Barcelonaavtalet, en invandringskatastrof för Sverige!

Barcelonakonferensen och avtalet kom till stånd 27-28/11 1995. Förhandlare för Sverige var Lena Hjelm-Wallén S.

Varför de nordiska länderna skulle dras in i ett samarbetsavtal med karaktären biståndsprogram för medelhavsländerna förstod jag aldrig när det hände. Tyckte då att det verkade vara ett dyrt sätt att gå över ån efter vatten. Avtalstexten i kursiv, min kommentarer i fet stil.

(konferensen) Beslutade att upprätta för detta ändamål en multilateral och varaktig ram för relationer baserade på en anda av partnerskap, med vederbörlig hänsyn till de särdrag, värderingar och särdrag som är speciella för var och en av deltagarna.
Frihandelsområdet kommer att upprättas genom de nya EU-medelhavsavtalen och frihandelsavtal mellan EU:s partner. Parterna har fastställt 2010 som måldatum för en gradvis etablering av detta område som kommer att täcka det mesta av handeln med vederbörlig iakttagande av de skyldigheter som följer av WTO.
Det är alltså det år regeringen Reinfeldt anser sig tvingad att med glädje öppna dörren på vid gavel för migranter från MENA.

Deltagarna beslutar att underlätta den progressiva etableringen av detta frihandelsområde genom…
Glöm aldrig att progressiv förutom i ökande grad, i politiska sammanhang också betyder socialistisk! Ordet förekommer flera gånger i texten.

Deltagarna inser att kultur- och civilisationstraditioner i hela Medelhavsområdet, dialog mellan dessa kulturer och utbyten på mänsklig, vetenskaplig och teknisk nivå är en väsentlig faktor för att föra sina folk närmare, främja förståelsen mellan dem och förbättra deras uppfattning om varandra.
I denna anda kommer deltagarna överens om att etablera ett partnerskap inom sociala, kulturella och mänskliga frågor. För detta ändamål: de bekräftar att dialog och respekt mellan kulturer och religioner är en nödvändig förutsättning för att föra folket närmare. I detta sammanhang betonar de vikten av den roll massmedia kan spela för ömsesidigt erkännande och förståelse av kulturer som en källa till ömsesidig berikelse;
Notera religiös import av för oss främmande religioner stod på dagordningen och att media av EU och medlemsstaterna förbands att verka i denna anda! För den vakne betraktare framgår att det fanns inget incitament inga pengar tillgängliga för att föra ut vår religion på andra sidan Medelhavet.

De uttrycker sin avsikt att främja kulturutbyte partnerna förbinder sig att vidta åtgärder för att underlätta utbyte mellan människor, särskilt genom att förbättra administrativa förfaranden.
Förbättra administrativa förfaranden innefattar kanske främst uppehålls- och arbetstillstånd. Detta blev i Sverige snabbt till medborgarskap, svenska pass och svensk rösträtt.

De är därför överens om att stärka och/eller införa nödvändiga instrument för decentraliserat samarbete för att uppmuntra utbyte mellan dem som är verksamma inom utveckling inom ramen för nationella lagar: ledare för det politiska och civila samhället, den kulturella och religiösa världen, universitet, forskarsamhället, media, organisationer, fackföreningar och offentliga och privata företag;
Med andra ord, gynnsam lagstiftning och karusellen med bidrag och subventioner till migranternas organisationer Skulle skyndsamt på plats.

De åtar sig att garantera skydd för alla rättigheter som erkänns enligt gällande lagstiftning för migranter som är lagligt bosatta i deras respektive territorier.
Migranternas rättigheter skall sättas i främsta rummet.

De understryker vikten av att föra en målmedveten kampanj mot rasism, främlingsfientlighet och intolerans och är överens om att samarbeta i detta syfte.
Alla invändningar mot Barcelonaavtalet eller dess konsekvenser ska stämplas som rasism och främlingsfientlighet, vilket ska bestraffas.

Större förståelse bland de stora religioner som finns i Euro Medelhavsområdet kommer att underlätta ökad ömsesidig tolerans och samarbete. Stöd kommer att ges till regelbundna möten mellan representanter för religioner och religiösa institutioner samt teologer, akademiker och andra berörda, i syfte att bryta fördomar, okunnighet och fanatism och främja samarbete på gräsrotsnivå. Konferenserna i Stockholm (15/17.6.1995) och Toledo (4/7.11.1995) kan tjäna som exempel i detta sammanhang.
Sverige och Svenska kyrkan var redan prisgivna i denna förhandling. Vi hade inget att vinna, bara förlora.

En nära interaktion mellan medierna kommer att verka för bättre kulturell förståelse. Europeiska unionen kommer aktivt att främja sådan interaktion, särskilt genom det pågående MED-Media-programmet. Ett årligt möte med representanter för media kommer att anordnas i detta sammanhang.
Än en gång understryks att media måste vara med på tåget. Detta ska bland annat säkerställas via ett årligt indoktrineringsmöte där media likt deltagarna på AAA-möte ska erkänna sina synder och uppmanas att göra mer för den goda saken.

Tjänstemän kommer att träffas regelbundet för att diskutera praktiska åtgärder som kan vidtas för att förbättra samarbetet mellan polis, rättsliga, tull-, administrativa och andra myndigheter för att bekämpa illegal invandring.
Dessa möten kommer att organiseras med hänsyn tagen till behovet av en differentierad strategi som tar hänsyn till mångfalden i situationen i varje land.
I Sverige bestämde vänsteraktivister och de så kallade batikhäxorna att inga människor är olagliga. Därför hanterar våra myndigheter väldigt få migranter som illegala invandrare.

Att det kunde bli så illa kan delvis tillskrivas en sanslös aningslöshet från svensk sida. Här förhandlade man inte med människor som besjälas av måttfullhet och rimlig rättvisa för båda parter. Nej, dessa människor sätter en ära i att övertolka alla överenskommelser till sin egen fördel. Så har också skett och svenskarna har kännt sig för skamsna för att hävda vår rätt!

 

Till detta kan, i ett slags efterklokhet, läggas den libanesiske ministerns råd till Johan Westerholm på Ledarsidorna och Sverige:
”Lyd ett råd. Glöm bort det där med rättssäkerhet i några år. Glöm bort det där med mänskliga rättigheter. Ni måste gå in i varje hus och börja uppifrån och ner och rensa i det ni kallar för utanförskapsområden.
Om ni vill vara snälla så internera dem på obestämd tid tills de begripit hur man uppför sig men har ni möjlighet så kasta ut dem, oavsett vilket öde som väntar dem. Det kommer bespara er eoner av tid och annat lidande.
Tror ni oss inte är det ert problem snarare än ni kan ana”.

Det här inlägget postades i Aktuella övriga ämnen och har märkts med etiketterna , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

6 svar på Barcelonaavtalet, en invandringskatastrof för Sverige!

 1. Jan Andersson skriver:

  Det är väl helt enkelt så att nomenklaturans köpta media inte har kunnat informera varken sakligt eller vinklat och ofullständigt förrän det var påskrivet och klart. Jag har aldrig hört talas om detta avtal förrän nu.

  Några har önsketänkt och enbart framför sig sett välutbildade och skötsamma som egentligen hela tiden längtat efter att få komma till Sverige. Att dessa lämnar sina fosterländer åt sitt öde bortser man ytterst hårdhänt från. Likheten med Sovjets omhändertagande av den östtyska befolkningen 1945 är slående, fast där hade man sinnesnärvaron att bara samla ihop de friska och till synes dugliga. Jag hade en kollega från Tyskland som sköt sig själv i vänsterarmen för att slippa bli deporterad till Sibirien.

  Avtalstexten innehåller så mycket felaktiga antaganden att det är skrämmande. Vad kostar det att riva upp, eller är det (som alla avtal ska vara) tidsbestämt, så att nya generationer svenskar kan förlänga eller förkasta det? Eller är det en typ av Koran som ingen får ifrågasätta någonsin?

  Den socialistiska hänsynslösa överstaten skiner igenom på varje rad. Och nomenklaturan jobbar oförtrutet på den dag som i dag är.

 2. Samuel af Ugglas skriver:

  Hur lyckades våra så kallade folkvalda bedraga hela svenska folket?
  Erkänner rakt upp och ner att jag inte tagit del av ”dödsdomen”, vi skulle ju tjäna pengar till SKATTEN.
  Vi trodde Bildt, Reinfeldt m fl försvarade svenska folkets väl och ve.

 3. Göran skriver:

  Den libanesiska ministern vet vad han talar om. Libanon var en gång snälla mot flyktingar. Dessa flyktingar förstörde sedan Libanon.

  Batikhäxor och liknande – typ socialdemokrater – verkar inte förstå att även dåliga människor kan vara flyktingar.

  Socialdemokraterna är en katastrof. De kan inte lära sig av misstag utan fulländar i stället att skylla på andra. Det är deras sanna profession.

 4. Thomas skriver:

  Som jag har noterat.. dax att konvertera..

  • Mats Jangdal skriver:

   Tänker du att vi kan skicka över 68-generationen att förändra islam inifrån?

 5. Glenn skriver:

  Mycket bra skrivet å sammanfattat. Nya tider är på väg. Fråga de aktivt kristna vad dom ser i det som sker och kommer att ske. Ont mot gott eller ….. Det är tydliga mönster överallt på att 1984 är i antågande i stormfart.

Kommentarer är stängda.