Muslimska Brödraskapet

Nu blir det några dagar med texter som ur olika vinklar tangerar ämnet rasism. Jag gör det inte för att sprida rasism eller uppmana till rasism. Jag gör det för att tänka och analysera. Så ha tålamod med mig, även om ni tycker att det frestar på ibland.

Eftersom det i media blev sådant drev mot Magnus Norell för hans MSB-rapport om Muslimska Brödraskapet och islamism, eller islamistisk jihad, blev jag tvungen att läsa rapporten. Som Frihetsportalens läsare vet är jag motståndare till all religiös kontroll eller överhet över det demokratiska samhället eller ens inflytande över världsligt styre över huvud taget. Detta eftersom jag anser religion vara gissningar, inbillningar eller rent av avsiktlig manipulation för att styra folk. Islam utgör här inget undantag.

Norell konstaterar tidigt i rapporten att Muslimska Brödraskapets (MB) drivkraft är religiöst motiverad politisk makt. Vilket alltså enbart på den grunden gör MB till ett oönskat inslag i demokratiska samhällen. Vidare gör han kopplingen till konservatism och antiglobalisering som ett motiv för MBs ageranden. Detta placerar implicit Norell själv på en politisk skala, nämligen något till vänster och pro globalisering. Detta avslöjande gör det lite mer problematiskt att tolka Norell. Möjligen har han inte klargjort för sig själv vad konsekvenserna av ett okritiskt bejakande av globalisering blir.

Bland annat poängterar Norell att en såväl ideologisk som praktisk “skiljelinje går mellan de länder som privatiserat religionen och där den enskilda religiösa uppfattningen inte blir vägledande för hur den valda offentliga strukturen byggs upp, och de länder som inte gjort en sådan uppdelning.”

Inom parentes kan sägas att detta reser frågetecken för framför allt hur USA ska tolkas och definieras.
Islamismen i synnerhet, men även islam i normalfallet, postulerar att individen är underordnad det religiösa kollektivet som är en integrerad del av det världsliga styret. Sålunda ett samhällssystem som inte är kompatibelt med den väg vi valt i Europa. Det räcker med att läsa Koranen för att förstå detta. Jag uppmanar verkligen alla som vill förstå eller diskutera islam att först läsa Koranen. Hela Koranen om man orkar med detta vanvettiga sammelsurium av dogmatism

Fred i en islamisk stat eller värld är inte möjligt förrän alla människor är muslimer eller de som inte bekänner sig till islam lovar att ändå underkasta sig islam. För detta påstående finns en mängd skriftliga källor och praktiska erfarenheter. Man kan möjligen göra en reservation för att inte ens det utgör någon garanti, eftersom det uppenbarligen finns fraktioner inom islam som inte tvekar att bekriga varandra.

Just Muslimska Brödraskapets inriktning för sin islamism har mycket gemensamt med kommunism. Individen förutsätts underkasta sig kollektivet och osjälviskt arbeta för det gemensamma bästa. Även om MB har en långsammare plan inriktad på indoktrinering, än vad IS har, så är slutmålet detsamma.

En fråga som tydligen bekymrar Norell mycket är vad MB har för strategi för Europa och hur EU hanterar denna utmaning. För om MB får inflytande i EU så kommer beslut tagna i EU att komma till oss som tvingande direktiv med mycket små möjligheter till nationellt undantag. Okunnigheten bland många svenska och europeiska debattörer samt rädslan att bli beskylld för islamofobi, bidrar till en stor osäkerhet om vad ett muslimskt inslag i Sverige och Europa verkligen innebär.

Redan på 80-talet syntes att MB fått offentlig acceptans för muslimsk särart i Sverige. Deras skrift “Att förstå Islam”, är en ren propagandaskrift från MB där vi uppmanas accpetera annorlunda behandling av kvinnor och underkasta oss muslimskt missionerande. Den mötte inget motstånd i det politiska eller offentliga Sverige.

Norell anger att MB och andra muslimska organsiationer fått miljonbelopp av svenska skattemedel genom åren. Det gäller både organisationsstöd och projektbidrag. Han ger tyvärr inte ens några ungefärliga belopp för detta.

En intressant iakttagelse Norell gör, är att likna spridningen av islamisk ideologi med hur ekologism och feminism sprids informellt i bekantskapskretsen bland icke organiserade medborgare. Det är alltså fler proponenter i farten än vad formella associationer skvallrar om.

Vidare beskrivs den tvåtaktstaktik MB använder sig av. Där man officiellt förkastar våld för att sprida islam i Europa, men man fördömer det inte i områden där islam redan är dominerande. Man håller en tillräckligt låg profil för att undvika offentlig kritik, man blir istället inkallad till politiker, myndigheter och media för att hjälpa till att “förklara” islam. Terrordåd i Europa blir därigenom en språngbräda för MB in i social acceptans.

Samtidigt har man anammat vänsterns retorik om strukturell rasism, vithet och utanförskap för att beskriva muslimers offerposition i Europa. När de ändå möts av kritik säger de sig vara utsatta för islamofobi. Rollen som offer är mycket enklare att försvara publikt än den som aktör, eller den ännu svårare som provokatör.

Norell varnar för den uppmaning att ghettofiera muslimska områden i Sverige och Europa, som vissa ideologer inom Muslimska Brödraskapet framfört, för att tillförsäkra sig om att muslimer inte kommer på villovägar och låter sig assimileras i sekulära demokratier. Dessa demagoger har pekat på att det är så judarna i diaspora kunnat behålla sin särart genom sekler av förföljelse.

Han avslutar sammanfattningen i rapporten med orden, Givet att MB har som målsättning att öka antalet utövande muslimer på svenskt eller europeiskt territorium så är sannolikheten stor för att det kommer att uppstå en ”dragkamp” mellan majoritetssamhället och det islamiska samhället i MB:s regi om vilka grundläggande normer som ska gälla för svenska medborgare. MB:s islamiseringssträvanden kommer sannolikt att bygga in starka politiska och sociala spänningar i den svenska nationalstaten.”

Det här inlägget postades i Aktuella övriga ämnen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

11 svar på Muslimska Brödraskapet

 1. Sten-Arne Persson skriver:

  Jag kan förstå att en del av er tycker att jag blir tjatig med mitt engagemang i svensk familjepolitik som är den extremaste i världen enligt Jan Sjunnesson på SvebbTV. Missa inte detta insiktsfulla inlägg!

  • Göran skriver:

   Lite lustigt. Jag hade precis sett föredraget när jag därefter gick in Frihetsportalen. Ja, det är nog en av pusselbitarna till Sveriges förfall idag.

   Rekommenderas alla att se föredraget.

  • akesundstrom skriver:

   Tjata gärna för ämnet är viktigt, men varför inte under en egen rubrik eller i anslutning till trådämnet? Med MB har frågan mycket lite gemensamt.

 2. Göran skriver:

  Angående bidrag till muslimska organisationer i Sverige har Rebecca Weidmo Uvell skrivet en del om det. Följande artikel tar upp en hel del bidrag som delas ut:

  http://www.uvell.se/2016/04/25/follow-the-money-31793995

  • mats skriver:

   Hade Norell haft med en verifierad version av den ekonomiska redogörelsen hade trovärdigheten och genomslaget för hans rapport ökat flera snäpp!

 3. mats skriver:

  Med dagens besked från regeringen att hela folket slutligen ska avväpnas så gott det går, så kommer det bara vara jihadisterna som är beväpnade när inbördeskriget kommer.

 4. Niklas skriver:

  Med tanke på att det är den internationella kvinnodagen idag, så kan det kanske vara lämpligt att påminna om vad islam anser om kvinnlig masturbation https://www.youtube.com/watch?v=FLrBuQtc_qU 😆

Kommentarer inaktiverade.