Vad klimatstriden gäller

Dagens gästskribent är Åke Sundström

ÄVEN OM KLIMATHOTET VORE VÄLGRUNDAT ÄR KLIMATPOLITIKEN FÖRFELAD

I förhoppning om fortsatt dialog vill jag här utveckla och sammanfatta min åsikt. Mycket känns igen från tidigare inlägg, men sådana upprepningar är oundvikliga.

Min bedömning

Klimathotet är falskt, eller i bästa fall starkt och avsiktligt överdrivet. Även om det vore sant, är klimatpolitiken ändå helt feltänkt och felkonstruerad. Det är ett faktum, grundat på elementär pristeori, att det eventuella hotet BARA går att bekämpa med hjälp av en global miljöavgift (klimatskatt).  Helst lika för alla, därför att effekten avtar om skatten differentieras och helt uteblir när länder agerar på egen hand, som med stöd av den s k ”gå-före-doktrinen”.

Detta innebär INTE att man bör ge FN beskattningsrätt, utan att FN – om det funnits ett bättre case – borde ha uppmanat sina medlemmar att införa en för alla länder gemensam koldioxidskatt, på en bråkdel av nuvarande svenska nivå,  och samtidigt skrotar sina enbart penningförsnillande och symboliska ”insatser”. Som Parisöverenskommelsen (och det tidigare Kyoto-avtalet).

Går en sådan enighet inte att skapa, har IPCC inte längre något existensberättigande.  Och enskilda länder kan då inte heller göra någonting för att lösa ett problem som påstås vara alarmerande. Miljöengagemanget förvandlas till rent hyckleri, ett falskspel i primärt röstvinnande syfte, men också med en socialistisk, auktoritär och antidemokratisk slagsida.

Min bevisning:

1. Det finns inga belägg för det i propagandan centrala temat om människans ansvar för uppvärmningen det senaste århundradet.  Att det fortfarande är KALLARE än på medeltiden (då UTAN antropogena CO2-utsläpp) är ett tillräckligt skäl för att i stället utgå från hypotesen att den mycket blygsamma värmeökningen sedan dess i allt väsentligt beror på en av människan I huvudsak opåverkad normalisering,  en slags rekyl efter den så kallade Lilla Istiden (ca 1500 -1850).

Noga besett har varken IPCC eller någon annan presenterat några analyser som motbevisar (eller ens granskar) denna intuitivt mest näraliggande förklaring. Och de argument som i detta forum framförts av Mats Jangdal, med hänvisning också till seriösa svenska forskare som Gösta Walin och Gösta Petterson m fl, ger tillräckliga skäl för att underkänna FN:s katastrofscenarier och att kritisera Lennart Bengtssons svävande besked. FN:s rapporter är för övrigt skrivna av tjänstemän med politiska instruktioner, INTE av de vetenskapsmän som författat underlagsrapporterna (också dessa ibland vinklade i syfte att göra uppdragsgivaren nöjd och kunna förvänta nya uppdrag).

2. En global miljöskatt, i form av en för alla lika hög koldioxidskatt, är den enda fungerande lösningen på det eventuella klimatproblemet.  Därom är vetenskapen mycket enig.  Obestridd bevisning i denna del har framlagts av Stefan Fölster i en rad PM från hans tid som chefsekonom på Industriförbundet och av professor Runar Brännland http://nationalekonomi.se/filer/pdf/36-4-rb.pdfoch.

Den senare förtjänar dock inte längre att åberopas, sedan han i sin nuvarande roll som rådgivare åt Konjunkturinstitutet förträngt sina dåvarande insikter och därmed tagit avstånd sitt gamla, hederligare jag.  I KI:s tjänst gör han nämligen så kallade second-best-analyser, som utgår från den hårt styrande premissen att den knäsatta politiken är sakligt välmotiverad.  Det forskaretiskt mest betänkliga är att han avstår från att berätta för läsarna att det är så han resonerar, på tvärs mot eget bättre vetande. I praktiken stöder han därmed en politik som han själv underkänner, d v s springer politiska ärenden.

3. Principiell enighet råder också om PPP-principen (Polluter Pays Principle, ”förorenaren betalar”) lanserad av professor Gunnar Dahmén och ett rättesnöre i många decennier. Den innebär som bekant att ett land med så låga utsläpp som Sverige (netto nära noll) inte har någon skyldighet att medverka till att finansiera åtgärder för att motverka skador förorsakade av andra länder.  Den logiska slutsatsen av denna samsyn är att vår nära nog prohibitiva koldioxidskatt bör skrotas och att energibeskattningen återgår till att vara icke-diskriminerande, lika för alla. Rättvis och rättsligt legitim.

4. En sådan konkurrensneutral energibeskattning – en övergång från dagens politiska styrning, socialism, till marknadsstyrning – leder till radikala förändringar av energisystemet. Användningen av el minskar från dagens ca 140 TWh till ca 120 THh eller ännu lägre. Främst genom att elvärmen slås ut och ersätts av olika former av lokal uppvärmning, fjärrvärme baserad på sopor, flis och nygamla fossila bränslen, dock inte av kol och knappast heller av naturgas.  Investeringar i ny elkapacitet blir ekonomiskt omöjliga under flera decennier framöver, samtidigt som elbilen och andra i dag skattegynnade alternativ blir förlorare. Men för medborgarna väntar en nivåhöjning av reallönerna med 4-5 procent.

5. Allra mest huvudlös är den gå-före-princip som SVENSKA politiker (få andra) använder som en kuliss i syfte att dölja sina verkliga avsikter: att i förment godhjärtade syften kunna höja skattetrycket och samtidigt ge Vattenfall och andra bolag som förverkligade Tage Erlanders 12-reaktorsprogram en hjälpande hand. Höga klimatskatter har bevisligen den senare innebörden.  Och de inblandade bolagen kan med visst fog hävda att de blev lurade, nu när satsningen slutat i en ekonomisk katastrof. Fast mest lurade blev förstås alla gräsrötter som svalde Palmes amsaga om atomkraften som en räddning undan fattigstugorna. Än mer förödande att makthavarna i försöken att mörka reaktordebaclet, nu begått en ännu större dumhet, i form av de oerhörda kostnaderna för gå-före-politiken.

6. Det finns ett sällan åberopat hinder på vägen mot en förnuftigare klimat -och energipolitik, nämligen EU-medlemskapet.   Men det kan relativt enkelt övervinnas. Antingen – och allra helst – genom att vi lämnar den parasitära fattigdomsunionen, denna lättkopia av Sovjets Gosplan.  Eller också på egen hand reformerar energibeskattningen.  Ersätter  snårskogen av helt godtyckliga skatter, avgifter och bidrag (subventioner) med en enhetlig energimoms, på förslagsvis 50 procent.  Detta är faktiskt allt som krävs för att åstadkomma en förändring som både tänkande miljövänner och andra skattebetalare skulle ha anledning att applådera.

Men tyvärr verkar det närmast ogörligt att få de borgerliga partierna att leva som de lär, d v s förorda marknadsekonomiska i stället för planekonomiska lösningar. Lika svårt tycks det vara att övertyga forskarkollektivet om att tillämpa den sanningsetik de påstår sig efterleva, men så uppenbart struntar i.  Inte bara i denna fråga, utan också i många andra ”känsliga” frågor.

7.  Klimatskeptiker har anledning fundera över hur smart det har varit att försitta chansen att avvisa den gängse hotbilden utan att behöva ta ställning till den för humanister och allmänhet så snåriga naturvetenskapliga diskussionen (spännande i sig). I synnerhet som helt avgörande argument funnits att hämta i de ekonomiska, politiska och även psykologiska analyserna. En knäckfråga är ju t ex varför så många (även intellektuella och i övrigt välinformerade personer) fallit pladask för ett uppenbart vetenskapligt bedrägeri och en hysteri som vi knappast sett maken till sedan häxbränningarnas tid?

Allt kan man väl inte att förklara i termer av intellektuell prostitution? Eller är det kanske det man kan? Har möjligen Dan Ahlmark eller någon annan psykologi en åsikt om denna gåta?

 

Det här inlägget postades i Gästlistan, Klimatbluffen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

49 svar på Vad klimatstriden gäller

 1. Dandersan skriver:

  Vi gör de energifattiga en otjänst när vi går före och släcker ner fossila kraftverk.
  De behöver få del av en teknikutveckling som kunde skett här.

  Din analys av att det finns en vilja att överdriva hoten delas helt av mig.
  Varför vill inte SMHI koppla minskad molnbildning till uppvärmningen?
  Där finns ett samband.

  • Åke Sundström skriver:

   Rätt tänkt om de energifattiga länderna, men vi har i den delen inte så mycket att bidra med. Reningstekniken för kol- och oljekraftverk är väl känd även i Indien och Kina. Det är inte där skon klämmer. valet att avstå från rökgasrening bygger på en realistisk, om än lite cynisk kalkyl: att väljarna prioriterar ökad välstånd högre än en renare miljö. Med tiden, när alla har anständiga bostäder, kommer den tågordningen säkert att omprövas.

 2. Jan Andersson skriver:

  Nu skall plastkassar stoppas i klimatets namn. Plastproduktionen ”måste ner”. När vi inte längre vill skämmas och betala 3:50 för en plastkasse i butiken, köper vi helt enkelt de oumbärligt praktiska kassarna på rulle istället, ofta i samma butiker.

  Samma plast, samma produktionsvolym, samma desinformation, samma korkade megafoner till miljövänner i hela den moderna västvärlden. Mycket politisk överstyrning kan ske i klimatets namn just nu, men tänk om man också kunde stämpla massmigrationen som ett stort klimatproblem (det behöver som bekant inte ens vara sant)!

  Nu börjar man flacka med blicken på regeringskansliet.

 3. Samuel af Ugglas skriver:

  Hittade en verkligen intressant kommentar i ”cyber-space” nog så talande:
  https://anthropocene.live/2019/06/11/klimatdomedagssektens-framfart-gor-svenska-folket-fattigt/
  Kommentar
  Dan Astrom
  11 juni, 2019 kl. 06:16

  Jag fick idag en faktura från Transportstyrelsen på ”Koldioxidbaserad fordonsskatt för juni – augusti”, 1.074 kronor. Det är på en sån där bil ”man kan köra tunga saker med”, hur skatten skall hindra koldioxiden från att komma ut ur avgassystemet framgår inte så tydligt, men på något sätt omvandlas tydligen mina skattepengar till något för mig obegriplig kemisk substans som neutraliserar koloxiden.
  Fantastiskt vad vi kan här i Sverige!
  Som tur är bor jag i Asien där det inte finns några koloxidproblem och är bara här på ett kortare besök.

  • Göran skriver:

   Skriv till Transportstyrelsen och fråga hur din koldioxidskatt förhindrar klimatförändringar. Det ska jag göra när jag får mitt nästa utpressarbrev från Transportstyrelsen.

   Överlag ska vi alla skriva och fråga myndigheterna om saker och ting. Skriv om något att ni inte förstår något och be dem förklara.

 4. Jan Andersson skriver:

  Fjärrvärme är onekligen ett bra alternativ för värme i tätorter, men fjärrvärmebolagen lägger konsumentpriset en hårsmån under elpriset, samtidigt som man (måste) begär(a) en hög ingångsavgift när gator och torg skall grävas upp. För villakunden är det ofta en högst tveksam affär, och man är låst till en och samma leverantör för tid och evighet, och deras godtycke.

  Vi måste ändå gräva upp hela Sverige för nya elnät om alla skall/måste ha elbilar i framtiden, det är ofrånkomligt. Så vad förväntas vi gräva ner först? Det blir nog förtreten över en obefintlig energipolitik.

  Skall vi ha kvar vår basindustri (skog och malm) så lär vi nog behöva kärnkraften för att undvika ytterligare ”corporate flight”. Utan dessa är Sverige snart ett före detta i-land.

  • Åke Sundström skriver:

   En missuppfattning, Jan. Valet mellan kärnkraft och huvudkonkurrenten kolkraft är egalt, efter dessa två kostnadsmässigt är siamesiska tvillingar, oskiljbara. Pariteten kan förstås påverkas av klåfingriga regeringar, men sådana interventioner betyder ändå ingenting, eftersom diskriminerande, icke miljömotiverade, skatter och avgifter skall exkluderas i en s k samhällsekonomisk analys, Att sådana är de enda korrekta råder enighet om, men mindre hederliga ”forskare” låtsas inte känna till den saken, bl a den Umeåprofessor jag här kritiserat.

   • Åke Sundström skriver:

    Eftersom skall det förstås vara, på rad två.

    Låt mig tillägga att det finns anledning återkomma till trixandet med metodiken i s k samhällsekonomiska kalkyler, eftersom en mycket stor av det politiska ljugandet bygger på knepet att definiera koldioxidskatten som en KOSTNAD, när den i själva verket är en AVGIFT, en helt vanlig skatt (kallad fiskal). Och vanliga skatter skall ALLTID exkluderas i denna typ av kalkyler – eftersom det är kostnaden för folkhushållet, AB Sverige, som är det relevanta. Vanliga skatter utgör bara en omfördelning olika grupper av skattebetalare emellan. Och för konsumenten är en skatt givetvis en kostnad, oberoende av om det gäller miljöavgifter eller vanliga skatter. Det snåriga inbjuder till fusk – och utnyttjas!

    Det är detta som ekonomkåren inte låtas känna till, inte ens läroboksförfattaren Klas Eklund . Fast det gör förstås både han och alla andra som läst grundkursen i ämnet, t ex våra finansministrar. MEN om de insiktsfulla talar sanning så skapar detta problem för maktens män, de som lever på sitt trixande, föredrar att berätta delar av sanningen i stället för hela.

    För vad skulle hända om kreti och pleti (skattebetalarna) fick kännedom om viktiga detaljer av det här slaget? Jo, det skulle kunna avgöra om Löfven efter ett val hamnar i Rosenbad eller degraderas till landshövding. Det är ett risktagande som spindoktorer sällan rekommenderar. Hellre då förvandla Sverige till en de-facto-diktatur.

    • Mats Jangdal skriver:

     Det var klarspråk som vi gillar, Åke!

    • Jan Andersson skriver:

     Nu tänkte jag nog mest på att vi måste bli av med soporna också.

    • Jan Andersson skriver:

     Varför skall energi beskattas? Är det inte en råvara som samhället har nytta av? Var det inte mycket låga elpriser som skapade Sveriges fantastiska skogs- och stålindustri som vi fortfarande lever mycket högt på? Varför skall vi begränsa utvecklingen och framtida försörjningsmöjligheter?

     Svaret är att skatt tas ut på sådant vi inte kan välja bort. Brukar annars kallas utpressning och ge ganska höga straff. Det krävs nog mer en revolution i Sverige än vaga protester om omfördelningar av skatt som aldrig borde tas ut överhuvudtaget.

     • Åke Sundström skriver:

      Sant att högskattesamhället kan liknas vid utpressning – dock med väl identifierade utpressare i spetsen: herrar Löfven och Kristersson. Dessa beskattar allt som går att beskatta, inte bara råvaror som ”samhället har nytta av”. Allt som konsumeras och beskattas är för nyttigt, i köparnas ögon,

      Grundproblemet är att alla riksdagens partier har godkänt höga utgifter – som i sin tur kräver höga Inkomster (skatter och avgifter), vilka förvisso ”begränsar utvecklingen”. Dagens extrema skattetryck sänker välståndet, men det är ju så 7-klöverpartierna vill ha det.

      Däremot är det rätt att beskatta så kallade externa kostnader, skador som företag orsakar utan att själva städa upp efter sig. Enligt PPP-principen skall sådana skador betalas av tillverkaren och dennes kunder. Att energisektorn leder till risker och skador går inte att förneka, men vi skeptiker hävdar ju att koldioxidutsläppen INTE påverkar klimatet (annat än möjligen ytterst marginellt) och detta därför inte motiverar någon miljöavgift. Däremot finns det andra typer av skador om eventuellt bör beaktas.

      Men en för alla lika hög energimoms på 50 procent skulle innebära en så stor reduktion av branschens skatter att den utan svårighet kan accepteras, i varje fall som ett första steg eller som en rimlig kompromiss för att göra skattesystemet mindre snårigt än nu.

      Alla blir vinnare, utom de idag omotiverat gynnade/subventionerade energislagen: främst kärnkraft och vindkraft. Båda slås ut, men kan förstås återuppstå om deras kostnader sänks.

   • Jan Andersson skriver:

    Jag har en vit stuga på svenska västkusten. Jag hade också en vit bil.

    Efter ett regnväder under sydvästlig vind var båda helt svartrandiga för 15-20 år sedan. Sedan försvann enligt uppgift de danska kol- och oljekraftverken och även många sådana i Storbritannien. Nu händer det aldrig längre att något smutsas ner av regnet.

    Så jag föredrar nog kärnkraft. Ännu finns ingen effektiv metod att rena avgaserna från koleldning (eller sodapannor).

    • Åke Sundström skriver:

     Det är inte kolet som skall klandras för att kolverkens ägare inte använt den bästa reningstekniken, den som skulle ha räddat din vita bil från smutsregnet. Och regeringarna har varit mer än lovligt senfärdiga med att ställa sådana krav. Som vanligt: allt är politikens fel.

   • Jan Andersson skriver:

    När vi skulle välja energiförsörjning till en ny fabrik för tre år sedan, var det ingen prisskillnad på kW mellan olja, el eller gasol. Biogas var dubbelt så dyrt, och leverans kunde inte garanteras.

    Vi valde givetvis el, eftersom installationskostnaderna var lägst, och trafon kunde leasas.

    • Åke Sundström skriver:

     Med samma energiskatt för alla hade oljan varit billigast, inte sant? Bättre för både er och för AB Sverige.

 5. Göran skriver:

  Om det verkligen förelåg en klimatförändring som människan påverkar då skulle det finnas en seriös vetenskaplig objektiv debatt om det. Det existerar inte. Det är ett väldigt tydligt bevis på att det inte handlar om klimatet utan om något annat.

  Det mest löjliga med koldoxiden som växthusgas är att data visar att koldioxiden ökar efter att temperaturen har ökat. Hur avfärdar växthusgasanhängarna det?

  • Åke Sundström skriver:

   Yes, of course! När Bengtsson inte vill delta i ett seriöst samtal vet vi – om vi inte redan begripit den saken – att han i maktelitens intresse vill strypa debatten.

   Men samtidigt är ju skillnaden mellan hans slutsatser och våra inte himmelsvida. Fast ändå stora nog för att efterlysa besked om hur han ser på forskartikens sanningskrav. Förtiganden och delvisa medgivanden duger inte, bara ärliga besked om HELA den osminkade sanningen. Som forskare på 60-talet hade hans attityd gjort mig själv tidigt arbetslös.

 6. Dan Ahlmark skriver:

  En klargörande och alldeles utmärkt artikel! Från FNs sida tror jag inte klimathotet är det primära avseende den globala miljöskatten. Det väsentliga för den organisationen är att få principen om global beskattning accepterad. Det ger då en rad öppningar för att främja One World Government.

  Eftersom jag just ska ut på en kort utlandsresa hinner jag nu tyvärr inte tänka till om den utomordentligt intressanta fråga Du reser på slutet. Men det är nog klart att skälet går långt utöver termen ”intellektuell prostitution”. Mycket har det att göra med begreppet ”social metafysik”, som den amerikanske psykologen Nathaniel Branden utvecklat. Men jag får återkomma om det.

 7. Göran skriver:

  En annan sak som bevisar att klimatdebatten är en bluff är att alla så kallade alternativa saker till fossil energi skapar mer problem än vad fossil energi gör. Ett enda stort ekonomisk svindleri.

  Från politisk håll har politikern inte den minsta aning om hur människor fungerar, hur de problem vi har ska lösas, hur ska skolan bli bättre, hur ska sjukvården bli bättre, hur ska någon kommun i Sverige inte gå i konkurs. De har inte den minsta aning. Det enda de gör är att hålla liv i dysfunktionella system så länge som möjligt i hopp om att de kraschar efter deras tid samtidigt som de kan sko sig så mycket som möjligt. Klimathotet kommer här in som en slags livsuppehållare genom att skatter kan tas ut och hålla uppe det dysfunktionella etablissemanget.

  • Jan Andersson skriver:

   Exakt!

  • Åke Sundström skriver:

   Där är vi eniga, Göran. Då börjar vi kanske närma oss en samsyn också om att kärnkraften slås ut när marknadsekonomi införs i denna sektor och energiskatterna blir konkurrensneutrala?

 8. splintved skriver:

  Jag vet inte vad som är värst p.g.a.klimathotet.
  Spridantet av uppfattningen , vetenskapens förfall?
  Ebberödsbank-eländet genom Grönköpings-ekonomi -debaclet..
  Friendly Fire- effekt genom allt onödigt ångestskapande. Har alarmisterna ingen medömkan med de drabbade?
  Oredligheten med allt historisk-förfalskande. Vilka allmänna effekter får inte detta.

  Skall bli skönt med paradigmskifte, även om det tager ett par generationer.

  • Åke Sundström skriver:

   Visst, ett par decennier hit eller dit må väl vara hänt, och jämfört med hyresregleringen som i år fyller 79 – avsedd som en krigstidsåtgärd 1940 men fortfarande alive and kicking, så kan man kalla klimatlögnernas slutår 2050 för expressfart.

   För egen del tror jag dock att det går fortare. Lite som med Sovjets plötsliga kollaps, som få hade förutspått, men som på nolltid vände upp och ner på vår nutidshistoria.

   Om Kristersson tar sig i kragen och håller det där talet jag efterlyste, kan allt vara överstökat innan Löfven och gröningarna hunnit samla sig till motreplik. För var övertygad om att det är vad väljarna vill, fast de till dags dato varit förblindade av den alarmistiska propagandan.

   Men på sikt sparkar alltid sanningen. För kan man inte redan nu, mitt i den värsta hysterin, ana slutet för både IPCC, EU och för världens allra stolligaste klimatpolitik, den svenska?

   • Samuel af Ugglas skriver:

    Inte avslöjar sig hycklarna frivilligt. Det är det bara ”folket” som kan om det får lov!!
    Väntar bara på att socialisten Löfen säger, ”vad var det jag sa”!

 9. Stefan Eriksson skriver:

  Punkten 2 Åke!
  Varför skall CO2 överhuvudtaget beskattas? Det är ju livets gas. Vad blir bättre med en global skatt (lika för alla) på CO2? Jag har svårt att förstå detta. Då är ju steget inte långt att sedan beskatta syre eller andra vanligt förekommande gaser som livet genererar. Jag ser ingen fördel för mänskligheten med denna skatt.

  • thojak skriver:

   En fundamentalt berättigad fråga, Stefan, som delas fullt ut. Jacob Nordangård har nyligen släppt sin senaste bok med titeln; ’Rockefeller – En Klimatsmart Historia’ (finns bl.a. hos Bokus). I denna finns i ytterst detaljerad OCH verifierad form allehanda basic informationer om/över bakgrunder respektive motiv till den klimatism som likt ett samhälleligt fibrosarkom dödar jordens samhällen.

  • Åke Sundström skriver:

   Se mitt svar i går till Jan. Den globala koldioxidskatten är ett second-best-argument. Helt omotiverat, som du skriver, om hotbilden är falsk. Men den ENDA fungerande lösningen om hotbilden mot förmodan skulle vara sann.

   Den politiska poängen är ju att IPCC, Bengtsson, Konjunkturinstitutet, ekonomkåren och otaliga andra förmenta experter, inte ens förstår (eller låtsas förstå) det mest elementära: att gå-före-insatser i enskilda länder via Parisavtal mm är helt meningslösa; de minskar inte de globala utsläppen med ett enda kilo, dessa enbart OMFÖRDELAS länderna emellan.

   De innebär samtidigt att dem globala miljön FÖRSÄMRAS, eftersom de länder som ökar sina utsläpp har sämre miljölagstiftning än de som minskar dem.

   Ett uppenbart självmål också från miljörörelsens sida och en bekräftelse på att dessa tidigare nyttiga organisationer numera har fel i sak och via sin aktiva medverkan i det smutsiga politiska spelet, förråder sina välmenande men lättlurade medlemmar.

   • Stefan Eriksson skriver:

    Ert resonemang förutsätter att ”spelplanen” sopas helt ren från alla möjliga och omöjliga sanktioner och subventioner kopplat till vår användning av energi för produktion av varor och tjänster (som ju ofta mäts i termen av tillväxt i ekonomin).
    När detta väl gjort skulle en global skatt motsvarande (50 % moms) kunna fonderas till gagn för de ”gemensamma” intressen som finansieras via skatten.
    Det är likväl en omfördelning av medel som mycket väl kunnat användas för mer ”värdefulla” investeringar lokalt eller regionalt för den delen av världens befolkning.

    • Åke Sundström skriver:

     Sant, att en avveckling av energisocialismen innebär att vi sopar bort både straffskatter och subventioner. Mitt momsförslag innebär just detta, men måste jämföras med vår vanliga moms som är hälften så hög. Andra länder bestämmer själva vilka styrmedel dom vill använda. Den gemensamma CO2-skatt jag talat om som en FN-rekommendation handlar om högst 5 procent, Godtas den, skall den givetvis tillämpas även i Sverige och blir då 30 procent (15+5).

     Som termen antyder är en lösning som kallas ”second best” inte den allra bästa. Skillnaden mellan de två skapas regelmässigt av missriktade politiska interventioner.

     • Stefan Eriksson skriver:

      Näst bästa är inte eftersträvansvärt i termen av opinionsbildning för ett gott syfte.
      En från FN föreslagen avgift på energiförsörjning globalt ”luktar” inte mindre korruption än mycket av dess hittillsvarande verksamhet.
      Hur ser ert ”bästa” förslag ut, för att som Ni tillstår rensa ut i det politiska träsket av inflytande över energiförsörjningen oss till gagn?

      Sedan vill jag poängtera min samsyn med er att varje energislag skall belastas med sin ”egen” kostnad, och inte skjuvas över på någon annan källa till kostnadsteckning.
      Kärnkraftens ”slutförvar” inkluderat.
      Att jag satt apostrofer kring ordet slutförvar, grundas i min tilltro till att framtida innovationer kommer att väsentligen förändra innebörden av vad som kan komma att användas i en mer effektiv utvinning av atomkärnans inneboende krafter.

      Jag tror det ligger närmare i tiden än ett globalt system för uttag av skatt.

      • Åke Sundström skriver:

       Överens, förstås, om att varje energislag måste bära sina egna kostnader. Även för omhändertagande av det mycket farliga kärnavfallet och inte minst den (nära nog prohibitivt höga) försäkringskostnad som staten fortfarande i huvudsak står för, trots löften om motsatsen.

       Visst kan reaktortekniken förbättras och bli säkrare. Men det räcker inte för att möjliggöra en SVENSK renässans för detta alternativ.

       Därför – som jag till leda upprepar utan att bli motbevisad – att vi, med vår goda tillgång på vattenkraft, redan har ALL den åretruntkapacitet (baslast) vi behöver under överskådlig framtid. Däremot kan det om ett decennium eller två behövas mer topplast, i form av gasturbiner. Ser du min poäng?

       Många – säkert 95 % av våra riksdagsledamöter – llever i tron att kärnkraft eller vindkraft kan lösa ett hotande effektunderskott, d v s klara efterfrågan under kalla vinterdagar när det är vindstilla och solen knappast orkar över horisonten. Och med extremt dyra kärnkraftverk som måste utnyttjas året runt för att klara av sina höga kapitalkostnader. En skrämmande okunnighet.

       • Stefan Eriksson skriver:

        Den ström som just nu gör det möjligt att skriva detta på min laptop genereras till 48,2 % av kärnkraft.
        Det går inte att bortse ifrån utan att reflektera över nuvarande försörjningssystem.
        https://www.svk.se/drift-av-stamnatet/kontrollrummet/

        • Åke Sundström skriver:

         Jo, det är precis vad man kan, i vetskap om att kärnkraften lever på subventioner och därför gör och alla andra svenskar fattigare, utan att du tycks inse hur det går till. Din dator skulle förstås av fått sin el även om den producerats i ett fossileldat kraftverk.

         Och kärnkraft är INTE billigare än kolkraft – men gynnas av den extremt höga klimatskatten – och faktiskt inte alls bättre ur miljö-och risksynpunkt. Också ”informationen” om detta är vinklad, kan du vara förvånad, Stefan?

         • Stefan Eriksson skriver:

          Det är sådana förhållanden likt detta som får mig att tvivla på ditt resonemang Åke.
          Vi bör som ett utvecklat industri-land bibehålla fler ben att ”stå på” för att säkerställa en jämn och fin ström av elektroner till användaren.
          https://www.tagesschau.de/ausland/tanker-oman-115.html

          • Åke Sundström skriver:

           Se mitt svar till Lars Mellblom och ta gärna lärdom av hans och Dan Ahlmarks kommentarer.

 10. Åke Sundström skriver:

  Det förvånar att ingen har kommenterar min första punkt, en av de allra viktigaste: jämförelsen mellan nutid och den varma medeltiden. Är vi överens, Mats m fl, om att detta är den naturliga utgångspunkten för att bevisa eller motbevisa alarmismen? Har någon framfört sådan bevisning, vem i så fall? Och varför åberopar skeptiker så sällan detta argument, det allra enklaste, mest lättbegripliga och därmed också mest effektiva?

  • Mats Jangdal skriver:

   Jodå, det argumentet är vi överens om och det används flitigt av klimathotskritiker. Men det biter inte eftersom alarmisterna verkar vara av det solitt faktaresistenta slaget.
   Alla historiska jämförelser verkar falla platt, för det var ju då!

   Nu ”vet” ju alla att CO2 är ett gift och vi har bara 8-10-12 år på oss att få ned utsläppen till noll, annars går Jorden under senat år 2100. Det bara är så, det har FN och alla forskare kommit fram till. Nu gäller det framtiden, inte gårdagen!

   Så går de resonemang man möter. På alla samhällsnivåer har förnuftet stämplat ut och det kommer inte tillbaka från en bekväm och ansvarsfri position i kören på apberget hos fansen i klimathotarlaget. Inte förrän Skeptikerlaget sopat banan med alarmisterna i varje drabbning genom både grundserie och slutspel.

   • Åke Sundström skriver:

    Men varför beklaga sig över de ”resonemang man möter”. Att medborgarna är vilseledda vet vi redan, frågan är ju hur bäst kan få dem att inse den saken.

    Med astrofysiska ekvationer? Eller med medeltidens värme som utgångspunkt. Jag håller en slant på den senare metoden, som jag tjatat om ganska länge. Den fanns ju t ex inte med i din egen i övrigt så utmärkta översikt härom veckan. Handlar det kanske om ett slags kunskapssnobberi, att hellre lufta snåriga fysikaliska teorier som extremt få kan ta till sig, än att dra en begriplig och övertygande historisk parallell?

    Fick inte heller svar på min konkreta fråga om vem som har försökt motbevisa medeltidshypotesen? Och lyckats eller misslyckats? En skeptikerkår som missar den pedagogiska kraften i denna fråga gör det onekligen svårt för sig själv, vare sig vi kallar det självmål eller tanklöshet.

    Och alla verkar inte ha insett vilken oerhört fadäs LB här och nu gjort sig skyldig till? När han tar IPCC och den svenska klimatpolitiken i försvar med hjälp av en kalkyl som visar att uppvärmningen beror på SOLEN. Inte en stavelse om människans eller koldioxidens skuld.

    Trots möten i jobbet med mängder av lättmutade ”forskare” har jag nog aldrig blivit så chockerad som nu – medan ingen annan yttrat sig specifikt om detta. Jag blir nästan lika häpen över den tystnaden som över LB;s fräcka advokatyr.

  • Lars Mellblom skriver:

   Åke och Mats här under: Det är just pudelns kärna. Vi kan diskutera vetenskap, kärnkraft, klimatempiri eller CO²-skatter hit och dit. Det är fullständigt meningslöst, en strid i flanken som gynnar klimatalarmisterna. Klimatfrågan är ideologisk / religiös. Vad som är uppenbart och logiskt har ingen som helst bäring. Klimatet är endast en förevändning för införandet av någon slags plansamhälle/diktatur.

   Att kommunism leder till armod och elände har varit uppenbart under 100 år. Samma med islam under 1400 år. Likväl vinner dessa båda popularitet i våra dagar. Förmodligen måste vi som inte tror på en antropogen katastrof, nöja oss med att som det utmärkta franska uttrycket säger: ”Ne pas mourir idiot”: Inte dö som varande en idiot. Inga logiska argument kan skjuta fram våra positioner. Kanske kan ett verkligt samhällshaveri öppna ögonen, men det är tveksamt. Nordkoreanerna tror att de lever i den bästa av världar, i Venezuela fortsättar man att rösta för den socialistiska makten, liksom i Sverige.

   Endast om man är ideologiskt motiverad, nyttig idiot eller, som de flesta svenskar, fullständigt ointresserad, kan man bortse från att dagens variationer i väder och klimat helt faller inom de naturliga variationerna.

   Lennart Bengtson m.fl brukar argumentera: ” Det finns ingen annan förklaring till uppvärmningen från och med 1980, än den ökade antropogena CO²-halten”. Detta arguments giltighet hänger på om vi vet exakt varför tidigare värme-och köldperioder inträffade. Alla som satt sig in det minsta i hur klimatet utvecklats efter senaste istiden, vet från proxidata och även skriftlig dokumentation, att vi haft värmeperioder för 8000 – 6000 år sedan, under bronsåldern, under romartiden och under medeltden. Dessutom, därunder och däremellan kortare variationer om 30 – 60 år, vilka är svåra att definiera med dagens teknik. Så, upp till bevis: Varför varierade temperaturen före 1850? Om man inte kan svara på den frågan och ändå är klimatalarmist, är man ideologiskt, ekonomiskt eller religiöst motiverad.

   Var glad för att inte dö idiot!

   • Åke Sundström skriver:

    Tack för ett utmärkt inlägg med min knäckfråga om medeltiden uttryckt lite annorlunda och kanske ännu bättre: Varför varierade temperaturen före 1850? Vem tror att LB eller kunskapens förment högsta uttolkare, KVA, har kurage att svara?

    Tredje stycket var också i huvudsak sant, även om den som vill vara på den helt säkra sidan skriver just ”i huvudsak” i stället för just ”helt” och tillfogar att även starka särintressen, läs kärnkraftsägarna, hör till alarmismens tillskyndare.

    Jag köper således inte slutsatsen att klimatfrågan handlar om låsningar av ”ideologisk eller religiös karaktär”. Det handlar än mer om en kamp mellan två starka särintressen: kärnkraftsbolagen och kolindustrin. Med stöd av ett korrupt forskarsamhälle har den konflikten hittills förtigits, men med president Trump ändrades spelplanen till kolets fördel – eller i varje fall reducerade nackdel.

    Så striden går fortfarande att vinna, men då måste man både avvisa hotbilden men FRAMFÖR ALLT motbevisa den stalinistiska tron på kärnkraften som välståndets fundament, den föreställning som märkligt not accepterats även av våra borgerliga partier.

    Är han då marxist, Kristersson? Javisst, men framför allt en ideologisk kameleont som föredrar att döda den fria konkurrensen och i stället acceptera dagens planekonomiska energipolitik, därför att den gynnar den tunga, elslukande industrin (som subventioneras via den extrema koldioxidskatten).

    Vad som motiverar LB låter jag vara osagt, men han har kanske varit ett lättfångat byte för vilken sida som helst, eftersom han själv ingenting tycks begripa om hur elmarknaden fungerar. Vilket möjligen kan förklara att Lars Bern kallat hon skeptiker, medan vi andra kallar honom antingen okunnig eller i värsta fall en reaktorkramare.

 11. Åke Sundström skriver:

  Två eftersläntrare, Mats. Dels om LB:s ekvation: vi är väl överens om att den ingenting säger om människans skuld, men den tycks motbevisa din egen åsikt om växthuseffekten. Är det en korrekt tolkning? Och ditt svar?

  Nummer: Instämmer du i slutsatsen om att klimatpolitiken bör skrotas även om hotbilden mot förmodan vore sann? Om ja, vad tycker du att det betyder för kritikernas val av debattfokus?

 12. Mats Jangdal skriver:

  Jag har inte satt mig in i matematiken på det viset. På mig verkar ansatsen felaktig. Då kvittar det om matematiken är korrekt. Det är alltså samma som brukar beskylla ingenjörer för. De kan anta vad som helst, för att göra en förenkling som de kan räkna på. Men om antagandet är felaktigt så blir det.
  I detta falla är det alltså Stefan-Boltzmanns lag om strålning från en ideal svartkropp, vilket jorden inte är. Då inför man en faktor som ska kompensera för det.
  Det finns inte heller något i S-B lag som gäller för eller liknar en atmosfär vid ett växthus.
  (Stefan och Boltzmann var två skilda personer, lärare och elev om jag minns rätt.)
  Detta är en svår omväg när man kan räkna med de allmänna gaslagarna. De säger inte heller något om ett växthus. Men som de tycks ge korrekt resultat när Nikolov och Zeller använder dem på ett antal planeter, så blir liknelsen vid ett växthus bara vilseledande.

  Menar du att klimatpolitikens hotbild om en väntande katastrof pga. våra utsläpp skulle vara sann? Jag kan inte se hur det skulle kunna vara möjligt!
  Men om den vore sann vad gäller utfallet till år 2100 och vi skulle kunna styra klimatet med politik, då skulle jag säga att det har blivit militärpolitik istället. För det blir då helt och hållet militär- och försvarsstrategiska överväganden som måste göras.
  I det perspektivet vore dagens fokus i debatten helt ovidkommande.

  • Åke Sundström skriver:

   Tack svar. Men på den första punkten gällde ju min kritik att SB-lagen borde vara helt irrelevant, därför att den inte besvarar den ställda frågan, den om människans ansvar. För att det har blivit lite varmare är det ju ingen som bestrider.

   Punkt 2. Givetvis inser vi båda att hotbilden är falsk, men min fråga gällde om du instämmer i rubrikens ord, att klimatpolitiken är förfelad ÄVEN OM hotbilden VORE sann. Gick den formuleringen att missförstå? Alltså se problemet med alarmisternas ögon och därmed övertygade kunna bevisa att de har andra syften än att förhindra en klimatkatastrof. Att blunda för slagkraften i det argument är för mig svårbegripligt.

   • Mats Jangdal skriver:

    Jasså du ville ha korta svar!
    1. Nej LBs uträkning visar ingen antropogen inverkan.
    2. Ja, nuvarande och alla andra förslag om klimatpolitik som jag känner till klarar inte att ”rädda” klimatet om hotbilden (antropogen CO2 = katastrof) skulle vara sann.

    • Åke Sundström skriver:

     Tack för svar, längre versionen!

     1. Ense, givetvis, men jag är mer upprörd över Bengtssons God dag yxskaft-ekvation än du. En synvilla?

     2. Ännu ett självklart ja, i sak. Men vidhåller du din tidigare tveksamhet när gäller att också driva det argumentet, som i mina ögon ett av de allra bästa, tillsammans med den obefintliga uppvärmningen sedan medeltiden. Om nej, så tror jag på väsentligt ökade chansen för ett medialt genombrott.

     • Mats Jangdal skriver:

      Visst blir man irriterad över goddayxskaft i stunden. Men jag är ganska bra på att lägga saker bakom mig. Kan man inte det blir man snart tokig på folk. Med alarmister det en absolut nödvändighet att inte låta dem förstöra ens goda humör.

      Jag tycker man ska driva alla relevanta argument. Man behöver ofta anpassa efter person eller situation, vad som är aktuellt där och då. Tror det ger bättre effekt än att mala på med samma argument oavsett mottagarens intresse.

      • Åke Sundström skriver:

       …. och jag vidhåller att punkten 2 är ett så viktigt argument att det absolut bör användas. Något malande i det ämnet har jag inte märkt, snarast raka motsatsen, en total tystnad. Till alarmisternas belåtenhet, vågar jag hävda.

  • Åke Sundström skriver:

   Rapport från DN:s kommentarsfält: Lika illa där som här – för alarmisterna! Kågeson får bara enstaka medhåll, men desto fler mothugg, några nästan lika skarpa som här på portalen. Men precis som väntat är författaren själv, f d kärnkraftskritiker, numera ohederlig radskrivare åt regeringskansliet, lika tyst som LB i detta forum.

   Men i SvD svär Susanna Popova i kyrkan och påminner om att i Europas enda sanna demokrati har den högsta domstolen, osannolikt men sant, förbjudit skolor att visa Al Gores välkända film såvida inte en lärare finns med för att korrigera de nio fel och överdrifter som man kunnat påvisa. Men ledarskribenterna blundar och ångar på som vanligt. Sina konservativa värderingars värsta fiender, i denna fråga vill säga, ingalunda i allt.

Kommentarer är stängda.