Begler måste gå

Jag hade inte alls tänkt skriva så mycket om Lundsberg som det blivit. Men frågan har blivit en så tydlig markör för en unken socialistisk människosyn, att jag bara måste. Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt ger med viss tvekan Skolinspektionen underkänt för sitt resonemang och agerande. Efter Förvaltningsrättens dom har Ann-Marie Begler uttalat sig för Skolinspektionens räkning. Här är ett citat från SvD.

Innan förvaltningsrätten kom med sitt beslut i dag hade Stiftelsen för Lundsbergs skola en plan B. Den gick ut på att låta eleverna gå i en annan fristående skola i Karlstad och bo i elevhemmen på Lundsberg. Styrelsen för Lundsberg hävdade då att boendedelen skulle ligga utanför Skolinspektionens tillsyn. Inte alls, säger generaldirektör Ann-Marie Begler i dag. Hade gymnasieskolan Fria Läroverken tagit emot Lundsbergseleverna hade den också haft ansvar för vad som sker på elevhemmen.

– Vi skulle kunna kritisera den aktuella huvudmannen om de inte arbetar för att motverka kränkningar, i skolan eller i miljöer eller situationer som har samband med skolan. Ett boende kan vara ett sådant samband, säger hon.

Begler utvecklar resonemanget:

– Vi har flera sådana exempel, med nya sociala medier, när kränkningar inte skett mellan klockan åtta och tre, utan faktiskt utanför skolan – men mellan elever. Där har huvudmannen ett ansvar. Annars skulle det vara mycket konstigt, säger hon.

Så många fel med så få ord. Alla skolor arbetar idag med att förmedla en uppförandekod där man inte kränker andra, självklart även Lundsberg och Fria Läroverken. Man kan lära eleverna att skilja på rätt och fel, men utanför skolan man inte hindra dem från att välja att göra fel.

Hon menar dock på fullt allvar att skolan har ansvar dygnet runt för att elever på samma skola inte kränker varandra på fritiden via sociala medier på nätet. Va? Elever på gymnasiet är nästan utan undantag straffmyndiga. De är därmed själva ansvariga för att inte uppträda kränkande. Vill man ta ansvaret längre får man för de elever som ännu inte är myndiga, gå till föräldrar eller annan vårdnadshavare. Skolan är inte vårdnadshavare bara för att de upplåter internatplats.

Menar hon verkligen att skolan ska ha dygnetruntansvar? Jag uppfattar det som om det är ett generellt påstående, gällande alla skolor. Det skulle innebära att hon i princip vill länka ihop NSA-Prism, FRA-Titan med skolinspektionen och varenda elev i hela riket. Vart tar personlig integritet vägen i det läget? Inser Begler att staten via barnen på det viset kommer in under skinnet på varenda svensk familj? Begriper hon att det innebär det fullkomnade omyndigförklarandet av familjen som fostrare, ja rent av diskvalificerar medborgaren som en legitim enhet i samhället?

I radion kan man höra henne påstå, som jag uppfattar det, att riksinternaten inte har en acceptabel värdegrund och att de därför i alla händelser bör stängas. Säger hon som alltså har sagt ovanstående! I mina ögon har hon själv en värdegrund som gör henne omöjlig att ens anställa som vaktmästare i offentlig tjänst.

 

Tillägg 2/10.

Idag kom Förvaltningsrättens dom. ”Förvaltningsrätten upphäver Skolinspektionens beslut om tillfälligt verksamhetsförbud.”
I domen klargörs att domstolen anser två saker klarlagda. Dels att den fara för elevers hälsa och välbefinnande som Skolinspektionen anförde som skäl för sitt beslut, inte föreligger.
Dels att domstolen anser att Skolinspektionen saknar befogenhet att utöva tillsyn på internaten efter skoltid.

Batongliberalen Björklund förklarade genast att han vill ändra lagen. Han har också förbrukat sitt förtroende. Vid andra boenden är det socialstyrelsen som har tillsynen. Kanske dags att lämna över till Hägglund?

Va’ ska man säg? Va’ vad de’ vi sa? Vi sa de’ va?

Det här inlägget postades i Aktuella övriga ämnen, Frihet och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

Ett svar på Begler måste gå

  1. Samuel af Ugglas skriver:

    Är det inte genom Ann-Marie Begler en viss Hr. Palme som spökar. Arma land!

Kommentarer är stängda.