Ny (min) vision för Sverige

Detta inlägg publicerades på Fri Debatt igår, men ni får nöjet att kommentera det här.
Sverige och svenska politiker har de senaste decennierna förärat riket med en rad problem, som de själva inte tycks ha någon lösning på. Jag ska här inte sitta och nagelfara problemen, vem som orsakat dem eller när.

När jag själv får bestämma

Istället vill jag presentera min vision om hur det borde vara, hur vi ska komma dit och ungefär när. Som det flesta förstår handlar det om lagstiftning som ger en annan inriktning, ett annat utfall för Sverige. Grundinställningen för min vision är fria medborgare i frivilligt samarbete. Eller annorlunda uttryckt mindre stat – mer vi, mindre vanmakt – mer egenmakt. En transformering från välfärdsstat till välståndssamhälle.
Inte ens dagens höga skatter är ett stort problem, om man får något vettigt för dem. Så därför prioriterar jag vettig hushållning med skattemedlen framför drastiska sänkningar av skatten. Men visst ska vi med tiden sänka skatten.

Dag 1

Klimatet

Så, det jag skulle göra om jag helt diktatoriskt, eller med egen majoritet i riksdagen skulle göra, är att stifta lag som avskaffar all klimatpolitik. Koldioxidneutral energibeskattning införs. Den skatten ska i takt med förbättrat budgetläge helt avskaffas.

FN

Inga beslut får fattas med hänvisning till FN-IPCCs påståenden om växthuseffekt och framtida klimatförändringar. Därmed kan alla förvaltningar, från statliga till kommunala och privata företag spara in de kostnader de har för personal med uppdrag att ”bevaka” klimatet och lägga sitt veto över verksamheten. En direkt effektivitetshöjande lagstiftning alltså. Min ordbehandlare rödmarkerar i sann marxistisk anda omgående ordet effektivitetshöjande, som om den inte visste vad det är eller att ordet inte existerar.

Media

Denna lagstiftning kan genomföras dag 1 vid makten, utan vidare utredningar och remissrundor. Media kommer att få spatt, krupp och hjärtsnörpen, allt på samma gång. Det är bra, för det kommer att rensa ut delar av ”lügenpresse” och tvinga resterande till tillnyktring inför sitt journalistiska uppdrag. (Tanken på nyktra journalister för mina tankar tillbaks på min ungdom som färsk fotograf i tidningsbranschen. På den tiden var journalister berusade på alkohol inget ovanligt på redaktionerna. Senare kom de att berusa sig på marxistisk teori, identitetspolitik, feminism och annat) Presstödet avskaffas helt redan dag 1.

EU

Samma dag (nr. 1) skickas ett meddelande till EU att Sverige överväger att lämna unionen och som ett led i denna översyn kommer vi att skärpa gränskontrollerna. Därefter stiftar vi lag som kräver att den som kommer till Sverige som turist ska deklarera hur länge de avser att vara här samt att de har tillräckligt med egna pengar för sitt uppehälle under den tiden. Maximalt tillåten vistelse i Sverige som turist bestäms till tre månader per kalenderår.

Invandring

Alla som vill invandra till Sverige ska ansöka om tillstånd för detta på en svensk ambassad i utlandet. Antalet ambassader som tillhandahåller denna tjänst kommer att begränsas till max två per världsdel. Vid ansökan skall en korrekt identifiering genomföras. Sökande skall lämna DNA-prov, fingeravtryck från båda händernas alla fingrar, samt ska båda ögonen scannas för näthinne-ID. Svensk personal tar ID-foto av den sökande.

Sedvanliga uppgifter om skolgång, yrke och medicinsk historia ska lämnas i verifierad form. Sådana uppgifter får lämnas pö om pö av den sökande. När både sökande och svensk myndighetspersonal anser att lämnad information räcker för en prövning inleds själva handläggningen av ärendet.

Under handläggningstiden får den sökande inte besöka Sverige ens som turist. Sådant besök straffbeläggs med livstids utvisning (besöksförbud). Immigrant ska i förväg redovisa styrkt intyg om tillräcklig inkomst som räcker till för både den sökande och eventuellt medföljande familj. Svenskt medborgarskap kan straffri invandrare ansöka om efter tio år i Sverige.

Asyl

Asylsökande anmodas i första hand söka asyl vid en svensk ambassad utomlands. Förutom samma krav på redovisning av identitet och meriter skall en noggrann redovisning av skyddsbehov redovisas, så att myndigheten kan utvärdera om rätt till asyl föreligger. Person som i Sverige söker asyl eller immigration utvisas omgående och får ej återkomma som turist. Detta hindrar dock inte att korrekt ansökan sker vid anvisad ambassad.

Gränsskydd

De resurser (pengar) som med dessa förändringar frigörs vid migrationsverket överförs till gränsskyddet. Svensk medborgare med vitsordat god moral och gott omdöme får söka tjänst vid gränsskyddet på meriter erhållna via utbildning och arbetsliv.

Utredningar

En utredning tillsätts för att utreda svenska medborgares rätt till beväpning i självförsvarssyfte, självförsvarsrättens omfattning, egendomsskyddet och äganderätten. Utredningen skall vara klar att skickas på remiss inom tre månader. Utredningen lämnar även förslag till frågor som bör utredas angående civilförsvarsplikt.

Beslut tas om snabb översyn av regleringsbreven till samtliga myndigheter. I synnerhet Trafikverket, Jordbruksverket, Naturvårdsverket och SIDA blir föremål för denna översyn. Myndigheten för stöd till trossamfund läggs omgående ned. Ett antal andra myndigheter kommer inom kort att meddelas samma sak.

Dag 2

Dag 2 beslutas om översyn av Sveriges militära försvar, kommunernas självstyre, sjukvårdens finansiering och huvudmannaskap, arbetsmarknadens regelverk med avsikt att bryta upp nuvarande monopol för vissa aktörer. En översyn av högre utbildning och statens ansvar för forskning inleds. Frågan om fortsatt medlemskap i FN ges en översyn. Alla ingångna avtal och ratificierade resolutioner granskas och de som inte överensstämmer med svensk politik sägs upp.

Dag 3

Dag 3 och följande tid övergår arbetet mer till att förfina redan etablerade visioner, skapa nya och givetvis utvärdera dem mot utfallet av genomförd politik. Målsättningen ska vara en minskad statsapparat, ökat självstyre och egenmakt, samt ett totalt skattetryck om högst 20% på intjänade medel år 2035.

Debatt inleds om att på sikt göra Sverige till en konstitutionell republik.

Det här inlägget postades i Frihet och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

35 svar på Ny (min) vision för Sverige

 1. Niklas skriver:

  Ett skattetryck om högst 20%, är detta med eller utan arbetsgivaravgifter/egenavgifter?

 2. Dandersan skriver:

  Asylrätten bör gälla närområden. Det var så den var tänkt efter andra världskriget.
  Republik?
  Värdet av en gemensam enande familj är högt. Tål inte ens en debatt eftersom det inte finns rationella skäl utan det ligger känsla bakom.
  Hoppas du hinner vila på sjunde dagen.

  • Jan Andersson skriver:

   Det finns redan ett nedskrivet regelverk för hela EU: Schengenavtalet. Där står att asyl skall beviljas i det första landet som flyktingar kommer till. Asyl skall vara tillfälligt tak över huvudet och flyktingarna skall tillbaka till sitt hemland så snart det är riskfritt att återvända. Men Schengenavtalet har varit omöjligt att följa av praktiska skäl. Man kan inte putta ut en läckade gummibåt full med utmattade människor från stranden igen.

   Tyvärr har inte EU-länderna vid Medelhavet därför inte bytt sig ett skit om Schengenavtalet utan stoppat in flyktingarna i bussar för vidare befordran till Sverige som alla sade sig vilja komma till av det enkla skälet att djungeltelegrafen berättat att det var minst koll och mest betalt. De kunde inte heller skickas vidare därifrån för längre bort finns inte. Många hade också koll på att varje man garanterades en lyxvilla med en het blondin som väntade i sovrummet. Somalierna trodde att det gick att äta röda takpannor. Slut på svälten!

   Och ”flyktingar” som haft specifika önskemål om destinationsort är naturligtvis inga sådana, utan förväntansfulla migranter. Dessa har enligt Schengenavtalet ingen rätt att stanna i något EU-land, annat än som turister högst tre månader under förutsättning att de har tillräckligt med pengar för sitt uppehälle.

   Att EU inte på alla år kunnat samla sig för att se till att regelverket fungerade och upprätthölls är ett svidande och definitivt besked om att EU-parlamentet måste upplösas så snart som möjligt och varje land ta ansvar själva. EU är nu en smältdegel för absurda vänsteridéer och en kvarnsten om halsen på allt vad sunt förnuft heter. Min uppfattning om EU och dess arbete hittills är att det hade varit väldigt mycket bättre om vi sluppit hela detta sjuka debacle.

   Ingenting EU har gjort hittills har ändå varit tillräckligt genomtänkt och genomarbetat för att vara fullt användbart. Vi hade ett eget mycket bättre regelverk innan EU. Bort, bort, bort! Swexit nu!

  • Mats Jangdal skriver:

   Ja, vad ska vi med arvkungadöme till?
   Tänkte inte göra mer än så på egen hand, en kickstart bara!

 3. Jan Andersson skriver:

  Tre dagar? Jag tror att det behövs en hel vecka…plus två mandatperioder (grundlagen, ni vet). Det gäller att hålla grytan kokande!

  Grundregeln vid all beskattning måste vara att skatt tas från INTJÄNADE pengar och gjorda VINSTER, inte på RÅVAROR och RESURSER som är nödvändiga för att överhuvudtaget tjäna dessa pengar. Alltså arbetet först, nöjet sedan. Socialismens budskap har istället hela tiden varit: nöjet först, arbetet sedan, om du orkar.

  ARBETSGIVARAVGIFTERNA är den sjukaste av alla skatter och motarbetar tillsammans med BENSINSKATTEN effektivt alla förhoppningar om en minskad arbetslöshet. Arbetade KAPITAL skall aldrig beskattas, det utgör ju själva blodomloppet i samhällskroppen så vida det inte ligger i madrassen. ARVSSKATT och FASTIGHETSSKATT är helt sjuka metoder att plåga ett folk under den röda fanan; här är budskapet – gör dig inga illusioner, det spelar ingen roll hur flitig du har varit så har du ändå inget för det, vi kommer till sist att sno dig på ditt sista korvöre – ha!

  • Mats Jangdal skriver:

   Instämmer.

  • Göran skriver:

   Tillstånd att driva företag och tillstånd att få anställa någon bör tas bort.

   Det är ytterst få saker som det skulle behövas ta ut någon skatt för.

 4. Stefan Eriksson skriver:

  Önskvärt tillägg från dag 1;
  Någon typ av tjänstemannaansvar införs i alla offentliga organisationer. Det kommer att rendera i en ”självsanering” av de mest iögonfallande känslostyrda, politiskt övertygade, destruktiva element,
  i all offentlig förvaltning.
  Slut med ”feministisk snöröjning” för att ta ett exempel.

  • Mats Jangdal skriver:

   Ja, tjänstemannaansvaret borde varit med från början. Tänk att få rada upp de olydiga tjänstemännen och ge dem smäll på fingrarna med Riksspiran!
   Sedan avsked på det.

   • Claes-Erik Simonsbacka skriver:

    2017-10-03, lades en motion fram på att återinföra tjänstemannaansvaret som Riksdagen ställde sig bakom. En omröstning hölls i riksdagen 2018-04-18 som resulterade i att Riksdagens alla partier nu vill återinföra tjänstemannaansvaret, för att stärka skyddet för medborgarnas rättssäkerhet och öka förtroendet för det offentliga.

    8. Tjänstemannaansvar
    Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag
    Beslut fattat med acklamation.

    https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/offentlig-forvaltning_H501KU37

    Mvh,

 5. Samuel af Ugglas skriver:

  Och hur tänker Du dig att avskaffa den av socialisterna bedrivna LIVSMEDELSRANSONERINGEN?
  Den som svenska folket ännu inte märker så mycket av men de producerande lantbrukarna desto mer, produktionsbegränsningar i alla dess former som små skattefinansierade tjänstemän bevakar dygnet runt, året runt.
  Personligen sätter jag ett från överheten skyddat sparande som något av det viktigaste som en svensk Grundlag måste garantera.
  Min granne skall inte med hjälp av en RÖSTSEDEL kunna plundra dig, mig och andra på våra LIV eller EGENDOM. Framför allt inte med det ännu icke avslöjade misstänka valfusk som lär förekomma i Sverige.
  Det är fantastiskt Mats med dina visioner, gillar dem skarpt.

  • Mats Jangdal skriver:

   Jag kan inte lova en statlig styrning av jordbruket och livsmedelsindustrin. Snarare ett avskaffande av all statlig styrning. Med resultat att jordbruket får klara sig själv, på egna meriter.
   Det kommer att gå bra för vissa bönder, men inte för alla.
   Inte minst måste varje brukningsenhet se över sin affärsidé. Det är inte säkert att man ska börja med frågan vilken traktor man vill ha, eller ens vad man kan producera billigast. Det kan vara viktigare att börja med frågan, vad kan jag sälja med vinst?

   • Samuel af Ugglas skriver:

    Det är det socialistiska järngreppet om kostnaderna för insatsvaror och medel som långsiktigt ödelägger vår produktion. Bönderna får ju betalt enligt Jordbruksverkets priser med godtyckliga justeringar av byråkraterna på basis av Europeiska eller Världsmarknadspriser.
    Socialisternas överlevnadsvision har ju alltid varit att köpa väljare med mottot ”livsmedelspriserna skall ju vara näst intill gratis”!
    Det är ju inte bönder och skogsfolk som har överlevnadsbekymmer, det är ju det illustra sällskapet i SAP´s (socialisternas) högkvarter på Sveavägen 68 i Stockholm. Det är dessa som ödelägger den svenska ”PRODUKTIONSAPPARATEN” för livsmedel.

    • Jan Andersson skriver:

     Hur mycket jag än tänker på detta, kan jag inte förstå varför myndigheterna lägger sig i vad bönderna gör. Jag får bara starka associationer till Sovjetstaten. Lär vi aldrig någonting alls av historien?

     • Samuel af Ugglas skriver:

      Tyvärr Jan, bär LRF (Lantbrukarnas Riks Förbund) en mycket stor del i skulden till eländet.
      De är helt i händerna på socialisterna, totalt utan inflytande och har genom historien försatt alla tillfällen till att förhindra konfiskation och stölder.

 6. Dan Ahlmark skriver:

  Ja, som alla förstår finns mycket att säga om varje punkt, som Mats så förtjänstfullt tar upp. I min bok om libertarianism har jag berört ett antal av dessa områden. Här vill jag bara beträffande en fråga ( invandringen) komplettera med att en undersökning av invandrarnas värderingar är viktig. Man kan inte tillåta personer, som i grunden är fientliga till svenska värderingar t ex de uttryckta i grundlagen att invandra. Ett förslag till den granskningen finns i artikeln:
  https://nyadagbladet.se/kronikor/en-komponent-i-en-libertariansk-invandringspolitik/

  • Mats Jangdal skriver:

   Jo, det är ett viktigt resonemang!

  • Jan Andersson skriver:

   Enklast är väl att inte släppa in någon som inte är efterfrågad och anlitad av ett svenskt företag som betalar returbiljetten om det inte funkar.

 7. En annan Göran skriver:

  En reformering av banksystemet där privata bankers rätt att skapa betalningsmedlen i sammhället återförs till riksbanken står högt på min önskelista. (hur detta utformas kan diskuteras)

 8. Lilian Weiss skriver:

  Om bidragen minskar eller dras in minskar intresset direkt för migration till Sverige.

  • Göran skriver:

   Både ja och nej. Många skulle ha det bättre i Sverige än i sina hemländer även utan bidrag.

   • Jan Andersson skriver:

    Hur många illegala papperslösa finns det i Sverige just nu, och hur försörjer de sig? Något att fundera på, och man kan börja med att fråga verkmästarna i kommunernas vatten- och reningsverk över den aktuella förbrukningen av reningskemikalier.

   • Lilian Weiss skriver:

    Om de arbetar och försörjer sig och ansluter sig sig till vårt samhälle är det inget problem. Det är inte dem jag tänker på. Utan bidrag här finns det andra länder där det är lättare att klara sig. Då åker de dit istället.

 9. Åke Sundström skriver:

  Vilken utmärkt avspark inför det nya året! Viktigast att klargöra vad man själv vill, då slipper man spilla onödigt mycket krut på att kritisera den ständigt lika döva makteliten. Försökte själv initiera en sådan diskussion i detta forum redan 2014
  https://www.frihetsportalen.se/2014/08/aterskapa-ett-battre-sverige-sa-enkelt-men-sa-svart/ men intresset var då ganska ljumt. Men allt finns förstås kvar i arkivet.

  Instämmer på nästan alla punkter i Mats reformlista, men saknar det i mina ögon (och tydligen även signaturen Görans) självklara liberala kravet att skrota den svenska planekonomins allra skadliga komponent: ränte- och valutapolitiken. Konkret: att beröva Stefan Ingves alla de diktatoriska befogenheter han i dag förfogar över (med partiernas goda minne). Varje land behöver en myndighet som administrerar sedelutgivningen, med instruktionen att sedelmängen inte får öka snabbare än produktionen (BNP). Det kräver på sin höjd 20 anställda (mot idag ca 350). Ett kontorshotell på 200 kvadrat i Alvik vore mer passande än den falskskyltade säkerhetsbunkern vid Brunkebergstorg.

  Riksbanken har i egenskap av Sveriges egentliga regering ersätt de klassiska målen för penningpolitiken, stabila priser och en stark valuta, med ett INFLATIONSMÅL på 2 procent – för att, som man påstår, underlätta löneförhandlandet. Som om den aspekten har något med RB:s uppgift att skaffa.

  RB skall inte heller kunna manipulera räntan genom att köpa eller sälja obligationer. Konkret: ingen konjunkturpolitik. Då sätts äntligen punkt för Lord Keynes´ feltänkta teorier och det manipulerande som svenska politiker (även förment borgerliga sådana) varit så förälskade i, grundlurade av lorden och hans svenska epigoner, men förstås nöjda med att deras egen makt stärkts.

  På en fri marknad är grundhypotesen prisstabilitet, alltså ingen inflation. Men var korträntan då hamnar skall i en marknadsekonomi bestämmas på samma sätt som de långa räntorna, i fri konkurrens mellan sparare och långivare. Att även långräntorna för närvarande är manipulerade av de stora ländernas riksbanker, via deras extremt omfattande obligationsaffärer, påverkar inte denna principdiskussion, men innebär förstås en komplikation (dock en överkomlig sådan) vid ett paradigmskifte av det slag vi här som vi här diskuterar.

  Att i princip skrota riksbanken är angeläget inte minst därför att dagens djupa kris (den extrema skulduppbyggnaden i den privata sektorn) har sina starkaste rötter av Ingves och hans meddirektörers självsvåldiga interventioner. Om vi vill återgå till en långsiktig normalitet, är kravet på en ny räntepolitik och en avlövad riksbank, en av de allra viktigare punkterna i ett reformprogram.

  Hinc Robur et Securitas stod det på våra sedlar förr, det är hög tid att återställa den texten. Och för maktens män (även de borgerliga) att skämmas för att man svikit det heliga löfte som devisen förmedlade.

  • Mats Jangdal skriver:

   En mycket bra kommentar, Åke!
   Det finns många andra saker som också måste ändras i Sverige, men detta med Riksbanken är en av de viktigare. Upprinnelsen till dagens inlägg från min sida är ett internt upprop i KLP att inleda året med ett antal personliga politiska funderingar på Fri Debatt.
   Nu blev jag först ut med detta, men andra kommer att följa och de kommer att välja andra ämnen och infallsvinklar. Delar av detta kan bli en uppdatering av partiprogrammet.

   • Åke Sundström skriver:

    Jag har försökt plöja KLP:s program. Maken till läsarfientlig mångordighet såg man sällan – finns inga väljare som orkar med sådan textmassor, ofta dessutom med otydliga/luddiga slutklämmar. Men också med märkliga tomrum, om t ex EU, migrationen och – märkligast av allt – den ekonomiska politiken, det som borde vara KLP:s bästa gren.

    Vad KLP i första hand skulle behöva är ett valmanifest på max 20 sidor, som även Nisse i Hökarängen orkar ta till sig. Med 30 konkreta huvudkrav. Din egen lista den 2 ds kan ses som ett första utkast. Blir den klar i år borde ett genombrott mot riksdagen vara nära förestående, nu när även sagde Nisse helt på egen hand kan räkna ut att något, ganska mycket dessutom, är rejält galet i gamla Svedala.

  • Göran skriver:

   Skrotar vi Riksbanken kommer det förmodligen leda till en stor kapitalflykt till Sverige. Tyvärr, finns det ingen entreprenörsanda kvar i Sverige som kan ta tillvara på det kapitalet.

   Å andra sidan. Kan Mats, fortsätta sitt reformarbete kan vi få till ett incitament som kan återuppliva entreprenörsandan. Drar den på i högform, då kan vi sätta inkomstskatten till 0 kr. Det kommer finnas pengar för var och en att fixa sina egna trygghetssystem.

   • Göran skriver:

    Riksbankens inflationsmål på 2 % är totalt absurt. Sverige ska konkurrera på en världsmarknad där produktionskostnaden för personal är väsentligt lägre än i Sverige. Vad gör då Riksbanken? Jo, den ser till att produktionskostnaderna ökar ytterligare i Sverige.

    Inte undra på att Sverige under 50 års tid inte tillfört ett enda industrijobb netto.

 10. Samuel af Ugglas skriver:

  Att plundra befolkningen på LIV och EGENDOM leder alltid till länders undergång.
  Därför, begränsa skatteutplundringen till en skrivning i REGERINGSFORMEN.
  All annan ekonomisk uppoffring kan endast ske efter FOLKOMRÖSTNING.

Kommentarer är stängda.