Pyrit – en guldgruva för klimatförståelse

Jag fick en mycket intressant powerpoint presentation som professor Ross Large nyligen hållit. Mina försök att få kontakt med professorn har dock misslyckats. Jag har gjort en sammanfattning, så som jag tolkat presentationen. Med tanke på hur klimathotet fortfarande mals inför valet, har jag ansett det viktigare att publicera det jag har, än att vänta på eventuell korrigering eller tillåtelse. Därför får ni ta detta med en reservation att jag kan ha missförstått något. Självklart hade jag också önskat få tillstånd att publicera någon av bilderna.

Den australiske paleogeologen och forskaren Ross R. Large vid University of Tasmania (UTAS) har tillsammans med sitt 9 personer starka forskarteam (TEPO) funnit flera spännande samband.

Marin pyrit, FeS2 (även känt som svavelkis eller kattguld), har den unika egenskapen att kunna binda ovanligt många grundämnen till sig. Som substitut för en Fe-jon kan den binda Ni, Co, As, Au, Cu, Pb, Bi. Som substitut för S-jonen kan den binda Se, Te, As, Pt.

TEPO studien omfattar 25 spårämnen (TE – Trace Elements). I pyrit koncentreras redoxkänsliga ämnen i storleksordningen 2-3 gånger mer än i berg. Genom att undersöka TE i marin pyrit kan flera historiska oceantillstånd studeras. Främst TE-variationen över tid; näringstillgång och biomasseproduktion; syrehalten i atmosfär och oceaner via de redoxkänsliga TE (Se, Mo, Co, Cd, Ti, Au); surhet (pH) för de TE som är pH-känsliga (Ag, Pb, Bi, Cd, Sb); pCO2 i historiska oceaner via TE som är känsligt för CO2-koncentration (U, Cu, REE).

Selen är ett viktigt spårämne för nästan allt liv. Sjukdomar hos människor och djur kan ofta kopplas till selenbrist i de områden som är selenfattiga. Uppskattningsvis lider 0,5 till 1 miljard människor av selenbrist. Selen är ett mineral som i haven återfinns i högre koncentrationer i sediment innehållande kolföreningar. Det är därför en indikation på livets aktivitet vid tiden för sedimentationen. Näringsviktiga TE i marin pyrit har varierat avsevärt över tid. När grafen för Se-koncentration ställs mot grafen för Co-koncentration (kobolt), ser man att när Se ökar minskar Co.

Vulkaner och plattektonik för fram nytt land till jordytan, där det utsätts för erosion som för mineraliska näringsämnen ut i haven. Där utsätts sedimenten för kemiska processer, vittring, vilket gör det tillgängligt för liv i näringsrika hav. När nytt land inte kommit fram under en längre tid minskar tillgängligt selen i jordskorpan. Näringstillgången i haven minskar. Livet får sämre villkor och hämmas. Sedimentationen av organiskt material minskar.

De senaste 600 miljoner åren har fem större massutrotningar drabbat livet på Jorden. Vid samtliga dessa massutrotningar har koncentrationen av Se varit mycket låg. Även koncentrationerna av Zn, Cd, Sb och Hg har varit mycket låga vid dessa tillfällen.

Genom att jämföra Se/Co kvoten med nyligen publicerade data om den historiska O2-koncentrationen (Blamey), ser man att när haven varit näringsrika och syrehalten hög i atmosfären har livet blomstrat. Vid motsatta villkor har massutrotningarna inträffat. Vi är just nu fortfarande på väg upp ur frysboxen från den senast massutrotningen.

Syrehalten, O2, i atmosfären har under de senaste 500 miljoner åren varierat mellan 5 – 30% (för närvarande 21%). Koldioxidhalten CO2, har varierat mellan 100-4000 ppm och ligger för närvarande på cirka 410 ppm. Dessa historiska variationer är naturliga och kan omöjligen ha påverkats av människan.

Om man tittar på de två mätserier som sammanställts över historisk CO2-koncentration, Royer och MYR, respektive, (avstår från IPCCs modeller) visar de båda på väsentligt högre CO2– nivåer historiskt, dock med stora variationer. Variationer som ligger hundratusen till flera hundra miljoner år tillbaka kan inte ha påverkats människan.

Sällsynta jordartsmetaller, REE, löses i haven och bildar jonkomplex. Dessa kan identifieras i kolrika sediment och förekomsten analyseras. Eftersom förekomsten av REE-jonkomplex samvarierar med CO2-koncentrationen kan den historiska CO2-koncentrationen i haven beräknas. Jämför man sedan denna variation av CO2 med variationen av O2 och vidare med massutrotningarna och livets blomstringsperioder, framgår att när O2 och Co2 samvarierar i höga nivåer är det gynnsamt för allt liv, och när de samvarierar med låga nivåer är det katastrofalt.

De senaste 800.000 åren har Jorden upplevt ett halvdussin istider. De varma perioderna däremellan är korta, 10.000 år, den tidsrymd som vi just nu lever i efter den senaste istiden, är en vanlig längd på dessa mellanistider. Vi kan alltså vara på väg mot en ny, men ingen vet med säkerhet. Vår nuvarande mellanistid innehåller dessutom sina naturliga temperaturvariationer. Varje period som är varmare än genomsnittet har producerat mänsklig högkultur och varje kallperiod har orsakat fattigdom, svält, krig och samhällens sammanbrott.

Värme är uppenbarligen att föredra. Alla dessa data som TEPO sammanställt pekar också på att en något högre CO2-halt i atmosfären än idag är att föredra. Om vårt lilla bidrag gör någon skillnad kan man spekulera i, men det förefaller helt klart inte vara negativt, snarare positivt för livet på Jorden. Klimatförändringar kommer att inträffa även i framtiden, men människan kan inte påverka dem via våra utsläpp av CO2. Det viktiga är att lägga pengar och kraft på att lära sig hantera den verklighet vi lever i, inte söka parera för en inbillad verklighet.

Det här inlägget postades i Klimatbluffen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

10 svar på Pyrit – en guldgruva för klimatförståelse

 1. terra non firma skriver:

  Lövins perspektiv angående bränderna : ” Se som det blir med en C global temp.förhöjning / Trots att den är på samma nivå sedan 20 år./
  Hur skall det då inte bli med 2 C förhöjning ”

  Sarc.:” Rösta på oss. Endast vi kan rädda planeten.”

  Reflexion: Jag undrar om denna perception höjer eller sänker deras röstetal.

  • Mats Jangdal skriver:

   Man hoppas, hoppas ju att de ska åka ur. Men jag vågar inte lita på det förrän alla röster är räknade och ett officiellt resultat säger så.

 2. Sten-Arne Persson skriver:

  Dessa rön kommer lögn- och förträngningsfabriken “Svensk PK-massmedias” chefer och deras journalister förbigå under största möjliga tystnad, som det brukar heta i ett helt annat sammanhang.

  • Åke Sundström skriver:

   Nej, Sten-Arne, det är de fuskande forskarna som håller liv i klimatlögnerna. T ex Klas Eklund och ledamöterna av KVA:s miljöutskott. Än en gång: skjut på rätt pianist.

 3. Thomas skriver:

  Denne mannen?

  • Mats Jangdal skriver:

   Ja, han är det. Och i denna intervju från 2015 anger han vilka samband de vill undersöka, vilket han nu presenterat ett första resultat av i presentationen jag sett.

Kommentarer inaktiverade.