Grupptalan mot staten?

Vi har ju sedan cirka ett årtionde i det svenska rättssystemet möjlighet till grupptalan. Jag har börjat fundera på om svenska folket skulle kunna väcka grupptalan mot svenska staten; regeringen, riksdagen, verk och myndigheter samt statliga bolag. Anledningen är den intensiva, ensidiga och felaktiga beskrivningen av klimatets utveckling, särskilt påståendena om koldioxidens inverkan på detsamma.
Det skulle kunna se ut ungefär som följer:

Saken
Vi, Svenska folket, kräver en saklig och opartisk upplysning om klimatets utveckling.

Bakgrund
FNs organisation som kommunicerar klimathotet, IPCC, är liksom sin uppdragsgivare en politisk organisation. Det de presenterar för både allmänheten och i sina sammanfattningar för beslutsfattare är politiska aktstycken.

Man kan inte behandla vetenskap på det viset och fortfarande göra gällande att det är vetenskap. På uppdrag från FN och IPCC har klimatvetenskapen letat efter signaturer i mätdata som ger belägg för att den koldixoid vi tillför atmosfären har en skadlig inverkan. Några sådana belägg som motsvarar statistisk signifikans har inte kunnat uppvisas.

Andra grenar av vetenskapen har i uppdrag att skapa statistiska datamodeller som kan förutspå en framtida utveckling av klimatet. Samtliga sådana modeller, närmare ett femtiotal vid det här laget, har samtliga misslyckats. Ingen av dem har ens kunnat beskriva den redan kända och uppmätta variationen i klimat och väder. Oavestt vilket startdatum man applicerar till modellen så avviker den ganska snart från uppmätta, kända värden. Modellerna är alltså inte validerade.

Konsekvenser
Som en följd av den politiskt skapade och vetenskapligt obekräftade uppfattningen om hur koldioxid påverkar klimatet anställs personal från kommunal nivå och upp till högsta statliga nivå. Samtliga utför sina arbetsuppgifter på så sätt att de endast sprider vidare den politiska uppfattningen att klimatet är hotat, men aldrig den vetenskapliga uppfattningen att utredning fortfarande pågår. Bland de värsta kolportörerna av den politiska informationen, utan balansering med det vetenskapliga kunskapsläget, är den statliga radion och TVn. Detta trots deras regleringsbrev, som förutsätter saklighet och opartiskhet.

Allt detta kostar enorma summor pengar, utan påvisbar effekt. Det är skattepengar till allt från löner till subventioner av en mängd styrmedel av olika slag, alla lika fåfänga.

Till detta kommer de kostnader företag och konsumenter drabbas av som en följd av att det litar på att de serveras korrekt information. I andra fall är det skrupelfria aktörer som ser möjligheter att tjäna stora pengar på att tillfredsställa den efterfrågan som uppstår till följd av all overderhäftig information som staten avsiktligt och utan vetenskaplig faktakontroll ställer sig bakom.

///

Vad tror ni, om vi skapar ett upprop för att lämna in en sådan grupptalan, kan ett sådant mål komma att tas upp i domstol och få ett positivt utslag? Självklart måste vi få hjälp av en kunnig jurist att formulera grupptalan och företräda svenska folket vid domstolsförhandlingarna.

I förlängningen kanske det även finns andra områden där det bör undersökas om statens agerande kan straffas genom en grupptalan. Hur är det, har övernitisk djurskyddskontroll som inte är i överensstämelse med EU-direktivet orsakat en kollektiv kostnad för alla djurbönder? Har länsstyrelsernas schablonmässiga utökande av strandskyddet till maximala 300 meter orsakat värdeminskningar och direkta kostnader för kollektivet fastighetsägare? Kostnader som inte motiveras av proportionalitetsprincipen, rimlighetskrav, principen om det måttliga ingreppet etc, principer som ska vara vägledande för svensk offentlig förvaltning.

This entry was posted in Klimatbluffen and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

19 Responses to Grupptalan mot staten?

 1. Tyrone Waerner says:

  Håller helt med,jag tycker det verkar som dårarnas paradis idag och ingen förstår. Jag har varit med i 75 år och klimatet har inte ändrat sig överhuvudtaget.Vad är det som pågår? Hade vi haft alla dessa pengar som vi lägger ut på klimathysterin hade vi fortfarande haft en bra omsorg vård samt skola. Ja förstås om man även tar tag i detta med invandringen.

 2. Samuel af Ugglas says:

  Har läst en del om Michael Mann och hans försök att tysta Mark Steyn. MM vågar väl knappast att ärendet hamnar i domstol då ha kommer att tvingas offentliggöra sin “upptäckter”?

 3. Sten-Arne Persson says:

  Bra Mats! Mycket intressanta tankar. Pensionärerna borde göra en grupptalan mot den mycket låga räntenivån som rimligen klär av pensionärerna sina pensionskapital oavsett man har pensionsförsäkringar eller sparat kapital. När man dessutom säger sig vilja öka inflationen med hjälp av den negativa räntan. Varför skriker inte folk rakt ut?

  Om man tänker efter är det inte mycket, som man INTE behövde göra en grupptalan mot, om man är svensk medborgare. Det stora hindret torde vara, att vårt så kallade rättsväsende tycks fungera som ett “felväsende” där de sitter bakom lås och bom på sina “felcentrum” med sina oförmågor, medan de kriminella elementen härjar fritt i vårt samhälle.

  Men vi måste ju bara försöka, vad vi nu ska börja med där man kan få det så kallade folket att förstå och ställa upp på tankegången.

 4. Lejeune says:

  Det är värt ett försök, dock bör en jurist som kan det här området konsulteras så att relevant argumentation används.

 5. Utsikterna för att vinna ett sådant mål är nog små, men ett viktigt resultat vore om MSM kände sig tvungna att uppmärksamma domstolsförhandlingarna. Vidare, sakargument framlagda i domstol kan inte tigas bort eller besvaras med personangrepp.
  För att finansiera aktionen finns det en massa välbesökta bloggar som säkert skulle publicera ett upprop om crowdfunding.

 6. Bra initiativ !

  Det märkliga är att IPCC baserar sina rekommendationer nästan uteslutande på datorsimuleringar för klimatet 2040 och 2100. Samtidigt erkänner de att de inte förstår riktigt vad som styr molnbildningen och värmeutbytet mellan atmosfär och hav, förmodligen de två viktigaste faktorerna näst solens varierande aktivitet. Den senare har de avstått från att forska om.

  Med bara lite logik inser man att om så viktiga faktorer måste gissas bland alla 55 man räknar med, så blir resultatet meningslöst, inte bättre än en gissning. Särskilt som simuleringen innebär någon miljon omräkningar.

  Således: Datorsimuleringar av klimatet är meningslösa.

  Detta konstaterades av IPCC:s egen Work Group I redan 2001 och finns protokollfört här:

  http://www.ipcc.ch/ipccreports/tar/wg1/505.htm

  Börja läsa stycket som börjar: “In sum, a strategy must recognise what is possible.”

  Professor Gösta Walin sade i AB 2005:

  “Jag ser det mest som ett utslag av storhetsvansinne att tro att klimatet kan avbildas i en dator.”

  http://www.aftonbladet.se/debatt/article10672254.ab

  Man kan möjligen hoppas att det i rättsapparaten finns jurister med tlllräckligt mått av logik.

 7. mats says:

  Som Samuel skrivit är Mann vs Steyn ett intressant exempel. Mann stämde Steyn för förtal när Steyn påstod att Mann var en charlatan i klimatvetenskap. Mann trodde att Steyn skulle bli rädd och backa undan, men ack vad han bedrog sig. Istället är det nu Mann som gör vad han kan för att hålla sin egen stämning utanför domstolen.

  Kanske kan vi inte få korrekt utslag i en domstol. Men ett väl underbyggt civilmål kan domstolen knappast vägra ta upp. Förloraren betalar ju.

  Media kommer att bli skogstokiga ett tag, men med lite tur och ihärdighet från vår sida kommer de att börja analysera frågan och leta scoop. Då kanske de kommer på bättre tankar.

  Debatten kommer förhoppningsvis att nyktra till och staten kommer att ändra sin policy och hävda att det därför inte finns någon grund för en grupptalan. Vi kommer att förlora vår crowdfunded pengar, men inte tvingas betala mer än så om målet läggs ner.

  Visst behöver vi kunniga jurister. Helst en hel hoper. Men sådana måste väl finnas även bland klimatrealister?

  Hur startar man en bra crowdfunding?

  • Som underlag för kommande klimatpolitik har SMHI fått regeringens uppdrag att komma med en rapport. Första rubriken i dess sammanfattning (troligen det enda som ministrarna läser.) lyder:

   “Uppvärmningen av klimatsystemet har fortsatt och människans påverkan är tydlig”

   Stycket därunder börjar så här:

   “Säkerheten i slutsatsen att människan påverkar klimatet har successivt stärkts i varje ny utvärderingsrapport från IPCC.”

   Om någon person skall stämmas, borde det vara generaldirektören på SMHI. Men begreppet “tjänstefel” finns inte längre och en offentlig tjänsteman, även en generaldirektör, får nog vara hur korkad som helst. . .

   Det sistnämnda gäller förstås även politiker.

 8. Jan Suhr says:

  Det konstiga med hela klimathotsspektaklet är att man så mycket snöar in på elände. De borde ju istället inse att det är ju väldigt bra för hela planeten om detta klimathot inte fanns. Alla borde ju dra en lättnadens suck och bli glada 🙂

  Angående Crowdfunding så finns det särskilda sajter som sköter det åt dig, Googla!

 9. robert says:

  Ni skulle bli utskrattade. Det är inte så svårt att räkna ut.

  /robert

 10. Tyrone Waerner says:

  Läste i Illustrerad Vetenskap nr 13,2014 om koldioxid. I en liten by Ciampino i Italien släpper marken ut 7000 ton ton koldioxid varje dag år ut och år in.Allt detta beroende på vulkanaktiv mark.Människorna har inte tagit någon skada,de sover med stängda fönster. För säkert 30 år sedan lyssnade jag på Sveriges Radio där professorer och lärde från Sverige,där man fick ringa in frågor.En fråga var hur mycket avgaser spyr en vulkan ut i luften.Svaret var”ett utbrott spyr ut lika mycket koldioxid och svaveldioxid som alla jordens bilar,flyg samt industrier gör på ett år”! Ett vulkanutbrott!!!! En annan fråga var “kan människan påverka klimatet”,svaret var försumbart. Nej,dessa klimatfanatiker som idag finns är som en religiös sekt som predikar jordens undergång. Vore det inte bättre att de levde i nuet och njöt av detsamma?

 11. Stefan Eriksson says:

  Staten kommer att kämpa hårt för att sopa vederhäftiga argument under mattan. Så många har sitt levebröd garanterat via offentliga medel. Hos samtliga engagerade i statlig förvaltning finnes en tydlig regel som överskuggar alla andra delar i uppdraget:
  Man biter inte den hand som föder dig.
  Insikten om detta förhållande är djupt rotat i leden av överambisösa ( i vissa fall maktberusade) ,förespråkare av självsvält.
  I dessa sammanhang är saklighet, rimlighet och allmänt gott omdöme av underordnad betydelse.
  Grupptalan bör i så fall föras gentemot “handen som föder” massan av huliganer med uppdraget att socialisera vår omgivning.
  Förespråkarna av systemet som råder, skulle förmodligen komma till insikt för det fall de skulle anmodas ett par månader med “praktik” i Nordkorea.
  Där har ju staten kommit längre än oss, när det gäller förhållanden som “våra huliganer” säger sig förespråka.
  “Måltavlan” sitter på de som göder detta system.
  En grupptalan skulle förmodligen avfärdas med argumentet att:
  En grupp för talan gentemot sig själv i egenskap av skattebetalare .
  Det är nog tyvärr endast med politisk opinion som ett skydd för medborgarna skulle kunna förverkligas.

 12. Rutger says:

  Har roat mig med att se på hur sambandet mellan CO2 och temperatur åskådliggörs i diagram som man kan hitta på nätet. IPCC säger att sambandet är logaritmiskt men i alla diagram framställs det som att det är linjärt. I IPCC:s rapport hittar jag också det linjära tänkandet fast inte lika uppenbart. I ett diagram i “Technical Summary” hittar jag ett linjärt samband mellan temperaturuppgång och utsläpp av CO2 räknat petagram C.
  Skulle vara intressant om någon kunde rita ett diagram med CO2-koncentrationen givet av borrkärnorna i Antarktis och där man förtydligar hur det är idag på ett bra sätt samtidigt som har man antal ppm logaritmiskt på en av y-axlarna och inte linjärt som i de diagram som jag jämfört. Något sådant har jag inte hittat i IPCC:s rapport. Varför undrar jag? För diagram se:

  http://www.lagmansnatursida.se/dbarkiv/2015/vecka18/db15apr29.htm
  http://rutgerstaaf.blogg.se/2015/april/co2-diagram-2015-04-29.html

 13. larsmellblom says:

  Stefan, det viktigaste är inte att vinna målet utan att skapa maximal medial uppmärksamhet om den absurda och oerhört kostliga klimatpolitiken. Ett civilmål av det här slaget, rätt upplagt och med de rätta kommunikationskunniga advokaterna, skulle vara svårt att lämna i tystnad av MSM.

  Vi som följer klimatkritiska bloggar och får del av alla fakta, inser hur forskningen om jordens klimat tagits över politiker som blivit heltokiga. Däremot har en överväldigande majoritet av svenska folket som informeras av MSM inte en aning om vad som pågår. De har aldrig hört talas om ett ifrågasättande av lögnen att människan genom koldioxidutsläpp orsakar katastrofala klimatförändringar.

  Ett uppseendeväckande civilmål mot staten bör vara syftet, inte att få skadestånd. Självklart kommer de medel som inkommit genom crowdfunding att förloras, men det är säkert alla medvetna om.

  • Stefan Eriksson says:

   Lars!
   Nej ett skadeståndsanspråk skulle te sig än mer underligt. jag menar att:
   1.Ett grundlagskyddat medborgarskap värt sin innebörd bör införas.
   2.Tilldelas makt över andra bör makthavaren praktisera i det system den förespråkar.
   3.Makten skall utövas under ansvar för dess konsekvenser.
   Dessa enkla förutsättningar vore väl en bra målsättning att försöka uppnå.

 14. thojak says:

  I och för sig en utmärkt bra idé, dock tror jag det blir svårt (omöjligt?) att få en domstol att pröva en sådan klagan. Men, visst, uppmärksamheten ska icke föraktas och med detta i åtanke, torde en klagan om brott mot mänskligheten vara på plats. Uttalanden från höga befattningshavare inom FN + underorganisationer ger ju vid handen, att HELA världens styre/system ska genomgå en radikal förändring vars resultat ställer Nordkorea djupt i skuggan – läs Agenda21 m.m.

  Där borde/torde finnas kompetenta jurister som kan ta sig an slika utmaningar utan krav på arvoden.

  Delar på FB. 🙂

  Mvh/TJ

  • mats says:

   Det tycker jag var friskt, okonventionellt och nödvändigt tänkt! Självklart bör vi stämma FN, källan till deklarationen om de mänskliga rättigheterna, för just brott mot mänskligheten när de lanserar intrinsikalism som överordnad mänskligheten och antropocentrismen.
   I synnerhet som deras påtvingade energisvält skulle drabba miljoner fattiga.
   Om Agenda 21, denna två år gamla artikel är en av mina mest lästa.
   https://www.frihetsportalen.se/2013/03/agenda-21-ar-slaveri/

Comments are closed.