Frågor till riksdagspartierna inför nästa val

Dagens gästskribent är Sture Larsson

Fullt kaos råder till synes sedan länge i riksdagen och övriga politiska organ. Flertalet demokratiskt valda individer ser ut att agera med förakt för kunskap. Regeringen är riksdagens exekutiva organ men riksdagen är snare regeringens följare. Partipiskor viner i strid med objektivitetsprincipen. Ett exempel: Den enda hittills kända, sannolikt helt invändningsfria studien av orsak och verkan, när det gäller klimatet är SMHI:s årliga registrering av instrålning, d.v.s. den interplanetära energimottagningen som reglerar temperaturen i vår komfortzon. Allt som nu läggs till grund för politiska beslut i klimatfrågan handlar om datorsimulerade resultatanalyser för en sannolik ny värmeperiod, den 6:e? i ordningen efter senaste istid. Meteorologer kan möjligen säkert spå väder 5 dygn framåt. IPCC och därmed våra politiker spår väder minst 100 år framåt. Helt sanslöst!

SMHI redovisar, tillgängligt för varje enskild svensk och valt ombud, sedan ett antal decennier att instrålningen, d.v.s. energimottagningen från i huvudsak solen ökar med 0,4 – 0,7 % per år. Det blir alltså av påvisad orsak varmare. Enda möjliga förklaringen är att det skydd för liv som vi som djur och växt har, en tillräckligt tät atmosfär, blir allt tunnare år från år. Att så sker är delvis förklarligt p.g.a.  politikernas medvetna eller omedvetna strävan att minska de utsläpp som skapar atmosfär. Atmosfär är utsläpp oavsett om de är t.ex. vulkan-, skogsbrands-, trafik- eller kokeldsrelaterade. Den 8 sept. 2021 föreslår svensk regering att Sverige skall samla in och gräva ner den koldioxid i atmosfären som t.ex. skall skydda oss, när nästa soleruption når skräcknivåer som t.ex. 2012. Vi gör allt för att förhindra t.ex. sot till atmosfären, samtidigt som allt fler röster höjs för konstgjort förtätande av atmosfär för att rädda t.ex. barriärrevet.

Att flertalet svenska politiker, valda ombud, verkar för en tunnare atmosfär och därmed en högre temperatur i komfortzonen kan endast förklaras av att valda ombud i Sverige inte agerar inom ramen för svensk grundlag, d.v.s. inom objektivitetsprincipen som kräver oberoende och saklighet. Oberoende kräver att ombudet tänker själv och sakligheten kräver beaktande av vedertagen kunskap. När en partiordförande kräver partilojalitet av demokratiskt valt ombud sker ett grundlagsbrott. Villfarelserna inom klimatpolitiken kan endast förklaras av att valda ombud lever på trossatser som inte tar del av kunskap som handlar om orsak och verkan. Det blir ännu märkligare, eftersom 26 svenska akademier och kungl. Svenska vetenskapsakademien på direkt fråga 2019 inte ställde sig bakom teorin om växthusgaser eller försökte förklara hur dessa fungerar. Enkelt som en plätt! Ingen akademiansvarig ställer naturligtvis sitt namn till förfogande för en idé om att atmosfäriska element som ozon, koldioxid, metan, sot etc. med en genomsnittlig temperatur på minus 30 – 50 grader skulle värma en planet med genomsnittlig temperatur på plus 15 grader, när den absolut största delen av elementets yta är riktad mot rymdens minus 273 grader. Ingen naturvetare har föreslagit eller kommer att föreslå förtunnad atmosfär som skydd mot temperaturökning. Ingen svensk naturvetare skulle propsa på att skriva om termodynamikens grundlag radikalt. Det kan inte heller svenskt politiskt ombud som agerar inom objektivitetsprincipen.

När 349 riksdagsledamöter och 20-talet ministrar fantiserar om koldioxid och diverse utsläpp som orsak till temperaturförhöjning trots att koldioxid är en nödvändig och utåt emitterande del av en instrålningsdämpande atmosfär resulterar det i att de medvetet förskingrar skattepengar på kontraproduktiva insatser. Det kan i mina ögon förklaras endast av att ledamöterna agerar med partipiska som besluts- och kunskapsunderlag i strid med grundlag.

Riksdagspartierna har givits förtroendet att föreslå ledamöter till kommande riksdag, kommunfullmäktigen och landsting. Då måste följande frågor ställas inför kommande val.

1. Söker partierna idag medvetet ombud som är sannolikt kompetenta för den kommande mandatperiodens förväntade problem, alltså inte partimedlemmar som röstboskap utan professionellt kompetenta beslutsfattare för någon under mandatperioden aktuell fråga t.ex. hur förhindra att solinstrålningen ökar p.g.a. förtunnad atmosfär, åtgärder för att säkra att skolans resultat förbättras, skapa kontrollerbar elkraft i takt med att behovet ökar ohanterbart inom närtid? 50 % elbehovsökning på 10 – 15 år går inte ihop med nuvarande avvecklingsåtgärder och sannolika planeringshorisonter på 20 – 50 år för ny elproduktion. Ska vi tillåta att okontollerbar vindkraft underminerar de ekonomiska villkoren för kontrollerbar kraft. Hur behålla och öka personal i vården, polis, skola etc. Hur bygga ut tullen, så att inte stöldgods flödar ur landet? Hur förhindra skuggsamhällen i form av kyrkor, klaner, gängkriminalitet etc. Hur inom en tidshorisont på 10 – 15 år innan ohanterlig antibiotikresistens åtgärda att ca 90 % av alla publika hus i strid med lag har återluft i form av roterande värmeväxlare. 42 % av vårdlokaler har roterande värmeväxlare i rationell medicin otänkbara i en pandemi och särskilt i en antibiotikaresistent situation. Det finns en förklaring till att svensk pandemi krävt minst 10 ggr fler döda, >14 000, än våra grannländer med ca 1000.. De beslutande organen av idag är omöjligen kompetensrelaterade eller lagföljande.

2. Söker partierna medvetet ombud som kan förväntas agera inom objektivitetsprincipen, demokratins grund och avkräver partierna i så fall medvetet föreslagna ledamöter skyldighet att agera inom objektivitetsprincipens, d.v.s. demokratins grund? Hur sker i så fall detta?

3. Friskriver partierna föreslagna ombud från partipiska som kunskapsunderlag och beslutsunderlag? Om så inte är fallet framstår partiet för mig som icke demokratiskt orienterat. I klartext: Är partiet lojalt med grundlagens objektivitetsprincip?

4. På vilken grund förkastar riksdagspartierna t.ex. SMHI:s instrålningsmätningar som kullkastar partiernas nuvarande partipiskekunskap? Har något parti egna studier av klimatrelaterad orsak och verkan på validerad nivå överensstämmande med nuvarande budskap? Om inte kan jag inte förstå, att partiet agerar inom objektivitetsprincipen = grundlagen.

5. På vilket sätt är nuvarande partier beredda att klargöra att riksdagen är det enda folkvalda, nationellt ansvariga organet för politiska beslut och klargöra att regeringen de facto endast är riksdagens exekutiva organ under ledning av riksdagen och med av riksdagen rimligen på förhand kompetensgodkända individer. Det är för mig inte intellektuellt hållbart att som nu enskilda riksdagsledamöter i TV skäller på en regering, vars avsaknad av åtgärder måste anses bero på bristande ledning från uppdragsgivaren, riksdagen. En på objektivitetsprincipen grundad stat kan knappast fortsätta att på ministernivå ha på förhand icke kompetensprövade individer som uppenbarligen inte får, efterfrågar eller tar riksdagens instruktioner. Det går inte i längden att försvara att ett land med så hög utbildningsnivå som Sverige har tjänstemän på högsta nivåer med lägre uppdragsrelaterad kompetens än på låga tjänstnivåer som hemtjänst, lokalvård etc.

Mvh
Sture Larsson
röstberättigad medborgare

Frågor och svar eller uteblivna svar delas med media!

Det här inlägget postades i Gästlistan, Klimatbluffen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

19 svar på Frågor till riksdagspartierna inför nästa val

 1. Samuel af Ugglas skriver:

  Bra artikel Sture men hade det inte varit mer korrekt att ställa frågan till svenska FOLKET, hur förhindrar vi att s k RIKSDAGSMÄN/KVINNOR väljs, de som plundrar oss på LIV och EGENDOM?

 2. Thomas skriver:

  Det är naivt att tro att man med vanliga riksdagsval kan ändra på någonting alls…
  I Sverige har byråkratin tagit över makten totalt.
  Byråkratin har inget annat intresse än egenintresset och då söker man sig till den övre byråkratiska makten..
  Vad det är får var och en själv fundera ut!

  • Benny skriver:

   Detta nedan skrev jag på en annan blogg…
   Nu är vi i det läget att sossestaten gör allt för att smutskasta och brunsmeta alla som är emot S och deras maktapparat som är beroende av att just S sitter vid makten. Man t o m hotar oppositionen att försöka gripa makten och Sverige blir mer och mer auktoritärt för varje dag som går! Man har även tillsatta en utredning, lagom till valet nästa år antar jag, som under täckmantel av Covid ska undersöka om det är möjligt att införa undantagstillstånd i Sverige med det lagutrymme som finns. Som av en händelse alltså lagom till valet som kan vara det sista någorlunda fria valet som genomförs i Sverige på länge. Sossarna har medvetet ökat polariseringen i samhället men också slagit sönder den stabilitet som fanns i Sverige med ohejdad invandring som lett till att Sverige är det mest kriminella landet i EU. Allra-skandalen visar även hur maktlöst rättsväsendet är mot högt uppsatta S-politiker som Tomas Bodström som troligen inte ens hörts om sin inblandning i skumraskaffärerna. Inte heller har Maud Olofsson hörts vidare om Nuon-affären trots att många år har gått…Har åklagarna och riksrevisionen sopat denna olustiga skandal under mattan för gott? Ja, det är mycket som är ruttet i konungariket Sverige numera.

  • Åke Sundström skriver:

   Inte alls naivt! Det är inte bara möjligt utan rentav sannolikt att vi får en borgerlig regering om ett år. Både klimatnojan och den parlamentariska diktaturen måste bekämpas, inte osynliggöras genom att skylla allt på ”byråkratin”.

   Samuel har förstås rätt: det är majoriteten av de 349 ombuden på Helgeandsholmen som PLUNDRAR OSS PÅ LIV OCH EGENDOM. Och som faktiskt GÅR att avsätta genom att rösta på den minoritet som kritiserar den förda politiken,

   Fast sant att inget enda parti har ett program som frihetens vänner helhjärtat kan applådera. Inte ens Mats´ vänner i KLP, som falskeligen kallar sig libertarianer, men inte har förstånd att ta avstånd från klimatnojan. Men däremot sent omsider kräver ett utträde ur EU.

   Någonting kan tyckas vara bättre än ingenting, men eftersom KLP inte heller vill inse att en valkartell är enda vägen till framgång, är inga stora genombrott att vänta redan nästa höst, men med ett stärkt KD och fortsatta röstvinster för SD tas förhoppningsvis märkbara steg i frihetlig riktning.

 3. Göran skriver:

  Det är även naivt att tro att riksdagen ska besitta den kunskap som efterlyses i artikeln.

  Avhopande politiker vittnar om politiken som en sandlåda eller lekstuga.

  Gå ut och prata med politiker kommande sommar under valåret. Det är ett bra sätt att lära sig hur lite politikerna vet och att de inte har något intresse att lära sig något. Vissa kan vara duktiga på någon eller några enskilda frågor, men det är den stora bilden de saknar.

  För övrigt är Sveriges grundlag konstruerade för att främja korruption, frihet från ansvar och kontroll av medborgarna. Grundlagarna behöver skrivas om. Det behöver även införas personval och inga partival.

 4. Dandersan skriver:

  Bra inledning men sen spårar det ur totalt-enligt mina kunskaper.
  Aerosoler behövs för att skapa moln.
  Vi har tillfört dessa via skorstenar fram tills USA införde Clean Air Act och vi följde efter.
  Vi vet att aerosoler kyler när de tillförs från spyende vulkaner, främst SO2.
  Vad händer då om vi slutar tillföra dem via skorstenarna?
  Uppvärmningen vi ser kan helt eller delvis förklaras av ökad instrålning via solar Brightening.
  SMHI vet detta och hänvisade till WILD 2012.
  Klimatalarmister vill inte prata om detta-vilket gör det mer angeläget!

  • ivarandersson skriver:

   Vad är det för fel med mer sol och koldioxid? Växer det för bra så att färre människor svälter?

  • Göran skriver:

   S02 är en livsnödvändigt för djurs överlevnad. Vi blir sjuka och dör om vi inte får tillräckligt med S02.

   Lite lustigt att miljömänniskor och klimatbluffare värnar livet medan de inför åtgärder som är direkt i motsats till liv.

   • Benny skriver:

    Cementa ska enligt MP läggas ner och samtidigt så vill de ersätta betong med mer träbyggande..Förslaget är att skövla skogarna i Norrland för att få fram virke av tillräckligt bra kvalitet för byggandet. Att MP är snurriga vet vi men hur korkade och mer miljöfientliga kan man vara? Avverka hundratusentals hektar av skog i stället för en försumbar högst lokal miljöpåverkan på Gotland? MP=Mentalpatienter!

 5. Jan Andersson skriver:

  Det är omöjligt att tillgodogöra sig den efterfrågade kunskapen med tillräcklig pondus utan att ha tillbringat några år i en naturvetenskaplig akademi. Och de som har gjort det vill omöjligt hamna i politiken och slå pannan blodig varje dag på sektmedldmmar typ miljöpartister. Man blir inte en duglig beslutsfattare genom att få sin enda vidareutbilning i ett politiskt ungdomsförbund. Frågan är om man ens begriper hur samhället fungerar.

  Vi måste tänka om och fundera på varför Sverige hade förståndigare politiker förr i tidem, när svensk ekonomi växte så det knakade och landet på hundra år förändrades från ett fattigt bondeland till ett modernt industriland och vi hade ett starkt försvar som till varje pris skulle försvara landets yttre gräns. Vad gjorde vi rätt då, och helt fel nu?

  Vi hade riksdagspolitiker med tillfälligt mandat, som hade kallats till uppdraget som varande landets mest bevisat mest erfarna och framgångsrika tjänstemän och yrkesutövare. De skulle tillbaka till sin landända sedan och möta väljarna öga mot öga och stå till svars för alla sventuella oegentlighter.

  Att se och höra Bolunds senaste utspel om klimatet är nog det värsta jag har upplevt från det hållet.

  Snart måste vi gå från ord till handling och byta ut hela styrelsen. Hittar vi inte bättre kandidater än de vi har haft de senaste femtio åren så är det bättre att vara utan både riksdag och regering. De bryr sig ändå inte det minsta om medborgarnas väl och ve!

  • Göran skriver:

   Hade vi förståndigare politiker förr i tiden? Är det inte en hög av dem som har banat väg för dagens elände?

   • Thomas skriver:

    Varför denna ständiga tilltro till akademisk kunskap då det är ekonomiska intressen som styr allt…

    • Jan Andersson skriver:

     Företag byggs alltid på en gångbar idé, och utan en högre teknisk kunskap är det inte mycket som kan genomföras. Man kan nog tillgodogöra sig samma kunskap utan en skola men blir ändå inte efterfrågad och anlitad. Eller så hinner man bli för gammal…

   • Jan Andersson skriver:

    Sverige byggdes ut i högt tempo 1870 till 1970. Många politiker måste i högsta grad ha varit med på noterna och styrt och planerat våra samhällen och infrastruktur. Kompetenta, informerade och synnerligen handlingskraftiga. Svårt att tänka sig idag att sådana politiker funnits…

    • Thomas skriver:

     Jag bor utanför Borås och det händer att jag hälsar på en kompis i Seglora. Vi brukade (före pandemin) ta oss till Viskadalens kursgård, en socialdemokratisk folkhögskola och där luncha..
     Skolan har en gammal central byggnad, en mangårdsbyggnad som är ursprunget till skolan där också allt började.
     En intelligent kvinna gifte sig till bondmoraplatsen och trots att hon var analfabet (sägs det) så var hon fenomenal på att räkna..
     Och sina söner satte hon i skola.
     Dessa blev ursprunget till hela den industriella utvecklingen i Göteborg, SKF, Volvo och så vidare..
     Bondmoran insåg att utbildning var viktig för allmogen och hon skapade därför denna socialdemokratiska folkhögskola av sin jordbruksfastighet…
     Hur skall man tolka detta? (Att industrin i Göteborg har sitt ursprung i en håla ute på landet..?)
     Att politiken och företagandet gick hand i hand?
     Och när de ”goda tiderna” sviktade (1968, säger en del..) så blev det byråkratin som tog över.. ? (Egentligen så har jag själv upplevt denna förändring, men processen har gått så långsamt att man ”kokats med”…)

  • Åke Sundström skriver:

   Du glömmer, Jan, betydelsen av att den gamla ämbetsmannamoralen har kastats på historiens sophög och att demokratins gamla ”vakthundar”, pressen och kunskapseliten, i dag utgör maktens lydiga lakejer. Det är dessa systemfel som måste korrigeras för att ett sant folkstyre skall kunna återuppstå. Svårare än så är det faktiskt inte.

   • Jan Andersson skriver:

    Jo men det är ju dessa ämbetsmän jag vill ha tillbaka…

 6. Göran skriver:

  Det har bara dött 1.000-2.000 personer av covid-19 i Sverige. Större siffror bör vi inte tro på och sprida. Det finns ingen överdödlighet i statistiken. År 2020 var det mindre vård på IVA än de tidigare 7 åren.

Kommentarer är stängda.