eller kanske inte tänka överhuvudtaget:

  https://www.dn.se/debatt/internet-ar-storre-klimathot-an-flyget-sa-blir-det-gronare/

Kommentarer inaktiverade.