Vi accepterar inte någon överhets pekpinnar!

I de tidningar som alls refererat något från Climate Sense konferensen i Göteborg 16-17 februari, kallas deltagarna för klimatförnekare. Svenska Dagbladet som satsade mest av alla tidningar har dröjt ända till lördag den 3 mars med att publicera en artikel. Alltså har det tagit två veckor, trots deras ansträngningar och nedlagda kostnader för en skrivande journalist plus en fotograf, som båda rest från Stockholm och troligen även hade en övernattning förutom resa och traktamente.

Vid ett antal tillfällen, inte dagligen, men kanske var tredje dag, har jag letat efter om hon publicerat något om konferensen. Jag har då för enkelhets skull sökt på hennes namn. Vid ett av dessa tillfällen kom denna information upp på SvDs hemsida. Jenny Stiernstedt är inte anställd på tidningen! Hon har en egen firma vilken har i uppdrag att skriva klimatalarmistiska artiklar. Därmed har hon inte heller någon anställningstrygghet med uppsägningstider etc. En enda artikel som inte förmedlar det budskap hennes överordnade bestämt så åker hon ut på bar backe. Även om hon har andra finansiärer till sitt företag som betalar henne för att skriva klimatalarmistiska artiklar blir det svårt. Vad är dessa villiga att betala om hon inte längre har någon plattform att få sina alster publicerade på?

Hon har med andra ord det tydligaste incitament man kan tänka sig för att enbart och alltid skriva alarmistiskt. Skulle hon skriva något annat skulle hon vara totalbränd, i samtliga mediehus. Redo att ta hennes plats finns hundratals nya unga desillusionerade kvinnor (sk. snöflingor) villiga att spy ut sin förtvivlan över världens tillstånd. Etablerande sin ångest över klimathotet som likare för all opinion. Vad de unga flickorna mitt i sin naturgivna process att bejaka livet och därför sökande största möjliga trygghet inte ännu förstår är att utan risk har vi ingen chans.

Det är smart av SvD att ha Stiernstedt som underentreprenör, då kan de snabbt  vända kappan och skylla allt på Jenny om opinionsvinden trots hennes ansträngningar skulle vända till att bli klimathotsskeptisk.
Klicka på bilden för att förstora.

När hon väl skriver något om konferensen inleder hon med frågan, Hur tänker en klimatförnekare?  Sedan fortsätter det med insinuationer, halvkvädna påståenden, vantolkningar och förmedlande av alarmistiska budskap. Även rena faktafel om bränder, översvämningar och jordskred orsakade av koldioxidökningen får passera som relevant sanning i hennes faktarutor! Kul dock hon eller tidningen valde att ta ett citat från mig som rubrik för artikeln.

Som jag förklarade för henne så tror vi inte på auktoriteter i kraft av deras egen eller andras påstådda auktoritet. Inte heller tror vi på majoritetens auktoritet. Bara för att det till synes är en majoritet som tror på AGW idag, så blir det ingen sanning. Vi vill veta fakta och hålla fakta som underlag för både våra egna och våra politikers beslut. Finns det inget som entydigt talar för AGW så ska inte heller några som helst politiska beslut fattas med hänvisning till en inbillad nödvändighet framkallad av AGW. Sådana pekpinnar kräver vi att få vara utan.

Ofta hakar skribenterna (gäller samtliga artiklar) även upp sig på att det är vita män i åldern 50-90 år som utgör majoritet av deltagarna. Detta faktum tycks i deras ögon utgöra relevant underlag för att döma ut deltagarna som mindre värda att ägna uppmärksamhet och lyssna på. Ska man tolka det som att pressen skulle anse det mer värt om deltagarna varit kvinnor i åldern 16-36 år, oavsett hudfärg, oavsett kunskaper? Som många läsare konstaterat innehåller tillgängliga artiklar inga sakliga referat av vad som sades på konferensen. Istället går journalisterna i polemik mot klimathotsskeptikerna för vad journalisterna uppfattar som svek eller kanske rent av hot mot rådande konsensus, dogm. Det vill säga, de kommer med pekpinnar. Vi accepterar inte media som den överhet media själv utnämnt sig till.

Att man aktivt, oftast genomgående, väljer att bruka tillmälet förnekare, istället för skeptiker eller mer korrekt klimathotsskeptiker, för att påskina omoraliska sympatier som exempelvis i uttrycket förintelseförnekare, visar på en underlåtenhet att söka fakta. Istället nöjer man sig med den mycket enklare hållningen ”guilt by association”, alltså tillvita skuld via sammanblandning. Det handlar helt enkelt om smutskastning och att försöka få smutsen att sitta kvar länge nog för att kunna paradera med den smutskastade till allmän bespottning.

Vid Nürnbergrättegångarna efter andra världskriget ställdes ett antal tyskar till svars för sina gärningar under kriget. Domstolen accepterade inte försvarslinjen att man bara lydde order. De som såg och borde insett att det man gjorde var ett brott mot mänskligheten hade en skyldighet att vägra order eller rent av att söka stoppa olagligheterna.

De klimathotsskeptiska vita männen i övre medelålder och pension, de tillhör den sortens personer som i klimatfrågan säger vad som i ansvarsutkrävandet efter andra världskriget begärdes av dem som varit med vid förintelsen och kunde ha handlat annorlunda. För att inte av sin samtid eller eftermäle dömas för kollaboration med klimatdiktaturen säger de nej och de vägrar lyda order om att införa orättfärdiga diktat. När klimatdiktaturen en dag ställs till svars för sina gärningar är det dessa män som kommer att hyllas som sin tids hjältar. (Nej, de kommer fortsatt att svartmålas i det offentliga, medan man beklagar att de faktiskt hade rätt)

De som borde dömas, alla de vilseförande forskare och politiker som avancerade klimatdiktaturen, samt alla de nyttiga idioter i media som efterlyste mer klimatdiktatur och lurade allmänheten så gott de bara kunde, de kommer med något litet undantag att hållas fria från ansvar. Så illa är det nog tyvärr ställt med världen. Faktaresistensen lever i symbios med jantelagen. Auktoritetstro och prestige om den egna positionen trumfar verkligheten i dessa människors sinnen.

Klimatalarmismen är ett paradigm som griper över stora delar av samhället och skoningslöst kräver underkastelse. När det paradigmet faller kommer folket gnugga sig i ögonen och undra vilka andra paradigm som också måste störtas. Därför är makten så innerligt rädd för att klimatalarmismen ska falla.

Jenny Strömstedt hade en gäst i studion (TV4) samma dag som Jenny Stiernstedts artikel publicerades. De diskuterade fake news. Strömstedt sa med stor förundran att det finns människor som tror att staten påverkar media. Det avfärdade hon snabbt som osant. Men sändningstillstånd utgivna av staten, mer än 500 miljoner kr i presstöd utdelat av staten, journalistutbildning betalad av staten, det är påtryckningsmedel som fungerar. Staten behöver inte säga åt varje enskild journalist vad de ska publicera, det räcker med att ansvarig utgivare vet vad som krävs.

Kan vi få en omgång nya Nürnbergrättegångar tack! Nu med klimatalarmisterna ställda till svars.

Sanningen är det nya hattalet, vi kommer att bli hatade, men vi kommer att vinna! ”I tider av globalt bedrägeri, blir sanningssägande en revolutionär handling” – George Orwell

”Först ignorerar de dig, sedan skrattar de åt dig, sedan kämpar de mot dig, sedan vinner du!” – Mahatma Gandhi

Det här inlägget postades i Frihet, Klimatbluffen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

59 svar på Vi accepterar inte någon överhets pekpinnar!

 1. Samuel af Ugglas skriver:

  Svenska Dagbladet åtnjuter som bekant ca 50.000.000:Kr stöd i form av utplundrade skattepengar.
  Tidningens förlust av Jenny Stiernstedt som skribent går endast ut över skattebetalarna som ren vinst så länge hon inte ersätts av ”någon annan”. Andra kanske snart tar sitt förnuft till fånga,
  låt oss förbli optimister.
  En mästerlig analys, tack för den Mats.

 2. Stefan Eriksson skriver:

  Hur är det nu?
  Jag har själv inte läst de alster som Jenny Sjöstedt säljer till MSM, men med stöd av de referat som finns tillgängliga (bl.a. det här ovan) infinner sig frågan:
  Gör SvD själva anspråk på titeln ”överhet” i detta sammanhang?
  Är det SvDs publikationer som skall anses vara ”överhetens” ord?

  Uppenbarligen har de problem med att de finns de som inte rakt av accepterar en tidningsredaktion som bättre vetande, mer ansvarstagande, och ”väktare” för den av ”allmänheten” förhärskande uppfattningen.
  Tänker sig SvD att de bättre förtjänar titeln ”överhet” än de av folket valda parlament som vi trots dess brister kännetecknar som det mest demokratiska sättet att utse en överhet.

  Är Jenny ”berusad” av maktfullkomlighet då hon fått plats för sina alster på en av de större anslagstavlorna?
  F-n vet!

  • mats skriver:

   Ja, jag har beslutat lägga till en mening om överhet.

  • Stefan Eriksson skriver:

   Ooooopps!
   Jenny heter inte Sjöstedt, Jenny heter visst Stiernstedt.
   Jag har dålig koll, ursäkta slarv och ingen korrektur.
   Med vänlig hälsning.

 3. Jan Suhr skriver:
  • mats skriver:

   Visst är det så, och uträkningen bakom den artikeln avsåg att locka fler finansiärer till klimathotsindustrins, för den är så lönsam!

 4. Ivar Andersson skriver:

  Klimathotet är en religion för många och därför är orden klimathotsreligiös och klimathotstroende lämpliga för dessa personer.

 5. Thomas P skriver:

  ”Kan vi få en omgång nya Nürnbergrättegångar tack! Nu med klimatalarmisterna ställda till svars.”

  Det är lustigt hur folk på er sida halva tiden klagar på hur förföljda ni är och andra halvan går på om hur ni skulle förfölja era motståndare om ni fick makten. Ni beklagar er över hur andra sidan är ”snöflingor” som inte tål kritik samtidigt som det inte finns några mer ömhudade än ni själva.Sättet Mats skriver om kvinnor ger också en vink om varför få kvinnor dras till denna rörelse.

  Ivar, de som andaktsfullt kallar CO2 för ”livets gas” förtjänar i alla fall att betraktas som religiösa.

  • mats skriver:

   Hej trollet! (Thoms P)
   Hur tycker du att man ska reagera när man blir orättvist behandlad, hånad och bespottad?
   Att det typiskt är unga kvinnor som önskar absolut trygghet utan risk, är väl belagt i forskning. Men världen ser inte sådan ut och vi kan därför inte låta dessa drömmar styra vårt handlande i den verkliga världen. Det är i sig inget negativt om kvinnor, deras åsikter måste också vägas in, men inte tillåtas diktera.
   Jag tycker jag brukar skriva uppskattande om kvinnor. Om det är kvinnor som står för åsikter jag inte delar så håller jag på mitt, inte för att de andra är kvinnor, utan just för att vi inte tycker lika.

 6. Göran skriver:

  Mats! Du har nog dragit lite för långtgående slutsatser vad gäller Jenny och hennes förhållande till SvD. Hon blev anställd på SvD i januari 2012 och hennes enskilda firma registrerade hon i februari 2016. Det året hade hon en omsättning i företaget på under max 49 tusen kronor. Ungefär eller inte ens en månadslön. Skulle jag gissa, använder hon nog sin enskilda firma till andra uppdrag som inte har med SvD att göra.

  • mats skriver:

   Aha! Så kan det vara. Eftersom hon tror att jag och andra får oljepengar för det vi skriver, kan jag få anta att hon får alarmistpengar från Soros, WWF, SNF, IPCC, miljödepartementet eller andra?
   Kanske SvD plockar upp min idé och föreslår underentreprenörskap istället för anställning. Det skulle onekligen ge SvD större manöverutrymme vid en förändring i opinionsläget.

   • Göran skriver:

    Ja, det kan vara möjligt att hon får uppdrag från alarmföreningar vid sidan av sitt jobb på SvD. Dock får du nog vänta till efter sommaren för att få veta vad hon omsatte i företaget under 2017.

 7. Göran skriver:

  Som jag skrivit tidigare, var glada att Jenny skrev som hon gjorde. Det hade aldrig blivit någon uppmärksamhet om det hade varit en objekt till artikel som redovisat vad som sades på konferensen och uteslutit deltagarnas ålder kön.

  De som läser hennes artikel kommer att vara klimatalarmister. De går inte att övertyga med några som helst fakta. Sådana som inte har någon ställning i frågan men som kommer att undra vad som sade av föreläsarna. De har nu några namn att söka på. Sist har vi skeptikerna som blir lite sura på att de utmålas som förnekare av att klimatet inte skulle ändra på sig. Ja, några blir visst riktigt sura.

  Vem skulle ens komma ihåg ordet klimathotsskeptiker. Desto hårdare epitet, desto större chans att någon frågar vad som avses. Att förklara för någon vad en står i frågan på några minuter är totalt meningslöst. Man kan på sin höjd slänga ur sig en eller två saker. Det går inte att redovisa om inlandsisen på Grönland, havsisen runt Grönland, Inlandsisen på Antarktis, havsisen runt Antarktis, atmosfärens tryck, olika cykler, planeters påverkan, kosmisk strålning, 97 % konsensus, auktoritär, grupptänkande (ska jag återkomma till), havsnivåer, ändring av temperaturdata, väderstationers placering, extremväder, skogsbränder, IPCC.

  Min slutsats av klimatkonferensen i Mölndal är inte att det är på si och så sätt, utan att det råder långt ifrån en konsensus i frågan.

  Ska man idka någon självkritik, så rusar en del klimathotsskeptiker iväg nu och talar om dagens väder som något tecken på ett kallare klimat. Dagens väder är inte något som helst tecken på att det blir ett kallare klimat. Gör en egen liten undersökning hur vädret har varit tidigare där det idag råder ”kaos”. Ni kommer finna att det var samma för några år sedan och samma för ytterligare några år sedan. Ja, det var till och med värre vid några tillfällen. Många tar bilder på när de fann bilen totalt översnöad, när de fick skotta uppfarten i timmar för att komma ut etc. Ta fram bilderna och titta på hur det var tidigare.

  • mats skriver:

   Det kan ju finnas en poäng i att påtala att dagens väder inte stämmer med de prognoser IPCC och SMHI tidigt presenterade skulle bli konsekvensen av uppvärmning och klimatförändringar.

 8. Göran skriver:

  I norra Norge är det ovanligt lite nederbörd just nu. Jag känner folk utanför Tromsö som driver turistverksamhet. De kommer att göra en stor ekonomisk förlust i år. De får inga turister som vill åka dit. Bara avbokningar. De har för lite snö på fjällen för att de ska kunna ha snöskoterturer. Det är mest is.

  Går vi mot kallare tider är nog bland de första tecknen att isarna runt Arktis börjar växa över sin normala tillväxt och utbredning och att det blir kallare och mer nederbörd i norr.

 9. Väl skrivet, Mats!

 10. Mats Persson skriver:

  Tack för en bra artikel Mats!……….Mats P

 11. Jan Andersson skriver:

  Två saker:
  Om Jenny S är ekonomiskt låst av sina uppdrag på SvD (det spelar ingen roll vilket sätt man får betalt på) så är det ganska rörande att tänka på att det på den andra sidan skranket finns mycket större ekonomi i att stödja den sidan än en sviktande dagstidning och även känna den stora lättnaden av att äntligen få tala sanning och säga farväl till de konstruerade och slingrande klimatalarmistiska argumenten. Hur mycket kostar klimatförvillelsen varje enskild svensk? I den kommun jag bor i har det kommunala vindkraftfiaskot kostat mig och min fru minst 13000 kr som vi själva eller kommunen kunde ha gjort något annat för. Och det är inte slut än, mer förluster klubbas igenom löpande. I den näraliggande residensstaden har ett kommunägt bostadsbolag som varit med och delfinansierat vindkraftverken i grannkommunen (!) nu tvingats lägga sina förluster på hyran. Hur mycket grön elskatt har vi betalat? Och så vidare. Never ending story, money for nothing.

  Samt:
  Hela vänstermaffian som alltid tycks befinna sig i en slags akademisk spegelsal med tunga gardiner för fönstren mot verkligheten utanför, verkar allmänt tro att alla som invänder mot deras världsbild är knäppskallar, när det är exakt tvärtom. Det är vetenskapliga dilettanter som framför alla klimathot, medan de som tvivlar alltid är personer med tung erfarenhet av tekniskt och gammaldags etiskt drivet forskningsarbete. Dessa har hittills inte varit speciellt angelägna att dementera dumheterna, eftersom de för det mesta följer det gamla värmländska rådet: ”Det är ingen idé å diskutere mä en dum en, han säger snart emot säj själv öm han får hölles.” Men de kanske börjar vakna nu? Klimatkonferensen i Göteborg var verkligen ett steg i rätt riktning.

  • mats skriver:

   Det är bra att du tar upp den lokala kostnaden för klimathotet!
   Jag provade själv för några år sedan med ett ”medborgarinitiativ” till min kommun att de skulle underkänna alla förslag till kommunala beslut som hade hänvisning till klimathotet och att alla som har sin arbetsbeskrivning något om klimathotet att få en ändrad beskrivning eller helt andra arbetsuppgifter.
   Jag fick lämna en kort redogörelse för fullmäktige, men de valde att stanna kvar i sin bubbla av vansinne.

  • Göran skriver:

   Vindkraftverken Hammarö och Karlstads kommun äger tillsammans i Vänern är förlust.

 12. Thomas P skriver:

  Du kan knappast vara omedveten om hur folk på din sida under lång tid just hånat och bespottat respektabla forskare vilket även fanns flera exempel på under den där konferensen, så jag vet inte om det är så orättvist om ni själva får en släng av sleven.

  Det konstruktiva sätt du borde reagera på är att läsa på lite grunder om hur växthuseffekten fungerar, så du förstår hur lite trovärdighet sådana som Solheim, Johnson m fl på den där konferensen har.

  • mats skriver:

   Var du med på konferensen Thomas?
   Jag tror vi har olika uppfattning om vilka som är respektabla forskare.
   Vad får dig att tro att jag inte läst på om växthuseffekten?

   • Thomas P skriver:

    Jag har läst din och andra sympatisörers sammanfattningar och du gjorde klart att det var mycket konspirationsteorier och anklagelser om att forskare fuskade. Det framgår ju också ovan i dina önskemål om rättsprocesser mot de som accepterar AGW.

    Dina skriverier om att växthuseffekten inte finns gör klart att om du läst så har du inte förstått. De teser från ”drakdödarna” du framför anses av mer respektabla ”skeptiker” som så pinsamma att man på Stockholmsinitiativet inte vill låtsas om att de finns och Roy Spencer stoppade kommentarer en tid på sin blogg när han tyckte de tog över för mycket utrymme.

    I grunden handlar det om en debatt mellan Loschmidt och Maxwell under 1800-talet, där Loschmidt liksom du och de andra drakdödarna menade att tryck i sig gav uppvärmning. Nackdelen, som Loschmidt var medveten om, var att man då fick offra termodynamikens andra huvudsats och debatten avgjordes rätt snabbt i vetenskapliga kretsar till Maxwells fördel. Att dra upp detta idag är ungefär lika absurt som att vilja återinföra flogiston inom kemin. Det är symptomatiskt att Claes Johnsson är lika pigg på att avfärda även relativitetsteori och kvantmekanik.

    • mats skriver:

     Nej, Thomas! Då har du inte tagit hänsyn till att solen kontinuerligt tillför energi till det trycksatta systemet.

     • Thomas P skriver:

      Det är snarare du som inte tagit hänsyn till att markytan vid den temperatur den har strålar ut mycket mer energi än jorden tar emot från solen. Om atmosfären var genomskinlig för värmestrålning skulle all denna energi försvinna direkt ut i rymden och det hela inte gå ihop energimässigt hur högt trycket än är.

      Trycket kommer in i bilden för att växthusgaser blir mer effektiva att absorbera strålning när de sätts under tryck eftersom deras absorptionslinjer då breddas.

      • mats skriver:

       Vad jag förstår har Nikolov & Zeller löst den frågan. Har du läst deras arbete?

       • Thomas P skriver:

        Vad jag förstår är deras arbete nonsens. Kan du förklara hur de lyckats gå emot 100 år av termodynamik?

        • mats skriver:

         Som jag ser det har de lyckats beskriva ett koncept för atmosfärens betydelse för planetens temperatur/klimat som bättre stämmer överens med termodynamiken än vad tidigare försök initierade av IPCC lyckats med.

         En sanningssökande press, som de säger sig vara, borde hoppa jämfota av glädje för att få publicera denna nyhet.

         • Thomas P skriver:

          Som jag ser det har N&Z bara ägnat sig åt en massa kurvanpassning för att hitta en godtyckligt formel med tillräckligt många fria parametrar för att gå att anpassa till planeternas temperatur, och när de sen skall motivera relevansen strider de mot all känd fysik på området, men vad vet jag, jag är ju bara doktor i mikrovågsteknik. Jag är säker på att du är mycket mer kompetent att bedöma detta.

          En sanningssökande press bör inte ha svårt att avslöja en sådan här bluff. bara det faktum att artikeln är utgiven av s.k. vanity press som ägnar sig åt att ta in vad som helst bara man betalar är en varningssignal. Inte ens på WUWT är man imponerade:
          https://wattsupwiththat.com/2016/09/14/climate-skeptics-behaving-badly/comment-page-1/

          • mats skriver:

           Varför länka till en artikel mer än ett år äldre än deras arbete?

           Om deras curvefitting ger bättre resultat än den curvefitting som IPCC ägnat sig och som aldrig passat, så låter det i alla fall bättre.

           Hela växthusanalogin har för mig verkat falsk sedan jag först hörde om den.
           Det är för mycket som inte stämmer.

    • Göran skriver:

     Vad på klimatkonferensen handlade om konspirationsteorier mot andra forskare? Jag hörde inte sådana. Däremot hörde jag om ändrade data. Om det kan man onekligen ha konspirationsteorier. Vad är anledningen till att man har ändrat i data? Men detta var mot organisationer och inte mot någon enskild vetenskapsman.

     Möjligen nämndes Michael Mann och hans hockeyklubba. Men just det tycker väl mer eller mindre hela forskningsvärden är en pinsam historia i dagsläget. Och detta skedde under några sekunder.

     Vad någon föreläsare sagt nedsättande om någon vetenskapsman enskilt i en intervju till någon journalist är inte något som framfördes under konferensen till deltagarna.

     Sist. Alla deltagare på konferensen var inte klimathotsskeptiker. Dessutom hade arrangörerna försökt att få med vetenskapsmän som har en annan uppfattning. Du, Thomas, kanske kan svara hur det kommer sig att det är så svårt att få dem att komma till en konferens av detta slag?

     Det bästa vore om en vetenskapsman som påstår att koldioxid är en växthusgas redovisade för sin teori och eventuella bevis och en annan redovisar motsatsen.

    • Göran skriver:

     Det första Claes Johnsson gjorde i sin föreläsning var att deklarera att det han skulle redogöra för inte var fysik utan rent matematiskt.

     Så du behöver inte lägga på honom kunskaper eller icke kunskaper i andra ämnen än matematik.

  • Göran skriver:

   Just Solheim arbetar med praktiska tester att försöka bekräfta hypotesen om att koldioxid är en växthusgas. Än så länge har han bara lyckats falsifiera hypotesen. Och han har gjort experiment enligt anvisningar från NASA som ska visa att hypotesen stämmer. Dock utan resultat.

   På förra konferensen på Lidingö utanför Stockholm redovisade han sina experiment och nu på konferensen i Mölndal redovisade vad han kommit fram till mellan de båda konferenserna. I några experiment har han fått en kylande effekt av koldioxiden.

 13. Jan Andersson skriver:

  Varför hålla på att försöka hitta bevis för att CO2 möjligen kan påverka klimatet, när man vet att vattenångan som finns i atmosfären i mycket större mängd (25 till 100 gånger) är en alldeles utmärkt växthusgas? Hur kan det komma sig att Jorden inte har gått under för länge sedan med en sådan potent gas i luften? Varför blir alarmisterna inte paniskt förskräckta när molnen hopar sig vid horisonten? Är det kanske så att mängden vattenånga från ort till ort varierar så slumpmässigt att det är meningslöst att forska, medan lilla CO2-mängden är konstant (utom i alarmisternas sovrum, förstås) och därför låter sig jämföras mellan Hjo och Grönköping?

 14. Thomas P skriver:

  Mats, det är precis samma sak som i deras senaste artikel som kommenteras på WUWT, även om den tidigare artikeln gavs ut under pseudonym. ”Their work has been the same sort of “pressure rules the temperature of planetary atmospheres” nonsense ”. Vi lär dock inte komma längre här, om du tror att kurvanpassning är allt fysik handlar om.

  • mats skriver:

   Vad jag förstår skickade de upp en ”försöksballong” för två år sedan, under pseudonym. Nu har de förbättrat sin teori och står för den med sina riktiga namn. Säg inte att det aldrig förekommit tidigare i vetenskapshistorien.

   Att söka en ekvation som beskriver den observerade verkligheten är en viktig del av vetenskapen. Om du föraktfullt vill kalla det kurvanpassning får det stå för dig.

 15. Thomas P skriver:

  Om man har mycket data och få fria parametrar kan en anpassad ekvation vara en bra startpunkt för en fysikalisk teori. Om man som N&Z har lite data och många fria parametrar är det bara en trivialitet. Du kan anpassa priset på tandkrämstuber till första bokstaven i deras namn med tillräckligt många fria parametrar.

  Fundera du istället på min fråga om energibalans ovan.

  • Jan Andersson skriver:

   Om man inte har tillförlitliga och jämförbara mätvärden så faller alla teorier och formler platt till marken. Hur vet man att en tryckmätare i Jokkmokk och en på Hawaii är kalibrerade mot samma likare?

  • mats skriver:

   Du har inte ställt någon konkret fråga om energibalans. Du har endast resonerat lite löst om tryck, temperatur och instrålning.

   • Thomas P skriver:

    Du har rätt att jag inte avslutade med frågetecken, men du kan i alla fall se det som en fråga:
    ”Det är snarare du som inte tagit hänsyn till att markytan vid den temperatur den har strålar ut mycket mer energi än jorden tar emot från solen. Om atmosfären var genomskinlig för värmestrålning skulle all denna energi försvinna direkt ut i rymden och det hela inte gå ihop energimässigt hur högt trycket än är.”
    Hur går detta ihop?

    • mats skriver:

     Atmosfären består av gaser. Gaser är materia. Materia kan värmas upp. Mest uppvärmning av gaserna i atmosfären tål vattenånga. Vatten har den unika egenskapen att det har tre olika normaltillstånd på Jorden, beroende på temperatur. Men molekylen är för tung för att lämna planeten.
     Vattenmolekylerna i sina olika faser fördelar därför värme mellan hav, jordyta och atmosfär mycket effektivare än någon annan av de gaser som uppträder i atmosfären. Att jordytan till 3/4 består av vatten har här stor betydelse.
     Atmosfären, i synnerhet vattenångan, är inte ogenomskinlig för värmestrålning. Men den den rör sig i alla riktningar i atmosfären och dess inverkan (värmetransport) sker därför främst som konvektion och på ett sätt som vida överstiger de andra gasernas inverkan.

     Solheim har försökt i flera experiment att laboratoriemässigt skapa den växthuseffekt IPCC hävdar finns, men inte lyckats. Ingen annan som gjort tillräckligt noggranna uppsättningar har heller lyckats. Växthuseffekten är därför tills vidare obevisad.

     Nikolov och Zeller öppnar för en annan teori, en annan effekt. Det ska bli intressant att se vilka experiment som följer av detta och vad de visar.

     Slutsatsen måste i alla händelser bli att tills vidare ska vi inte fatta några som helst politiska beslut med hänvisning till AGW.

 16. Thomas P skriver:

  Ditt svar var bara goddag yxskaft med en massa plattityder som inte bemötte min undran. Jag är dock inte det minsta förvånad. Sådana här idiotartiklar dyker upp med jämna mellanrum och folk som du är alltid lika imponerade, för att ni vill tro, vill ha en ursäkt att hävda att man skall vänta med att göra något för att frågan inte är avgjord. Var du med när Gerlich & Tscheuschner kom med sin lika idiotiska artikel som även den imponerade på somliga?

  • mats skriver:

   Har aldrig hört talas om G&T, öh jo, drinken förstås!
   Snälla Thomas, det är ni som påstår att vi befinner oss i ett farligt läge som kräver snabba och genomgripande förändringar som har bevisbördan!
   Ju längre tiden går och inga sådana förändringar kan noteras, desto svagare blir er position.
   För att citera Hamlet; Så går beslutsamhetens friska hy i eftertankens kranka blekhet över.

 17. Thomas P skriver:

  G&T:s ”Falsification Of The Atmospheric CO2 Greenhouse Effects Within The Frame Of Physics” kom för ett decennium sedan så den är väl före din tid. Det är sen rätt löjligt av dig att kräva bevis när du just gjort klart att du inte förstår ens grunderna i hur växthuseffekten fungerar. Det blir lite som när kreationister kräver bevis för evolution samtidigt som de gör helt klart att de inte tänker acceptera några för att de lever i sin egen verklighet.

  • mats skriver:

   Kan det vara 40 år sedan jag första gången hörde någon påstå att CO2 var en växthusgas, och då inte menade att den användes i växthus för att öka avkastningen. Jag avfärdade då som dumheter eftersom växthuset och atmosfären har för stora fysiska olikheter. Notera fysiska, inte fysikaliska.
   Jag har inte haft anledning omvärdera den bedömningen. Jag har följt IPCCs ”masken på kroken” uppförande inför det faktum att deras prognoser inte stämmer med verkligheten, sedan cirka år 2000. Jag har lika länge avfärdat klimathotet IRL och på nätet.
   Din bogeyman finns inte där, Thomas!

   • Thomas P skriver:

    Så du bestämde dig efter att bara hört namnet, ja, det låter rätt typiskt. Att sätta dig in i innebörden har du uppenbarligen inte försökt dig på ens 40 år senare.

    Så dåliga är inte IPCC:s prognoser:
    http://www.realclimate.org/index.php/climate-model-projections-compared-to-observations/

    • mats skriver:

     Cherry picking som vanligt Thomas! Mask på kroken innebär exempelvis deras svindlerier med hockeyklubban, climategate och manipulering av databaser.
     Självklart har jag satt mig in i detta, men inte funnit något som stöder AGW. Jag ser bara bilhatare, framstegshatare, frihetshatare, äganderättshatare, kommunister, fascister, demokratihatare, mobbare etc. avskyvärda människor.

     • Thomas P skriver:

      Och allt jag ser är en vetenskapsförnekande konspirationsteoretiker som efter 40 år inte lärt sig vad växthuseffekten är men likafullt är helt övertygad om att han vet bättre än alla andra. som tror att hans ”frihet” står över naturlagarna. Så jag tror det är dags att sluta nu. Du får hålla dig till Trump och liknande intellektuella giganter.

      • mats skriver:

       Ja, det är en fråga om perspektiv och paradigm. Inte behöver jag hålla Trump i handen heller.

 18. Stefan Eriksson skriver:

  Jag tycker mig se att Thomas P gör anspråk på att tillhöra ”överheten”. Så ”låter” det i alla fall.
  Utöver ett sammelsurium av förkortningar som referenser är argumentationen mer av typen som tillskrivs epitetet ”besserwisser”, men vad vet jag?. På god väg med ”vårveden” detta år, får väl se hur länge det är lagligt. Med tanke på att jag avser att elda upp den nästa vinterhalvår.

  Det är dock inte för mycket begärt av en ”normalpuckad” som jag att hävda att den som ”målar f-n på väggen” rimligtvis bör kunna förklara varför, också så att omgivningen förstår det.
  Där har du misslyckats Thomas P. Tyvärr!!

  • Thomas P skriver:

   Jo, vi skeptiker (i ordets normala betydelse) drabbas ofta av sådana anklagelser om att se oss som ”överhet”. I dagens debattklimat skall ju alla få ha sina åsikter och i sann postmodern anda finns ingen objektiv sanning. Vill man tror att vaccin orsakar autism, mobiltelefoner ger cancer eller växthuseffekten inte finns är klart man skall få göra det och här skall inte komma någon att säga att man har fel. Att sådan vidskepelse har konsekvenser skall man heller inte låtsas om.

   Med bloggar och facebook är också lätt att stänga in sig i sin egen bubbla där man nästan bara möter likasinnade som alla är överens om att forskarna bara fuskar och försöker lura oss, och om någon med avvikande åsikt vågar sig in kallas denne omedelbart för ”troll”.

   • Stefan Eriksson skriver:

    Jo, det är ofta förekommande med det som kallas för ”ekokammare” i de flesta åsiktsriktningar. Men, tar du in vedertagna naturlagar som ingrediens i din argumentation och ställer dessa mot åsikter från en skeptiker ställs genast högre krav på förklarande och evidens.

    Alternativet är annars att ”fördumma” sin motpart och göra gällande att denne må förlåtas för sin uppfattning ty den ”veta inte bättre”.
    Då infinner sig en ”von oben” attityd som i de flesta sammanhang uppfattas som en starkt negativ egenskap.

    Forskarkåren uppfattas hos många som prostituerad i så måtto att de av förklarliga skäl inte ”biter den hand som föder dem”. Att förskaffa sig bättre record i dessa sammanhang faller helt på ”gebitet” själva att bära.

    Min förhoppning är att ”väl bildade” (överhet) skall besitta bättre argument än det att avfärda motargument som vidskepelse.
    Jag hoppas du lyckas med det Thomas.

 19. Thomas P skriver:

  Stefan, jag förklarade två gånger ovan att energibalansen inte går ihop för jorden om man tänker bort växthusgaserna och tror att den ändå skulle behålla samma temperatur. Båda gångerna valde Mats att ducka.

  • mats skriver:

   Var det verkligen det du försökte fråga, Thomas?
   Jag har ju förklarat att atmosfären har betydelse. Men att det inte handlar om växthusgaser.
   Vi är helt enkelt oense där.

   • Thomas P skriver:

    Nej, vi är inte ”helt enkelt oense”. I vetenskap finns det något som rätt och fel och du har fel och kan inte på något sätt motivera hur du får energibalansen att gå ihop för en jord utan växthusgaser. Förstår du ens problemet jag beskrev? Detta innebär ett brott mot termodynamikens första huvudsats.

    Du får dessutom med tesen att tryck ger värme ett brott mot termodynamikens andra huvudsats. Tag ett klot med en atmosfär och utanför det ett skal som helt isolerar mot omgivningen utanför. Enligt dig skulle man få en temperaturskillnad mellan klotet och skalet utanför. Denna temperaturskillnad kan man använda för att driva en ångmaskin och utvinna användbar energi, i strid med termodynamiken.

    • mats skriver:

     Men Thomas, första satsen säger att energin i ett isolerat system är konstant. Men Jorden och dess atmosfär är inte ett isolerat system.
     Även den andra huvudsatsen förutsätter ett isolerat system.
     Atmosfären är inte ett skal. Det finns inget utrymme mellan atmosfären och jord/vatten.
     Värme når Jorden från Solen, degraderas i entropi och lämnar Jorden med sämre mekanisk kvalitet. Från kortvågig till långvågig strålning där konvektion är en viktig mekanism för att flytta energin effektivare än vad strålning gör i ett medium. Skillnaden i energikvalitet håller livet igång.
     Temperaturen är anmärkningsvärt jämn på det vis processen fungerar och påverkas inte av våra utsläpp av CO2, vilket tillgänglig data visar.
     OSV.
     När ska du sluta med förvillelser?

     • Thomas P skriver:

      OK, jag lovar jag skall sluta nu. Det är uppenbarligen totalt meningslöst att försöka tala vetenskap med dig. Du förstår inte att mitt diskussion om ett skal var ett renodlat hypotetiskt exempel, du förstår fortfarande inte det där med energikonservering osv. Du rabblar bara upp lite fraser du sett någonstans utan att förstå deras innebörd.

 20. Stefan Eriksson skriver:

  ”Huk er i bänkera, för nu ladder han um” yttrades vid en intensiv debatt i vår lagstiftande församling då det begav sig.
  Jag tycker din argumentation tar ”onödig höjd” för scenarior som ändock får anses vara ovidkommande. Vad har en jord utan växthusgaser med verkligheten att göra? Knappast ett veteskapligt försvarbart resonemang som kan appliceras på vår livsföring och dess tillkortakommanden.
  Fotosyntesen fungerar som den skall tack vare CO2, och därmed kan jag utan problem därmed sälla mig till skaran som sätter epitetet ”livets gas” på denna omstridda molekyl i vår atmosfär.

  Frågan som väcker den sunt skeptiske individen att tänka till är: huruvida en mycket marginell förhöjd koncentration av CO2 i vår atmosfär verkligen kan föranleda ”överheten, regeringar, ngos, msm, och en korrupt forskarkår att så ensidigt beskylla vårt välstånd för att vara vägen till undergång.
  Koncentrationen av CO2 i vår atmosfär mäts med enheten PPM, det tycker jag säger det mesta om ”svårigheterna” att tillmäta denna gas en så oerhört stor betydelse för vårt välbefinnande här på jorden.
  Då ligger det nära till hands för en sådan som mig med utsikt från ”vedbacken” att det är något helt annat som driver de mest alarmistiska påståendena, förslagsvis pengar, väldigt mycket pengar.
  Och vips! Då har veteskapen hamnat på åskådarbänken och är därmed inte mycket att titta på.

Kommentarer är stängda.