Kina vs Norge, en klimapolitisk skandale.


Dagens gästskribent är Odd Gunnar Dalen, klimarealist.

Parisavtalen i regi av klimatoppmøtet i 2015 kom i stand ved at bla Kina fikk gjennomslag for sine krav om uendrede utslipp av klimagasser frem til 2030. I motsetning av det  mange tror så var det ikke alle land som underskrev avtalen. Av FNs 193 medlemsland var det 175 som signerte avtalen til slutt. USA har i ettertid meldt seg ut, effektivt fra høsten 2020.
De siste toppmøtene viser også at uenighetene medlemslanda seg i mellom er så store at avtalen i praksis er ugjennomførbar og nærmer seg oppløsning.
Majoriteten av medlemslandene er ikke i nærheten av å klare sine egne rapporterte utslippsmål innen fristene og kun 3 av 175 land har meldt inn reviderte mål som de ifølge avtalen skulle gjøre senest februar 2020.

Mange av de norske co2-inkompetente politikere og deres haleheng av nikkere gjør sitt ytterste for at Norge skal fremstå som den største og beste aktøren i kampen mot “menneskeskapte klimaendringer” når det Norge bidrar med i så måte ikke betyr noe som helst. Enorme milliardbeløp brukes uhemmet i jakten på hypotesen.
Planeten vår har gjennomgått klimaendringer de siste 4,5 milliarder år og vil fortsette med det i hele sin eksistens.

I 1990 hadde Kina et rapportert klimagassutslipp på 2397048 millioner tonn,
Norges utslipp var 51454 millioner tonn.
I 2017 var utslippene hhv 10877218 millioner tonn mot Norges 55403 millioner tonn
Tallene for Kina i 2030 er estimerte til 12133539 millioner tonn,
samtidig som Norges utslipp i følge myndigheten skal ned til 23 154 millioner tonn.

Kina hadde et utslipp pr dag i 2017 som var på 29801 millioner tonn, 29,3% av klodens totale utslipp. Norges daglige utslipp var 144 millioner tonn eller 0,14% av totalen. Sagt på en annen måte, som en kolibris fjært i en orkan.

Kina fortsetter å bygge og planlegger mange nye kullkraftverk over store deler av landet og de  har heller ikke signalisert sine utslippsmål etter 2030.

Skipstrafikken er unntatt Parisavtalen. Ute på verdens hav seiler det enorme containerskip som hver for seg har et årlig utslipp tilnærmet 50 millioner biler. 15 av disse skipene har et beregnet utslipp likt alle biler på jorden, og det er over 100 av disse i drift.

CO2 nivået på planeten har økt med rundt 133 ppm siden 1850 og det er beregnet at den menneskelige delen av dette er ca 5,2% eller 6,9 ppm. På 170 år!
Satelittbasert  global temperaturmåling de siste 41 årene viser en global økning av temperaturen på 0,56 grader celsius.

Det som gjør skandalen fullkommen er påstanden om at økt co2 = økt temperatur. Det er fremdeles en hypotese som ikke er bevist eller etterprøvd. Det er for mange variabler involvert til at den hypotesen lar seg bevise. Det er laget hundrevis av klimamodeller men ingen av disse har vært eller er i nærheten av den virkeligheten som planeten viser oss.
Uansett hva klimapanelet (ipcc), politikere, medier og andre aktivister prøver å overbevise menigmann om, så fanger den observante opp at det kun benyttes uttalelser som; mulig, ganske sikkert, høyst sannsynlig og andre omtrentligheter når påstanden omtales.

Alle som bastant bruker =, prater mot bedre viten eller bedriver bevisst propaganda.
De som påstår at co2 hypotesen er bevist utfordres herved til å navngi disse fagfellevurderte og etterprøvde forskningsresultatene.

Det som derimot er av stor betydning er behovet for større matproduksjon i årene framover da befolkningsveksten på planeten fortsetter å øke.
Matproduksjon krever jevn tilgang på co2, ikke mindre og de optimale nivåene som blir benyttet i drivhus er mellom 1100 og 1300 ppm for at fotosyntese og vekstvilkår skal være best. ( Den menneskelige utpust har et nivå på 38000ppm og ingen har omkommet av den grunn. )

Ved å forfølge det imaginære co2 trollet med co2 fangst, lagring eller reduksjon fratar vi definerte u-land maten på bordet og muligheten for den samme økte levestandarden vi selv har fått.
Troen på at kjøp av grønne sertifikater, klimakvoter og subsidiering i milliardklassen av “grønn” teknologi og regnskog skal gi en kjøligere planet er i beste fall naiv.

Det vi derimot kan gjøre er å flytte fokuset over på all søpla vi strør om oss med.
—————-  —————-
Klimapanelet (ipcc) er en politisk sammensatt gruppering fra alle medlemsland. Samtlige dokumenter som panelet offentliggjør skal medlemslandene ha behandlet slik at ingen forplikter seg til noe som helst.
IPCC utfører ikke egen forskning. De overvåker heller ikke klima eller relaterte fenomener selv. Panelet vurderer i stedet publisert litteratur, inkludert peer-reviewed og non-peer-reviewed kilder. Spesielt det siste viser at de uten blygsel benytter seg av kvasiforskning for å produsere sine rapporter. eg; den berømte hockeystick grafen og “homogeniserte” landbaserte temperaturmålinger.

Det här inlägget postades i Gästlistan, Klimatbluffen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

10 svar på Kina vs Norge, en klimapolitisk skandale.

 1. Dandersan skriver:

  Så även Norge har lurats tro på CO2 som en riskgas.
  Stora utsläpp från skepp, vilka även visat sig som moln efter båtarna, pga svavlet.
  Moln och SO2 kan ha ett samband. Hur förklaras annars den minskning i molnen som skett sen 1980 talet-10% mer energi kommer till oss , vilket ökar temperaturen-om detta håller alarmisterna på bägge sidor kölen tyst. Men Danskarna har duktiga fysiker!

 2. Carl Hermelin skriver:

  Utmärkt artikel och i synnerhet denna åsikt! ”Det vi derimot kan gjøre er å flytte fokuset over på all søpla vi strør om oss med.”
  Mvh, Carl Hermelin
  —————- —————-

 3. Tege Tornvall skriver:

  Eftersom koldioxid är a) växternas livsnödvändiga näring och b) en bristvara med nuvarande låga halter, är det fullkomligt meningslöst att jämföra och peka finger åt olika ”utsläppskällor”. Det är att spela alarmisterna i händerna.

  Tvärtom gäller följande svårlösta ekvation: 1. Tillräckligt med ständigt tillgänglig energi för världens ökande behov. 2. Tillräckligt hög CO2-halt för mer växtlighet och grödor. 3. Tillräckligt med skog och biomassa för ökande behov. 4. Tillräckligt med livsmedel för ökande behov. 5. Mindre skadliga utsläpp. 6. Skapande av nya och hushållning med befintliga resurser.

  Vi måste övergå från försvar på egen planhalva till anfall på motståndarens genom att realistiskt lösa världens försörjningsproblem.

  • Åke Sundström skriver:

   Att tala om BEHOV är verbal marxism; i västliga ekonomier handlar det om utbud och efterfrågan. Med sådan mer korrekt terminologi blir det lättare att lösa alla sorters problem, inklusive klimathotshysterin.

 4. Stefan Eriksson skriver:

  Jag ”har hört talas om” en Facebook-grupp där motståndet mot förd klimat-politik i Norge görs synligt. Gruppen har på kort tid fått ett mycket stort antal följare.

  Vet någon om där finns ett motsvarande upprop i Sverige? (jag är själv inte aktiv på Facebook).

  Så som samhällsengagemanget ser ut, där det mesta diskuteras på nätet istället för bland företrädare i politiken, är kanske Facebook som plattform inte att helt bortse från.

  Kan kanske i förlängningen leda till en ”tillnyktring” bland våra folkvalda.

  • Samuel af Ugglas skriver:

   ”Kan kanske i förlängningen leda till en “tillnyktring” bland våra folkvalda”.
   Har den folkvalde ”socialism” inblandad i modersmjölken finns det inget hopp för landet.
   Politiker som missbrukar väljarnas förtroende skall sparkas. Inget annat.

   • Stefan Eriksson skriver:

    Jo, Ni har helt rätt där, att företrädare som inte företräder bör sparkas från sitt uppdrag. De lär vara i behov av en ”avgiftning”, och det kan inte iscensättas med mindre än att de tvingas lämna sitt kompisgäng, där inflytandet inte kan sägas vara det bästa.

    ”Tillnyktring” betyder i mitt resonemang att återfå en viss verklighetskontakt.

  • Mats Jangdal skriver:

   Gissar att det är klimarealistene.no De har en vanlig hemsida och troligen även FB.
   Jag har inte heller FB så jag kan inte kolla.

Kommentarer är stängda.