Det viktigaste skeptikerkravet: slopa koldioxidskatten!

Dagens gästskribent är Åke Sundström

Mats Jangdals inlägg den 19 ds klargjorde på ett koncist och nära nog heltäckande sätt skälen för att underkänna klimathotet, som jag noterade i en berömmande snabbkommentar.

Men i hans text saknades en slutkläm om vilka konkreta politiska åtgärder som nu krävs: i första hand ett skrotande av koldioxidskatten. Logiken är obestridlig: utan hot behövs inga ”insatser”. Den insikten bör vi förmedla i så många sammanhang som möjligt.

Att huka om detta vore att missa den kortaste och effektivaste vägen till väljarna – att utgå från deras egenintresse av att stoppa en förfärande mångmiljardrullning, som bygger på en osann analys och en socialistisk grundsyn. I synnerhet som de flesta, även gråsossar,  ogillar planekonomiska lösningar, men inte alltid inser (och inte heller blir upplysta om) att klimatpolitiken har den karaktären. Och när förment liberala eller konservativa partier hållningslöst omfamnar en marknadsfientlig klimathysteri skapas förstås förvirring inom den borgerliga valmanskåren; få har de insikter som Mats och andra förmedlar i detta forum. Och i media är ämnet tabu, med enstaka undantag.

Den viktiga energisektorn måste i grunden reformeras för att återigen bli en produktiv och välfungerande del av ett fritt näringsliv. I det syftet bör dagens lapptäcke av godtyckliga skattesatser ersättas av en särskild energimoms, lika för alla miljöpåverkande energislag. Förslagsvis på nivån 50 procent, dubbla vanliga momsen. Med hjälp av detta enkla men effektiva verktyg får företagen betala en rimlig generell miljöavgift, men i övrigt fatta sina egna beslut inom ramen för andra typer av miljökrav som sakligt kan vara välgrundade.

Makten flyttas från politikerskrået tillbaka till medborgarna och företagen (de som konstituerar den så kallade marknaden). Och hux flux stiger välståndsnivån med ett stort antal miljarder när Sverige på detta sätt befrias från ett av sina mest destruktiva systemfel.  Vinsterna är en följd av att vi kan fortsätta att utnyttja de billiga fossila bränslena i stället för att satsa på bl a vindkraft, elbilar, höghastighetståg, solpaneler eller sopsortering . Vindenergin har visserligen sänkt sina kostnader ganska rejält, men den har som bekant den avgörande nackdelen att sakna ”effektvärde”: den  står stilla när elen bäst behövs, kalla vinterdagar. En annan viktig fördel är att vi slipper bygga nya kärnreaktorer. Detta energislag har hittills överlevt bara genom att vara den stora vinnaren när de fossila alternativen slagits ut av prohibitiva koldioxidskatter.

Nackdelarna med en fri energimarknad är få, om ens några. Det enda som händer vid normala, kostnadsbestämda energipriser, är att våra två mest elkrävande industribranscher slås ut: aluminiumverket i Sundsvall (numera ägt av ryska oligarker, möjligen med kopplingar till Putin) och produktionen av ferrolegeringar i Trollhättan. Båda dessa industrier har levt på de konstlat låga elpriser som kärnkraftsöverskottet skapade och är därför sedan flera decennier tillbaka samhällsekonomiskt olönsamma. Att avveckla sådan verksamhet kostar ingenting alls, det är en ren vinst. För näringslivet i övrigt passerar ett systemskifte tämligen obemärkt: företagen anpassar sig till nya prisrelationer (billigare fossila bränslen men på sikt dyrare el).

Att miljöpartiet förlorat all trovärdighet genom att numera subventionera den kärnkraft man en gång bildades för att stoppa, är deras märkliga vägval (sent omsider upptäckt av seriösa miljövänner), men hederliga klimatkritiker bör undvika att kopiera det agerandet. Hög tid sålunda för Stockholmsinitiativet och andra att ta tjuren vid hornen och erkänna att ett nej till växthusspöket innebär att Tage Erlanders feltänkta och ekonomiskt katastrofala 12-reaktorsprogram går i graven. Med konkurrensneutrala energiskatter byggs inga kärnreaktorer under den framtid som går att överblicka, förmodligen inte ens om femtio år.

Det här inlägget postades i Gästlistan, Klimatbluffen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

27 svar på Det viktigaste skeptikerkravet: slopa koldioxidskatten!

 1. Dandersan skriver:

  Vi behöver kärnkraften.
  Billig el är bra för vår konkurrenskraft.
  Vi får snart del av ny kärnkraft i Finland vilket är efterlängtat.
  Är det något som bör slopas är det subventioner till vind och solkraft , som aldrig kan täcka våra behov av el 24/7.

  • Åke Sundström skriver:

   Flera missförstånd. Du antyder att kärnkraften billig. Det är bevisligen osant, både i teorin och i praktiken. På en fri marknad betingar identiska produkter (i dettas fall el) ungefär samma pris (exakt var det ligger är mindre viktigt). Detta är samhällsekonomiskt korrekta normalpriset, i dag cirka 75 öre per kWh, fritt kraftverk.

   Att elen i dag är betydligt billigare (exkl skatt) är en följd av ett alltför lågt avkastningskrav på Vattenfall. Samt av subventioner och skattefavörer till vindkraft och andra fossilfria alternativ. Staten ger alltså elsektorn en stor konkurrensfördel, med vars hjälp den klarar sig hyggligt i dagsläget. Men vid en konkurrensneutral beskattning slås BÅDE vindkraften och kärnkraften slås ut. Dessa alternativ är ointressanta i länder med så mycket vattenkraft och biobränslen som Sverige.

   Så nej. VI behöver inte alls kärnkraft. En mer okänd orsak är att vi, kärnkraften förutan, har tillräckligt gott om baslast (året-runt-el) i form av vattenkraft och mottryckskraft. Det läget består även om elförbrukningen mot förmodan skulle öka med hjälp av den rådande klimathysterin.

   PS. Men i mindre lyckligt lottade länder (utan vattenkraft, fossila eller biologiska energitillgångar) kan kärnkraften vara lönsam, i synnerhet om riskerna går att minska med hjälp av förbättrad teknik. Det som är bra för världen behöver inte vara bästa valet för ett enskilt land.DS

   • Gunnar Littmarck skriver:

    Modern platsbyggd kärnkraft är nere i 15öre/kWh i tokländer där byråkratin byggts ut i enlighet med parkinsons lag är den svindyr, trots att dagens platsbyggda kräver 30% mindre resurser att bygga och driva än de som i fri konkurrens konkurrerade ut kolkraft under 80:talet och gav ren luft och välstånd till hundratals miljoner.

    Bara mängden koppar som krävs för sol och vind är 6,5 ton mer än för kärnkraft per MW lägg till stål betong plast och arbetstid samt tag med livslängd och att modern kärnkraft går 24/7 inte då solen skiner eller vinden blåser.

    Men nu börjar allt fler länder ändra sina regelverk för massproduktion av kompletta reaktorer på fabrik då kommer vinsten med serietillverkning in och skillnaden vblir som mellan en handbyggd concept bil och en seriebyggd:

    Då världsmarknaden är i det närmaste omättbar gällande energi (elenergi är bara 20% även i länder som Tyskland och modern kärnkraft producerar alla former) kommer detta revolutionera världen.

    Ryssland kunde haft sina små blykylda i serieproduktion till lägre kostnad än vinterolympiaden 2013 men vill tjäna så mycket som möjligt på olja och naturgas först.

    Kina Kanada Storbritannien och USA med Trump i stället för de folkföraktande Obama, satsar på smr för alla med industriell förståelse vet att bara naturgas och underjordisk förgasning av kol samt olja billigare än 30$/fat kan potentialt konkurrera.

    Kol har noll chans med dagens system, betänk att Kinas hamnar och floder till 50% är upptagna av kolhantering, lägg till luftproblemen då inte alla har modern rökgasrening då den är dyr.

    För närvarande släpps 700 miljoner ton kolaska ut i naturen vart år, det blir för eller senare en kostnad även då röken renas.

    • Åke Sundström skriver:

     Dina 15 ören är en repris av tidigare skrönor. Nu som då utan konkreta belägg. Föga trovärdigt, m a o. Men att du är frälst har vi förstått. Du kan mycket om teknologin, men det kunde ingenjörerna som byggde Concorde också. Likafullt blev det ett praktfiasko. Dina projekt driver mot liknande öden, men lyckas dom skall jag vara den förste att gratulera.

     Att kärnkraften på 80-talet konkurrerade ut kolkraften I FRI KONKURRENS är en ren och skär lögn. Därför att det hela tiden varit statliga pengar inblandade, bl a genom att staterna befriat kärnkraftsbolagen från den höga försäkringspremie som de rätteligen borde betala. Den som hade stoppat så gott som alla investeringar. Sant eller falsk, Gunnar. Jag testar din hederlighet

 2. Mats Jangdal skriver:

  Signaturen Pelle håller på att sammanställa en rad argument för att förkasta IPCCs teorier och krav. De som vill ta del av sammanställningen kan skicka ett mail till info@musfritt.nu.
  Han har bett mig framföra detta.

 3. Mats Jangdal skriver:

  Min enda invändning mot Åkes resonemang är en petitess. EU godkänner endast tre olika momssatser och Sverige har redan tre. Men det kan man säkert runda på olika sätt.

  • Åke Sundström skriver:

   Uppskattar förstås frånvaron av invändningar.

   Den petitess du nämner är förvisso en struntfråga. Att EU har den dåliga smaken att lägga sig hur många momsskattesatser ett medlemsland vill ha bör vi högaktningsfullt strunta i. Denna fattigdomsunion bör snarast avvecklas, inte åberopas som sanningsvittne i något enda sammanhang. Denna ldetalj bekräftar ju bara att EU är ett demokratiskt missfoster.

   Men även om Rosenbad vill tjäna godhetspoäng genom att lyda dårfinkarna i Bryssel, så är problemet lätt att lösa. Utvidga den vanliga momsen till att omfatta all konsumtion och sänk skattesatsen till högst 15 procent. Att som nu undanta bl a bosektorn är ren och skär diskriminering.

 4. Tege Tornvall skriver:

  Rimligen borde vi också beskatta även syre som all förbrännings ”motor”. Fördärvlig koldioxid sprider ju genom lömsk fotosyntes oxiderande syre till den oskyldiga atmosfären. Alla borde bära ett syre- och CO2-samlande munstycke framför munnen med ledning till en syre- och CO2-mätare på ryggen. Sedan borde vi individuellt tllldelas en daglig ranson att andas in och ut. Vartannat andetag blir den nya normen.

 5. Bengt skriver:

  ”….vilka konkreta politiska åtgärder som nu krävs: i första hand ett skrotande av koldioxidskatten.”

  Ha-ha-ha!

  You’ve missed the point. Politikerna bryr sig inte ett skrot om miljön. Det är skatterna de vill åt och det påhittade miljöhotet är en oändlig källa till nya fiffiga skatter. Om så det kom uppenbara bevis på att Jorden går en fantastisk framtid till mötes miljömässigt utifrån CO2-prognosen, så skulle inte skattetrycket minska. De skulle uppfinna en annan skatt.

  • Åke Sundström skriver:

   Nej, Bengt, den poängen har jag ingalunda missat. Tvärtom: jag poängterar ständigt att klimatfrågan i praktiken uteslutande handlar om makt, forskarfusk och lobbying av berörda särintressen. Så där är vi helt ense.

   Men i detta forum förs seriösa samtal med fokus på fakta och logik. Och då är påpekandet motiverat: den som underkänner den falska hotbilden måste rimligen instämma i att koldioxidskatten bör ersättas av en konkurrensneutral energibeskattning, via en energimoms eller på liknande sätt.

   Huruvida det totala skattetrycket därmed minskar är förvisso osäkert, men den aspekten handlar om någon helt annat: om synen på maktfördelningen mellan staten och medborgarna. I den frågan råder dessvärre en nära nog total samsyn bland svenska politiker om att en stark stat är viktigare än fria och starka medborgare. De partier som falskeligen kallar sig liberala eller konservativa har ett tungt medansvar för att denna kollektivistiska och halvkommunistiska doktrin fortfarande är högsta sanning i vårt land, det skamligt vanstyrda.

 6. Stefan Eriksson skriver:

  https://www.zdf.de/nachrichten/heute-journal/altersschwache-windraeder-100.html
  Här lite om kostnader i energiutvinning som ingen direkt tagit på allvar.
  Men det kommer, lovar jag.

 7. thojak skriver:

  Visst är en (rejäl) tillnyktring av CO2-molekylens icke befintliga påverkansmöjlighet av atmosfärens temperatur av nöden och, ergo, ska beskattningen av denna tas bort per omgående.
  Tråkigt är emellertid att återigen måsta läsa det BS skribenten framför angående kärnkraft och blogginnehavaren rekommenderas att inte fortsatt upplåta bandbredd till honom, period !

  • Mats Jangdal skriver:

   Det heter Frihetsportalen av en anledning. Vill du skriva ett inlägg till kärnkraftens lov är du välkommen att få den publicerad här.
   Åke önskar sig en fri energimarknad. På en sådan förutspår han kärnkraftens död. Har du en bättre kristallkula, visa det!

   • thojak skriver:

    Du/Ni kan med fördel läsa Gunnar Littmarcks inlägg. Innehållsmässigt överensstämmer dessa med min ’kristallkula’.

  • Åke Sundström skriver:

   Så bra att du inser det logiska i att skrota koldioxidskatten. Därmed är mycket förlåtet.

   Jag har inte heller några hard feelings med anledning att din utskåpning av mina analyser av den svenska kärnkraftens ekonomiska förluster, därför att jag så lätt kan se att du låter dig luras av forskare som springer politiska ärenden. De påstår sig inte heller förstå hur man gör den typen av analyser. Hur kan jag då begära att du skall vara mer välorienterad? För några akademiska meriter lär du inte ha, så vitt jag kan bedöma.

   Men gör gärna ett försök att i Arkivet bläddra igenom mina många inlägg i detta ämne för att skaffa dig ett hum om metodiken. Har du efter det kvarstående undringar skall jag gärna besvara dessa.

 8. Stefan Eriksson skriver:

  Ni föreslår en särskild energimoms, ”lika för alla miljöpåverkande energislag”. Hade det inte varit enklare att utelämna ordet ”miljöpåverkande” i denna mening?

  Jag ser framför mig en ändlös debatt om vilket energislag som påverkar miljön, istället för att låta marknaden ostört verka för en säker och stabil energiproduktion oss kunder till gagn.

  Orden ”miljö, hållbar, ekologisk, osv. fördunklar budskapet som förs fram, och flyttar focus från det väsentliga. Nämligen det att tillgång till energi i hanterbar form gagnar ett samhälles utveckling.

  • Jan Andersson skriver:

   Alla skatter är kontraproduktiva, men vissa mer än andra. Energiskatten är nog den allra värsta näst efter straffskatten på anställda, arbetsgivaravgiften. Måste de döpa om koldioxidskatten till något annat så gör de det utan att blinka två gånger, förslag ”energiomställningsskatt”.

 9. Samuel af Ugglas skriver:

  Jag kör förbi Barsebäcksverket som jag upplevde i sitt vardande redan 1975 och påminns var gång vi kör förbi mot södern, dvs Hbg-Malmö och undrar vad verket kostar dagligen och vad det kostar att demontera hela historien. Svenska folket skall plundras på demoleringsskatter eller hur?
  ”En nära nog total samsyn bland svenska politiker om att en stark stat är viktigare än fria och starka medborgare”, säger Åke.
  Vad händer nu då alla svenskar med sitt enorma skuldberg skall betala alla sina huslån men den starka staten kan leva vidare ganska oberörd med alla sina korrupta politiker och oavsättliga tjänstemän? Är svenskarna ett fritt folk? Obehagliga upplevelser står i ”vänten”.
  Tillsammans med energin kanske medborgarna vill ha något att äta också. Hur har vi det med den starka staten och den inhemska livsmedelsproduktionen? Riktigt illa vill jag påstå!

  • Åke Sundström skriver:

   Men notera Samuel, att jordbrukets bekymmer till stor del beror på klimatpolitiken. T ex via dyrare dieselolja. Med konkurrensneutrala energiskatter blir oljeprodukter betydligt billigare.

   Demoleringskostnaden kommer vi inte undan, den är en ofrånkomlig konsekvens av den ursprungliga dårskapen, att sjösätta Erlanders och Palmes beramade 12-reaktorsprojekt, det planekonomiska och Sovjetinspirerade misstag som gjort Sverige betydligt FATTIGARE. Lågt räknat har 500 miljarder försnillats till ingen som helst nytta. Även med borgerliga partiers samtycke, bör tilläggas.

  • thojak skriver:

   Barsebäck ja…jisses sicken soppa. Ett ca 200-tal högröstade danskar satte stenen i rullning och fick inkompetenserna i Rikshospitalet att besluta om nedläggningen. Nu var det ’bara’ så, att ägarna hade stringenta avtal vilka tvingade svenska staten att dels betala en ohemul summa pengar, cash, plus en stor andel i Ringhalsverket. Men inte nog med det, ’man’ blev även tvingad till att ändra i reavinstbeskattningslagen för fastigheter för att, Nota Bene, endast gällande vid försäljning av kk-verk/anläggningar och detta med retroaktivt gällande verkan! Barsebäcks försäljning avgjordes i januari och den förändrade reavinstlagen tillkom i ca juni/juli samma år.
   Totala kostnaderna för detta suveräna inkompetensbevis ligger vid pass 22-25 miljarder sek, tillkommande är kostnaderna, rejäla, för att tillse, nåja, att Barsebäcksverkets försörjningsområde försörjning av el-energi, något man fortfarande kämpar med.
   Go figure !

   • Åke Sundström skriver:

    Helt överens om att det var en ”ohemul summa” av skattebetalarnas pengar som makthavarna betalade (inte tvingades utan frivilligt valde att betala) för nedläggningen av Barsebäck. Sådan penningsvindel hade (och har) ett tydligt syfte: att visa för allmogen att reaktorerna är precis så värdefulla som Erlander och Palme en gång itutade väljarna.

    Naturligtvis skall rivningen av ett uttjänt och olönsamt kraftverk bekostas av ägarna själva, inte av staten. Så här blev skattebetalarna dubbelt skinnade.

 10. Gunnar Littmarck skriver:

  Varför 50% energimoms?

  Energi är den konsumtion som belastar miljön minst (modern kärnkraft naturgas och modern kolkraft med dyr rökgasrening då den ligger vid fyndigheten då annars bara transporten gör energislaget för dyrt) men bidrar till välstånd och därmed välfärd mest.

  Det vore mer logiskt att beskatta teater och bibliotek än energi.

  Realistiskt gäller 25% moms på allt.

  Inte som idag då värmeljus och engångsgrillar samt oxfilé från Brasilien beskattas mindre än elektricitet.

  Den enda form av kolkraft som har potential att konkurrera mot masstillverkad kärnkraft med hög nog temperatur för att kunna producera alla energiformer är underjordisk förgasning med modern teknik då upp till 60% av energin kan tas ut i form av vätgas och alla tungmetaller blir kvar i fyndigheten med askan.

  Felet är att ekonomer först måste ha en djup tekniks förståelse (mer än civ ing kompetens i alla discipliner) så djupa studier i historia för att avsluta med civ ek.

  Vore det så skulle amplituden i konjunkturcykler minska och samhället styra allt rakare mot full automation där alla människor kan förverkliga sig.

  Märk att de smr som nu förbereds och militären byggt i 60 år kommer kräva mindre att bygga och transportera till sina kraftverk äne ett vindkraftverk på 12MW fast smr har upp till 900MW i termisk effekt (SVbr-100 med 80 reaktorårs drifterfarenhet).

  Massproduktion av walkaway safe kärnkraft har motarbetats sedan slutet av 60:talet för ingen regim vill se billig säker och miljövänlig energi då det flyttar makten från parlament till entreprenörer och folket.

  Efter mitt föredrag på ABB om saltsmältreaktorer kom en man fram och berättade att han träffat Alvin Weinberg 6 ggr (patent på lättvattenreaktorer), vid sista mötet berättade Alvin under middagen.

  -Nu har jag varit energirådgivare till 7 presidenter, ingen vill veta av billig energi.

  Fundera lite på det då ni läser om hur jag tror att Storbritannien kommer utvinna landets stora fyndighet av kol under Nordsjön.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Underground_coal_gasification

  https://www.forbes.com/sites/peterdetwiler/2012/12/12/underground-coal-gasification-a-trend-worth-watching/#56bdcca379c7

  Jag håller med Peter Burke som leder Strategian att det är ett stort fel att ekonomer inte först läser historia men vill komplettera med att en djup teknisk förståelse är grunden för teknik driver ekonomin och vinner alltid för eller senare över politik.

  Allt en duktig nyexaminerad civ ek kan finns det redan självlärande algoritmer som kan bättre.

  • Åke Sundström skriver:

   Eftersom du anser tillhöra de läskunniga föreslår jag att du kommenterar min analys – och lämnar allt ovidkommande trams och spekulerande därhän. Man bör kunna sin historia, det är sant, men vad har du själv lärt av den svenska kärnkrafthistorien. Ingenting alls, så vitt jag kunnat förmärka.

 11. Mats Jangdal skriver:

  @ thojak, Gunnar mfl.
  Jag har inte längre någon personlig preferens vad gäller hur elen produceras. Jag vill att den marknaden ska vara fri för alla konkurrera på. Inga subventioner, inga förbud, inga straffskatter, bara lika villkor. Då kan det bli så att en ny generation kärnkraft kommer in på marknaden.
  Våra gamla kärnkraftverk lär i det läget inte kunna hänga med i konkurrensen. Därmed har Åke också en poäng, hur ska uppstädningen av den verksamheten betalas? För vi ska väl inte bara lämna dessa industrianläggningar att förfalla i egen takt.

 12. Stefan Eriksson skriver:

  Det finns ”en baksida” på alla mynt som investeras i energiomvandling. Det gäller alla kända metoder och ju mer vi studerar baksidan ju mer lär vi hitta som upplevs vara negativt för vår tillvaro här.
  Det är verkligen ”på modet” att studera ”baksidan”, och framsidan (det som gagnar oss) lämnas helt utan vikt i debatten.
  Omotiverat höga kostnader kan (och också) upplevas som en betydande del av det negativa vi finner på baksidan av detta mynt.
  Jag har läst ofta om de kostnader Ni (Åke) refererar till (”lågt räknat 500 miljarder”).
  Är det då en ”nettoberäkning” som resultat av det värde produktionen tillfört minus de kostnader som produktionen medfört?
  Bara nyfiken på hur Ni har kommit fram till den siffran.

  Jag håller på men vårveden nu. Att klyva ved uppfattar jag som jobbigt. Bättre vore att få slippa det.
  Men, i dessa vedermödor tröstar jag mig i tanken om att det är ändå värt det, då jag förhoppningsvis får veden torr tills dess den skall värma min fru och mitt hus.
  (Det är ingen höjdare att släpa in sur ved för att elda med, alltså fortsätter jag att klyva ved).

  Det blir så att säga en balansräkning i mitt sinne som motiverar mig att fortsätta klyva.
  Jag ser ”framsidan av myntet” då jag håller på med ”baksidan”.

  Om inte, skulle det inte bliva någon ved kluven och min fru skulle frysa och katten vantrivas osv.

  Det gäller här hemma på vedbacken, och troligtvis också globalt. Tycker jag alltså!

 13. Jan Andersson skriver:

  Vi har också ”elbilsrevolutionen” som kommer att behöva nästan all svenskproducerad el söndagskvällar på vintern när alla laddar samtidigt. Det har redan börjat i mitt sommarstugeområde med många norrmän med (kraftigt skattesubventionerade) elbilar. Strömavbrotten kommer allt tätare och tar allt längre tid att fixa. En alternativ värmekälla och ett elverk diskuteras på fullt allvar bland stugägarna. Allt för att norrmännen skall kunna åka hem och jobba när helgen är slut.

 14. Åke Sundström skriver:

  Elbilen är en bubbla, skapad av klimatalarmismen, men dödsdömd när den senare avslöjas som rent forskarfusk. En parallell till 1600-talets holländska tulpanhysteri. Inget nytt under solen, således. Dårskapen tar stundom kommandot, men följs regelmässigt att nyktrare tider. Utfallet blir säkert detsamma denna gång. Den som lever får se, s m s.

Kommentarer är stängda.