Nobelpriset till journalistik försatte svensk media i förlägenhet

Dagens gästskribent är Sture Larsson

Vidstående bild* är hämtad ur Sydsvenskan. Den har på senare år flyttats till sidan 2, men den påstår ändå att Sydsvenskan har en politisk agenda. Flertalet andra dagsmedia utom public service har motsvarande information om politisk hemvist, oftast på framsidan, Nobelprislandet Sverige har följaktligen inte fri press utan politisk press. Public service uppfattas också i breda kretsar som politiskt bunden, kanske främst till rådande regim. Även public service driver frågor långt utanför objektivitetens ramar, t.ex. klimatdebatt byggd på frånvaro av vetenskap. UG och vetenskapsradion kan ofta låta som en seans i Livets Ord.

Söndagen den 26 september 2021 hade Sydsvenskans chefredaktör Jonas Kanje en holmgång med tre framträdande politiker i Skåne. Frågan handlade om fri press. Med brutala citat från de nämnda klargjorde han att politikerna i fråga publikt uttrycker sig på så grova sätt som man kan vänta sig av någon ur mänsklighetens ca 35 % toxoplasmabärare, vilka tvångsmässigt utmanar allt och alla, inkl. sig själva. Språkbruket är idag politisk vardag, så som framgick av senaste partiledardebatt, där grundlagens objektivitetsprincip visade sig vara ett okänt begrepp. Ogrundat utpekades en person som nazist. Nazisterna klädde i brunt. Brun är vedertagen naziststämpel. Man bröt mot objektivitetsprincipen genom att bygga debatt på växthusgasbegreppet, som inte är erkänt av svensk akademi, vilket i seriösa sammanhang inte kan förbigås av de som påstår sig vara landets ledare. Användare av växthusgasbegreppet bär den politiska färgen grönt! Grönt står historiskt för naivitet och verklighetsflykt.

Så ”Var så god!” till dem som tänker i färger och inte i kunskap och profession.

Så definieras ett Sverige med politisk press! Kanje erkände rakt av att Sydsvenskan är ett politiskt organ. Han skriver nämligen, citat: ”Om vi skulle använda vår journalistik för att driva en politisk agenda utanför ledarsidan skulle vår trovärdighet snabbt försvinna.” Semantiskt innebär detta för mig att tidningens själ, ledarredaktionen, är ett organ med en politisk agenda. Han gav alltså sina vedersakare helt rätt i sak! Jag läser för säkerhets skull sedan länge Sydsvenskans ledare med yttersta distans. Sydsvenskan har två problem. Dels en opolitisk bindning enligt egen utsaga, dels ett politiskt ledargarnityr som aldrig byts ut, vilket ofelbart leder till censur och navelskådande. Det politiska beroendet i svensk press kan avläsas på så många områden. Låt mig ta bara två extremt framträdande.

Det svenska byggnadskapitalet är i hög grad olagligt relativt MB och den underlydande Arbetsmiljölagen. Sannolikt 90 % av alla publika hus har roterande värmeväxlare (egen enkät till kommuner 2020). 42 % av alla vårdlokaler har roterande värmeväxlare (energimyndigheten). Husen är i hälsomässig mening olämpliga både i en pandemi och när vi nu går in i antibiotikaresistens. Nu stiger sjukdomstryck och dödlighet igen, dels på äldreboenden, dels som RS-sjuka hos barn. Helt enligt plan! Med hösten blir temperaturskillnaderna mellan ute och inne nämligen så stora att värmeväxlarytorna går kondensvåta. Det regnar inne i delar av kanalerna! Återföringen av oönskad vara, kemi och mikrobiologi, från utgående luft till inkommande luft närmar sig 100 % för vattenlösliga gaser som gärna öppnar känsliga lungor för infektioner. Det vet alla med lite insikt! Alla med lite insikt vet också, att alla dessa hus är olagliga relativt Miljöbalk och Arbetsmiljölag p.g.a. återluftsteknik. Media tiger! Rättsapparaten tiger!

Jag har under åren försökt att få inte minst Sydsvenskan att engagera sig i frågan, men organet avstår sannolikt i försvar av politiska kadrer och offentliga tjänstemän som inte gjort sitt jobb. De stiftar lag men följer inte upp att lag användes. Svensk politik är oförmögen att leda i kraft av det korruptionsdrivande brödraskapet mellan politiker och utförare t.ex. genom s.k. arbetarekommuner. Situationen kan inte bättre illustreras än med att bilindustrin idag försöker framstå som miljövänliga genom att driva fram en utveckling med exponentiellt ökat elbehov samtidigt som politiken avvecklar kontrollerbar elproduktion. Svensk skola är dålig, men så dåliga resultat borde den inte kunna ge.

Idag lever flertalet globalt i en suggestion om att människan styr planetens klimat. Detta saknar vetenskaplig grund. Ingen har sagt eller kommer att säga att man kan kyla planeten genom att förtunna atmosfären. SMHI redovisar varje år en ökning av solinstrålningen med 0,4 – 0,7 % med förtunnad atmosfär som enda möjliga förklaring. Likväl använder svenska politiker ohämmat svenska skattemedel för att förtunna atmosfären genom att förhindra de utsläpp som skall underhålla atmosfärens täthet. Verksamheten bygger på en idé om växthusgaser. De finns inte enligt svensk akademi. De är inte möjliga inom elementär fysik. Jag har frågat 26 svenska akademier och Kungl. Vetenskapsakademin. Ingen har verifierat begreppet växthusgas eller dess eventuella funktion. Svenska lärare, alla nivåer, undervisar ändå idag om växthusgaser som realitet. Undervisningsutskottet i Riksdagen har inga synpunkter. Jag har informerat flertalet dagsmedia inkl. Sydsvenskan och samtliga politiska partier om akademiernas avståndstagande utan synbar effekt. Samtliga försöker sannolikt idag förtvivlat en väg ut ur förnedringen att under minst 40 år medvetet ha brutit mot grundlagens krav på objektivitet, d.v.s. oberoende och saklighet, sannolikt därför att ett intimt samarbete med statsmaktens politiker lättast fyller spalterna för media och för politiker att synas. Är man tydliga granskare riskerar man sannolikt också de holmgångar som Kanje avhandlade 26/10 2021.

För att bevisa analysen om frånvaro av fri svensk journalistik kommer Sydsvenskan och dess kollegor sannolikt att vägra att publicera denna opinionsyttring.

*Den bild Sture avser är sidhuvudet på ledaresidan, där det står att tidningen är oberoende liberal. Tvyvärr finns inte den som en bild att hämta på nätet. Men Frihetsportalens läsare vet säkert ungefär hur den ser ut. /Mats

Det här inlägget postades i Frihet, Gästlistan och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

15 svar på Nobelpriset till journalistik försatte svensk media i förlägenhet

 1. Jan Andersson skriver:

  I Sverige kan man aldrig säga till sin chef att han har fel. De som håller med blir befordrade och kan komma hem till hustrun med ett fetare lönekuvert och underförstått har man det tryggt framöver och barnen behöver inte byta skola. De andra lever osäkert i ett land där nya offentliga pålagor ständigt utmanar verksamheten. Alla vill stå säkert mitt på isflaket (nära cheferna) och le när de ler, och skratta när de skrattar. Folkhumorn satte förr elaka epitet på sådana.

  Det är inte säkert eller ens troligt att tidningsmän och mediachefer själva är övertygade om vad som är rätt och fel i klimatfrågan. De lever i en konstgjord värld där inga handfasta tecken mittåt finns men där ”ordet” är allt. Tidningen måste säljas, och om läsarna får sina barnsliga postmoderna åsikter bekräftade varje dag så fortsätter de tydligen att köpa. De som inte håller med köper också för att följa samhällets kräftvandring och ha koll på när man ska ta sitt pick och pack och dra vidare.

  Ventilationen fungerar nästan perfekt i en bil, med aldrig i ett hus. När problem uppstår i ett nybyggt hus, försvarar sig teknikerna med ”Alla har olika klrav, det går aldrig att bygga så det passar alla”, vänder på klacken och försvinner. Och de ventilationsentreprenörer som viftar med regelverket när beställaren ber dem förtydliga vad som ingår i deras omfattande anbud får inga uppdrag. Förresten är ventilationsutrymmena redan ritade, byggnadsentreprenaden uppköpt, och bygget påbörjat. Det skulle kosta fantasibelopp att ändra så sent (ventilation köps sist av allt) och tidplanen spricker.

  • Göran skriver:

   Inom många byggnadsentreprenader säger man att det man inte tar hem på anbudet tar man hem på tilläggsordrar. Med andra ord säljer man in det minst möjliga kravet och sedan fakturerar man dyrt för det som kunden vill ha utöver.

   Dock behöver det inte vara en strategi för att vara girig eller tjäna extra pengar utan helt enkelt bara en strategi för att få anbudet från början. Inget anbud, ingen mat på bordet.

   Att förklara för en kund att alla kort på bordet ger ett lägre pris i längden är totalt meningslöst. Det finns nog inga kunder som förstår det.

   • Stefan Eriksson skriver:

    Därom kan jag vittna. ”Hugade” entreprenörer börjar ofta ett bygge med att internt verifiera vad som tillkommer utöver anbudet.
    Det ställer höga krav på dem som har att utforma underlag för upphandling av tjänster.
    Jag har själv varit aktiv i detta ”tjuv o rackarspel”, som är etablerat i byggbranschen.
    Inte helt sällan är det billigare att anlita ”byggaren” på löpande priser.

    • Göran skriver:

     Jag har träffat på konsulter på upphandling som verkar ta betalt efter hur många sidor deras specifikation är på, vilket fördyrar projektet betydligt och gör det onödigt krångligt.

     Liten rolig sak med en sådan konsult. Ingen ville ha ett projektet, så vi lade på en kvarts miljon extra för att slippa få det, men fick projektet ändå.

     • Stefan Eriksson skriver:

      Aj, aj,,,, lite ”felkalkylerat” där då. Men,,, allvarligt då;
      mycket av de (helt plötsligt) uppkomna fördyringarna i olika projekt tillkommer efter det att upphandlingen är gjord.
      Hur många tror att exempelvis ”hybrit-projektet” kommer att ”hålla de finansiella ramarna” som nu ventileras i msm?
      Inte jag i alla fall, med det enda argumentet att; det har ju inte lyckats så bra förut.

   • Jan Andersson skriver:

    Hälften av alla större byggprojekt i Stockholm går till förlikning i domstol.

 2. Thomas skriver:

  Bredden i texten gör att man inte riktigt vet vad man skall kommentera..
  Är allt en fråga om teknik – eller handlar allt om moralisk politik?

  OK.. jag såg en liten videosnutt på några sekunder (Om den är äkta eller ej kan jag givetvis inte bedöma). Filmen var en liten kommentar av Damberg, på just några sekunder, där han såg allmänt hysterisk ut och sade något i denna stilen: ”folk har ingen aning om verkligheten”…

  Så, vad är då verkligheten? Tja, som pensionerad fritidsbonde så har jag följt jordbrukspolitiken och miljöfrågorna i så där snart 60 år… Så, det senaste jag såg igår(?) var en rapport från LRF där man ansåg att korna inte var någon orsak till klimatförändringarna… man hade gjort denna rapport ihop med svenska WWF och deras ”jordbruksexperter”… Jag läser naturligtvis inte denna rapport för jag kan ju räkna ut på förhand vad det innebär.

  Förre ordförande för svenska WWF gjorde tydligen en karriär inom WWF internationellt, men har nu återkommit till fosterlandet – som GD i SMHI… (Ingen reaktion?)
  Jo, min granne reagerade genom att påpeka att en meteorolog var ju miljöpartist…
  Jaha..Vad är då miljöpartiet? Nyttiga idioter..?

  • ivarandersson skriver:

   Att Damberg och övriga regeringen har svårt med verkligheten är ingen nyhet. Damberg och övriga regeringen berättar hur de önskar att verkligen borde vara och borde uppfattas av andra. Sverigebilden får enligt Damberg och övriga regeringen inte solkas av verkligheten som vi andra lever i.

   • Thomas skriver:

    Efter nyår så är det Damberg som bestämmer vad som är verkligheten…

   • Göran skriver:

    Dambergsk verklighet är att om brottsligheten först stiger med 300 % under 5 år och sedan under nästkommande 5 år sjunker med 10 % så säger Damberg att brottsligheten inte alls stiger utan sjunker, när brottsligheten de facto har ökat med under 10 år.

    Sedan så får han hjälp av SVT som visar en graf som bra visar de senaste 5 åren.

    • Thomas skriver:

     Jag tänker mer på den nya myndigheten som skall reglera alla fake news.. som just Damberg presenterade häromdagen.. (Det går rykten på nätet om att liknande fenomen skall ske på andra ställen på/enligt nätet..)..vid årsskiftet.. Så, vad vet Damberg som vi inte vet..?

  • Jan Andersson skriver:

   Verkligheten är resultatet av den förda politiken under många år. Men det är inget som bekymrar folket i Riksdagen och Rosenbad, eftersom de bara fokuserar på hur de ska vinna nästa val (med eller utan fusk).

 3. Göran skriver:

  Nu när vi börjar gå in i valtider, fråga så kallade borgerliga politiker vid valstugorna hur pass mycket vänstervinklat de anser att SVT. Vid förra valet ställde jag den frågan och svaret var generellt att de inte ansåg att SVT var vänstervinklat eller lite grand.

  SVT:s uppgift är inte att förmedla en opartisk syn på saker och ting utan helt enkelt är uppgiften att indoktrinera. Det gäller för alla program: underhållning, nyheter eller vetenskap. Garantin för att denna indoktrinering ska fortsätta i samma andra är att de har gjorts konfiskatoriskt finansierad; skattefinansierad med andra ord.

  Anställda på SVT och deras konsulter behöver inte skolas i uppgiften att indoktrinera. Det är bara att anställa redan tidigare indoktrinerade med rätt politisk färg: röd, grön eller svart. Dessa vänsterblivna kommer automatiskt föra en vänstervriden agenda. Skattefinansieringen har gjort att dessa vänterblivna kan sätta ned foten lite mer, än mot licenssystemet som fick dem att tassa runt på tårna, så att säga.

 4. Samuel af Ugglas skriver:

  Det måste väl fortfarande vara Ulf Kristersson och hans pudel Andreas Norle´n som kan utpekas som de enda direkt ansvariga för att vi har den Verklighet vi har i dagsläget, eller hur?
  Det är ju därför den s k ”journalistkåren” är så kaxig. Dra fram hydrorna som sitter på ”redaktionerna” t.ex. Hanna Stjärne m.fl.

  • ivarandersson skriver:

   Varför är det Ulf Kristersson och hans pudel Andreas Norlén som är direkt ansvariga? Varför inte Jimmy Åkesson och Nooshi Dadgostar som ansvariga?

Kommentarer är stängda.